ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Glemmen kyrkje

Glemmen nye kyrkje er ei krosskyrkje i tegl i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Kyrkja vart innvigd som langkyrkje i 1853 og vart så utvida til krosskyrkje etter planar av Henrik Thrap-Meyer i 1887–88. Kyrkja brann natt til 20. oktober 1944 og v ...

                                               

Høyanger kyrkje

Høyanger kyrkje er ei langkyrkje frå 1960 i industristaden Høyanger i Høyanger kommune i Vestland. Ho er teikna av arkitektane Arnstein Arneberg og Olav Platou og vart bygd og heilt ut finansiert av Norsk Aluminium Company og gjeve som gåve til l ...

                                               

Oslo rådhus

Oslo rådhus er ein kommunalt eigd representasjons- og adminstrasjonsbygning for Oslo kommune, og er sete for bystyret og byrådet og somme andre kommunale organ. Rådhuset er dessutan nytta til ei mengd arrangement og seremoniar heile året i kommun ...

                                               

Skjerstad kyrkje

Skjerstad kyrkje er ei langkyrkje frå 1959 i Skjerstad sokn i Bodø domprosti. Byggverket er i betong og mur og skal ha 450 plassar. Arkitekt for kyrkja var Arnstein Arneberg.

                                               

Ullensaker kyrkje

Ullensaker kyrkje frå 1958 er i Ullensaker kommune i Viken. Dette har vore hovudkyrkja for området sidan 1100-talet, og dagens kyrkje er den fjerde i rekka, etter at den førre kyrkja brann i 1952. Kyrkja er oppført i armert betong, og takkvelving ...

                                               

Volda kyrkje

Halkjelsvik, no sentrum i tettstaden Volda, var kyrkjestad alt kring år 1200. På 1400 talet stod her ei stavkyrkje. Ho vart påbygd fleire gonger til ho vart nedreven i 1858, og erstatta av ei ny krosskyrkje i tre. Dette var ei av dei største trek ...

                                               

Johanneskyrkja

Sjå også Sankt Johannes kyrkje i Stavanger eller den rivne Johannes kyrkje i Oslo. Johanneskyrkja i Bergen er ei krosskyrkje frå 1893 som står på Sydneshaugen i Bergen sentrum. Kyrkja er også Bergens høgaste bygning med eit tårn på 61 meter. Så t ...

                                               

Klemetsrud kyrkje

Klemetsrud kyrkje er ei langkyrkje frå 1933 sør i Oslo kommune. Kyrkja er bygd i tre og har 130 sitteplassar. Ho er teikna av Herman Major Backer og fullført ved Einar Engelstad i 1932–33 etter Backers sin død. Kyrkja vart utvida med eit tilbygg ...

                                               

Landsmarka kapell

Landsmarka kapell er ei langkyrkje i Nome kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart teikna av Herman Backer og oppført av byggmeister H. Hansen frå Skien. Teikningane vart seinare nytt til oppføringa av Stensgård kyrkje i Nannestad. Kapellet va ...

                                               

Stensgård kyrkje

Stensgård kyrkje er ei langkyrkje frå 1902 i Nannestad kommune, Viken. Kyrkja er oppført etter same teikningar som Landsmarka kapell i Nome i Telemark, og hadde opphavleg ein stavkyrkjeinspirert svalgang i vest. I 1954–55 vart kyrkja utvida og fe ...

                                               

Gildeskål kyrkje

Gildeskål kyrkje er ei langkyrkje frå 1881 i Gildeskål i Nordland fylke. Ho høyrer til Gildeskål sokn i Bodø domprosti. Byggverket er bygd i nygotisk stil, er i tre og skal ha 750 plassar. Arkitekt for kyrkja var Carl Julius Bergstrøm.

                                               

Horg kyrkje

Horg kyrkje er ei krosskyrkje i Melhus kommune i Trøndelag. Kyrkja vart oppført i 1890–93 og innvigd 22. november 1893. Den førre kyrkja på staden - ei av dei ti Y-kyrkjene som er oppført her i landet - vart ståande ei lita stund ved sida av den ...

                                               

Melhus kyrkje

Melhus kyrkje, Melhus i Trøndelag, er ei krosskyrkje i stein frå 1892 teikna av Carl Julius Bergstrøm. Til venstre for altartavla heng eit måla portrett, rekna som Petter Dass sitt portrett, truleg måla i 1684 av ein ukjend kunstnar.

