ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68
                                               

Breifjorden

Breifjorden er ein fjordarm av Vinjefjorden i Surnadal, Tingvoll og Sunndal kommune på Nordmøre. Fjorden er ei fortsetjing av Halsafjorden og Trongfjorden i nord. Breifjorden er 9.5 km brei, eller lang, og strekkjer seg 5 km frå nord til sør, som ...

                                               

Bremsnesfjorden

Bremsnesfjorden er ein fjord i Averøy kommune og Kristiansund kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 11 km sørover på austsida av Averøya og held fram som Kvernesfjorden vidare sørover. Fjorden har innløp mellom Øksenvågen i vest og Meldalsho ...

                                               

Edøyfjorden

Edøyfjorden er ein fjord mellom Aure og Smøla kommune på Nordmøre. Fjorden er den sørvestlegaste delen av Trondheimsleia og strekkjer seg 26 km nordaustover til der Ramsøyfjorden kjem sørover mellom Smøla og Hitra. Fjorden ligg på nordsida av øya ...

                                               

Foldfjorden

For fjorden Folda i Nord-Trøndelag, sjå Foldafjorden Foldfjorden skjer seg inn i og deler den ytre delen av Ertvågsøya i Aure kommune på Nordmøre i to. Foldfjorden er på to stader så smal at det oppstår tidvasstraumar. Den ytre straumen er sterka ...

                                               

Freifjorden

Freifjorden er ein fjord i Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 14 km sørvestover på vest og sørsida av Freiøya mellom Talgsjøen i nord og Kvernesfjorden i sørvest. Fjorden har innløp mellom Årsundøya i aus ...

                                               

Halsafjorden

Halsafjorden er ein fjordarm av Vinjefjorden i Tingvoll, Halsa og Surnadal kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 16 km sørover. Vidare innover strekkjer fjordsystemet seg via fleire fjordar til botn av Todalsfjorden, ei total lengd på 45 km. ...

                                               

Kornstadfjorden

Kornstadfjorden er ein fjord langs kommunegrensa mellom Eide og Averøy kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 9 km søraustover til Rånestangen på sørvestsida av Averøya. Aust for Rånestangen går Kvernesfjorden nordaustover på søraustsida av ø ...

                                               

Kvernesfjorden

Kvernesfjorden er ein fjord på sørsida av Averøya i kommunane Averøy, Kristiansund, Gjemnes og Eide på Nordmøre. Fjorden har ei lengd på 22 km og går først søraustover langs den søraustlege delen av Averøya, før han snur sørvestover på sørsida og ...

                                               

Lauvøyfjorden på Nordmøre

Lauvøyfjorden er ein fjord langs kommunegrensa mellom Eide og Averøy på Nordmøre. Fjorden ligg på vestsida av Averøya strekkjer seg 4.5 km sørover og held fram som Kornstadfjorden på sørvestsida av øya. Atlanterhavsvegen markerer innløpet til fjo ...

                                               

Ramnfjorden

Ramnfjorden eller Ramnefjorden er ein fjord i Averøy kommune på Nordmøre. Fjorden ligg på nordvestsida av Averøya ut mot havgapet i Norskehavet innanfor ei rekkje skjer og holmar som ligg ytst i havgapet ved Ramngapet. Fjorden strekkjer seg om la ...

                                               

Stangvikfjorden

Stangvikfjorden er ein fjordarm av Breifjorden i Surnadal og Sunndal kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 15 km søraustover til Todalsfjorden, og inkludert Todalsfjorden er lengda 19 km. Fjorden har innløp mellom Nesøytangen på Nesøya i ves ...

                                               

Sunndalsfjorden på Nordmøre

Sunndalsfjorden er ein fjord i Sunndal kommune på Nordmøre. Fjorden er ei fortsetjing av Tingvollfjorden og strekkjer seg 17 km innover til Sunndalsøra. I nokre samanhenger vert heile strekninga frå Sunndalsøra til Bergsøya i Gjemnes kalla Sunnda ...

                                               

Surnadalsfjorden

Surnadalsfjorden er ein fjord i Surnadal kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 10 km austover til Surnadalsøra i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Torvikneset i sør og Kjergroneset i nord. Grenda Årnes ligg like aust for Kjergronese ...

