ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70
                                               

Vormedalsheia landskapsvernområde

Vormedalsheia landskapsvernområde og Lusaheia landskapsvernområde blei oppretta ved kongeleg resolusjon av 19. april 1991. Føremålet med vernet av Vormedalsheia er "å ta vare på eit særmerkt og vakkert landskap som gjev eit godt tverrsnitt av Ryf ...

                                               

Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan er eit fenomen av jord- og steinsøyler, såkalla jordpyramidar i Uldalen, ein sidedal til Gudbrandsdalen, i Sel kommune. Dette er eit naturfenomen som oppstår når regnvatn skyl bort hardpakka morenematerial i moreneryggen, men ett ...

                                               

Fokstumyra naturreservat

Fokstumyra naturreservat er eit naturreservat i Dovre kommune rett nord for Dombås. Naturreservatet har ramsarstatus, på grunn av sin betydning for trekkfuglar. Området vart freda så tidleg som i 1923, som en reaksjon på at Dovrebanen hadde påver ...

                                               

Festningen geotopverneområde

Festningen geotopverneområde er eit verneområde på Svalbard oppretta ved forskrift av 26. september 2003 med heimel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard. Formålet med fredinga er å ta vare på eit område med verdifulle geologiske ...

                                               

Verneplan I for vassdrag

Verneplan I for vassdrag er ein av fire verneplanar for vassdrag. Verneplanen bygde på ei tilråding frå kontaktutvalet for kraftutbygging og naturvern, leidd av vassdragsdirektør i NVE, Hans Sperstad. På bakgrunn av tilrådinga frå Sperstadutvalet ...

                                               

Verneplan II for vassdrag

Verneplan II for vassdrag er den andre av fire verneplanar for vassdrag. Som verneplan I bygde òg denne på ei tilråding frå kontaktutvalet for kraftutbygging og naturvern, leidd av vassdragsdirektør i NVE, Hans Sperstad. Dette resulterte i at Sto ...

                                               

Verneplan IV for vassdrag

Verneplan IV for vassdrag er den siste av fire verneplanar for vassdrag. I Verneplan IV vart mange av dei mest kontroversielle vassdraga frå tidlegare verneplanar vurderte for vern. Etter relativt omfattande tilleggsundersøkingar kom det nye kont ...

                                               

Dingjaelva

Dingjaelva er ei elv i Gulen kommune i Vestland. Ho er 0.5 km lang, og renn frå Dingevatnet til munning i Dingevågen ved bygda Dingja. Elva er den nedste delen av Dingjavassdraget, som er 11.1 km langt, med eit nedbørfelt på 28.0 km². Middelvassf ...

                                               

Danskevika

Danskevika er ei vik i Sørfjorden ved garden Indre Songstad i Arna i Bergen. Då ein ny jarnbanetrasé med tunnel mellom Trengereid stasjon og Takvam haldeplass på Bergensbanen vart planlagd tidleg i 2000-åra, ville Jernbaneverket bruke Danskevika ...

                                               

Barmen i Risør

Barmen ei øy som ligg i Søndeledfjorden i Risør kommune. Garden Barmen og Frøyna var før 1668 ein del av garden Søndeled. I følgje Oluf Rygh kjem namnet Barmen av gamalnorsk Barmr, som tyder brem eller kant. Namnet er au brukt om heile øya mellom ...

                                               

Borøya i Tvedestrand

Borøya er ei øy i Tvedestrand kommune i Aust-Agder fylke. Øya er 3.4 km² stor. Øya ligg ytst i Oksefjorden og ligg i nærleiken av Sandøya, Tverdalsøya og Lyngør. Øya har brusamband til fastlandet og er utbygd ved Borøykilen, Utgårdstrand og Snare ...

                                               

Flosta

Flosta er ei øy og ein tidlegare kommune i Arendal kommune i Aust-Agder. Flosta var eigen kommune frå 1902 til 1961. Flosta kommune låg delvis på fastlandet og delvis på øyane Flosta og Tverrdalsøya. Frå 1837 var Flosta del av Dypvåg formannskaps ...

