ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88
                                               

Kongens Grubes bane

Arvedalslinja var ein 9.3 kilometer lang smalspora sidebane til Rørosbanen, frå Tyvold stasjon til Kongens gruve. Det offisielle namnet på banen var Kongens Grubes bane, men han vart omtalt som Arvedalslinja. Det var ein privat industribane eigd ...

                                               

Kragerøbanen

Kragerøbanen er jarnbanestrekninga frå Neslandsvatn stasjon på Sørlandsbanen til Kragerø. Jernbanen vart opna fram til Kragerø den 1. desember 1927, men med ordinær trafikk frå 2. desember 1927. Ei tid var banen endestasjon for Sørlandsbanen. Ett ...

                                               

Lierbanen

Lierbanen er ein nedlagt privat sidebane til Drammenbanen som gjekk frå Lier til Svangstrand ved Tyrifjorden. Den vart opna 12. juli 1904. Person- og godstrafikken vart innstilt 23. oktober 1932, men strekninga Lier-Tronstad Bruk vart frå 1934 ti ...

                                               

Polarbanen

Polarbanen var jernbanen mellom Fauske og Narvik som Adolf Hitler planla og starta arbeidet med under den andre verdskrigen. Omkring 30 000 menneske var opptekne med jernbanebygginga mellom Mo i Rana og Drag i Tysfjord i tidsrommet 1943–1945. Hal ...

                                               

Røykenvikbanen

Røykenvikbanen var ei om lag sju kilometer lang sidelinje på Gjøvikbanen frå Jaren til Røykenvik ved Randsfjorden. Sidebanen vart trafikkert frå 1900 og fram til 1957. Trafikken på strekninga til Røykenvik kom i gang før resten av Gjøvikbanen var ...

                                               

Skreiabanen

Skreiabanen gjekk ifrå Reinsvoll til Skreia og var ein sidebane til Gjøvikbanen. Banen opna 26. november 1902. Opphavleg var ideen at Gjøvikbanen skulle følge delar av Skreiabanens trasé, men dette vart endra grunna sterke industriinteresser på R ...

                                               

Solbergfossbanen

Solbergfossbanen var ei 7.9 km lang jarnbanelinje mellom Askim på den austre av Østfoldbanen sine to linjer og Solbergfoss kraftverk. Banen stod ferdig i 1917, nedlagt i 1964. Han vart bygd av Kristiania kommune for å frakte materialar og utstyr ...

                                               

Sperillbanen

Sperillbanen er ei nedlagt jarnbanestrekning i Viken. Den opna til Finsand 31. juli 1926. Den greinar av frå Randsfjordbanen på Hen stasjon. Stortinget vedtok bygging 20. juli 1921, men alt den 1. juli 1933 vart det vedteke å avvikle persontrafik ...

                                               

Treungenbanen

Treungenbanen er jernbanestrekninga mellom Arendal og Treungen i Nissedal kommune i Telemark fylke. Den nedre delen av banen er framleis i drift som ei sidelinje til Sørlandsbanen og blir i dag kalla Arendalsbanen. Denne artikkelen handlar om ban ...

                                               

Tønsberg–Eidsfossbanen

Tønsberg-Eidsfossbanen var ei sidelinje til Vestfoldbanen som gjekk frå Tønsberg til Eidsfoss. Banen vart opna i oktober 1901 og var i drift fram til 1938. På delar av strekninga delte banen spor med Holmestrand–Vittingfossbanen. Jernbanen til Ei ...

                                               

Vestmarkabanen

Vestmarkabanen var ei jernbanestrekning som gjekk mellom Skotterud og Vestmarka i Eidskog kommune i Innlandet. Strekninga var 14.3 km lang og vart opna 15. oktober 1918. Banen var den første jernbanestrekninga i Noreg som mista persontrafikken. P ...

                                               

Museet Gamle Vossebanen

Museet Gamle Vossebanen er ei museumsjarnbane som køyrar veterantog på ei 18 kilometer lang einspora line mellom Garnes stasjon og Midtun på ei nedlagd strekning av jarnbanelina Vossabanen i Bergen kommune. Museet Gamle Vossebanen er den einaste ...

