ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81
                                               

Trøndersk

Trøndersk eller trøndsk er ei gruppe av norske dialektar som blir tala i Trøndelag, på Nordmøre og i det meste av Bindal i Nordland. I to av dei gamle norske provinsane i Sverige - Jämtland og Härjedalen - blir det tala nærskylde dialektar. Trønd ...

                                               

Bergsøya i Gjemnes

Bergsøya er ei øy lengst nordaust i Gjemnes kommune på Nordmøre. Øya ligg ytst i Sunndalsfjorden. Bergsøya hadde tidlegare berre ferjesamband til fastlandet nokre gonger kvar dag. Etter at Kristiansund sitt fastlandssamband, Krifast, opna i 1992 ...

                                               

Fugløya i Kristiansund

Fugløya var planlagt innlemma ei utbygging av industriområdet på Husøya i tidlegare Frei kommune. Øya vart, etter ein folkeaksjon i kommunen, kåra til kulturminne for kommunen i kulturminneåret 1997 og vart samstundes freda. Formannskapet i Frei ...

                                               

Innlandet

Innlandet er Kristiansund si minste øy, og ein av die fire øyane som sentrum av byen ligg på. Dei andre er Kirklandet, Nordlandet og Gomalandet. Tahiti er vorte eit mykje nytta kallenamn på Innlandet av dei lokale innbyggjarane og Tahitifestivale ...

                                               

Nordlandet i Kristiansund

Nordlandet er den største øya i Kristiansund kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Ho har eit areal på 14.44 km². Øya er den nordlegaste av dei øyane byen ligg på, med hamna som det sentrale midtpunkt. Her ligg òg det høgaste punktet i bye ...

                                               

Stabblandet

Stabblandet ligg mellom øya Tustna i vest og øya Ertvågøya i aust. Rett nordom Stabblandet ligg øya Solskjel, og i sør grensar Stabblandet til Vinjefjorden og til Halsa kommune på fastlandet. Det er to fjellkjeder på Stabblandet, den kompakte Inn ...

                                               

Øya Tustna

Øya Tustna er den største og mest folkerike øya i tidlegare Tustna kommune på Nordmøre. Øya Tustna og resten av tidlegare Tustna kommune høyrer no til Aure kommune.

                                               

Ballangen kyrkje

Ballangen kyrkje er ei langkyrkje frå 1923 som ligg på Storhaugen i sentrum i Narvik kommune i Nordland fylke. Kyrkja høyrer til Ballangen sokn i Ofoten prosti, og ho vart vigsla 6. juni 1923 av biskopen i Hålogaland, Johan Støren. Ved kongeleg r ...

                                               

Bogen kapell i Ofoten

Bogen kapell er ei langkyrkje frå 1920 i Evenes kommune i Nordland fylke. Kapellet høyrer til Evenes sokn i Ofoten prosti. Byggverket er i tre og har 260 plassar.

                                               

Evenes kyrkje

Evenes kyrkje ligg på tettstaden Evenes i Evenes kommune i Nordland. Ho høyrer til Evenes sokn i Ofoten prosti. Kyrkja er ei krosskyrkje i tre i dansk herregardsstil med 500 plassar. Den vart vigsla i 1800. Rundt 1250 bygde Håkon Håkonson den før ...

                                               

Sagfjord kyrkje

Sagfjord kyrkje er kyrkje for Sagfjord sokn i Ofoten prosti. Kyrkja vart bygd på Presteid som hovudkyrkje for Hamarøy i 1775, men vart riven og reist på nytt på garden Karlsøy som kapell for Sagfjord etter kongeleg resolusjon av 19. september 188 ...

                                               

Ankenesstrand

Ankenesstrand er ein forstad til byen Narvik i Narvik kommune i Nordland fylke. Ankenesstrand ligg på sørsida av Beisfjorden, om lag sju kilometer sørvest for byen Narvik. I 2001 var det om lag 3 300 ibuarar i Ankenesstrand. Statistisk Sentralbyr ...