                                               

Tingvollfjorden

For innsjøen i Ål kommune med same namn sjå Tingvollfjorden i Ål Tingvollfjorden er ein fjord i Tingvoll, Gjemnes og Nesset kommune på Nordmøre og i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 35 km søraustover til Sunndalsfjorden, og til botn av Sunndalsfjor ...

                                               

Valsøyfjorden

Valsøyfjorden er ein fjordarm av Arasvikfjorden og Vinjefjorden i Heim kommune i Trøndelag. Ytst i fjorden ligg det fleire øyar, der Valsøya, som fjorden har namn etter, er den største. Fjorden har ei lengd på om lag 8 km. Grenda Valsøyfjord ligg ...

                                               

Ålvundfjorden

Ålvundfjorden er ein fjordarm av Breifjorden i Tingvoll og Sunndal kommune på Nordmøre. Fjorden strekkjer seg 12 km søraustover til Ålvund i botn av fjorden. Fjorden ligg på sørvestsida av Nesøya og ei lang og smal halvøya som strekkjer seg nordv ...

                                               

Eresfjorden

Eresfjorden er ein fjordarm av Langfjorden og Romsdalsfjorden i Nesset kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 10 km søraustover til Eresfjord i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Kleibjørkneset i sørvest og Rukta i nordaust. Grenda Bogg ...

                                               

Fannefjorden

Fannefjorden er ein om lag 25 km lang fjordarm av Romsdalsfjorden i Molde kommune i Romsdal. Fjorden er ei fortsetjing av Moldefjorden og startar mellom Årø og Bolsøya. Han går austover avgrensa av stranda mellom Molde og Kleive via Røbekk og Hje ...

                                               

Fjørtoftfjorden

Fjørtoftfjorden er ein fjord på langs kommunegrensa mellom Haram og Sandøy kommune. Han ligg nord for øya Fjørtoft i Haram på Sunnmøre og vest og sør for Harøya og Uksnøya i Sandøy kommune i Romsdal. I vest dannar ei rad av holmar og skjer overga ...

                                               

Frænfjorden

Frænfjorden er ein fjord i Fræna kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 12 km mot aust inn til Malmefjorden i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Hamneneset i nord og Vågøya i sør. Like aust for Hamnenest ligg bygda Tornes og litt lenger ...

                                               

Grunnefjorden

Grunnefjorden er ein fjordarm av Harøyfjorden i Aukra og Midsund kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 10 km mot aust inn til Julsundet i enden av fjorden. Fjorden ligg mellom øyane Gossa i Aukra i nord og Otterøya i Midsund i sør. Fjorden har ...

                                               

Harøyfjorden

Harøyfjorden er ein fjord ytst i Romsdal i kommunane Haram, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna. Fjorden ligg mellom øyane Haramsøya, Flemsøya, Fjørtoft, Harøya, som fjorden er kalla opp etter, og Sandøy i nordvest og vest, og Dryna, Midøya, Otterøya ...

                                               

Innfjorden

Innfjorden er ein fjordarm av Romsdalsfjorden i Rauma kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 4 km sørover til bygda med same namn i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Søvikeneset i vest og Skoftaneset i aust. Innfjorden er særs symmetri ...

                                               

Karlsøyfjorden i Romsdal

Karlsøyfjorden er ein fjordarm av Romsdalsfjorden i Molde kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 12 km mot aust til Røvik. Fjorden ligg på nordsida av øya Sekken og sør for øyane som skil fjorden frå Moldefjorden og Fannefjorden i nord. Fjorden ...

                                               

Langfjorden i Romsdal

Langfjorden er ein fjordarm av Romsdalsfjorden i Molde, Rauma og Nesset kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 44 km aust og så søraustover til Eresfjord i botn av Eresfjorden. Fjorden har innløp mellom Sekkenes på øya Sekken i nord og Oksenese ...

                                               

Malmefjorden

For bygda med same namn, sjå tettstaden Malmefjorden Malmefjorden er ein fjordarm av Frænfjorden i Fræna kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 4 km mot søraust inn til Malmefjorden i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Sommarnes i vest ...