                                               

Museumsjarnbane

Museumsjarnbane eller museumsbane er ei jarnbane som vert nytta til å syne fram ei banestrekning med stasjonar og tekniske innretningar frå gamal tid, vanlegvis i kombinasjon med slikt rullande materiell som var i bruk i farne tider. Som oftast e ...

                                               

Offiseren Johan Jørgen Krohn

Krohn var son av Ludolf Krohn 1741-1795 og Mette Kristine Reutser 1739-1767. Namnet hadde han etter bestefaren Johan Jürgen som innvandra frå Altona til Bergen i 1726. Krohn var fødd i Nordfjord der faren var kapellan i Innvik prestegjeld. Mora d ...

                                               

Lunde bru

Lunde bru er ei tørrmurt steinkvelvingsbru på riksveg 251 i Etnedal kommune i Innlandet. Brua kryssar elva Etna ved Lunde. Lunde bru er 132 meter lang og vart bygd mellom 1827 og 1829. Den er Norges eldste tørrmurte steinkvelvingsbru som fortsatt ...

                                               

Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum i nærleiken av Hunderfossen nord for Lillehammer, granne til moroparken Hunderfossen Familiepark, er eit museum med nasjonalt ansvar for den norske soga om vegane og vegtrafikken. Museet er eigd og drive av Vegdirektoratet, og har ...

                                               

Green Harbour

Green Harbour var frå omkring 1905 ein stasjon for de norske kvalfangstskutene ved Finneset i Grønfjorden på Svalbard. I 1908 blei det fyrste brevhuset på Svalbard opna der. Det blei brukt norske frimerke og norske portosatsar "idet Green Harbour ...

                                               

Grumantbyen

78°10′40″N 15°06′45″E Grumantbyen eller Grumant er ein fraflytta sovjetrussisk busetnad på Svalbard. Byen vart forlaten i 1961–62. Staden ligg like sørvest for Longyearbyen og nordaust for Colebukta i Isfjorden. "Grumant" var eit pomorsk toponym ...

                                               

Pyramiden

Pyramiden var ein sovjetisk, seinare russisk, busetting på Svalbard. Samfunnet var basert på kolgruvedrift. Ein gong budde over tusen menneske der, men staden vart forlaten på slutten av 1990-talet og er i dag ein spøkjelsesby.

                                               

Smeerenburg

Smeerenburg er ein tidlegare nederlandsk kvalfangststasjon nord-vest på Svalbard. Området er rekna som eit viktig kulturminne. Kring 1620 etablerte nederlendarar verksemd på ei øy dei kalla Amsterdamer Eyland. Smeerenburg fungerte som senter for ...

                                               

Amt i Noreg

Amt i Noreg er ei opplisting av tidlegare amt i Noreg. Amt var frå 19. februar 1662 eit namn på dei danske og norske forvaltningsområda, og avløyste nemningane len og syssel. Frå 1. januar 1919 blei amta i Noreg kalla fylke og amtmennene fekk tit ...

                                               

Akershus amt

1859–1895 Johan Christian Collett 1815–1822 Hans Hagerup Falbe 1830–1837 Niels Arntzen Sem 1840–1842 Fredrik Riis 1895–1918 Ole Andreas Furu 1813–1815 Poul Christian Holst konstituert 1822–1830 Valentin Christian Wilhelm Sibbern 1855–1858 Christi ...

                                               

Bratsbergs amt

1662–1669 Johan Frederik von Marschalk 1692–1710 Henrik Nilsen Adeler 1781–1788 Frederik Moltke 1846–1877 Jørgen Aall 1661–1662 Jørgen Jensen Bjelke 1724–1727 Michael Storm 1898–1902 Thomas von Westen Engelhart 1764–1771 Georg Adeler 1744–1764 Jo ...

                                               

Buskeruds amt

Buskeruds amt var eit amt i Noreg. Frå 1. januar 1919 heiter det Buskerud fylke. Amtet fekk namn etter garden Buskerud i Modum. Amtet var delt inn i futedøma Hallingdalen, Numedalen og Sandsvær, Ringerike og Buskerud. Frå 1894 var det delt inn i ...