                                               

Nordbotn kyrkje

"Nordbotn kirke". Kyrkjesøk. Henta 14. september 2019. "Orkdalsmenighetene - Hitra / Nordbotn kirke". Orkdalsmenighetene. Arkivert frå originalen 2015-09-24. Henta 7. januar 2018.

                                               

Nordli kyrkje

Nordli kyrkje er ei kyrkje frå 1873 i Lierne kommune i Trøndelag fylke. Kyrkja ligg ved tettstaden Sandvika ved Laksjøen. Byggverket er i tømmer og har 250 plassar. Arkitekt for kyrkja var Carl Julius Bergstrøm. Kyrkja er bygd i nygotisk stil og ...

                                               

Orkdal kyrkje

Orkdal kyrkje er ei krosskyrkje frå 1893 på Fannrem i Orkdal kommune i Trøndelag. Dette er den tredje kyrkja på staden, der det har stått kyrkje sidan mellomalderen. Den første kyrkja var av tre, den andre og tredje av kleberstein. Kyrkja vart te ...

                                               

Saura kyrkje

Saura kyrkje er ei langkyrkje frå 1884 i Gildeskål kommune og sokn i Bodø domprosti. Byggverket er i tre og skal vere bygd med 250 plassar. Arkitekt for kyrkja var Carl Julius Bergstrøm.

                                               

Sørli kyrkje

Sørli kyrkje er ei langkyrkje frå 1873 i Lierne kommune i Trøndelag fylke. Kyrkja ligg ved nordbreidda av innsjøen Lenglingen. Riksveg 765 går like oppom kyrkja. Byggverket er i tømmer og har 250 plassar. Arkitekt for kyrkja var Carl Julius Bergs ...

                                               

Tunnsjø kyrkje

Tunnsjø kyrkje, tidlegare Tunnsjø kapell, er ei langkyrkje frå 1876 i Lierne kommune i Trøndelag fylke. Ho ligg ved austenden av Tunnsjøen. Byggverket er i tømmer og har 100 plassar. Arkitekt for kyrkja var Carl Julius Bergstrøm. Kyrkja er bygd i ...

                                               

Bodø domkyrkje

Bodø domkyrkje er hovudkyrkja i Sør-Hålogaland bispedømme og den største kyrkja i Bodø. Ho vart teikna av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og stod ferdig i 1956. Ho vart freda i 2002.

                                               

Brevik kyrkje

Brevik kyrkje er ei arbeidskyrkje i Brevik i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart teikna av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og oppført i armert betong i 1963 etter at den førre kyrkja brann ned i 1960. Kyrkja har rom for fo ...

                                               

Gamvik kyrkje

Gamvik kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1958 i Gamvik kommune i Finnmark fylke. Kyrkja er den nordlegaste kyrkja på det europeiske fastlandet. Gamvik kyrkje er bygd i betong med 224 plassar i kyrkjerommet og 80 i menighetssalen. Arkitektar for kyrk ...

                                               

Nenset kyrkje

Nenset kyrkje er ei arbeidskyrkje i Skien kommune, Vestfold og Telemark. Kyrkja vart oppført i to byggjetrinn, det første etter teikningar av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Det omfatta det som no er forsamlingssal for kyrkjelyden, og vart ...

                                               

Davik kyrkje

Davik kyrkje står i bygda Davik i Bremanger kommune i Vestland, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1886. Kyrkja vart sett opp etter teikningar laga av arkitekt Georg Andreas Bull og har sitjeplassar til 500 personar. Før det vart sett inn orgel på ...

                                               

Drammen stasjon

Drammen stasjon ligg 2.2 meter over havet på breidda av Drammenselva i den luten av Drammen som heiter Strømsø, og er ein stasjon for både Drammensbanen mot Oslo Sentralstasjon, Vestfoldbanen mot byane i Vestfold, Sørlandsbanen over Hokksund til ...

                                               

Frosta kyrkje

Frosta kyrkje er ei krosskyrkje frå 1866 i Frosta kommune i Trøndelag fylke. Byggverket er i tre og har 670 plassar. Kyrkjebygget vart oppført etter same teikningar som den fire år eldre Nes kyrkje i Hallingdal.

