ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74
                                               

Flatøy

Flatøy er ei øy på 2 kvadratkilometer i Alver kommune i Vestland. Øya er no eit trafikk-knutepunkt med bruer over Hagelsundet til Knarvik, Nordhordlandsbrua over Salhusfjorden til Bergen, og Krosnessundet bru til Holsnøy. På øya driv Frank Mohn F ...

                                               

Halsnøy

Halsnøy er den største øya ei samling av øyer sør i Kvinnherad kommune. Ho er den mest folkerike øya i kommunen. Innbyggjartalet per 2006 er om lag 2 400. Øya kallast ofte for "Perlo" eller "Holmen". Nøkkelstader på øya inkluderer Sæbøvik, Høylan ...

                                               

Herdla

Herdla er ei øy i nordenden av Askøy kommune i Vestland. Den 1.6 km² store øya ligg tre mil frå Kleppestø og Askøybrua. Herdla er det rikaste fugleområdet i Hordaland med 224 registrerte fugleartar fram til 2003. Det særmerkte og produktive sjø- ...

                                               

Holsnøy

Holsnøy er ei øy i Alver kommune i Vestland. Ho har eit areal på 88.8 km². Øya er den største i kommunen og har brusamband til Flatøy og Lindåshalvøya. Det høgaste punktet på øya er Eldsfjellet på 324 moh. Frekhaug er den største busetnaden på øy ...

                                               

Huftarøy

Huftarøy er den største øya i Austevoll kommune rekna etter både areal og innbyggjartal. Øya ligg mellom Møkstrafjorden i vest, Bjørnafjorden i aust, Langenuen og Selbjørnsfjorden i sør og Korsfjorden i nord. Nord på Huftarøy ligg kommunesenteret ...

                                               

Hundvåko

Hundvåko, òg kalla Hundvåkøy, er den tredje største øya i Austevoll kommune. Som dei fleste andre øyar ute mot kysten er kjenneteiknet nakne knausar, lyngheiar og litt skog. Øya er 10.7 kvadratkilometer og det bur kring 500 menneske der. Næringsg ...

                                               

Kvamsøy i Hardanger

Kvamsøy er ei lita øy i Hardangerfjorden i Kvam herad. Øya ligg i Ytre Samlafjorden, søraust for Øystese. På nordvestsida av øya ligg holmen Øykalven, det smale sundet mellom dei heiter Øykalvsundet. Øya har eit areal på om lag 0.4 km² og er om l ...

                                               

Losna i Solund

Losna er ei øy i Solund kommune i Vestland. Ho har eit areal på 15.3 km² og 4 innbyggjarar. Det høgaste punktet er Meinova på 451 moh. Øya ligg aust for Krakhella på øya Sula. Losna har eigen ferjekai. Øya har gammalt jordbruksland, men det er i ...

                                               

Lygra

Lygra er ei øy mellom Lurefjorden og Lureosen i Nordhordland. Øya ligg nordvest i Alver kommune. Lokalt vert øya kalla Luro, og ofte vert også øya Kalven, som ligg nordom Lygra med eit smalt sund mellom, og øya Børøyna, som ligg sørom, omtala som ...

                                               

Osterøy

Sjå òg Osterøy kommune. Osterøy er ei innlandsøy som ligg like nordaust for Bergen i Vestland. Øya er omringa av Osterfjorden i nord og vest, Sørfjorden i sør og Veafjorden i aust. Osterøy er den største av øyene i Noreg som ikkje vender direkte ...

                                               

Radøy

Radøy er ei øy i Nordhordland i Alver kommune. Radøy er omgitt av fastlandet og andre øyar på alle kantar. Ho er skilt frå fastlandet på Lindåshalvøya i aust av eit langt og til dels svært smalt sund. I nord skil Hoplandsosen Radøy frå Fosnøy i A ...

                                               

Selbjørn

Selbjørn er den nest største øya i Austevoll kommune i Vestland. På austsida ligg Bekkjarviksund, der Selbjørnsbrua går over til Huftarøy og på vestsida ligg Stolmesund der Stolmabrua går til Stolmen. Selbjørnsfjorden ligg på sørsida av øya med F ...

