ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77
                                               

Fredmoen

Fredmoen er eit museum for laksefiske ved Stordalselva mellom Årnes og Støvelfossen, i Åfjord kommune i Trøndelag. Engelske sportsfiskarar heldt til på Fredmoen frå om lag 1900 til 1980-talet. Staden er godt bevart med interiør frå starten på 190 ...

                                               

Åfjordsbåt

Ein åfjordsbåt eller åfjording er ein tradisjonell open, spissgatta ro- og seglbåt frå Fosen, Namdalen og området kring Trondheimsfjorden. Namnet "åfjordsbåt" kjem av at den viktigaste staden der desse båtane har vorte bygde er Åfjorden i Fosen. ...

                                               

Einige og tru til Dovre fell

"Einige og tru til Dovre fell" er den såkalla Eidsvolleiden frå 1814. Eiden blei avlagt som eit løfte etter at tingingane under Riksforsamlinga på Eidsvoll vart avslutta 20. mai 1814. Ifølgje Nicolai Wergeland tok representantane etter forslag av ...

                                               

Hjerleid skole og håndverkssenter

Hjerleid skole og handverksenter, tidlegare kalla Hjerleids Husfidsskole og anna er eit kultursenter og ein friskule på Dovre i Innlandet fylke som mellom anna gjev opplæring i treskjering, smiing og andre tradisjonshandverk. Senteret omfattar Ha ...

                                               

Nord-Gudbrandsdal tingrett

Nord-Gudbrandsdal tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme, og ligg i Vågåmo i Oppland fylke. Han dekker dei nordlege delane av Gudbrandsdalen, eller kommunane Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Sel, Skjåk og Vågå. Domstolen bes ...

                                               

Fel-Jakup

Fel-Jakup eller Jakop Olsen Felodden var ein vidkjend spelemann. Fel-Jakup vart også kalla Fel-guten og på vestlandet for Loms-Jakup. Han hadde ein høgt utvikla teknikk, og mange av slåttane hans kravde posisjonsspel. Truleg er han den mest kjend ...

                                               

Gardar i Lesja

Liste over gardsnamn på gardar i Lesja kommune i Oppland fylke, ordna etter gardsnummer. 61. Stavheim nordre 127. Bottem Oppigård 56. Rise 104. Tande store 146. Nøisom 70. Flitti 124. Håkestad 135. Nørstebø Nordistuen 149. Vangløkken 96. Steine 1 ...

                                               

Mellom-Gudbrandsdal heradsrett

Mellom-Gudbrandsdal heradsrett var ein domstol i Kristians amt som blei oppretta i 1841 ved frådeling av Sør-Gudbrandsdal heradsrett. Domssoknet femna om dei noverande kommunane Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Dessutan ingjekk Sollia sokn i ...

                                               

Sør-Gudbrandsdal tingrett

Sør-Gudbrandsdal tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme, og ligg på Lillehammer i Oppland fylke. Han dekker dei sørlege delane av Gudbrandsdalen, eller kommunane Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron. Domstolen ...

                                               

Ulens kvintett

Øyvind Grindstuen - bassgitar/kontrabass Arild Plassen - fele Magne Bø - fele Øystein Ulen - trekkspel Jan Haugstulen - gitar Even Svelstad - fele Jan Moen - trekkspel Olav Juvshoel - fele Kjell Grothe - trekkspel NB! Detter er eit samandrag av n ...

                                               

Jostedalsrypa

Jostedalsrypa er ei segn om tilhøva i Jostedalen i tida etter Svartedauden. I segna vert det skildra korleis folk prøvde å koma seg vekk frå pesten. Til slutt var det berre ei jente som var levde att av menneska i dalføret. Liknande forteljingar ...

                                               

Hugo Friderich Hiorthøy

Hugo Friderich Hiorthøy var ein norsk prest og forfattar. Hiorthøy var fødd på Klepp på Jæren. Han tok embetseksamen i København i 1764. Året etter var han huskapellan hjå presten i Flesberg. I 1769 blei han med på ein ekspedisjon til Algerie. De ...

