ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64
                                               

Seljord

Seljord er ein tettstad og administrasjonssenter i Seljord kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Tettestaden har 1 437 innbyggjarar per 1. januar 2017 og er handels- og sørvissenter for kommunen, men i nokon mon også for heile ...

                                               

Svarstad

Svarstad ein tettstad i Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Tettstaden ligg ved Numedalslågen, om lag 46 kilometer nord for kommunesenteret Larvik og 11 kilometer sør for Hvittingfoss i Kongsberg kommune. Svarstad har 634 innbyggjarar per 1. j ...

                                               

Tinn Austbygd

Austbygde tettstad har 385 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg vel tre mils køyring nordaust frå Rjukan, ved nordaustre enden av innsjøen Tinnsjå, der Tessungdalen med Austbygdåe kjem frå nord og møter sjøen.

                                               

Treungen

Tettstaden Treungen, òg kalla Tveitsund, med 557 innbyggjarar per 1. januar 2017 er administrasjonssenter i kommunen. Han ligg ved sørenden til innsjøen Nisser, 40 km vestom Prestestranda, 40 km sørom Kviteseid og 33 km nordom Åmli. I perioden 19 ...

                                               

Vadfoss/Helle

Vadfoss/Helle er ein tettstad i Kragerø kommune i Vestfold og Telemark fylke. Han har 1 625 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg nokre kilometer nord og nordvest for Kragerø by.

                                               

Åmot i Vinje

Åmot er ein tettstad og administrasjonssenteret i Vinje kommune i Telemark i Vestfold og Telemark fylke. Tettstaden ligg like ved europaveg 134 og har 669 innbyggjarar per 1. januar 2017. Namnet Åmot tyder "elvemøte" ettersom tettstaden ligg der ...

                                               

Åsgårdstrand

Åsgårdstrand er ein tettstad sør i Horten kommune i Vestfold og Telemark. Åsgårdstrand var tidlegare eigen kommune og har òg hatt status som ladestad. Tettstaden har 3 091 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg ved Oslofjorden. Noko av busetjing ...

                                               

Balestrand

For kommunen med same namn, sjå Balestrand kommune. Balestrand, også kalla Balholm eller Holmen, er ein tettstad i Sogndal kommune, Vestland. Balestrand var kommunesenteret i tidlegare Balestrand kommune i Sogn og Fjordane fram til kommunen vart ...

                                               

Bryggja

Bryggja er ein tettstad og ei bygd i Stad kommune i Vestland fylke. Tettstaden hadde 305 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg på nordsida av Nordfjord, på fastlandet, 21 kilometers køyring aust for Måløy. Staden vart busett tidleg på 1600-tale ...

                                               

Byrknes

Byrknes er ein tettstad i Gulen kommune i Vestland. Staden har 283 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg vest på Byrknesøyna og har hamn som er verna av moloar. På Byrknes ligg Byrknes alderstun og barne- og ungdomsskulen Byrknes skule. Byrknes ...

                                               

Dale i Vaksdal

Dale er ein tettstad og kommunesenteret i Vaksdal kommune i Vestland fylke. Gjennom Dale går både Bergensbanen/Vossabanen og E16. Sidan 1879 har det vore tekstilfabrikk på Dale som har utnytta krafta i Daleelva som kjem frå Bergsdalen. I 1992 var ...

                                               

Dimmelsvik

Dimmelsvik er ein tettstad i Kvinnherad kommune i Vestland. Tettstaden har 436 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden ligg på austsida av Hardangerfjorden, om lag 4 km sørom Rosendal. Frå Dimmelsvik går det veg innover Omvikdalen og til Matre. D ...

                                               

Eide i Granvin

Eide er ei bygd og ein tettstad i Voss herad i Hardanger i Vestland. Fram til 2020 var staden administrasjonssenter i tidlegare Granvin herad i Hordaland. Tettstaden har 465 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg på eidet mellom Granvinsvatnet o ...

                                               

Eidfjord

Eidfjord er kommunesenteret i Eidfjord kommune. Folketalet i tettstaden Eidfjord var på 918 innbyggjarar i tredje kvartal 2008. Eidfjord ligg ved botnen av Eidfjorden, 70 km frå Odda og 50 km frå Voss. Elva Eio renn ut i fjorden ved Eidfjord. Rik ...

                                               

Knarvik

Knarvik er ein tettstad og administrasjonssenter i Alver kommune, og fungerer som regionsenter for Nordhordland. Tettstaden har 5 721 innbyggjarar per 1. januar 2017. Postadressa til Knarvik er Isdalstø, som ligg kring 2 kilometer frå Knarvik. Fø ...