                                               

Høgskolen i Narvik

Høgskulen vart etablert 1. august 1994 og hadde omkring 1200 studentar og 140 tilsette. Han var eit resultat av at tre statlege høgskolar i Narvik vart slått saman som ein del av Høgskolereformen i 1994. Dei tre høgskolene som vart fusjonert var ...

                                               

LKAB

LKAB er eit svensk gruvedriftselskap som bryt jernmalm i Kiruna og Malmberget. Hovudkontoret ligg i Luleå. Selskapet er heileigd av den svenske staten. Det blei skipa i 1890 som eit privat selskap.

                                               

Skånland kommune

Skånland er ein tidlegare kommune i Troms fylke med administrasjonssentrum på Evenskjer. 1. januar 2020 blei han slått saman med Tjeldsund kommune til nye Tjeldsund kommune i det nyoppretta Troms og Finnmark fylke. Evenskjer blei administradjonss ...

                                               

Eid kyrkje i Romsdal

Det er fleire kyrkjer i Noreg med namnet Eid kyrkje. Eid kyrkje er ei langkyrkje i Eidsbygda i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja vart bygd i 1697 eller 1797, og er av treverk, og har 200 plassar. Ho er påbygd to gangar, i 1872 og 1874 ...

                                               

Grytten kyrkje

Grytten kyrkje ligg i bygda Veblungsnes i Rauma kommune. Kyrkja vart bygd i 1829 av treverk. Den er ei av fleire åttekanta kyrkjer i landet. Førebiletet har vore Sør-Fron kyrkje i Gudbrandsdalen. Sør-Fron kyrkje er ei stor steinkyrkje, bygd som e ...

                                               

Hen kyrkje

For den tidlegare kyrkja i Eidsberg, sjå Hen kyrkje i Eidsberg Hen kyrkje ligg sentralt i bygda Isfjorden i Rauma kommune. Kyrkja vart bygd i 1831 av gråstein, tak-konstruksjonen og klokketårnet er av treverk. Kyrkja er bygd på den same plassen d ...

                                               

Innfjorden bedehuskapell

Innfjorden bedehuskapell ligg i Innfjorden i Rauma kommune. Kapellet vart vigsla i 1976. Kapellet er eigd av bygda og blir leigd ut til kommunen for kyrkjelege handlingar. Innfjorden sokna tidlegare til Voll sokn, i nabobygda Måndalen Voll kyrkje ...

                                               

Kors kyrkje

Kors kyrkje ligg på Monge, ved Marstein i Romsdalen i Rauma kommune. Kyrkja vart bygd i 1797 på Flatmark i Romsdalen, og seinare, i 1902, flytt til Monge. Ho er kyrkje i Medalen sokn. Kyrkja har eit ytre omriss som ei krosskyrkje og er bygd i laf ...

                                               

Rødven kyrkje

Rødven kyrkje ligg nede ved sjøen i bygda Rødven i Rauma kommune. Kyrkja vart bygd i 1907 samstundes med dei to søsterkyrkjene, Veøy kyrkje på Sølsnes i Molde kommune og Holm kyrkje på Holm i Rauma kommune. Desse to kyrkjene var eit forbilde. Og ...

                                               

Sira kyrkje

Sira kyrkje, også kjent som Eresfjord kyrkje, er ei åttekantkyrkje i Eresfjord i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1869 og bygd i treverk. Ho har 307 sitjeplassar. Til omkring 1709 stod ei stavkyrkje truleg med påbygde krossar ...

                                               

Togkapellet

Togkapellet ligg sentralt ved jernbanestasjonen på Åndalsnes i Rauma kommune. Det er ei eldre jernbanevogn som innvendig er spesialdesigna som kyrkjeleg kapell og møteplass. Togkapellet på Åndalsnes er det første i Noreg og visstnok det einaste i ...

                                               

Tresfjord kyrkje

Tresfjord kyrkje er ei åttekantkyrkje på Sylte inst i Tresfjorden i Vestnes kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1828 og er bygd i lafteverk og kledd med bordkledning. Arkitekt var Erik Kroken. Ho er den eldste kyrkja i Vestnes kommune. ...

