ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87
                                               

Menstadslaget

Menstadslaget var ein samanstøyt som fann stad 8. juni 1931 på Menstad mellom arbeidarar på den eine sida og politistyrkar og militæravdelingar på den andre.

                                               

Moskvatesene

Moskvatesene var nemninga mykje bruka i Noreg om dei 21 vilkåra gjevne i 1920 av Vladimir Lenin for parti som ville vera med i den Tredje Internasjonalen, som vart skipa i 1919 etter oktoberrevolusjonen i Russland i 1917. Medlemspartia måtte: Sik ...

                                               

Myrmenn

Myrmenn var eit uttrykk som vart nytta om norske borgarar som på 1800-talet skaffa seg stemmerett ved å kjøpa verdilaus jord, gjerne myr. Årsaka til dette var at den norske grunnlova fram til 1884 berre gav stemmerett til dei som eigde matrikuler ...

                                               

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti blei danna den 1. mars 1921, etter at konflikten mellom Den socialdemokratiske opposition og fleirtalsretninga i Det norske Arbeidarpartiet nådde høgdepunktet sitt. Konflikten dreia seg mykje om DNA framlei ...

                                               

Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund

Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund blei stifta som ein landsdekkjande organisasjon 20. juni 1903 på initiativ av Jacob Laurentius Vidnes. Allereie 28. januar 1900 blei Kristiania Socialdemokratiske Ungdomslag stifta. I dei første åra var NS ...

                                               

Skottet i Buvika

Ein einaste gong har det gått med liv i samband med ein norsk arbeidskonflikt. 20. september 1913 vart den streikande møllearbeidaren Marius Folstad drepen av streikebrytaren Alf Egset ved Piene Mølle i Buvika ved Trondheim. Aftenposten reagerte ...

                                               

Sosialistisk Folkeparti

For det danske partiet med same namn, sjå Socialistisk Folkeparti Sosialistisk Folkeparti blei stifta i 1961. Partiet gjekk i 1975 inn som den største delen av Sosialistisk Venstreparti. SF sprang i stor grad ut av kretsen rundt avisa Orientering ...

                                               

Sosialistisk Valforbund

Sosialistisk Valforbund var ein allianse av sosialistar på venstresida i norsk politikk i åra 1973-1975. Alliansen blei inngått av fire partar: Sosialistisk Folkeparti, Demokratiske Sosialistar, Norges Kommunistiske Parti og partilause venstreori ...

                                               

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti er eit norsk reformsosialistisk parti stifta 16. mars 1975. I partiprogrammet slår partiet fast at det er eit sosialistisk og feministisk miljøparti. Partileiaren frå 2012 er Audun Lysbakken, som tok over etter Kristin H ...

                                               

Thranittarrørsla

Thranittarrørsla var den første store sosialistiske grupperinga i Noreg. Ho voks fram i Drammen seint på 1840-talet etter solid agitasjon frå den intellektuelle byradikalaren Marcus Thrane.

                                               

Martin Tranmæl

Martin Tranmæl var ein norsk politikar som stod sentralt i norsk arbeidarrørsle i heile første halvdelen av førre hundreåret. Tranmæl var bondeson frå Melhus i Sør-Trøndelag. Han arbeidde som målar og bygningsarbeidar, og var aktiv i Det norske A ...

                                               

Arbeiderdemokratene

Arbeiderdemokratene var på byrjinga av 1900-talet eit norsk ikkje-sosialistisk arbeidar- og småbrukarparti med særleg styrke i Oppland fylke og Hedmark fylke. Partiet stilte til val fyrste gong i 1906 under namnet "De forenede norske Arbeidersamf ...

                                               

Arbeidernes kommunistparti

Arbeidernes kommunistparti var eit norsk kommunistisk parti frå 1973 til 2007. AKP har aldri stilt til val, men oppretta si tid Raud Valallianse saman med andre sosialistiske rørsler og enkeltpersonar, for at RV skulle representere partiet i val. ...