                                               

Nye Ringnesin

Ola Bruøygard - fele Eivind Bakken - trekkspel Reidar Svare - gitar

                                               

Vassårflata

Vassårflata ligg i Vågå kommune i Oppland. Vassårflata er ei flate i furuskogen på Heidalsskogen. Andre gamle namn på plassar som ligg inntil er Reiret, Sagbryggja og Kvannberget. Dette er stadnamn etter den gamle vegen frå Lalm til Bringen, ei s ...

                                               

Vågå Idrettslag

Vågå Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i Vågå i Innlandet. Laget vart skipa i 1919 og var ved 100-årsjubileet aktivt med i fotball, handball, skiidrett og turn. Laga til Vågå IL spelar i gule trøyer og elles blått. Tidlegare stod også sk ...

                                               

Hadeland folkehøgskole

Hadeland folkehøgskole er ein frilynt folkehøgskule som ligg på Brandbu i Gran kommune i Innlandet fylke. Mykje av undervisninga på skolen tar utgangspunkt i austleg filosofi, og blant anna det vert arrangert tur til Kina, Japan og Sør-Korea. Det ...

                                               

Hedlo

Hedlo Turisthytte er opphavleg ein støl for garden Myklathun i Øvre Eidfjord. I 1923 kunne ein lese i DNT si årbok at Lars Myklatun tok i mot turistar på setra si. I 1926 bygde han på setra, og ho er sidan utvidet både i 1936 og i 1950. Hedlo har ...

                                               

Framnes kristne vidaregåande skule

Framnes kristne vidaregåande skule er ein internatskule i Kvam herad i Hordaland. På skulen har dei idrettsfag og studiespesialisering. Det er ein kristen friskule eigd av Indremisjonsskipnaden som driv skulen saman med Indremisjonsforbundet. Den ...

                                               

Hordaland Folkeblad

Hordaland Folkeblad er ei avis som vert utgjeven i Norheimsund i Vestland fylke. Fyrste utgåve kom ut i 1873 og ei av dei eldste lokalavisene i Noreg. Avisa er ei uavhengig lokalavis for Kvam herad og Jondal kommune. Sigbjørn Linga er redaktør og ...

                                               

Hjeltnes vidaregåande skule

Hjeltnes vidaregåande skule er ein vidaregåande skule som ligg i turist- og hagebruksbygda Ulvik i Hardanger. Dette er den einaste gartnarskulen på Vestlandet. Skulen blei grunnlagt i 1901, og heitte då Fruktdyrkingskulen på Hjeltnes. Frå 1. nove ...

                                               

Haugesund Dampskibsselskab

Haugesund Dampskibsselskab var eit reiarlag som vart stifta 18. september 1877 i Haugesund i Rogaland fylke. Selskapet dreiv med lokalrutefart i området mellom Bergen og Stavanger og vart særleg velkjent i ytre lei av ruta Haugesund-Bergen. Konse ...

                                               

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen Stord/Haugesund var ein regional norsk høgskole med om lag 2200 studentar og 250 tilsette. HSH, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane gjekk i 2016 inn for å slå seg saman. Den samanslåtte Høgskolen på Vestlandet vart oppret ...

                                               

Vamp

Vamp er ei norsk musikkgruppe frå Haugesund som vart starta i 1991. Bandet speler folkemusikk kombinert med viser og rock. Dei har til no gitt ut åtte studioalbum, fått ti gullplater, tre platinaplater og to trippelplatina og fem Spellemannprisar ...

                                               

Karmøy kommune

Karmøy kommune er ein kommune i Rogaland fylke. Kommunen grensar i nord til Haugesund. Aust for Førdesfjorden er Tysvær kommune, i sørvest er øykommunen Bokn, i sør Kvitsøy og vest til havs Utsira kommune. Karmøy kommune vart til i 1965 ved at ko ...

                                               

Augvald

Augvald er namnet på ein legendarisk konge frå folkevandringstida som namnet til den viktige vikinggarden Avaldsnes på Karmøy i Rogaland fylke kjem av. Namnet til Augvald på norrønt språk var Ogvaldr. Namnet hans kan tyda "Den som held folk i age ...

                                               

Avaldsnes idrettslag

Avaldsnes Idrettslag er eit idrettslag frå Avaldsnes på Karmøy. Medlemstalet per 31. desember 2012 var 818. Klubben held til ved Avaldsnes Idrettssenter, og spelar heimekampane på "Skeie", også kalla "Nye bana". Idrettsanlegget på Skeie, som ligg ...

