ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89
                                               

Asker kommune

Asker kommune er ein kommune i Viken fylke, skipa med verknad frå 1. januar 2020 ved at kommunen Asker i tidlegare Akershus fylke vart slegen saman med dei to kommunane Røyken og Hurum i tidlegare Buskerud fylke.

                                               

Askim kommune

Askim kommune var ein kommune i Østfold fylke, fram til 1.1.2020. Kommunen grensa i vest og i nord til Spydeberg, i aust til Trøgstad og Eidsberg og i sør til Skiptvet kommune. Glomma dannar ei naturleg kommunegrense i vest, og fossar har blitt u ...

                                               

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland er ein kommune aust i Viken fylke. Målt i areal er Aurskog-Høland den største kommunen i Akershus. Han grensar til Nes i nord, til Eidskog, og Eda kommun i Sverige i aust, til Marker og Indre Østfold i sør og til Lillestrøm i vest. ...

                                               

Balsfjord kommune

Austover fører Balsfjordeidet over til Storfjord. Nord for dette eidet ligg dei sørlegaste fjella i Lyngsalpan samisk: Ittugáddi der den 1505 meter høge Piggtinden står på grensepunktet mellom Balsfjord, Tromsø og Lyngen kommunar. Heilt i søraust ...

                                               

Berg kommune

Berg kommune er ein tidlegare norsk kommune som låg på yttersida av Senja i Troms fylke. Han grensa mot Lenvik kommune i aust, mot Tranøy kommune i sør og mot Torsken kommune i sørvest. 1. januar 2020 blei dei fire kommunane slått saman til nye S ...

                                               

Bærum kommune

Bærum er ein kommune i Akershus i Viken fylke. Kommunen har i sørvest grense til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordaust til Oslo med mellom anna Lysakerelva som grense, og i søraust til Nesodden kommune med grense i Oslofjord ...

                                               

Dyrøy kommune

Dyrøy kommune ligg i Troms-området i Troms og Finnmark fylke. Kommunen femner Dyrøya og ein del av fastlandet austom øya. Kommunen grensar til Sørreisa i nordaust, og Salangen i sør. Over Tranøyfjorden og Solbergfjorden i nordaust ligg Senja. Dei ...

                                               

Eidsberg kommune

Eidsberg kommune er ein tidlegare norsk kommune i Østfold fylke, fram til han 1. januar 2020 blei del av den nye Indre Østfold kommune. Kommunen grensa til Marker kommune i aust, Rakkestad kommune i sør, Skiptvet kommune i sørvest, Askim kommune ...

                                               

Eidsvoll kommune

Eidsvoll er ein kommune på Romerike i Viken fylke. Kommunen ligg kring sørenden av innsjøen Mjøsa og øvre del av elva Vorma som renn ut av Mjøsa. I nord og aust grenser kommunen til Innlandet fylke, med grense til kommunane Østre Toten og Stange ...

                                               

Engerdal kommune

Engerdal er ein kommune i Østerdalen i Innlandet fylke. I sør grensar han til Trysil kommune, i vest til Rendalen kommune, i nord til Os Tolga og Røros kommunar og i aust til Sverige Kommunen har ingen eigentlege tettstader, og busetjingsstruktur ...

                                               

Fet kommune

Fet var ein norsk kommune i Akershus fylke. Kommunen grensa mot Skedsmo og Sørum i nord, Aurskog-Høland i aust og mot Trøgstad i sør. Den 1. januar 2020 vart Fet slegen saman med Sørum og Skedsmo kommunar til nye Lillestrøm kommune. Dei viktigast ...

                                               

Flekkefjord kommune

Flekkefjord er ein bykommune heilt vest i Agder fylke. Flekkefjord er ein kystkommune som grensar til Sokndal og Lund i Rogaland fylke i vest, til Sirdal i nord og til Kvinesdal og Farsund i aust. Flekkefjord er den av bykommunane langs Sørlandsk ...