                                               

Barn-Eldre

Barn-Eldre var ei liste som stilte til val i Rogaland ved stortingsvalet 1997. Partiet fekk 246 røyster, eller 0.12 % av røystene i Rogaland, og vart ikkje representert på Stortinget.

                                               

Centrum

Centrum var eit norsk politisk parti som stilte til val 1894–1900. Ofte sett på som ein austnorsk avleggjar av Moderate Venstre. Ideologisk var partiet nært knytt til den konservative delen av folkehøgskulerøyrsla. Formann var Frits Hansen. Etter ...

                                               

Dei Liberale - Europapartiet

Dei Liberale - Europapartiet var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet 1989. Partiet oppstod av det mindretalet i Det Liberale Folkepartiet som ikkje ville vera med på samanslåinga med Venstre i 1988. Dei Liberale - Europ ...

                                               

Den Nationale Legion

Den Nationale Legion var eit norsk fascistisk parti som stilte til Stortingsvalet 1927. Partileiaren var Karl Meyer. Partiet fekk 1 210 stemmer ved stortingsvalet, men ingen mandatar i Stortinget. Offisielt partiorgan var avisa Nationalfascisten. ...

                                               

Det Liberale Folkepartiet (1972-1988)

Sjå òg Det Liberale Folkepartiet 1992- og Liberale Folkeparti 1957 Det Liberale Folkepartiet var eit sosialliberalt politisk parti i Noreg mellom 1972 og 1988. Frå 1972 til 1980 var partinamnet Det Nye Folkepartiet. Partiet oppstod som fylgje av ...

                                               

Det Politiske Parti

Det politiske parti var eit norsk politisk parti tufta av komikarane Johan Golden og Atle Antonsen. Partiet stilte til sitt første stortingsval i 2001 på slagord av typen "Din slave på tinget". Om DPP hadde fått inn representantar på Stortinget s ...

                                               

Felles Framtid

Felles Framtid var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet 1993. Partiet oppstod som eit utbrytarparti frå Pensjonistpartiet. Det stilte eigne lister i seks fylke i 1993: Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Oslo og Trom ...

                                               

Folkeavstemningspartiet/Tverrpolitisk Liste

Folkeavstemningspartiet/Tverrpolitisk Liste var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet i 1981. På denne tida kravdest det 5000 underskrifter for å registrera eit nytt parti. Derimot kravdest det ingenting for å endra parti ...

                                               

Framtid for Finnmark

Framtid for Finnmark var ei liste som stilte til val i Finnmark ved stortingsvalet i 1989. Frontfiguren var fylkesmannen i Finnmark, Anders Aune og lista vart òg kalla Aune-lista. Aune hadde sete på Stortinget før, for Arbeidarpartiet frå 1969 ti ...

                                               

Fridomspartiet mot EF-Unionen

Fridomspartiet mot EF-unionen var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet 1993, og ein av forløparane for Kystpartiet. På denne tida kravdest det 5000 underskrifter for å registrera eit nytt parti. Derimot kravdest det inge ...

                                               

Frisindede Venstre

Det Frisindede Venstre eller Frisinnede Venstre eller Frisinna Venstre, seinare Frisindede Folkeparti var eit norsk politisk parti. Partiet vart stifta 1. mars 1909 under leiing av tidlegare statsminister Christian Michelsen. Partimedlemmene var ...

                                               

Fylkeslistene ved stortingsvalet i 2001

Fylkeslistene ved stortingsvalet 2001 er ei fellesnemning på 9 lister som stilte til val under ulike namn ved stortingsvalet 2001. Felles for dei var at dei var sett opp av folk som hadde meldt seg ut av, eller blitt ekskludert frå Framstegsparti ...

                                               

Kristent Konservativt Parti

Kristent Konservativt Parti er eit tidlegare politisk parti i Noreg. Partiet oppstod i 1989 då minipartiet Fredspartiet endra namn. På denne tida kravdest det 5000 underskrifter for å registrera eit nytt parti. Derimot kravdest det ingenting for ...