                                               

Karmøy Folkehøgskule

Karmøy Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule på Eide i Kopervik i Karmøy kommune. Skulen tar årleg imot vel 90 elevar og er eigd av Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule. Skulen heitte tidlegare Utgarden Folkehøgskule. Friluftsliv ekstrem – Alpane ...

                                               

Avisa Vestavind

Vestavind er ei lokalavis i Sveio som blir gjeven ut kvar torsdag. Ansvarleg redaktør ved avisa er Irene Jacobsen. I 2010 blei Mona Terjesen fungerande redaktør. I desember 2011 blei styret enige om at Irene Flatnes skulle bli den nye redaktøren ...

                                               

Gardar og ætter i Ølen

Gardar og ætter i Ølen er eit gards- og ættesogeverk utgjeve av Ølen kommune. Bygdebokverket tek for seg gardssoge og ættesoge knytt til gardar i Ølen. Band 1A.: Garder og ætter i Ølen; Ølen skulekrins. Utgjeve 2001. Skriven av Anders Haugland IS ...

                                               

Helgelands Blad

Helgelands Blad er ei lokalavis som kjem ut i Sandnessjøen og som dekkjer kyststròka på Helgeland, spesielt frå Midthelgeland og nordover. Ho kjem ut måndag, onsdag og fredag ettermiddag. Dagleg leiar og ansvarleg redaktør er Einar Mørch.

                                               

Brønnøysund vidaregåande skule

Brønnøysund vidaregåande skule ligg sentralt i Brønnøysund i Brønnøy kommune på Sør-Helgeland. Det er over 465 elevar og 120 tilsette på BVS. Skulen tilbyr 21 ulike programmområdar og tek imot elavar frå nabokommunane Vega, Bindal. Sømna og Vevel ...

                                               

Brønnøysunds Avis

Brønnøysunds Avis vert gjeven ut i Brønnøysund i Nordland fylke. Ansvarleg redaktør sidan 13. september 2012 er Matti Riesto. Største aksjonær er Harstad Tidende Gruppen.

                                               

Bjørn i Dønna

Bjørn, tidlegare skrive Dunbiørn, dvs Dønn-Bjørn, òg kalla Sørbjørn, er gardsnummer 50 i Dønna. Nokre km nord ligg gnr 48 Hangbjørn eller Nordbjørn. Namnet er truleg ei dativform av det gammalnorske ordet bjǫrg, berg, jf. tradisjonell uttale Bjør ...

                                               

Karihaug leirsted

Karihaug leirsted ligg i Bleikvasslia i Hemnes kommune i Nordland. Leirstaden er eigd av Normisjon. Leirstaden står på ei tomt der det stod brakker etter andre verdskrigen. No er desse brakkene rivne, og eit nytt bygg er sett opp. Dette bygget ve ...

                                               

Dolstad kyrkje

Dolstad kyrkje er ei kyrkje i Dolstad sokn i Vefsn kommune. Den kyrkja som står no, er ei åttekanta kyrkje med fire krossarmar, lafta i tømmer i 1735. Byggmester Nils Pederson Bech frå Trondheim leia bygginga av kyrkja etter mønster av Bakke kyrk ...

                                               

Drevja kyrkje

Drevja kyrkje er ei kyrkje bygd på Nilsskogen i Drevja sokn i Vefsn kommune. Kyrkja er ei langkyrkje, lafta i tømmer i 1883. Kyrkja vart vigsla 18. fredagen etter trinitas 1883 som ei hjelpekyrkje eller annekskyrkje i Vefsn sokn. Ved kongeleg res ...

                                               

Elsfjord kyrkje

Elsfjord kyrkje er ei kyrkje sørenden av Elsfjorden i Elsfjord sokn i Vefsn kommune. Kyrkja er ei langkyrkje, bygd i tre i 1955. Soknet deler sokneprest med Drevja sokn. Elsfjord høyrde frå gammalt til Hemnes sokn. Ved kgl.res. 5.4.1929 vart Hemn ...

                                               

Grane kyrkje

Grane kyrkje er ei langkyrkje frå 1860 i Grane kommune i Nordland fylke. Ho høyrer til Grane sokn i Indre Helgeland prosti. Ved kongeleg resolusjon 25. februar 1927 vart Vefsn sokn delt i tre sokn, Vefsn, Drevja og Grane, med grenser fastsett i m ...