                                               

Vestnes kyrkje

Vestnes kyrkje er ei langkyrkje på Helland i Vestnes kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1872 og bygd i treverk. Kyrkja har 480 sitjeplassar. Det er kyrkjegard ved kyrkja. Eit krusifiks på alteret har Jens Bjelke og hustruens initialar ...

                                               

Voll kyrkje

Voll kyrkje ligg på Voll i Måndalen i Rauma kommune. Kyrkja vart bygd i 1896 og restaurert i 1964. Kyrkja har eit ytre omriss som ei langkyrkje og har ei åttekanta koravslutning. Den er bygd i lafta tømmer. Arkitekt var Gabriel Smith. Tidlegare s ...

                                               

Vågstranda kyrkje

Vågstranda kyrkje ligg på Vågstranda i Rauma kommune. Kyrkja vart bygd i 1870 og restaurert til hundreårsjubileet i 1970. Kyrkja har et ytre omriss som ei langkyrkje. Ho er bygd i lafta tømmer, hugd ved Trondheim, der kyrkja òg først vart sett op ...

                                               

Aukra kyrkje

Aukra kyrkje står på Aukrasanden på Gossen i Aukra kommune i Møre og Romsdal fylke, og er ei tømra åttekantkyrkje frå 1835. Ho har 250 sitjeplassar. Det er kyrkjegard rundt kyrkja.

                                               

Bud kyrkje

Bud kyrkje er ei krosskyrkje i Bud i Fræna kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1717 og bygd i treverk. Kyrkja blei restaurert i 1830. Ho har 250 sitjeplassar. Det er kyrkjegard ved kyrkja. Bud har vore kyrkjestad sidan høgmellomalderen ...

                                               

Molde domkyrkje

Molde domkyrkje er ei kyrkje i Molde, som vart innvigd i 1957 og har sidan 1983 vore domkyrkje for Møre bispedømme. Bygget er ei toskipa langkyrkje i mur. Kyrkerommet er 65 meter langt, 25 meter høgt og har 900 sittjeplassar. Det 50 meter høge tå ...

                                               

Nord-Heggdal kapell

Nord-Heggdal kapell er ei einskipa langkyrkje på Nord-Heggdal på sørsida av Otrøy i Molde kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1974 og bygd i treverk i nauststil. Kyrkja har 98 sitjeplassar og er teikna av Johannes Heggdal. To teppe lag ...

                                               

Røbekk kyrkje

Røbekk kyrkje ligg på Røbekk i Molde. Kyrkja er ei langkyrkje i sveitserstil teikna av Gabriel Smith og innvigd i 1898. Kyrkja vart bygd som erstatning for den gamle Bolsøy kyrkje, som vart innvigd i 1726 og låg på Bolsøya. Denne vart riven i 190 ...

                                               

Sandøy kyrkje

Sandøy kyrkje er ei åttekantkyrkje på Sandøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1812 og bygd i treverk. Ho blei påbygd sakresti og restaurert i 1879. Det er sitjeplassar til 250 personar i kyrkja. Det er kyrkjegard ved kyrkj ...

                                               

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk blei godkjend som vitskapleg høgskule i logistikk 1. januar 2010. Den blei etablert som statleg høgskule 1. august 1994. Høgskolen i Molde var resultatet av at Distriktshøgskolen i Molde og Sy ...

                                               

Molde videregående skole

Molde videregående skole er ein vidaregåande skole med musikk, media og kommunikasjon, formgjevingsfag, realfag, samfunnsfag og språkfag. I daglegtale blir han kalla "Gymnaset". Kvart år sett nokre av elevane opp eit skodespel og ein russerevy, m ...

                                               

Tornekrattet

Sjå òg barnebokserien Brambly Hedge av Jill Barklem som er kalla Tornekrattet på norsk. Tornekrattet er ein uavhengig og upolitisk supporterklubb for Molde Fotballklubb. Tornekrattet blei starta etter cupfinalen i 1994. På Molde Idrettspark gamle ...

                                               

Grytten kraftverk

Grytten kraftverk er eit vasskraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Kraftstasjonen ligg ved foten av fjellet Romsdalshorn. Utbygginga av kraftverket er ei av dei meir kontroversielle vasskraftutbyggingane vi har hatt i Noreg. Sivil ulydnad ...