                                               

Kvit Valallianse

Kvit Valallianse var eit norsk, høgreekstremt politisk parti danna ved samanslåing av Stopp Innvandringen og Hjelp fremmede hjem som blei stifta i 1995. Det var leia av Jack Erik Kjuus. Partiet stilte til stortingsvalet 1997 med lister i Oslo, Bu ...

                                               

Liberale Folkeparti

Sjå òg Det Liberale Folkepartiet 1972-1988 og Det Liberale Folkepartiet 1992- Liberale Folkeparti var eit kortliva norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet 1957 i Oslo. Partiet oppnådde 0.09 % av røystene i Oslo, og vart dermed ...

                                               

Moderate Venstre

Moderate Venstre var tidlegare namn på eit politisk parti i Noreg. Partiet vart grunnlagd i 1888 av den lågyrkjelege delen av Venstre, og vart det tredje partiet som vart representert på Stortinget. Særleg viktige spørsmål for partiet var fråhald ...

                                               

Noregs Demokratiske Parti

Noregs Demokratiske Parti var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvala mellom 1965 og 1977. Partiet oppnådde aldri representasjon på Stortinget. NDP stilte i 1965 berre til val i Rogaland og i 1969 berre i Rogaland og Bergen. ...

                                               

Norsk Folkeparti

Norsk Folkeparti var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet 2001. Leiaren var Oddbjørn Jonstad, som i 1999 vart ekskludert frå Framstegspartiet etter å ha foreslått at det burde opprettast eigne statlege leirar for flyktni ...

                                               

Norsk Sosialdemokratisk Parti

Norsk Sosialdemokratisk Parti var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvala i 1957 og 1961. Partiet oppnådde aldri representasjon på Stortinget. I 1957 stilte partiet liste i fem fylke med denne oppslutninga: Nordland - 0.6 % ...

                                               

Politisk Alternativ Hordaland

Politisk Alternativ Hordaland var ei liste som stilte til val i Hordaland ved stortingsvalet 1993. Toppkandidat Ivar Garberg, som dreiv valkamp gjennom nærradiostasjonen sin, Radio Bergen. På denne radiostasjonen hadde Garberg lenge markert seg s ...

                                               

Rettferdspartiet

Rettferdspartiet var eit politisk parti som vart skipa 8. mars 1997. Det stilte til val i Oslo ved stortingsvala i 1997 og 2001. Det stilte og ved kommune- og fylkestingsvalet 2003. Leiar og listetopp var taxisjåfør Ove Andre Johansen. I 1997 fek ...

                                               

Samfundspartiet

Samfundspartiet var tidlegare namn på eit politisk parti i Noreg. Partiet henta tankar frå kristendom, korporativisme, teknokrati, sosialpsykologi, økologi og samfunnsøkonomi, og kan vanskeleg plasserast på nokon høgre-venstre-skala. Partiet vart ...

                                               

Samlingspartiet

Samlingspartiet var tidlegare namn på eit politisk parti i Noreg. Ved Stortingsvalet hausten 1903 fann Høgre og moderate krefter frå Venstre saman. Partiet Moderate Venstre gjekk for ein stor del inn i Samlingspartiet, og gjekk i 1906 inn i Høgre ...

                                               

Samlingspartiet Ny Fremtid

Samlingspartiet Ny Fremtid er eit tidlegare norsk politisk parti som vart stifta av Finn Thoresen i 1993. Partiet stilte lister i alle fylker ved Stortingsvalet dette året. I 1994 vart det samanslått med det tidlegare Kristent Samlingsparti, men ...

                                               

Sosialdemokratane

For andre parti med liknande namn, sjå Det sosialdemokratiske partiet Sosialdemokratane var eit parti som stilte til val i 5 fylke ved stortingsvalet 2001. Partiet oppstod som eit ubrytarparti frå Pensjonistpartiet, som stilte til val ved stortin ...

