ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83
                                               

Torolv Solheim

Torolv Solheim i Oslo) var ein norsk lektor, historikar, forfattar, sosialøkonom og polikar. Han var sentral i Sosialistisk Folkeparti, blant anna som formann frå 1969 til 1971.

                                               

Carl P. Wright

Carl August Petersen Wright var ein norsk forretningsmann, politikar og motstandsmann frå Porsgrunn. Han var ordførar i Porsgrunn frå 1931 til -36, og representerte partiet Høgre og kjøpstadene i Telemark og Aust-Agder fylke på Stortinget i tre v ...

                                               

Olav N. Økern

Olav Nilssen Økern var ein norsk langrennsløpar. Han konkurrerte i 1930- og 40-åra og representerte Bærums skiklub. I 1948 vann han ein OL-bronse for Noreg under vinter-OL i St. Moritz og i 1938 eit VM-sølv, begge i 4x10 km stafett.

                                               

Toralv Øksnevad

Toralv Øksnevad, fødd i Høyland på Jæren, er mest kjend som "Stemmen fra London" under den andre verdskrigen. I tida frå januar 1941 til mai 1945 var han den fremste radiotalaren i British Broadcasting Corporation si norske sending. Øksnevad er r ...

                                               

Marie Østrem

Marie Østrem var ei norsk kvinne frå Os i Hordaland. Ho er kjent for sitt arbeid med å hjelpa sovjetiske krigsfangar i Os kommune med mat og klede under andre verdskrigen.

                                               

"Heimdal"

"Heimdal" var eit kommandofartøy i den norske marinen. Det vart bygd i 1892. 7. juni 1905 førte "Heimdal" den nye kongen av Noreg, Haakon VII, og resten av den norske kongefamilien, inn til Kristiania. I 1926 vart skipet disponert av Roald Amunds ...

                                               

KNM "Stegg"

"Stegg" var ein norsk torpedobåt bygd ved Marinens Hovedverft i Horten og sjøsett 21. juni 1921. Deplasement var 256 tonn, toppfart 24 knop, bevæpning 2 stk 76 mm kanoner og 4 stk 45 cm torpedorøyr. Mannskapet var på 33 mann. "Stegg" låg 9. april ...

                                               

Nortraship

Norwegian Shipping and Trade Mission var ein organisasjon som under andre verdskrigen administrerte den store norske handelsflåten utanfor tyskkontrollerte område. Nortraship vart danna i april 1940 etter at den norske regjeringa hadde rekvirert ...

                                               

Selmer Alm

Selmer Alm var ein norsk lokalpolitikar som representerte Arbeidarpartiet og Nasjonal Samling. Alm var ordførar i Eidskog kommune frå 1935 til 1945, og han meldte seg inn i Nasjonal Samling den 29. november 1940. I 1945 blei Alm ministerråd i Sos ...

                                               

Olga Bjoner

Olga Bjoner var ein norsk nasjonalsosialist og bonderørsleleiar. Under andre verdskrigen var ho leiar for Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon. Etter krigen blei ho dømd til fengsel i seks år.

                                               

Rolf Jørgen Fuglesang

Rolf Jørgen Fuglesang var ein norsk jurist og politikar. Han var ein sentral aktør i Nasjonal Samling, både før og under andre verdskrigen. Frå 1942 til 1945 var han kulturminister i Quisling si NS-regjering. I 1946 vart Fuglesang dømt for landssvik.

                                               

Arne Juland

Arne Johansson Juland var ein norsk lærar og politikar frå Lom. Han var stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet åra 1919-21. Juland var son til ein gardbrukar. Han tok lærareksamen frå Elverum i 1900, og var deretter folkeskule- og framhaldskul ...

                                               

Konrad Sundlo

Konrad Sundlo, var ein norsk offiser og politikar i Nasjonal Samling før og under andre verdskrigen. Han vart dømd til livsvarig fengsel i landssvikoppgjeret etter krigen.