                                               

Hattfjelldal kyrkje

Hattfjelldal kyrkje er ei langkyrkje frå 1868 i Hattfjelldal kommune og sokn i Indre Helgeland prosti. Kyrkja er lafta av tømmer og skal ha 350 plassar. Kyrkja har truleg den første kyrkjeklokke av stål som er lagd i Noreg 1869.

                                               

Korgen kyrkje

Korgen kyrkje er ei krosskyrkje frå 1863 i Korgen sokn i Indre Helgeland prosti. Korgen ligg i Hemnes kommune i Nordland fylke. Kyrkja vart lafta i tømmer 1862/63. Nils Grendstad frå Vefsn teikna kyrkja og leidde arbeidet. Altertavla vart måla av ...

                                               

Selfors kyrkje

Selfors kyrkje eller Vår Frelsers kirke er ei kyrkje bygd 1971 i Rana kommune i Nordland fylke. Kyrkja var først underlagt St. Eysteins menighet i Bodø. Den 5. oktober 2003 vart ho lagt under Den hellige ånds menighet i Mosjøen. Rana kyrkjeleg fe ...

                                               

Susendal kyrkje

Susendal kyrkje er ei tømra langkyrkje i Susendalen i Hattfjelldal sokn i Indre Helgeland prosti. Kyrkja er bygd på dugnad av bygdefolket i Susendalen, hjelp frå næringslivet og kommunen i Hattfjelldalen. Det stod eit gammalt kapell i Susendalen, ...

                                               

Varntresk kyrkje

Varntresk kyrkje, tidlegare Varntresk kapell, er ei langkyrkje frå 1986 i Hattfjelldal sokn i Indre Helgeland prosti. Byggverket er i tømmer og har om lag 70 sitteplassar. Varntresk fekk eigen gravplass i 1895.Etter den tid vart det halde gudsten ...

                                               

Aldersund kyrkje

Aldersund kyrkje, tidlegare Aldersund kapell, er ei kyrkje i Aldersund sokn i Lurøy kommune i Nordland fylke. Soknet høyrer til Nord-Helgeland prosti. Kyrkja står på fastlandet ved Aldersundet innom øya Aldra, og hadde tidlegare status som kapell ...

                                               

Gåsvær kapell

Gåsvær kapell er ei langkyrkje frå 1951 i Herøy kommune i Nordland fylke. Byggverket er i tre og har om lag100 plassar. Kapellet vart først bygd som bedehus av eit lokalt ungdomslag tilknytt Norges kristelige ungdomsforbund. Det vart seinare vigs ...

                                               

Husby kapell

Husby kapell er ei langkyrkje frå 1905 i Nesna kommune og sokn i Nord-Helgeland prosti. Kapellet er bygd som eit privat kapell på den gamle storgarden Husby på Tomma, ein gong senter for eit jordegods på Helgeland. Kyrkja er bygd i tre og skal ha ...

                                               

Hæstad kyrkje

For Hestad kapell i Gaular, sjå Hestad kapell Hæstad kyrkje, tidlegare ofte skrive Hæstad kapell, er ei kyrkje på Hæstad i Dønna sokn, innvigd 11. september 1913. Kyrkja vart tillaten oppført som eit kapell i Nordvik sokn etter kgl.res. 10.3.1911 ...

                                               

Løkta kyrkje

Løkta kyrkje, tidlegare Løkta kapell, er ei kyrkje frå 1968 på øya Løkta i Dønna kommune og sokn i Nord-Helgeland prosti. Byggverket er i tre og skal vere bygd med 90 plassar.

                                               

Petter Dass-kapellet

Petter Dass-kapellet på Husøy i Træna kommune ytst på kysten av Helgeland er eit kapell reist på initiativ frå Arild Haaland og målaren Karl Erik Harr, i samarbeid med Træna kommune. Kapellet vart opna 28. juni 1997. Kapellet har form inspirert a ...

                                               

Rødøy kyrkje

Rødøy kyrkje er ei åttekanta krosskyrkje frå 1885 som står på Rødøya i Rødøy sokn i Nord-Helgeland prosti. Byggverket er i tømmer og skal ha 700 plassar.