                                               

Selja

Selja er ei øy i Stad kommune i Vestland. Øya ligg i Sildegapet sør for Stad og har eit areal på 1.6 km². Det bur om lag 5 fastbuande på øya. Alle bustadhusa er i dag på sørsida av øya. På sørsida ligg også tuftene etter kyrkja som stod på Selja ...

                                               

Steinsundøy

Steinsundøy er ei øy i Solund kommune i Vestland. Ho har eit areal på 18.7 km² og om lag 55 innbyggjarar. Det høgaste punktet er Vardefjellet på 315 meter over havet. Øya ligg vest for Sula, som ho har brusamband med. Lenger vest ligg Ytre Sula. ...

                                               

Stolmen

Stolmen er den fjerde største øya i Austevoll kommune i Vestland. Som dei fleste andre øyer ute mot kysten er kjenneteiknet nakne knausar, lyngheier og litt skog. Det høgaste punktet på Stolmen heiter Såta og er om lag 60 meter høgt. Busetnadane ...

                                               

Stord

Stord er ei øy i Vestland, om lag midtvegs mellom Bergen og Haugesund. Øya har ei flatevidd på 241 km² og er delt mellom kommunane Fitjar i nord og Stord i sør. Øya ligg nord for Bømlafjorden og er den nest største øya i Hordaland. Stord kommune ...

                                               

Sula i Solund

Sula, òg kalla Indre Solund eller Indre Solundøy, er hovudøy i Solund kommune i Vestland. Øya ligg på nordsida av Sognesjøen, den ytste delen av Sognefjorden, og har eit areal på 116 km². Sørvest på øya, ved Liasundet, ligg den tettbygde staden H ...

                                               

Toska

Toska er ei øy vest for Radøy i Alver kommune i Vestland. Øya ligg like vest for Manger på nordsida av innløpet til Mangerfjorden. I vest ligg Hjeltefjorden. Toska har nærare 40 fastbuande, men det finst òg fleire hytter. Toska har mange frie fri ...

                                               

Utvær

Utvær er namnet på den vestlegaste øygruppa i Noreg, og likeeins namnet på fiskeværet som ligg her. Øygruppa ligg i Sognesjøen i øykommunen Solund i Vestland, om lag 18 kilometer vest om kommunesenteret Hardbakke. Heile øygruppa er freda under na ...

                                               

Varaldsøy

Varaldsøy er den største øya i Hardangerfjorden og høyrer til Kvinnherad kommune i Vestland. Ho er òg ein tidlegare sjølvstendig kommune. Øya har eit areal på 45.4 km². Fylkesveg 126 går frå ferjekaia til Gjuvsland. Øya har ferjesamband til Årsne ...

                                               

Værlandet

Værlandet er ei øy i Askvoll kommune i Vestland. Ho har eit areal på 9 km² og om lag 200 innbyggjarar. I vest har ho brusamband til Bulandet. Aust for Værlandet ligg øya Alden. Værlandet ligg på nordsida av Bufjorden og i aust ligg fjordane Aldef ...

                                               

Akerøya

Akerøya er ei øy i Hvaler kommune i Viken med eit areal på 1.6 km². Det høgaste punktet på øya er 33 moh. Aust for Akerøya ligg ein liten holme, Festningsholmen, med Akerøy fort frå 1600-talet. I sagatida heitte øya Saltholmen etter nokre grunne ...

                                               

Brønnøya i Asker

Brønnøya i Asker kommune i Viken er den nest største av øyane i Vestfjorden utan fastlandssamband. Ei lita kabelferje for personar kan nyttast om sumaren til å kome seg over sundet mellom øya og granneøya Nesøya; Nesøya har ordinært veg- og brusa ...

                                               

Danmark i Sandviksbukta

Danmark er ein låg holme mest utan vegetasjon som ligg i Sandviksbukta ved Sandvika i Bærum kommune, tett attmed ei strand som vert kalla Lakseberget. Motorvegen E-18 forbi Sandvika ligg no langs denne stranda, og holmen er å sjå om lag rett utan ...

                                               

Ildjernet

Ildjernet er ei øy i Indre Oslofjord. Ho høyrer til Nesodden kommune og ligg rett ut for den bratte Vardåsen, sør for Flaskebekk og nord for Bjørnemyr og Sunnaas sykehus. Ildjernet er berre 0.17 km² stor. Frå gammalt av har det vore drive jordbru ...