                                               

Midfjorden

Sjå òg Midtfjorden, som ligg litt lenger nord i Romsdal Midfjorden er den ytste delen av Romsdalsfjorden i kommunane Midsund og Vestnes i Romsdal og Haram på Sunnmøre. Fjorden ligg på sørsida av Midsund kommune og øyane Dryna, Midøya og Otterøya. ...

                                               

Moldefjorden i Romsdal

Moldefjorden er ein delfjord av Romsdalsfjorden i på sørsida av Molde kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 13 km austover og held fram austover som Fannefjorden. Den totale lengda til heile fjordsystemet er 38 km. Fjorden starta i vest ved Ju ...

                                               

Romsdalsfjorden

Romsdalsfjorden er den niande lengste fjorden i Noreg med ei lengd på 88 km. Han ligg i Romsdal i Møre og Romsdal. Starten av fjorden i vest vert rekna for gå mellom Dryna i Midsund kommune og Brattvåg. Eit annan innløp ligg lenger nord ved Julsu ...

                                               

Rødvenfjorden

Rødvenfjorden er ein fjordarm av Langfjorden i Romsdal og Romsdalsfjorden i Rauma kommune i Romsdal. Fjorden strekkjer seg 9 km søraustover til Hamrevågen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Ottestad i sørvest og Åfarnes i nordaust. Rødv ...

                                               

Storfjorden i Romsdal

Storfjorden er ein delfjord av Romsdalsfjorden mellom kommunane Molde og Vestnes i Romsdal. Fjorden er ei fortsetjing av Midfjorden i vest og ligg sør for Moldefjorden. I aust går Karlsøyfjorden vidare austover på nordsida av øya Sekken. Romsdals ...

                                               

Austefjorden i Volda

For andre tydingar, sjå Austefjorden. Austefjorden er ein 10 kilometer lang botnfjord i Volda kommune på Sunnmøre. Han er eit framhald av Voldsfjorden. Fjorden strekkjer seg frå Furneset i vest inn til Fyrde ved fjordbotnen i søraust. Den største ...

                                               

Borgundfjorden

Borgundfjorden er ein fjord på sørsida av byen Ålesund på Sunnmøre. Han er 3.5 km lang og ligg mellom Nørvøya i Ålesund i nord og delar av øya Sula i sør. Fjorden strekkjer seg frå Slinningen i Ålesund og inn til Hatlaneset i same kommune i aust. ...

                                               

Dalsfjorden på Sunnmøre

For andre tydingar, sjå Dalsfjorden. Dalsfjorden er ein 17 kilometer lang fjordarm av Voldsfjorden i Volda kommune på Sunnmøre. Den største djupna i fjorden er 209 m. Fjorden har innløp mellom Bjørkvoll i nord og Rysteneset i sør. Frå her går fjo ...

                                               

Ellingsøyfjorden

Ellingsøyfjorden er fjord i kommunane Ålesund og Skodje på Sunnmøre. Han ligg på nordsida av Nørvøya, der sjølve byen Ålesund ligg, og Oksnøya og sør for Ellingsøya, som han er kalla opp etter, og strekkjer seg 24 km austover til Skodjevika. Inkl ...

                                               

Grytafjorden

Grytafjorden er ein fjord i Ålesund, Haram og Skodje kommune på Sunnmøre. Han ligg sør for Grytastranda i Haram og nord for Ellingsøya i Ålesund. Fjorden strekkjer seg 22 km austover til Tennfjord i botn av fjorden. Fjorden har innløp ved mellom ...

                                               

Hallefjorden

Hallefjorden er ein 10 kilometer lang fjord langs kommunegrensa mellom Vanylven og Sande kommune på Sunnmøre. Fjorden går langs sørvestsida av Gurskøya og nord for Brandalsstranda. Fjorden har innløp i nordvest mellom Marøyna i vest og Hallebygda ...

                                               

Haugsfjorden i Møre og Romsdal

Haugsfjorden er ein fjord langs kommunegrensa mellom Vanylven og Sande på Sunnmøre. Han er om lag 5.5 km lang og 2 km brei. Fjorden ligg mellom Hakallestranda i sør og Kvamsøya, Storholmen og Haugsholmen i Sande kommune i nord og vest. Fjorden st ...