                                               

Stopp Innvandringen

Stopp Innvandringen er eit tidlegare norsk politisk parti som var leia av Jack Erik Kjuus. Partiet stilte til val første gong i 1989. Det hadde som hovudmål å stoppa innvandring til Noreg. Til kommunestyrevalet i 1993 stilte partiet felles liste ...

                                               

Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti

Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti var eit politisk parti som stilte til val i Noreg i 7 fylke ved stortingsvalet 2001. Partiet oppstod ved at Tverrpolitisk Folkevalde endra namn i 1998. Tverrpolitisk Folkevalde var plattforma som Steinar Bast ...

                                               

Upolitisk liste

Upolitisk liste er eit vanleg namn på lokale lister ved kommuneval i Noreg. Denne artikkelen handlar om lista som stilte til val ved stortingsvalet i 1985. Upolitisk liste var eit parti som stilte til val i Noreg ved stortingsvalet 1985. På denne ...

                                               

Lora stoppestad

Lora stoppestad er ein tidlegare stoppestad på Raumabanen, som ligg på Lora i Lesja kommune. Stoppestaden vart bygd samtidig som jarnbanestrekninga, mellom 1917 og 1921. Stasjonsbygninga var tegna av Norges Statsbaners arkitektkontor ved Gudmund ...

                                               

Marstein stasjon

Marstein stasjon er ein nedlagt jernbanestasjon på Raumabanen ved bygda Marstein i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Stasjonen vart oppretta den 30. november 1924 til den offisielle opninga av Raumabanen som ein stasjon betjent for ekspedering av ...

                                               

Stavne stoppestad

Stavne stoppestad er ein nedlagt jernbanestasjon på Dovrebanen og Stavnebanen på Stavne i Trondheim. Stasjonen vart opna i 1908 med status som haldeplass, men blei oppgradert til stoppestad betjent for reisande og gods i 1922. I 1936 forsvann god ...

                                               

Flekkefjordbanen

Flekkefjordbanen er ei norsk jarnbanestrekning som går frå Flekkefjord til Sira. Banestrekninga er 17 km lang med 13 tunnelar. I 1897 byrja arbeidet med Flekkefjordbanen. 1. oktober 1904 gjekk det første ordinære toget frå Flekkefjord stasjon til ...

                                               

Grimstadbanen

Grimstadbanen var ei jernbanestrekning mellom Grimstad og Rise stasjon i Aust-Agder, opna i 1907 og nedlagt i 1961. Grimstadbanen vart bygd og driven av private investorar, men overtatt av NSB i 1912. Banen var opphavleg smalspora 1067 mm, men by ...

                                               

Hafslundbanen

Hafslundbanen er ein nedlagt industribane mellom Hafslund i Sarpsborg og Sundløkka i Fredrikstad. Den var eit sidespor til Østfoldbanen og vart opna 20. mars 1898 og er dermed den første, elektriske normalspora jernbanen i Norge. Den opphavlege t ...

                                               

Holmestrand–Vittingfossbanen

Holmestrand-Vittingfossbanen vart opna 30. september 1902 og nedlagt 1. juni 1938, persontrafikken 27. september 1931. Den gjekk frå Holmestrand i Vestfold til Hvittingfoss i Buskerud. Det viktigaste grunnlaget for banen var tresliperiet på Hvitt ...

                                               

Hortenlinja

Hortenlinja gjekk frå Skoppum til Horten. Den 7 km lange jernbanestrekninga var ei sidelinje til Vestfoldbanen. Banen vart offisielt opna 13. oktober 1881. Banen vart bygd om frå smalspor til normalspor i 1949 og elektrifisert i 1957. Persontrafi ...

                                               

Ilsviklinja

Ilsviklinja var eit jernbanesidespor som gjekk frå respektive Skansen stasjon og Marienborg til industriområdet i Fagervika i Trondheim. Spora vart mellom anna nytta til transport av svovelkis og sink frå Killingdal gruver i Holtålen via Rørosban ...