                                               

Gulen kyrkje

Fram til 1890 heitte kyrkja Eivindvig kyrkje. Staden er ein gammal kyrkjestad, ved kyrkja er det to steinkrossar som er kring tusen år gamle. Dagens kyrkje er den tredje kjende på staden. Den fyrste var ei stavkyrkje som fyrste gong er nemnd i kj ...

                                               

Heggedal stasjon

Heggedal stasjon er ein jarnbanestasjon på Heggedal på Spikkestadbanen gjennom Asker kommune, ei jarnbaneline som fram til 1973 var ein parsell av Drammensbanen, men deretter ei line berre for lokaltrafikk. Stasjonen vart opna i 1874, mykje ombyg ...

                                               

Hen stasjon

Hen stasjon er ein nedlagd jernbanestasjon på Randsfjordbanen ved Hen på Ringerike i Viken. Stasjonen vart oppført etter teikningar av Georg Andreas Bull med namnet Heen. Det var ein jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisande og gods då Ran ...

                                               

Jakob kyrkje i Oslo

Jakob kyrkje var ei soknekyrkje på Ankertorget i Oslo. Kyrkja vart innvigd i 1880, men i 1985 vart soknet nedlagt. Kyrkja skulle eigentleg rivast, men vart freda i 1992. I dag er ho hovudkvarter for Kirkelig kulturverksted. Det er ikkje gravplass ...

                                               

Kragerø kyrkje

Kragerø kyrkje er ei langkyrkje frå 1870 i Kragerø kommune i Vestfold og Telemark. Ho avløyste ei kyrkje frå 1652 ei tid med stor vekst i folketalet i byen. I 1878 vart det satt inn ekstra galleri i kyrkja, men desse vart fjerna i 1996. Korvindau ...

                                               

Lier stasjon

Lier stasjon var ein stasjon i Lierbyen på den strekninga av Drammensbanen mellom Spikkestad stasjon og Brakerøya som vart lagt ned då Drammensbanen fekk ny trasé gjennom Lieråstunnelen og over Lierstranda i 1973. Stasjonen vart teke i bruk då Dr ...

                                               

Oslo Austbanestasjon

Oslo Austbanestasjon, Oslo Ø, Østbanestasjonen eller Østbanen er namnet på den tidlegare endestasjonen i Oslo for jarnbanelinene austover, sørover og nordover. Både denne stasjonen og Oslo Vestbanestasjon vart frå 1980-åra erstatta av Oslo Sentra ...

                                               

Oslo Vestbanestasjon

Oslo Vestbanestasjon, òg kalla berre Vestbanestasjonen eller Vestbanen, var endestasjonen i Oslo for Drammensbanen frå banen var bygd i 1872 og fram til 1989, då banen var lagt gjennom byen i Oslotunnelen og knytt til resten av jarnbanenettet i O ...

                                               

Tvedestrand kyrkje

Tvedestrand kyrkje er ei krosskyrkje i Tvedestrand kommune i Aust-Agder. Kyrkja vart teikna av Georg Andreas Bull og oppført i teglstein av byggmeister Martin Pedersen, ei tid då byen Tvedestrand vaks fram m.a. som utskipingshavn for produkta frå ...

                                               

Vaksdal stasjon

Vaksdal stasjon ligg i Vaksdal i Vaksdal kommune i Vestland og er ein stasjon på Bergensbanen. Han vart opna i 1883 som del av Vossabanen. Det er lokaltoga som går Bergen-Voss-Myrdal som stoppar ved stasjonen, i tillegg til nokre fjerntog. Vaksda ...

                                               

Vanylven kyrkje

Vanylven kyrkje er ei langkyrkje frå 1864 i Vanylven kommune, Møre og Romsdal fylke. Den er hovudkyrkja for Vanylven sokn og ligg på Slagneset. Arkitekt var Georg Andreas Bull. Delar av inventaret, mellom anna den gamle kyrkjeklokka, vart flytta ...

                                               

Borgund kyrkje i Sogn

Borgund kyrkje står på Borgund i Lærdal kommune i Vestland, like ved Borgund stavkyrkje, og er ei langkyrkje i tre frå 1868. Ho erstatta stavkyrkja som soknekyrkje for Borgund sokn i Sogn prosti. Kyrkja vart dels betald for av Fortidsminneforenin ...