                                               

Rauma kommune

Sjå òg Rauma fleirtyding. Rauma kommune ligg i Romsdal i Møre og Romsdal fylke og grensar til Norddal i sørvest, Stordal i vest, Vestnes i nordvest, Molde i nord, Nesset i aust og til to kommunar i Oppland, Skjåk i sør og Lesja i søraust. Kommune ...

                                               

Blindelaget Solstrålen

Blindelaget Solstrålen var eit blindelag i Måndalen i Romsdal i Rauma kommune. Det var truleg skipa tidleg på 1950-talet og var eit av fleire frivillige lag i bygda med formål å støtte ulike nasjonale saker og organisasjonar. Laget var eit av dei ...

                                               

Isfjorden IL

Isfjorden Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i Isfjorden i Rauma kommune. Laget vart skipa 18. mars 1918 og er aktivt med i fotball, handball, nordiske greiner på ski, volleyball og på skeiser. Tidlegare har laget også hatt utøvarar i fri ...

                                               

Møre-Silda

Møre-Silda er ein sluk som opphavleg var produsert av Remen slukfabrikk i Måndalen. Truleg var sluken introdusert i 1955. Møre-Silda blir omtalt som Noregs mest selde skeisluk. Sluken har vore produsert i ein rekke variantar. Dei har vore i kopar ...

                                               

Måndalen idrettslag

Måndalen Idrettslag er eit idrettslag i Måndalen i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Laget har grupper som driv fotball, tennis, klatring, friidrett og skiidrett.

                                               

NM i alpine greiner 1940

Noregsmeisterskapen i alpine greiner 1940 vart avvikla ved Åndalsnes i Møre og Romsdal helga 30 31. mars 1940. Noregsmeisterskapen var den aller fyrste i sitt slag og omfatta to øvingar for begge kjønn, slalåm og utforrenn. Utforløypa var 3.2 km ...

                                               

Norsk Tindemuseum

Norsk Tindemuseum - Arne Randers Heens samlingar ligg på Frydenlund, like ved Åndalsnes i Møre og Romsdal. Tindemuseet har effektar, bilde og historier frå norsk klatre- og fjellhistorie med vekt på Romsdalen. Museet viser klatresporten si utvikl ...

                                               

Romsdalsmarsjen

Romsdalsmarsjen var ein turmarsj som vart arrangert med start på Setnesmoa ved Veblungsnes i Rauma kommune. Romsdalsmarsjen vart arrangert 31 gonger kvart år ved jonsoktider frå 1979. Det siste året marsjen vart arrangert var i 2010. Marsjen vart ...

                                               

Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis er ei avis som vert utgjeven på Åndalsnes i Møre og Romsdal. Avisa er lokalavis for innbyggarane i Rauma kommune og vart grunnlagt i 1926. Ansvarleg redaktør er Lars Smisethjell. Avisa kjem ut tre dagar i veka, tysdag, torsdag og l ...

                                               

Åndalsnes Idrettsforening

Åndalsnes Idrettsforening, forkorta ÅIF, er ei idrettsforeining frå Åndalsnes i Møre og Romsdal. Foreininga vart stifta 25. mai 1917. Laget har aktivitetar innan både fotball, handball, ski og turn.

                                               

Åndalsnesløpet

Åndalsnesløpet er eit mosjonsløp på 5.2 km, som blir arrangert kvart år på Åndalsnes i Rauma kommune. Løpet vart arrangert for første gong i år 2000. Deltakartalet var i 2009 på ca. 300. Løpet går første laurdag etter 17 mai kvart år.

                                               

Harøy Idrettslag

Harøy Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande på Harøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Idrettslaget vart skipa 11. februar 1911 og har om lag 300 medlemer. Harøy IL er aktivt med i aerobic, fotball og volleyball. Laga spelar i marineblå d ...

                                               

Et lite stykke Thailand

Et lite stykke Thailand er ein norsk dokumentarserie om thailandske kvinner og dei norske familiane deira. Serien fekk prisen for beste dokusåpe under Gullruten 2008. Handlinga er sentrert rundt Vestnes kommune i Romsdal og gir innsyn i liva til ...