                                               

Kalvøya i Bærum

For andre stader med namnet "Kalvøya" eller "Kalvøy", sjå Kalvøya. Kalvøya er ei øy i Oslofjorden. Øya ligg i Bærum kommune og er tilgjengeleg over ei gangbru frå Kadettangen i kommunesenteret Sandvika. Kalvøya var i gamle dagar beitemark for Kjø ...

                                               

Konglungen

Konglungen er ei lita øy på vestsida av Holmenfjorden i Asker kommune, yst på halvøya Løkenes, som skil Leangbukta eller Leangen frå Blakstadbukta. Men mange nyttar namnet Konglungen ikkje berre om sjølve øya, men òg om mykje av halvøya Løkenes, ...

                                               

Langåra

Langåra, eller Nordre Langåra, er ei 2 kilometer lang og 200 meter brei øy i Asker kommune, og ei av dei større øyane i Indre Oslofjord. Namnet Nordre Langåra vert nytta på kart og i andre samanhengar for å skilje denne øya frå ei anna øy sørover ...

                                               

Nordre Sandøy

Nordre Sandøy er ei øy i Hvaler kommune i Viken. Øya ligg like ved riksgrensa til Sverige og nord for Søndre Sandøy. Øya har ingen biltrafikk og har som eit unntak frå resten av dei større Hvaler-øyane ingen kommersiell verksemd som kioskar eller ...

                                               

Ostøya

Ostøya eller Oustøya er ei øy i Bærum kommune utanfor Sandvika. Ho har eit areal på 2.4 km² og om lag 2 km² utgjer Oust gard, medan om lag 400 mål er utparsellert til fritidseigedommar. På øya ligg det òg ein golfbane, som vart oppretta i 1964 og ...

                                               

Papper

Papper er ei øygruppe som ligg nordvest i Hvaler kommune. Papper strekkjer seg frå Utgårdkilen til Vauerkilen. Papper er delt inn i tre: Papperhavn ligg i enden mot Utgårdkilen. Papper, òg kalla "Bukta" ligg i midten blant Papperøyane. Her er det ...

                                               

Rauøy

Rauøy eller Rauer er ei øy i Oslofjorden vest for Fredrikstad i Viken. Ho har eit areal på 2.9 km² og det høgaste punktet er 40 meter over havet. Størstedelen av øya er i den særegne rombeporfyrkonglomerat. Øya er eigd av Staten og Forsvaret. Her ...

                                               

Steilene

Steilene er ei øygruppe på vestsida av Nesodden i Indre Oslofjord, i nærleiken av Alværn på fastlandet. Øyane er offentleg friluftsområde, men var i ein lang periode på 1900-talet ei viktig importhamn for olje. Dei mange sylindriske oljetankane s ...

                                               

Storøya i Hole

Storøya er den største øya i Hole kommune i Viken fylke, og den største øya i Tyrifjorden. På øya ligg Storøya naturreservat som vart oppretta 15. januar 1988. Naturreservatet dekker eit areal på om lag 35 dekar. Verneområdet omfattar strandsona ...

                                               

Søndre Sandøy

Søndre Sandøy er ei øy i Hvaler kommune med sandstrender, sykkelvegar og mykje skog. Naboøya Nordre Sandøy ligg like nord for Søndre Sandøy og begge ligg like ved riksgrensa til Sverige. Øya er i dag ei populær ferieøy med mange hytter, men det f ...

                                               

Utøya i Hole

Utøya er ei øy i innsjøen Tyrifjorden i Hole kommune i Viken fylke. Arbeidaranes Ungdomsfylking eig øya, som vart gjeven til dei i jubileumsgåve 28. august 1950 av Oslo og Omegn faglege Samorganisasjon, ein av medlemsorganisasjonane i Landsorgani ...

                                               

Vesterøy

Vesterøy er den nest største av Hvalerøyane i Viken. Som dei fleste andre øyane på Hvaler, har øya mange hytter, og folkesetnaden aukar med mange hundre prosent om sommaren. Øya har stort sett granittfjell, med små "vauer" vikar innimellom. Dei s ...