                                               

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune er ein kommune i Viken fylke. Han ligg omkring munningen og det nedre løpet av elva Glomma, på vestbreidda nedanfor Visterflo, på austbreidda nedanfor busetnaden Årum like under Sarpsfossen. Kommunen omfattar også områda langs ...

                                               

Færder kommune

Færder er ein øykommune i Vestfold og Telemark fylke, skipa 1. januar 2018 etter samanslåing av kommunane Tjøme og Nøtterøy. Den nye kommunen vart skipa etter kongeleg resolusjon frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18. mars 2016. Førs ...

                                               

Gjøvik kommune

Gjøvik er ein kommune og av dei største byane i Oppland i Innlandet fylke med Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten som nabokommunar. På andre sida av Mjøsa i nordaust ligg Ringsaker kommune. Namnet Gjøvik kjem frå ga ...

                                               

Grimstad kommune

Grimstad er ein kystkommune i Agder fylke. Kommunen grensar til Arendal i aust, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad fekk bystatus i 1816. I 1971 vart dei tidlegare kommunane Landvik og Fjære slegne saman med Grimstad. Namnet ...

                                               

Halden kommune

Halden kommune er ein kommune i Viken fylke, som grensar til Aremark kommune i aust, Rakkestad kommune i nord, Sarpsborg kommune i vest og Sverige i sørvest, sør og søraust. Kommunen har sine nåverande grenser frå 1967, da dei tidlegare kommunane ...

                                               

Hole kommune

Hole er ein kommune i Buskerud i Viken fylke. Han grensar i nord til Ringerike, i aust til Bærum og i sør til Lier. Sør i Tyrifjorden grensar kommunen òg til Modum.

                                               

Holmestrand kommune

Holmestrand er ein kommune i Vestfold fylke. Kommunen er frå 1. januar 2018 ei samanslåing av kommunane Holmestrand og Hof. Den nye kommunen vart skipa etter kongeleg resolusjon frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18. mars 2016. Kommu ...

                                               

Horten kommune

Kommunen har rundt 40 km kystline mot Oslofjorden, med kyststi og fleire store friområde. Han inkluderer tettstadane Horten, Borre, Nykirke, Åsgårdstrand og Skoppum. Kommunane Borre og Åsgårdstrand blei slått saman i 1965. Borre og Horten kommuna ...

                                               

Hurdal kommune

Hurdal er ein kommune i Akershus i Viken fylke. Kommunen grensar i nord til Vestre Toten og Østre Toten i Innlandet fylke, i aust mot Eidsvoll, i sør mot Nannestad og i vest mot Gran.

                                               

Hurum kommune

Hurum er ei bygd og ein tidlegare norsk heradskommune som låg i Buskerud, no Viken fylke. Kommunen låg på halvøya Hurumlandet mellom Oslofjorden og Drammensfjorden, og grensa til Røyken kommune i nord. Det tidlegare administrasjonssenteret Klokka ...

                                               

Hvaler kommune

Hvaler er ein kommune sørvest i Viken fylke, ytst i Oslofjorden. Hvaler er ein øykommune som ligg på austsida av fjorden, sør for Fredrikstad. Kommunen vert utgjort av 833 øyar, holmar og skjér. Største tettstad er kommunesenteret Skjærhalden, so ...

                                               

Ibestad kommune

Ibestad er ein øykommune i Troms-området i Troms og Finnmark fylke. Det er øyene Andørja og Rolla som utgjer kommunen. Over fjordane som omgjev øyene ligg kommunane Senja og Dyrøy i nord, Salangen i nordaust, Lavangen og Gratangen i aust, Skånlan ...

                                               

Klæbu kommune

Klæbu kommune er ein tidlegar norsk kommune i Trøndelag fylke. Området grensar i nord til Trondheim kommune, i aust til Selbu kommune og i sørvest til Melhus kommune. 1. januar 2020 blei han slått saman med Trondheim.