                                               

Birger Meidell

Birger Øivind Meidell var ein norsk matematikar og politikar frå Bergen. Sigurd Meidell var ein eldre bror. Meidell, som var son til ein skipperborgar, studerte i Hannover, Göttingen og Paris. Han arbeidde deretter som aktuar i mange år, busett i ...

                                               

Ragna Prag-Magelssen

Ragna Prag-Magelssen var ei norsk organisasjonskvinne som var kultur- og opplæringsleiar i Nasjonal Samling sin kvinneorganisasjon og sentral i dyrevernrørsla.

                                               

Vidkun Quisling

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling var ein norsk politikar og offiser. Han prøvde å styra Noreg under den andre verdskrigen frå 9. april 1940 til 8. mai 1945. Maktstillinga hans var tufta på samarbeid med den tyske okkupasjonsmakta. Quisling ...

                                               

Gustav Sveen

Gustav Sveen var ein norsk lokalpolitikar. Sveen var varaordførar i Ålesund kommune frå 1. januar 1937, og den 20. februar 1940 blei han satt inn som ordførar av Nasjonal Samling. Han blei sittande i vervet fram til 8. mai 1945.

                                               

Peter Edvard Vorum

Peter Edvard Vorum var ein norsk lærar og stortingspolitikar for Arbeidarpartiet. Vorum vart fødd ved Steinnes i Sparbu som son av gardbrukar Christoffer Olsen Vorum 1843–1915 og Karoline Elvine Ertsaas 1855–1890. Han gjekk på Ogndal folkehøgskul ...

                                               

DS "Felix Scheder"

DS "Felix Scheder" var ein tysk forpostbåt som vart senka i Åramsundet i Sande kommune på Sunnmøre i 1944. D/S "Felix Scheder" vart opphavleg bygd som ei kvalfangstskute i 1941 på Nylands mekaniske verksted i Oslo. Etterkvart vart han sett inn i ...

                                               

Curt Badinski

Curt Badinski var ein tysk generalløytnant med stasjonering i Bergen og hadde kommandoen over dei tyske landstridskreftene på Vestlandet 1942-1943. Badinski vart oberst 1. august 1938 og hadde kommandoen over 489. infanteriregiment frå 27. august ...

                                               

Hans Wilhelm Blomberg

Hans Wilhelm Blomberg var ein tysk offiser frå Westfalen som var verksam i Noreg under andre verdskrigen. Blomberg var kommandør i Sipo i Kristiansand i 1940, Tromsø 1940–1941, Bergen 1941–1944 og Hamburg 1944–1945. Han var dr. juris, og hadde ti ...

                                               

Johann de Boer

Johann de Boer var ein tysk generalløytnant og sjef for 280. infanteridivisjon og stasjonert i Bergen ved den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Boer var fødd i Altona i Hamburg. Han melde seg som frivillig til dei tyske styrkane i september 1914, ...

                                               

Richard Wilhelm Hermann Bruns

Richard Wilhelm Hermann Bruns var ein tysk gestapooffiser som verka i Noreg under andre verdskrigen. Bruns blei dømd for krigsbrotsverk og avretta på Akershus festning. Bruns var fødd i Hannover. Han vart tilsett i tysk politi i 1920. Til Noreg k ...

                                               

Nikolaus von Falkenhorst

Nikolaus von Falkenhorst var ein tysk general under andre verdskrigen. Falkenhorst var fødd i Breslau i det dåverande Tyskland i ein prøyssisk offiser-familie utan jordeigedomar. Fødenamnet var Nicolaus von Jastrzembski, men etternamnet vart endr ...

                                               

Siegfried Wolfgang Fehmer

Siegfried Wolfgang Fehmer var ein tysk politimann som var medlem av nazipartiet frå januar 1930. Frå 1934 var Fehmer tilsett i Gestapo. Han var stasjonert i Noreg frå april 1940 til slutten av krigen i 1945. Etter krigen vart han dødsdømt for kri ...

