ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66
                                               

Ekstremvêret Hårek

Hårek eller Haarek var eit ekstremvêr som råka området frå Nord-Trøndelag til Lofoten den 10. januar 2005, berre to dagar etter ekstremvêret Gudrun råka landområda litt lenger sør, og dagen før ekstremvêret Inga råka Sør-Noreg. Hårek var den av d ...

                                               

Ekstremvêret Idun

Ekstremvêret Idun var eit ekstremvêr som råka Nordland, Troms og Finnmark 29. januar 1997. Det gav vind opp i full storm i Nordland og Troms, og i Finnmark opp mot sterk storm. Dette var det andre av i alt fem ekstremvêr i Noreg i 1997.

                                               

Ekstremvêret Inga

Inga var eit ekstremvêr som råka store delar av Sør-Noreg 11 12. januar 2005. Ekstremvarselet vart sendt ut 11. januar frå Meteorologisk Institutt med fare for høg vasstand og liten til sterk storm på kysten frå Egersund til Kristiansund. Stormen ...

                                               

Ekstremvêret Joar

Ekstremvêret Joar var eit ekstremvêr som råka områda Vestfjorden og Ofoten den 6. februar 1997 med høg vasstand og den 7. februar vart varselet utvida til å gjelde Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag med vestleg vind opp i sterk storm og høg ...

                                               

Ekstremvêret Jostein

Jostein var eit uvêr som mista status som ekstremvêr, det einaste ekstremvarselet så langt som er trekt tilbake. Varselet vart sendt ut 28. august 2005 med fare for full storm på kysten frå Måløy til Smøla og med sterk storm ved Stad. Etter kvart ...

                                               

Ekstremvêret Kari

Ekstremvêret Kari var eit ekstremvêr som råka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Trøndelag 17. februar 1997. Det gav vind opp i sterk storm og var det fjerde av i alt fem ekstremvêr dette året.

                                               

Ekstremvêret Kristin

Kristin var det første ekstremvarselet som vart sendt ut av Meteorologisk Institutt på grunn av store nedbørmengder på Vestlandet. Fleire stader fekk godt over 100 mm nedbør i løpet av 24 timar frå 13. til 14. september 2005, og enkelte stader fe ...

                                               

Ekstremvêret Leif

Ekstremvêret Leif var eit ekstremvêr som råka Spitsbergen 16. november 1997. Det gav vind opp i sterk storm og var det siste av i alt fem ekstremvêr i landet dette året.

                                               

Ekstremvêret Loke

Loke var eit ekstremvêr som råka Vestlandet 14. og 15. november 2005 med særs store nedbørsmengder. Dette var det andre ekstremvêret denne hausten som råka Vestlandet med store nedbørsmengder. Prognosane viste at det kunne kome mellom 150 og 200 ...

                                               

Ekstremvêret Mari

Ekstremvêret Mari var eit ekstremvêr som råka indre strøk av Sør-Trøndelag 9. november 1998. Det gav vind opp i full storm og var det einaste ekstremvêret i landet dette året.

                                               

Ekstremvêret Mona

Mona var eit ekstremvêr som råka Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten søndag den 11. desember 2005. Meteorologisk institutt sendte ut ekstremvarsel der dei varsla full storm mellom sørvest og nordvest. Ekstremvarselet gjaldt ikkje for Lofote ...

                                               

Ekstremvêret Narve

Ekstremvêret Narve var eit uvêr som råka Midt- og Nord-Noreg frå 17. januar til 20. januar 2006 med vind opp mot full til sterk storm i kombinasjon med låge temperaturar. Ekstremvêret varte berre til 20. januar, men det blåste storm heilt til 22. ...

                                               

Ekstremvêret Njål

Ekstremvêret Njål var eit ekstremvêr som råka kysten frå Stad til Narvik 26. november 1999. Det gav stormflod langs kysten i kombinasjon med springflo.

                                               

Ekstremvêret Oda

Ekstremvêret Oda var eit ekstremvêr som råka kysten frå Stavanger til Stad den 4. desember 2006. Ekstremvarselet som vart sendt ut av Meteorologisk Institutt gjaldt høg vasstand på kysten, og var det andre varselet som vart sendt ut i 2007. Årsak ...