                                               

Kongsberg kommune

Kongsberg er ein kommune i Viken fylke. Kommunen grensar i nord til Flesberg, i aust mot Øvre Eiker og Holmestrand, i sør mot Skien, Siljan og Larvik, og i vest mot kommunane Notodden og Sauherad. Kongsberg var den kommunen i Buskerud som låg len ...

                                               

Kongsvinger kommune

Kongsvinger er ein by og ein kommune aust i Innlandet fylke. Det meste av arealet er skog. Det er mykje jordbruk men det finst og hundrevis av sjøar og vassdrag i kommunen. Kongsvinger by ligg på båe sider av elva Glomma, med Kongsvinger festning ...

                                               

Kvalsund kommune

Kvalsund var ein kommune i dåverande Finnmark fylke. Kommunen vart del av Hammerfest i 2020. Kommunesenteret låg i tettstaden Kvalsund. Kommunen hadde 1 101 innbyggarar i 2008. Hovuddelen av Kvalsund kommune ligg på fastlandet, men til kommunenen ...

                                               

Lier kommune

Lier er ein kommune i Viken fylke som grensar til kommunane Drammen, Hole, Modum, Øvre Eiker, Asker og Bærum. Dei største tettstadene i Lier er Tranby, Lierbyen, Sylling og Kjenner. Jordbruk er ein viktig næringsveg i kommunen, og Lier er kjend b ...

                                               

Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune er ein kommune på Nedre Romerike i Viken fylke som vart danna gjennom samanslåing av Skedsmo, Fet og Sørum kommunar i tidlegare Akershus fylke. Ved skipinga hadde kommunen rundt 87 500 innbyggjarar. Lillestrøm er den 4. største ...

                                               

Lyngdal kommune

Lyngdal er ein kommune sør i Agder fylke. Offisielt fekk kommunen bystatus den 1. januar 2001. Lyngdal strekkjer seg frå kysten og langt innover i landet. Han grensar til Farsund, Kvinesdal og Hægebostad i vest, Åseral og Evje og Hornnes i nord o ...

                                               

Løten kommune

Løten er ein kommune i Innlandet fylke. Kommunen ligg mellom Hamar og Elverum. Namnet Løten kjem av norrønt Lautin. Ordet er ein kombinasjon av "Laut" og "vin". Laut tyder ei djupne i bakken og "vin" tyder eng. Namnet vart skrive "Løten" frå star ...

                                               

Malvik kommune

Malvik er ein kommune i Trøndelag. Den ligg mot Trondheimsfjorden i nord og grensar til Stjørdal i aust, Selbu i sør og til Trondheim i vest. Administrasjonssenteret Hommelvik og Vikhammer er folkesetnadstyngdepunkta i kommunen. Europaveg 6 og No ...

                                               

Mandal kommune

Mandal er ein tidlegare norsk kommune i Vest-Agder fylke. Han grensa mot Lindesnes i vest og nordvest, mot Marnardal i nord og mot Søgne i aust. Mandal fekk som ladestad eige formannskap og kommunalt sjølvstyre i 1837. Kommunen fekk bystatus i 19 ...

                                               

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal er ein kommune i Trøndelag fylke. Han grensar mot kommunane Melhus og Selbu i nord, mot Holtålen i aust, mot Os og Tynset i sør, og mot Rennebu og Orkland i vest. Talet på innbyggjarar var 5950 per 1. januar 2009. Kommunesenteret e ...

                                               

Modum kommune

Modum er ein kommune i Buskerud i Viken fylke. Kommunen grensar i nord til Krødsherad kommune og Ringerike kommune, i aust til Lier kommune, i sør til Øvre Eiker kommune, og i vest til Flesberg kommune og Sigdal kommune. Kommunen har tre tettstad ...

                                               

Måsøy kommune

Måsøy er ein kystkommune som ligg nord i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke, og han ligg på vest-grensa til Nordkapp kommune. Kommunen grensar også til Porsanger, Alta, og Hammerfest. Langbølgjesendaren Ingøy kringkastar, som blei bygd i ...