                                               

Hedemarkens amt

1890–1897 Oscar Mørch 1781–1789 Ditlev von Pentz 1874 Nils Flifledt konstituert 1804–1816 Claus Bendeke 1897 August Teilmann Wilhelmsen mellombels 1916–1918 Torvald Løchen feb. – aug. 1781 Johan Arnt Jentoft konstituert 1789 Andreas Hiort konstit ...

                                               

Kristians amt

Kristians amt var eit amt i Noreg. Amtet vart oppretta ved delinga av Opplandenes amt i 1781, og kalla opp etter kong Kristian VII. Frå 1. januar 1919 er det eit fylke med namnet Oppland fylke.

                                               

Lister og Mandals amt

Lister og Mandals amt var ei nemning som kom i bruk den 7. februar 1685 då Agdesiden amt vart delt i Nedenes, Lister amt og Mandal amt. Sidan vart òg Råbyggelaget eige amt. Tidlegare var nemninga len i bruk i den administrative inndelinga i Noreg ...

                                               

Nordre Bergenhus amt

Nordre Bergenhus Amt er eit gamalt namn på Sogn og Fjordane fylke. Nemninga fylke om eit administrativt område slik me kjenner det i dag, er av ny dato. Før 1919 heitte fylka amt.

                                               

Nordre Trondhjems amt

Nordre Trondhjems amt var eit norsk amt. Frå 1. januar 1919 er det eit fylke med namnet Nord-Trøndelag fylke. Trondhjems amt vart i 1804 delt i Nordre Trondhjems amt og Søndre Trondhjems amt.

                                               

Romsdals amt

Romsdals amt var frå 1662 og fram til 1919 namnet på det som i dag er Møre og Romsdal fylke. Amtet var administrert frå Molde, der dei fleste amtmennene òg var busette. I 1919 skifta amtet namn; først til Møre fylke, og seinare att til Møre og Ro ...

                                               

Smaalenenes amt

Smaalenenes amt var ei administrativ eining som omfatta tidlegare Smaalenene. Amtet vart oppretta i 1662 under Akershus stiftamt, og vart i 1918 omdøypt til fylket Østfold fylke.

                                               

Stavanger amt

1910–1918 Thorvald Andreas Larsen 1825–1826 Jens Erichstrup 1889–1910 Carl Lauritz Mechelborg Oppen 1854–1863 Anton Harris 1829–1833 Christian Ulrik Kastrup 1725–17? Bendix Christian de Fine 1814–1824 Wilhelm Frimann Krog 1864–1888 Vilhem Hermann ...

                                               

Søndre Bergenhus amt

Søndre Bergenhus amt var eit norsk amt. Frå 1. januar 1919 var det eit fylke, Hordaland fylke. Bergenhus amt vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt.

                                               

Søndre Trondhjems amt

Søndre Trondhjems amt var eit norsk amt. Frå 1. januar 1919 er det eit fylke med namnet Sør-Trøndelag fylke. Trondhjems amt vart i 1804 delt i Nordre Trondhjems amt og Søndre Trondhjems amt. Amtmannen hadde sete i Trondhjem.

                                               

Akershus fylke

Akershus fylke er eit tidlegare fylke i Noreg. Det grensa til Hedmark i nord, Oppland i nord-vest, Buskerud i vest, Oslo i sør-vest og Østfold i sør-aust. I aust grensa fylket til Värmlands län i Sverige. Det blei del av nye Viken fylke 1. januar ...

                                               

Aust-Agder fylke

Aust-Agder er eit tidlegare norsk fylke som grensa til Telemark, Rogaland og Vest-Agder. Det hadde kystlinje mot Skagerrak. Aust-Agder fylke svara for det meste til området som inntil 1918 hadde namnet Nedenes amt. I 2020 blei det del av nye Agde ...

                                               

Buskerud fylke

Buskerud er eit geografisk område, valkrins til stortingsval og eit tidlegare fylke i Noreg. Det grensa til Vestfold og Telemark i sør, til Hordaland i vest, til Sogn og Fjordane i nordvest, til Oppland i nord, og til Oslo og Akershus i aust. Fyl ...