                                               

Oktoberflaumen i 2014

Oktoberflaumen i 2014 var ein flaum i Noreg som vart forårsaka av eit langvarig regnvêr i oktober som kulminerte i svært store nedbørsmengder i slutten av månaden, kombinert med snøsmelting i fjellet. Dei største flaumskadane skjedde mellom 28. o ...

                                               

Ekstremvêret Per

Ekstremvêret Per var eit uvêr som råka Sør-Skandinavia 14. januar 2007 med svært kraftig vind. Her til lands var det kysten av Vestlandet som fekk den kraftigaste vinden, med vindstyrke opp i 36 m/s på Slåtterøy fyr på Bømlo i Hordaland. Dei fles ...

                                               

Ekstremvêret Peter

Ekstremvêret Peter var eit ekstremvêr som råka Agder, Telemark, Vestfold og Østfold julaftan 1999. Det gav vind opp i liten til full storm og var det siste av i alt tre ekstremvêr dette året.

                                               

Ekstremvêret Reidun

Ekstremvêret Reidun var eit ekstremvêr som råka kysten frå Lindesnes til Svenskegrensa 28. januar 2000. Det gav stormflod på kysten og var det første av i alt tre ekstremvêr dette året.

                                               

Ekstremvêret Rita

Ekstremvêret Rita var eit uvêr med sterk vind som råka Finnmark og nordlege delar av Troms den 19. desember 2007. Lavtrykket passerte over Bjørnøya og austover i Barentshavet, nord for Finnmark. Uvêret gav vind opp i full til sterk storm frå vest ...

                                               

Ekstremvêret Sondre

Ekstremvêret Sondre var eit ekstremvêr som råka Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 25. januar 2008. Sondre vart rekna som ekstrem på grunn av stormflod. I dagane både før og etter låg eit høgtrykk over det europeiske kontinentet, medan eit djupt ...

                                               

Ekstremvêret Sølve

Ekstremvêret Sølve var eit ekstremvêr som råka Aust-Finnmark 27. mars 2000. Det gav vind opp i full storm og var det andre av i alt tre ekstremvêr dette året.

                                               

Ekstremvêret Tora

Ekstremvêret Tora var eit ekstremvêr som råka Sørlandet 30. oktober 2000 og Nordland dagen etter. Det gav vind opp i sterk storm, store nedbørmengder og ekstremt høg vasstand. Lågtrykket som gav uvêret utvikla seg kraftig då det kom inn mot Storb ...

                                               

Ekstremvêret Tuva

Tuva var eit ekstremvêr som råka store delar av Sør-Noreg 31. januar 2008. Sjølv om det vart storm fleire stader i Sør-Noreg over to dagar, var det den kraftige sønnavinden som var varsla inn mot Sørlandet og områda austover mot svenskegrensa som ...

                                               

Ekstremvêret Ulf

Ekstremvêret Ulf var eit ekstremvêr som råka Troms og Finnmark 16. januar 2001. Det gav nordvestleg vind opp i sterk storm og var det første av to ekstremvêr dette året.

                                               

Ekstremvêret Ulrik

Ekstremvêret Ulrik var eit ekstremvêr som råka Noreg laurdag og søndag 25 26. oktober 2008. Varselet gjaldt kysten frå Stad til Helgeland med fare for sterk storm. Fleire fyrstasjonar på kysten av Nordvestlandet og nordover til Trøndelag målte or ...

                                               

Ekstremvêret Valdis

Ekstremvêret Valdis var eit ekstremvêr som råka Finnmark 16. desember 2001. Det gav nordvestleg vind opp i sterk storm og var det siste av to ekstremvêr dette året. Sjølv om fleire observasjonar viste full til sterk storm dei mest utsette stadane ...

                                               

Ekstremvêret Vera

Vera var eit ekstremvêr som råka kysten av Trøndelag nord for Trondheimsfjorden torsdag ettermiddag og kveld 20. november 2008. Ekstremvarselet, det fjerde som vart sendt ut i 2008, vart sendt ut frå MI midt på dagen var basert på ein kombinasjon ...