                                               

Heissafjorden

Heissafjorden er ein fjord langs kommunegrensa mellom Ålesund og Sula på Sunnmøre. Han har ei lengd på 5.5 km og ligg mellom øya Heissa i Ålesund og nordvestenden av øya Sula. Fjorden har innløp i vest mellom Eltraneset i sør og Stavneset i nord. ...

                                               

Hjørundfjorden

Hjørundfjorden er ein fjordarm av Storfjorden i kommunane Ørsta og Sykkylven på Sunnmøre. Han er 33 kilometer lang og vert av mange rekna som ein av dei vakraste fjordane i verda. Dette fordi den er omkransa av ei mengd spisse tindar på begge sid ...

                                               

Holmefjorden

Holmefjorden er ein fjord i Herøy kommune på Sunnmøre. Namnet vert nytta om det sjøområdet som ligg mellom øyane Nerlandsøya, Bergsøya, Leinøya og Remøya. Holmefjorden er delvis verna mot Norskehavet av holmane i Breidsundet, som òg har gjeve fjo ...

                                               

Kilsfjorden i Møre og Romsdal

Kilsfjorden eller Kilspollen er ein fjordarm av Voldsfjorden i Volda kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han har ein poll som strekkjer seg nesten 3 km sørvestover frå det smale innløpet ved Straumshamn. På andre sida av innløpet ligg Botnavik ...

                                               

Longvafjorden

Longvafjorden er ein fjord i Haram kommune på Sunnmøre. Han ligg mellom Haramsøya i vest og Flemsøya/Skuløya i aust. Fjorden strekkjer seg 7.5 km søraustover frå Ullaholmen som ligg midt i innløpet. I den nordvestlege delen av fjorden er det bygd ...

                                               

Norangsfjorden

Norangsfjorden er ein fjordarm av Hjørundfjorden i Ørsta kommune på Sunnmøre. Han har ei lengd på 6.5 km og den største djupna er 296 m. Fjorden har innløp mellom Lekneset i nord og Stålbergneset i sør og går først nordaustover, før han snur søra ...

                                               

Norddalsfjorden på Sunnmøre

Norddalsfjorden er ein fjordarm av Storfjorden i kommunane Norddal og Stranda på Sunnmøre. Fjorden strekkjer seg 16 km austover, men medrekna Tafjorden som held fram søraustover er han 24 km lang. I gammal tid var namnet "Todarfjorden" og det omf ...

                                               

Rovdefjorden

Rovdefjorden er ein 13 kilometer lang fjord på Sunnmøre. Han ligg i kommunane Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Volda. Fjorden ligg på sørsida av Gurskøya og nord for Rovdestranda. I vest startar fjorden ved Syvdsnes og Støylane som ei fortsetji ...

                                               

Samfjorden

Samfjorden er ein fjordarm av Harøyfjorden i Haram kommune ved kommunesenteret Brattvåg på Sunnmøre. Han strekkjer seg 7.5 km sørover til Botnen. Fjorden har innløp i nord mellom Arhaugenset Synnaland i vest og Mannaberghaugan Hellandshavn i aust ...

                                               

Storfjorden i Ørsta

Storfjorden er den inste delen av Hjørundfjorden, som igjen er ein sidefjord av den 110 km lange Storfjorden. Denne inste delen av Hjørundfjorden er 11 km lang og strekkjer seg inn til Bjørke i botnen av fjorden. Fjorden startar der Norangsfjorde ...

                                               

Storfjorden på Sunnmøre

Storfjorden på Sunnmøre er den femte lengste fjorden i Noreg med ei lengd på 110 kilometer. Fjorden går frå Hareidlandet i vest til Geiranger lengst inn i landet. Den største djupna i fjorden er 679 m, vest for Skotet på sørsida og Dyrkorn på nor ...

                                               

Sulafjorden

Sulafjorden er ein 9 kilometer lang og 4-5 km brei fjord i Hareid og Sula kommune på Sunnmøre. Han ligg mellom nordaustsida av øya Hareidlandet og sørvestsida av øya Sula. Fjorden utgjer den ytre delen av Storfjorden. Fjorden har innløp i nord me ...