                                               

Hedmark fylke

Hedmark fylke er eit tidlegare fylke i Noreg. Det grensa mot Trøndelag fylke i nord, Oppland fylke i vest og Akershus fylke i sør. I aust grensa Hedmark til Sverige og dei svenske Dalarnas län og Värmlands län. Hedmark vart del av Innlandet fylke ...

                                               

Oppland fylke

Oppland er eit tidlegare fylke i Noreg. Det grensa til Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Sogn og Fjordane i vest, Buskerud i sørvest, Oslo i sør, Akershus i søraust og Hedmark i aust. Oppland var saman med Hedmark dei einaste fylka i ...

                                               

Sogn og Fjordane fylke

Sogn og Fjordane er eit geografisk område, noverande valkrins til stortingsval og eit tidlegare fylke i Noreg. Fylket låg mellom Møre og Romsdal i nord og Hordaland i sør. I aust grensa fylket til Oppland og i søraust til Buskerud. I 2020 vart fy ...

                                               

Telemark fylke

Telemark er eit tidlegare fylke i Noreg, som grensa til Vestfold i søraust, Buskerud i nordaust, Aust-Agder i sørvest, og Rogaland og Hordaland i nordvest. I 2020 blei fylket slått saman med Vestfold til nye Vestfold og Telemark fylke. Fylket dan ...

                                               

Vest-Agder fylke

Vest-Agder er eit tidlegare fylke i Noreg. Fylket var det sørlegaste i landet og grensa til Rogaland i vest, Aust-Agder i nord og aust og til Skagerrak i sør. Det omfatta kyststrekninga frå Kvåsefjorden aust for Kristiansand til Åna-Sira, den ned ...

                                               

Vestfold fylke

Vestfold er eit tidlegare fylke i Noreg. Det grensa i nord og nordvest til Buskerud og i vest til Telemark. Fylket var det nest minste i Noreg i areal, men var også fylket med den tredje høgaste folketettleiken i landet. Den største byen i fylket ...

                                               

Østfold fylke

Østfold fylke er eit tidlegare fylke i Noreg. Fylket var det søraustlegaste i landet og låg på den austre sida av Oslofjorden, med grense til Akershus i nord og vest og til Sverige og dei svenske fylka Värmlands län og Västra Götalands län i aust ...

                                               

Historisk oversyn over kommunar i Hordaland

Dette er eit historisk oversyn over kommunar i Hordaland. Kommuneinndelinga i Noreg har ikkje vore statisk, og det er to viktige tidsskille: formannskapslovene av 1837 som gav lokalt sjølvstyre og ein rekkje nye kommunar, og den store kommunesama ...

                                               

Alenfit skipreide

Alenfit skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, som stort sett femna om sørvestre delen av noverande Lindås kommune. Geografisk område etter gammal inndeling: Alversund sokn unnateke garden Fjellsenda Seim sokn del av Lygra sokn gardan ...

                                               

Arna skipreide

Arna skipreide var ei av elleve skipreider i Nordhordland, som stort sett femna om området på austsida av Byfjorden og Salhusfjorden, sørsida av Sørfjorden og begge sider av Veafjorden sør for Stamnes. Geografisk område etter gammal inndeling: de ...

                                               

Askje skipreide

Askje skipreide var den sørvestlegaste av skipreidene i Ryfylke. Geografisk område etter gammal inndeling: Utstein kloster sokn ein liten del av Hetland sokn Austre Åmøy ein liten del av Hauske sokn Brimse ein liten del av Strand sokn Hidle Askje ...

                                               

Askvoll skipreide

Askvoll skipreide var ei av fem skipreider i Sunnfjord i noverande Vestland fylke. Geografisk område etter gammal inndeling: del av Vilnes sokn området nord for Buefjorden Askvoll sokn del av Øn sokn området nord for Åfjorden del av Hyllestad sok ...

                                               

Borgund skipreide på Sunnmøre

Borgund skipreide var ei av skipreidene på Sunnmøre. Geografisk femna ho om Borgund sokn unnateke gardane nord for Grytafjorden/Valderhaugfjorden og aust for Staurnesfjorden. Same område etter noverande inndeling svarar til Ålesund kommune, Sula ...