                                               

Riksveg 156

Ås Fv59 frå Ringnes til Tangen 0.6 km → Fv130 til fylkesgrensa ved Ingierstrand i Oppegård Ringnestunnelen 335 m 152N Stenfelt 156 Vinterbro Riksveg 156 Ringnes, berre frå nord 152S Stenfelt Ringnes

                                               

Søndenfjeldske Dragonregiment

Regimentet reknar Tredje søndenfjeldske dragonregiment som første del av si historie. Dette regimentet vart skipa i 1750; da kavaleriet blei utvida frå 2 regiment sønnafjelds og eit nordafjelds til 4+1. Det fjerde sønnafjeldske ble nedlagt i 1766 ...

                                               

Riksveg 420

Riksveg 420 går mellom Øygardsdalen i Grimstad og Timenes i Kristiansand. Opphavleg strekning var Jovannet i Arendal til Nørholm i Grimstad 32.4 km. Vegen vart forlenga 27. august 2009 mellom Kristiansand og Grimstad i samband med opninga av den ...

                                               

Riksveg 562

Riksveg 562 går mellom Nøstetorget og hurtigbåtterminalen i Bergen. Før 1. januar 2010 var fylkesveg 562 del av vegen. Per oktober 2013 var vegen vorte kommunal veg Kv4915 i Bergen.

                                               

Riksveg 47

Riksveg 47 går mellom Rossabø i Haugesund og Husøy i Karmøy. Vegen var før 1992 ein del av den dåverande riksveg 14. Før 1. januar 2010 var fylkesveg 47 del av vegen, og Husøyvegen var kommunal veg. Denne vegen er no ein del av

                                               

Riksveg 510

Stavanger kommune Nesbuveien Bomstasjon Nesbuveien mot Stavanger Hinna Riksveg 510 Hinna Riksveg 510, Diagonalen Fv395 frå Hinna til Fv382 Grannesbukta i Sola 1.4 km Sola kommune Nesbuvegen Fv382 Grannessletta frå Røyneberg via Løneset og Møllebu ...

                                               

Kulturhistorisk leksikon

Kulturhistorisk leksikon er eit digitalt leksikon med over 1900 kulturhistoriske artiklar frå Sogn og Fjordane. I Kulturhistorisk leksikon finn ein artiklar om materielle og immaterielle kulturminne, historiske hendingar, arkivsaker, kyrkjer, per ...

                                               

Elgesem

Elgesem er ein grunnkrins som ligg på Haukerød i Sandefjord kommune i Vestfold. Området ligg langs raet som går gjennom Vestfold. Her finst det eit gravfelt som er eit av Sandefjords mest framtredande fornminne. Funn i gravfeltet viser at det har ...

                                               

Gokstadhaugen

Gokstadhaugen var opphavleg 50 meter i diameter og fem meter høg. I grava låg det kjende Gokstadskipet. Skipet er stilt ut på Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Grava inneheldt òg knoklar frå ein mann, tre småbåtar, eit teltforma gravkammer, fisk ...

                                               

Jarlsberg grevskap

Jarlsberg grevskap var Noregs andre, og siste, grevskap. Det vart opphavleg oppretta i 1673 som Griffenfeldt grevskap for Peder Schumacher Griffenfeld. Ifølge adelslova av 1821 vart Jarlsberg nedlagt som grevskap då den siste norske greven Peder ...

                                               

Jarlsberg og Larvik amt

Jarlsberg og Larvik amt er eit tidlegare namn på Vestfold fylke. Amtet vart danna då grevskapa Laurvig og Jarlsberg vart slegne saman i 1821. Namnet vart endra til Vestfold fylke den 1. januar 1919.

                                               

Laurvigen grevskap

Laurvigen grevskap vart oppretta den 29. september 1671, då Brunla amt vart gjort om til grevskapet Laurvigen. Grevskapet omfatta seinare Larvik, Sandefjord og Tjøme kommunar, i tillegg til delar av Andebu kommune. I 1821 vart grevskapet slege sa ...

                                               

Emma Tallulah Behn

Emma Tallulah Behn er den tredje dottera til prinsesse Märtha Louise og mannen hennar, Ari Behn. Emma Tallulah Behn er det femte barnebarnet til Kong Harald og Dronning Sonja og nummer sju i arvefølgja til den norske trona.