                                               

Hisøy

Hisøy er ei øy og ein tidlegare kommune i Aust-Agder fylke. Hisøy var saman med Froland, Fjære og Øyestad del av Øyestad formannskapsdistrikt frå 1837. Fjære vart eigen kommune i 1846. I 1850 vart òg Froland skilt ut medan Hisøy og Øyestad framle ...

                                               

Justøy

Justøy er ei øy og eit sokn i Vestre Moland prestegjeld og Lillesand kommune i Aust-Agder. Namnet kjem frå norrønt Jóstr. Justøy har brusamband til fastlandet og spreidd busetnad. På øya ligg den gamle uthamna Brekkestø, eit minne om seglskutetid ...

                                               

Risøya i Risør

Garden Risøya har frå gamal tid vore ein øydegard. Det kan tenkje seg at garden har gått ut frå Randvik gardane og at eigedomen au omfatta Lekerøya i Søndeled, som au har blitt kalla Vestre Risøya. Desse tvilling-øyane har saman med andre mindre ...

                                               

Tromøy

Tromøy er den største øya på Sørlandet, ein tidlegare sjølvstendig kommune i Aust-Agder fylke, og i dag ein viktig del av Arendal kommune. Tromøy er framleis eit eige kyrkjesokn i Arendal prosti. Aust for Hove på toppen av raet ligg Tromøy kyrkje ...

                                               

Huglo

Huglo er ei øy i Stord kommune. Ho ligg på austsida av Stord der Hardangerfjorden møter Langenuen. Huglo er 14 km² stor, folketalet er 91. På Huglo ligg samlingstaden på Nord-Huglo, der det er butikk, bensin og kai. Butikken heiter Huglabutikken ...

                                               

Marmorøen

Marmorøen er ei øy på austsida av Nordåsvatnet på Hop i Fana bydel i Bergen. Øya er kalla opp etter eit marmorbrot som kom i gang her i 1702. Tidlegare vart øya kalla Hopsholmen. Øya høyrte i fleire generasjonar til familien Lillienskiold og marm ...

                                               

Moldøyna

Moldøyna er ei øy og ein gard nordvest i Fedje kommune. Øya vart knytt til resten av Fedje ved ei vegfylling i 1960-1961. Øya ligg rett sør for Skotholmen og ligg mellom Kyrkjevågen i vest og Fedjefjorden i aust. I sør ligg Nord-Tangen. Namnet kj ...

                                               

Reksteren

Reksteren er den nest største øya i Tysnes kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Øya har om lag 250 innbyggjarar i vinterhalvåret og eit areal på 37 km². Det er brusamband over Bårdsund til Tysnesøy. På Flygansvær på Reksteren ligg det eit kys ...

                                               

Skorpo i Tysnes

Skorpo er ei øy søraust for Tysnesøy i Tysnes kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Med eit areal på 8.8 km² er ho den tredje største øya i kommunen. Høgste fjelltoppane på øya er Kongshaug og Laukhamarsåto.

                                               

Skotholmen på Fedje

Skotholmen er ein holme og ein gard nordvest i Fedje kommune. Han er den nordlegaste garden på Fedje og er knytt til Moldøyna i søraust ved ei vegfylling. Holmen ligg på nordsida av Kyrkjevågen og nordaust for Mulen. Nord for Skotholmen ligg Mold ...

                                               

Tysnesøy

Tysnesøy er den største øya i Tysnes kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Arealet er 199 km². Den største tettstaden på øya er Våge med 515 innbyggjarar. Det høgaste punktet på øya er Tysnessåto på 753 meter over havet. Det går bru frå Lukksu ...

                                               

Helgøya i Mjøsa

Helgøya i Mjøsa ligg i Ringsaker kommune. Med eit areal på 18.34 km² er ho den største innlandsøya i Noreg. Helgøya har sidan 1950-talet hatt brusamband til fastlandet. Ho har i dag omkring 600 innbyggjarar. Den viktigaste næringsvegen er jordbru ...

                                               

Rovøya

Rovøya er den største øya i Storsjøen i Odalen. Øya ligg i Sør-Odal kommune i Innlandet. Rovøya er den største av elleve øyar og holmar i Storsjøen. Ho har eit areal på 81112 m², er om lag 714 meter lang og om lag 156 meter brei. Begge måla er må ...