                                               

Hauge kyrkje

Hauge kyrkje står på Lærdalsøyri i Lærdal kommune i Vestland og er ei langkyrkje i tre frå 1869. Kyrkja er soknekyrkje for Hauge sokn i Sogn prosti. Ho vart ført opp etter teikningar av arkitekt Christian Christie, og har ei utforming påverka av ...

                                               

Holmedal kyrkje i Sunnfjord

Holmedal kyrkje er teikna av Christian Christie og vart bygd i 1868. Kyrja står i Holmedal, ei grend i Askvoll kommune i Sunnfjord. Kyrkja høyrer til Askvoll sokn i Sunnfjord prosti i Den norske kyrkja. Fram til grensebrigdet mellom Askvoll og Fj ...

                                               

Kyrkjebø kyrkje

Kyrkjebø kyrkje er ei langkyrkje frå 1869 i bygda Kyrkjebø på nordsida av Sognefjorden i Høyanger kommune i Vestland. Arkitekt for kyrkja var Christian Christie. I utforminga av kyrkja henta han inspirasjon frå stavkyrkjene. Kyrkja er soknekyrkje ...

                                               

Stedje kyrkje

Stedje kyrkje står på øvre Stedje i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1867. Arkitekt for bygget var Christian Christie. Ho erstatta Stedje stavkyrkje, som var vorte for lita, og er soknekyrkje i Stedje sokn i So ...

                                               

Årdal kyrkje i Sogn

Årdal kyrkje står på Årdalstangen i Årdal i Sogn og Fjordane og er ei langkyrkje i tre frå 1867. Ho er teikna av Christian Christie og har ei utforminga påverka av stavkyrkjene. Kyrkja erstatta Årdal stavkyrkje frå 1100-talet, som då var i dårleg ...

                                               

Årstad kyrkje

Årstad kyrkje er ei einskipa krosskyrkje frå 1890 som ligg i bydelen Årstad i Bergen kommune, Hordaland fylke. Den er bygd av gneis med ein utvendig kledning av tukta stein. Steinen blei broten på Landås og køyrd til kyrkja på dugnad. Portalane o ...

                                               

Atrå kyrkje

Atrå kyrkje er ei langkyrkje i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Det har vore kyrkje på staden sidan mellomalderen, og kyrkja var hovudkyrkje i Tinn prestegjeld. Dagens kyrkje avløyste ei stavkyrkje frå 1100-talet som det finst portalvange frå ...

                                               

Bokn kyrkje

Bokn kyrkje er ei langkyrkje frå 1847 som ligg i Bokn kommune i Rogaland. Byggverket er i tømmer og har 300 plassar. Kyrkja blei bygd etter mønster frå Nærbø gamle kyrkje på Jæren etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Det ha ...

                                               

Bratsberg kyrkje

Bratsberg kyrkje er ei krosskyrkje frå 1850 i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke. Ho ligg i Bratsberg sokn, Strinda prosti i Nidaros bispedømme. Byggverket er i tømmer og har 450 sitjeplassar. Kyrkja er reist av Ole Henriksen etter typeteikni ...

                                               

Bygland kyrkje

Bygland kyrkje er ei krosskyrkje frå 1838 som står i Bygland kyrkjebygd i Bygland kommune. Byggverket er i tre og kyrkja har 250 plassar. Ho vart vigsla 18. november 1838 av prost Ole Berg frå Evje. Altertavla er laga av Lars Olav Stedjan frå Bje ...

                                               

Bygstad kyrkje

Bygstad kyrkje står på garden Eide i Bygstad i Sunnfjord kommune i Vestland, og er ei tømra langkyrkje. Kyrkja vart sett opp på garden Bygstad i 1845 og vigsla 2. november det året. Ho vart bygd etter typeteikngar av arkitekt Hans Ditlev Francisc ...

                                               

Dagali kyrkje

Dagali kyrkje er ei langkyrkje i Hol kommune, Viken. Kyrkja vart oppført av byggmeister Ole S. Fjøslien etter ei typeteikning av slottsarkitekt Linstow og vigsla i 1850. Så vart ho utvida i 1912–13 og 1972–73. Altartavla er frå 1923, men ramma va ...