                                               

Ekstremvêret Yngve

Yngve var eit ekstremvêr som råka Nordland natt til 31. desember 2008. Vêret vart klassifisert som ekstremt på grunn av den kraftige vinden som oppstod i samband med eit stormsenter som utvikla seg i Norskehavet og flytta seg inn mot Lofoten. Det ...

                                               

Ekstremvêret Yrjan

Ekstremvêret Yrjan var eit ekstremvêr som råka Vesterålen, Troms og Finnmark den 17. desember 2002. Dette vart det einaste ekstremvêret i 2002, men seinare på vinteren, i januar 2003, vart Midt-Noreg råka av ekstremvêret Agda. Troms og vestlege o ...

                                               

Buholmråsa fyrstasjon

Buholmråsa fyrstasjon er eit fyr som ligg vest av Sætervik i Osen kommune i Trøndelag. Fyret er med på å markere sørenden for det opne havområdet Folda. Fyret vart oppretta i 1916 og har ei høgd på 23.5 meter. Fyret lys 17.1 nautiske mil. Sjølve ...

                                               

Halten fyrstasjon

Halten fyrstasjon er eit fyr som ligg på Store Reinsøy i det avfolka fiskeværet Halten i Frøya kommune i Trøndelag fylke. Fyrstasjonen vart oppretta på Halten i 1875 og er ein del av fyrkjeda i øyrekka utanfor Frøya, med Sula fyr i sør, så Vingle ...

                                               

Kråkenes fyrstasjon

Kråkenes fyr ligg lengst nordvest på øya Vågsøy i Kinn kommune i Vestland. Fyret vart oppretta i 1906, og vart automatisert i 1986. Kråkenes fyr er eitt av dei viktigaste turistmåla på Vågsøy.

                                               

Lista fyrstasjon

Lista fyrstasjon er eit fyr som ligg på Ytre Listalandet i Farsund kommune i Vest-Agder. Fyret bestod tidlegare av tre fyrtårn, men i dag står berre eitt att. Det første fyret vart tent i 1836. Fyrtårnet er bygd i hogd granitt og er frå 1833 og e ...

                                               

Lyngør fyrstasjon

Lyngør fyrstasjon er eit fyr på ei lita øy, Kjeholmen, utanfor Tvedestrand i Aust-Agder, i nærleiken av Lyngør. Fyrbygningen er i betong med fyrtårnet bygd inntil gavlen ut mot havet. Fyret har 3. orden linseapparat med ei lysvidde på 12.0 nautis ...

                                               

Obrestad fyrstasjon

Obrestad fyrstasjon er ein fyrstasjon på Obrestad i Hå kommune. Fyret ligg mellom Obrestad hamn og Hå gamle prestegard. På Kystkulturdagen 11. juni 2006 markerte Hå kommune overtakinga av fyret, etter kjøp frå staten. Fyret vart bygd opp frå 1873 ...

                                               

Oksøy fyrstasjon

Oksøy fyrstasjon er eit fyr som ligg på ei øy på vestsida av innseglinga til Kristiansandsfjorden i Kristiansand kommune i Vest-Agder. Fyrstasjonen er eit kystfyr som vart opprettea i 1832. Saman med Odderøya fyrstasjon og Grønningen fyrstasjon d ...

                                               

Ona fyrstasjon

Ona fyrstasjon er eit fyr som ligg på ei høgd i det vesle fiskeværet Ona i Sandøy kommune i Romsdal. Fyret består av eit raudt støypejernstårn og er 14.7 meter høgt. Det opphavlege franske linseapparet er intakt. Stasjonen har òg eit bifyr. Ved f ...

                                               

MS "Polarfront"

MS "Polarfront" var eit norsk vêrskip som låg fast stasjonert i Nord-Atlanteren på 66° N og 2° Ø. Skipet sendte meteorologiske data til Meteorologisk institutt i Oslo. Skipet var eigd og drifta av reiarlaget Kåre Misje & Co for den norske staten. ...