                                               

Brunholmen

Brunholmen i Ålesund ligg like nord-aust for Aspøya i Brosundet og er ein flat holme på ca. 120 x 95 meter. Han stikk inn i Brosundet som ei landtunge og skil dimed den ytre og indre hamna i Ålesundet. Den eigentlege Brunholmen har i dag særs tet ...

                                               

Haugsholmen

Haugsholmen er ei vel 700 m lang og på det vidaste 400 m brei øy i Haugsfjorden i Sande kommune. Haugsholmen ligg to km vest for Hakallestranda i Vanylven, og er matrikkelgard nummer 53 i Sande. Ein kjenner ikkje til at Haugsholmen har vore buset ...

                                               

Herøya i Herøy

Herøya er ei øy i Herøyfjorden på Vestlandet. Ho ligg i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Øya har hatt ein sentral plass på Sunnmøre i over 1000 år. Her var det kyrkjestad frå 1100-talet til 1916. Den marmordekte mellomalderkyrkja var ei av ...

                                               

Hjertøya

Hjertøya er ei øy i Molde kommune, ti minutt sør for Molde sentrum. Øya er smal og om lag 3 km lang. Arealet er 0.42 km². Hjertøya er eit mykje brukt friluftsområde, og det går rutebåt frå Molde i juni, juli og august. På Hjertøya ligg Fiskerimus ...

                                               

Molta

Molta er namnet på to holmar utanfor øya Tustna i Aure kommune på Nordmøre. Den største holmen heiter Stormolta og den minste heiter Litjmolta. Dei ligg vest for utløpet av Nordheimsundet. Stormolta som ligg lengst vest, er kjent for sine gravpla ...

                                               

Skorpa i Kristiansund

Skorpa har nokre små fjell og åsar, elles er mykje av landskapet myraktig med nokre skogholt. Tre område har frå gammalt vore dyrka. Skorpa har eit vakkert naturlandskap og eit rikt dyreliv. ei vik på øya er det eit naturleg basseng som vert oppd ...

                                               

Voksa

Voksa er ei 1.4 km² stor, låglendt øy, og ei øygruppe, sør for Sandsøya i Sande kommune på Sunnmøre. Til øygruppa høyrer øyane Hestholmen, Flatøya og Marøya, samt ei rad holmar og skjer. Mellom Voksa og Sandsøya er eit to km breidt sund, sundet m ...

                                               

Aldra

Aldra er ei øy i Lurøy kommune i Nordland. Ho har eit areal på 24 km², og er med det den største øya i kommunen. Aldra er den austlegaste av dei større øyane i Lurøy, skilt frå fastlandet i aust av det smale sundet Aldersundet. Vest for Aldra lig ...

                                               

Alsta

Alsta er ei øy i på Helgeland. På øya ligg fjellformasjonen Sju søstre. Aust for fjella ligg Sundøya som høyrer til Leirfjord kommune, resten av øya høyrer til Alstahaug kommune. Frå Alsta går Vefsnfjorden innover til Mosjøen. Kystriksvegen, Fylk ...

                                               

Anda i Nordland

Anda er ei lita øy i Øksnes i Nordland. Ho ligg i Vesterålen om lag 5 km nord for nordenen av Langøya og vest for Andøya. Her ligg Anda fyr, som var det siste fyret i Noreg som vart automatisert. Det skjedde i 1987. Øya er verna som eit naturrese ...

                                               

Andøya

Andøya er den tiande største øya i Noreg med eit areal på 489 km². Ho har mellom anna dei største myrareala i landet og er velkjend for sine moltebær. Myrareala vert også utnytta til omfattande produksjon av veksttorv. Forutan dei flate og stort ...

                                               

Austra

Austra er ei fjellrik øy på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Ho er delt mellom kommunene Bindal, Leka og Nærøy. Arealet er 88 km². Det høgaste punktet på øya er Romsskåla, 588 moh. Av busetjingar på øya finn ein Sør-Gutvika, der det går ferje ...

                                               

Bleiksøya

Bleiksøya er ei lita, busett øy vest for Bleik på Andøya i Nordland. Det høgaste punktet på Bleiksøya er 160 moh. Hovuddelen av øya er bratt fjell, men den sørvestlege delen av øya er flatare. Som med Torghatten har Bleiksøya eit hol tvers gjenno ...