                                               

Gerhard Flesch

Gerhard Friedrich Ernst Flesch var ein tysk jurist og Gestapo-leiar som verka i Noreg under andre verdskrigen. Under krigsoppgjeret blei han dømd til døden for krigsbrotsverk og avretta. Flesch var fødd i Posen. Han blei medlem i nazistpartiet NS ...

                                               

Erich Hoffmann

Erich Hoffmann var ein tysk Gestapo-tilsett som var i Noreg under andre verdskrigen. som blei avretta etter frigjeringa. Hoffmann hadde vore knytt til Gestapo i Bergen som sjåfør, seinare fahrdienstleiter. Han vart arrestert i Bergen i mai 1945 o ...

                                               

Willi August Kesting

Willie August Kesting var ein tysk hemmeleg politimann som blei dømd og avretta for krigsbrotsverk i Noreg etter andre verdskrigen. Kesting var utdanna som møbelsnekkar. Han var med i SA frå mai 1932, og gjekk inn i det tyske hemmelege politiet d ...

                                               

Ludwig Runzheimer

Ludwig Runzheimer var ein tysk statsborgar frå Gladenbach i Hessen og kriminalassistent i Gestapo som var verksam i Noreg under andre verdskrigen. Runzheimer var utdanna som telegrafist i det tyske luftvåpenet. Han var medlem av NSDAP frå 1934. H ...

                                               

Werner Seeling

Werner Seeling var ein tysk lege i Luftwaffe, og tenestegjorde i Noreg under andre verdskrigen. Han vart stilt for alliert rett i Oslo 10. desember 1945 for medverknad til drap på krigsfangar med MTB345 i Bergen sommaren 1943. Han vart dømd til d ...

                                               

August Stuckmann

August Stuckmann, var ein tysk politimann i Noreg under andre verdskrigen. Stuckmann var fødd i Lemgo. Han vart tilsett i tysk politi i 1929, og vart send til Noreg i april 1940. Han var først stasjonert i Kristiansand, men kom i juli 1940 til Ge ...

                                               

Ernst Weimann

Ernst Weimann var ein tysk jurist som var Sipo-kommandør i Bergen frå 1944 til 1945. Weimann var fødd i Plettenberg, og var jurist med doktorgrad frå Erlangen i 1930. Han tenestegjorde som dommar ved ulike domstolar i Tyskland frå 1930 til oktobe ...

                                               

Joakim Sveder Bang

Joakim Ludvig Sveder Rentler Bang var ein norsk kirurg og politikar, fødd i Årstad i Hordaland. Han vart landskjend for sin humanitære innsats gjennom Raudekrossen under den fyrste balkankrigen og den fyrste verdskrigen. Frå 1920 til-27 var han s ...

                                               

Christoffer Hannevig den yngre

Christoffer Hannevig var ein norsk skipsreiar, skipsmeklar, verftseigar og finansspekulant. Frå 1915 bygde han i løpet av få år eit forretningsimperium i Noreg og USA, basert på skipsfart. Han fekk store økonomiske vanskar då krigskonjunkturen sl ...

                                               

Nils Steen

Nils Andreas Steen var ein norsk sjømann, fabrikkarbeidar og politikar frå Oslo som representerte Buskerud og Arbeidarpartiet på Stortinget i tida frå 1925 til 1945. Steen var son til ein fyrmeister. Han reiste til sjøs i 1902, før han åra 1903-0 ...

                                               

Arnfinn Torfinnsson

Arnfinn Torfinnsson var jarl på Orknøyane, truleg frå omkring 963 til han døydde ein gong i 970-åra. Han er omtala i Orknøyingasoga, i soga om Håkon den gode, soga om Olav den heilage. Opplysningane er usikre og kan berre i liten grad verifiseras ...

                                               

Arnkjell Einarsson

Arnkjell Einarsson eller Torv-Einarsson, var jarl på Orknøyane, truleg frå omkring 935 til 954. Han er omtala i Orknøyingasoga, i soga om Håkon den gode kap.4, soga om Olav den heilage kap. 96 og i andre av dei norrøne sogene, der det er opplyst ...