                                               

Nannestad kommune

Nannestad er ein kommune i Akershus i Viken fylke. Kommunen grensar i nord mot Gran og Hurdal, i aust mot Eidsvoll og Ullensaker, i sør mot Gjerdrum, og i vest mot Nittedal og Lunner.

                                               

Nes kommune

Nes kommune er ein kommune i Viken fylke, som grensar i nord til Eidsvoll og Nord-Odal, i aust til Sør-Odal og Eidskog, i sør til Aurskog-Høland og Lillestrøm, og i vest til Ullensaker.

                                               

Nittedal kommune

Nittedal er ein kommune i Akershus i Viken fylke. Kommunen grensar i nord til Lunner og til Nannestad, i aust til Gjerdrum, i søraust til Lillestrøm og i sør og vest til Oslo. Nittedal kommune har ikkje éin stor tettstad som mange andre kommunar, ...

                                               

Nordre Land kommune

Nordre Land kommune er ein kommune i Innlandet fylke. Kommunen grensar i nord til Nord-Aurdal og Gausdal, i nordaust mot Lillehammer, i aust mot Gjøvik, i sør mot Søndre Land, i sørvest mot Sør-Aurdal, og i vest mot Etnedal. Kommunen høyrer til l ...

                                               

Nordreisa kommune

Nordreisa er ein kommune i Troms-området i Troms og Finnmark fylke. Kommunen grensar i nord mot Skjervøy kommune, i aust mot Kvænangen og Kautokeino, og i vest mot Kåfjord kommune. I sør har kommunen grense mot Finland. Nordreisa høyrer til regio ...

                                               

Nærøysund kommune

Nærøysund er ein kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag fylke som blei oppretta den 1. januar 2020 ved då Vikna og Nærøy kommune blei slått saman. Han har over 9 500 innbyggjarar. Kommuneadministrasjonen er delt mellom småbyene Rørvik og Kolvereid, ...

                                               

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune er ein kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen blei slegen i hop med dei tidlegare kommunane Brevik og Eidanger 1. januar 1964. Porsgrunn kommune grensar i nord til Skien kommune og Siljan kommune, i au ...

                                               

Re kommune

Re er ein tidlegare norsk kommune i Vestfold. Kommunen omfatta dei fem bygdene Vivestad, Undrumsdal, Fon, Våle og Ramnes. Kommuneadministrasjonen heldt til i Revetal. 1. januar 2020 blei Re slått sammen med Tønsberg til Tønsberg kommune.

                                               

Ringerike kommune

Ringerike er ein kommune i Viken fylke. Hønefoss er kommunesenter, og nesten halvparten av innbyggjarane i kommunen bur her. Andre tettstadar er Tyristrand, Sokna, Hen og Hallingby.

                                               

Ringsaker kommune

Ringsaker er ein norsk kommune i Innlandet fylke. Kommunen grensar i nord mot Lillehammer, Øyer og Stor-Elvdal, og i aust og sør mot Hamar. På motsett side av Mjøsa i vest ligg Gjøvik kommune. Ringsaker er den folketrikaste kommunen i Innlandet. ...

                                               

Rømskog kommune

Rømskog var ein kommune i Østfold fylke. Han grensa i vest og nord til Aurskog-Høland, i aust og sør-aust til Sverige og i sør til Marker. Rømskog var med sine rundt 700 innbyggjarar den minste kommunen i Østfold og blant dei minste på landsbasis ...

                                               

Røyken kommune

Røyken er ein tettstad i Asker kommune i Viken. Før 2020 var bygda ein eigen kommune i tidlegare Buskerud fylke, men ho vart 1. januar 2020 slegen saman med grannekommunane Hurum i Buskerud og Asker i det dåverande Akershus fylke til den nye Aske ...

                                               

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er ein kommune i Vestfold fylke, som grensar i vest til Larvik og Lardal, i nord til Re og Tønsberg og i aust til Nøtterøy og Tjøme. Kystlinja til kommunen er om lag 160 km lang, og går frå Vestfjorden i nord til Sandefjordsfjo ...