                                               

Bolga

Bolga er ei øy på kysten av Helgeland, ytst i Meløy kommune i Nordland fylke. Øya har eit areal på 2.4 km². Det høgaste punktet på øya er det 339 meter høye Bolgfjellet, som strekkjer seg over øya frå nordaust til sørvest. Bolgfjellet si karakter ...

                                               

Brottøya

Brottøya er ei øy i Hadsel kommune i Nordland. Øya ligg i Hadselfjorden, på vestsida av det nordlege innløpet til Raftsundet og vest for Ingelsfjorden. Det høgaste punktet på øya er om lag 60 meter over havet. Brottøya har hurtigbåtsamband til St ...

                                               

Børøya

Børøya er ei lita øy i Hadsel i Nordland. Øya ligg i Langøysundet, mellom Langøya og Hadseløya, like nord for Stokmarknes. Mellom Børøya og Hadseløya går Børøysundet. Det høgaste punktet på øya ligg 52 m.o.h. Riksveg 82 tidlegare E10 går over øya ...

                                               

Dyrøya i Øksnes

Dyrøya er ei øy i Øksnes kommune i Nordland med eit areal på 6.5 km². Det høgaste punktet på Dyrøya er Blåtinden på 562 moh. Dyrøya er ei av fleire øyar i Øksnes Vestbygd. Andre øyar i dette området er Skogsøya, Nærøya og Tindsøya. Tidlegare var ...

                                               

Dørvær

Dørvær eller Dørværet er ei øygruppe i Træna kommune på Helgelandskysten. Øygruppa har eit titals øyar og holmar, dei største er Buøya, Ørkja, Nordskarven, Dørværøya, Torvøya, Bukkøya og Geitøya. Dørværtinden på Buøya når 128 moh. Rundt øygruppa ...

                                               

Engeløya

Engeløya er ei øy i Steigen kommune i Nordland. Øya har eit areal på 69 km². Det høgaste punktet på Engeløya er Trohornet på 649 moh. Engeløya har de nordlegaste hasselskogen i verda. Øya var høvdingsete i vikingtida, og det finst mange fornminne ...

                                               

Finnkona

Finnkona er ei øy som ligg ved utløpet av Ranfjorden, i skipsleia utanfor Fagervika i Leirfjord kommune, mellom Sandnessjøen og Nesna. Øya har mange gravrøyser som vitnar om at øya har vore bruka av folk heilt frå jernalderen. Røysene kan òg knyt ...

                                               

Fleina

Fleina er ei øy i Gildeskål kommune i Nordland. Ho har eit areal på 8 km². Øya ligg mellom Fugløya og Sørarnøya. I nordvest ligg Fleinværfjorden med Fleinvær på andre sida. Det høgaste punktet på øya er Troll på 225 meter over havet.

                                               

Fugløya i Gildeskål

Fugløya er ei øy i Gildeskål kommune i Nordland. Ho har eit areal på 13 km². Øya er prega av det 766 meter høge Hagtinden. Jordsmonnet er fruktbart og det har derfor budd folk på øya i lang tid. Etter den andre verdskrigen budde det om lag 200 pe ...

                                               

Gimsøy

Gimsøy er ei øy i Lofoten. Øya ligg mellom Austvågøya og Vestvågøya, og høyrer til Vågan kommune. Øya har eit areal på 46.4 km². Gimsøy har tidlegare vore ein eigen kommune. Kommunen vart skild ut frå Vågan kommune i 1856, under namnet Gimsøy kom ...

                                               

Givær

Givær er ei øygruppe og eit fiskevær midt i Vestfjorden i Bodø kommune. Hovudnæringa på øygruppa er fiske. Givær har hurtigbåtsamband til Bodø. Fordi det framleis bur folk på Givær, som ligg så avsides til, vart øygruppa vitja av NRK-serien Der i ...

                                               

Grønnøya

Grønnøya, Grønnøy, Grønøya eller Grønøy er ei øy i Meløy kommune i Nordland. Øya ligg nord for Åmøya og vest for Engavågen. Grønnøya har eit areal på 2.6 km², og det høgaste punktet er Storvarden på 104 moh. Grønnøya har brusamband til fastlandet ...