                                               

Šihččajávri

Šihččajávri er ein innsjø i Kautokeino kommune i Finnmark, rundt 30 km søraust for Guovdageaidnu tettstad, nær grensa til Finland.

                                               

Torungen fyr

Store Torungen fyrstasjon er eit fyr som ligg ved innløpet til Arendal i Aust-Agder. Fyrstasjonen er eit kystfyr som vart oppretta i 1844 samstundes med fyrstasjonane Lille Torungen og Sandvikodden. Store og Lille Torungen fyr vart bygd som tvill ...

                                               

Strømtangen fyrstasjon

Sjå òg Strømtangen fyrstasjon i Kragerø Strømtangen fyrstasjon er eit fyr som ligg ytst i skjergarden heilt sør i Fredrikstad kommune i Oslofjorden. Tidlegare høyrte fyret til Onsøy kommune. Fyret kom i drift 20. september 1859. Strømsund ligg me ...

                                               

Sula fyrstasjon

Sula fyrstasjon er eit fyr som ligg ved fiskeværet Sula i Frøya kommune i Trøndelag. Fyrstasjonen er ein del av ei rekkje fyrstasjonar langs Trøndelagskysten i lag med Vingleia, Finnvær og Halten fyrstasjon. Det vart bygd to fyrtårn her i 1793 og ...

                                               

Svinøy fyrstasjon

Svinøy fyrstasjon er eit fyr som ligg på Herøy kommune på Sunnmøre Fyret vart tent første gong 1. september 1905 og det vart avbemanna nøyaktig 100 år seinare i 2005. Fyret ligg særs vêrhart til like nord for Stad, det mest vêrharde kystområdet i ...

                                               

Utsira fyrstasjon

Utsira fyrstasjon er eit fyr som ligg på Utsira i Rogaland Fyrstasjonen vart bygd 1843-1844 som eit tvillingfyr med to tårn med ein avstand på om lag 200 meter. Dette er det einaste tvillingfyret der begge tårna vart bygd innanfor same fyrområde. ...

                                               

Ytterøyane fyrstasjon

Ytterøyane fyrstasjon er eit kystfyr som ligg på øy nordvest i Kinn kommune i Vestland. Fyrstasjonen har eit 20 meter høgt støypejernstårn som står på ein høg, åttekanta betongsokkel. Med sokkelen er tårnet 31 meter høgt. Det opphavlege 1. ordens ...

                                               

Framheim

Framheim var namnet på basen til Roald Amundsen ved Hvalbukta på Rossisen i Antarktis under ekspedisjonen til Sørpolen. Han vart nytta mellom januar 1911 og februar 1912.

                                               

International Weddell Sea Oceanographic Expeditions

International Weddell Sea Oceanographic Expeditions eller IWSOE var ei rekkje forskingsekspedisjonar til Weddellhavet som starta i 1967, og som omfatta eit samarbeid mellom Noreg, Canada, Chile og USA. Weddellhavet er ein del av Sørishavet og er ...

                                               

Maudheimmedaljen

Maudheimmedaljen vart stifta av Kong Haakon VII den 14. november 1951 til minne om "Den norsk-britisk-svenske vitenskaplige ekspedisjon til Antarktis 1949-1952". Medaljen er den same som Kongens Fortjenstmedalje, men han har ei sølvspenne over ba ...

                                               

Tor-stasjonen

Tor-stasjonen er ein norsk stasjon i Dronning Maud Land heilt aust på Kronprinsesse Märtha Kyst ved Svarthamaren, oppretta i 1993. Han ligg 1625 meter over havet, kring 200 km frå kysten. Han er mindre enn den andre norske stasjonen, Troll og er ...

                                               

Kjell Henriksen Observatory

Kjell Henriksen Observatory er eit observatorium på Svalbard med meir enn tjuefem optiske og fleire andre instrument for utforsking av dei midtre og høgaste partia av atmosfæren kring jorda. Observatoriet har fått namn etter Kjell Gunnar Henrikse ...