                                               

Bjarne Erlingsson

Bjarne Erlingsson var ein norsk baron som var eigar av Bjarkøygodset og ætting etter svigersonen til Tore Hund. Han var ein del av formyndarskapet etter at Magnus Lagabøter avleid. Bjarne Erlingssøn fekk kontroll over Giskegodset i tillegg til Bj ...

                                               

Brage den gamle

Brage den gamle eller Brage Boddason var ein skald som levde i tida frå omkring 800 til 850. Han var truleg norsk og han er den eldste skalden vi har skaldedikt etter. I den norrøne mytologien er Brage òg namnet på guden for dikting og skaldekuns ...

                                               

Bruse Sigurdsson

Bruse Sigurdsson, fødd på slutten av 900-talet og død omkring 1031/1034, var jarl på Orknøyane saman med brørne Sumarlide, Einar og Torfinn.

                                               

David og Jon Haraldsson

David Haraldsson og Jon Haraldsson var sams jarlar på Orknøyane, etter at far deira, Harald Maddadsson jarl døydde i 1206. Jon jarl var den siste orknøyjarlen av norrøn ætt.

                                               

Eiliv Gudrunsson

Eiliv Gudrunsson var ein skald som levde i siste delen av 900-talet. Han hadde etternamn etter mora metronym namneskikk, i motsetnad til patronym noko som skulle tyde på at han vaks opp utan ein far, eller at mora var ei mektig og framståande kvi ...

                                               

Einar Ragnvaldsson

Einar Ragnvaldsson oftast kalla "Torv-Einar" må ha vore fødd før 880 og døydde ein gong i tida 910-946. Han var jarl på Orknøyane og blir rekna som den verkelege grunnleggaren av det norske jarledømmet på øyriket. Han var òg ein dugande skald.

                                               

Einar Sigurdsson

Einar Sigurdsson, òg kalla Einar Vrangmunn, fødd på slutten av 900-talet og død omkring 1020, var jarl på Orknøyane saman med brørne Sumarlide og Bruse.

                                               

Erlend Einarsson

Erlend Einarsson eller Torv-Einarsson, var jarl på Orknøyane, truleg frå omkring 935 til 954. Han er omtala i Orknøyingasoga, i soga om Håkon den gode kap.4, soga om Olav den heilage kap. 96 og i andre av dei norrøne sogene, der det er opplyst at ...

                                               

Erlend Haraldsson

Erlend Haraldsson var jarl på Orknøyane i tida om lag frå 1153 til han døydde i 1156. Han var jarl samtidig med Ragnvald Kale Kolsson jarl og Harald Maddadsson jarl.

                                               

Erling Skakke

Erling Skakke var ein norsk stormann i borgarkrigstida. Erling Skakke var ein av leiarane av lendmannspartiet. Han fekk tilnamnet Skakke etter at han vart skadd på krosstog. Han var gift med Kristin, dotter åt kong Sigurd Jorsalfare, og hadde ein ...

                                               

Eyjolv Dådaskald

Eyjolv Dådaskald var ein skald som var aktiv tidleg på 1000-talet. Tilnamnet "Dådaskald" kan vere avleitt av at han dikta høgstemt om Eirik Håkonsson Ladejarl sine dådar. Utanom det ein kan lese seg til i diktinga hans, veit ein ingen ting om Eyo ...

                                               

Guttorm Sindre

Han må ha levt på den tida då Harald Hårfagre var konge i Noreg, og etter som han gjorde dikt om slaget på Rastarkalv, må han ha døydd ein gong etter 955. Han skal ha vore av god ætt og han var mest truleg fødd i Noreg, men ein veit elles særs li ...

                                               

Hallad Ragnvaldsson

Far til Hallad var Ragnvald Mørejarl og mora var ei frillekone som vi ikkje kjenner namnet på. I Orknøyingasoga er det nemnt at han hadde fire brør, eller halvbrør, dei var: Rollaug, Einar, Rolv Gange-Rolv og Tore Teiande. Berre dei to siste var ...