                                               

Kyrkjebø

Kyrkjebø er ein tettstad i Høyanger kommune i Vestland fylke, og eit kyrkjesokn i Sunnfjord prosti. Kyrkjebø var frå 1858 til 1964 òg ein kommune. Tettstaden har 277 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg omtrent midt mellom Vadheim og Høyanger ...

                                               

Lindås

Lindås er ein tettstad i Alver kommune i Vestland. Den var tidlegare administstrasjonssenter i Lindås kommune i Hordaland fylke. Staden har 1 373 innbyggjarar per 1. januar 2017. Langkyrkja i tre frå 1865, tidlegare katolsk steinkyrkje i nærleike ...

                                               

Manger

Manger er namnet på ein tettstad i Alver kommune i Vestland, på eit tidlegare prestegjeld i tidlegare Radøy kommune og på eit sokn, og det var tidlegare namnet på ein kommune i Nordhordland. Tettstaden har 1 142 innbyggjarar per 1. januar 2017.

                                               

Misje

Misje er ei øy og ein tettstad i Øygarden kommune, nord for Sotra i Vestland fylke. Tettstaden har 308 innbyggjarar per 1. januar 2017. Øya ligg 37 kilometer nord- vest for Bergen langs bilvegen. Geografisk sett er Misje den første øya i Øygarden ...

                                               

Osøyro

Osøyro eller Osøyri er ein tettstad og administrasjonssenteret i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Tettstaden har 6 251 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg på søraustsida av Bergenshalvøya ved Fusafjorden, med sentrum ved munningen av Oselvo. ...

                                               

Raudeberg

Raudeberg er ein tettstaden i Kinn kommune, Vestland. Staden har 664 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg ved Ulvesundet på austsida av Vågsøy. Staden var administrasjonsstad for gamle Nord-Vågsøy kommune. Næringslivet er dominert av skipsverf ...

                                               

Røldal

Røldal er ei fjellbygd og ein tettstad i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Røldal var tidlegare eigen kommune, men vart i 1964 ihopslegen med Odda kommune. Seinare, frå år 2020, vart Odda og Ullensvang slegen saman og Røldal er no i Ullensvang ...

                                               

Seimsfoss

Seimsfoss er ein tettstad i Kvinnherad kommune i Vestland. Staden har 373 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg mellom Rosendal og Dimmelsvik ved austsida av Hardangerfjorden. Riksveg 48 går gjennom staden. Frå Seimsfoss går Guddalsdalen innove ...

                                               

Storebø

Storebø har vore kommunesenteret i Austevoll sidan 1964. Før det vart kommunestyremøta haldne på Bakholmen, ein gamal gjestgivarstad like utanfor Storebø. I 1891 vart Austevoll kyrkje, soknekyrkja i Austevoll, flytta frå garden Austevoll på Hundv ...

                                               

Sæbøvik

Sæbøvik er ein landsby og tettstad på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Landsbyen er ein av dei eldste bebudde områda i kommunen, med både busetjing og gardsdrift i minst 3000 år. Staden har 479 innbyggjarar per 1. januar 2017.

                                               

Søre Øyane

Søre Øyane er ein tettstad og en samling øyer sør i Bjørnafjorden kommune mot Bjørnafjorden i Vestland fylke. Tettstaden har 1 030 innbyggjarar per 1. januar 2017. Søre Øyane består hovudsakleg av øyane: Lepsøy, Sundøy, Bruarøy og Røtinga. På Sun ...

                                               

Uskedalen

Uskedalen, eller Uskedal, er ein tettstad i Kvinnherad kommune i Vestland. Staden har 769 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg på søraustsida av Hardangerfjorden, sørvest på Folgefonnhalvøya, mellom Rosendal og Husnes. Riksveg 48 går gjennom s ...

                                               

Valestrandsfossen

Valestrandsfossen, også skrive Valestrandfossen, eller Valestrand er ein tettstad i Osterøy kommune i Vestland. Tettstaden har 1 240 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden ligg på vestsida av Osterøy, ved sørfjorden. Osterøy Ferjeselskap driv fe ...

                                               

Øystese

Fire kilometer nord for tettstaden ligg Skårsvatnet med fem fiskeartar: Gullvederbuk, karuss, aure, ål og trepigga stingsild. Vatnet har ei flatevidde på 82 dekar og ligg 113 meter over havet. Gullvederbuk og karuss vart utsett i vatnet i 1914, o ...

                                               

Ålvik

Ålvik er ein tettstad og eit sokn i Kvam herad i Hardanger, ved fylkesveg 7 om lag 25 km køyring aust for Norheimsund og 30 km vest for Hardangerbrua. Ålvik er eigentleg eit samlenamn på to bygder på kvar si side av ein åsrygg, Ytre Ålvik i vest ...

                                               

Tettstader i Akershus

Det er 70 tettstader i Akershus fylke. Då er tettstaden Oslo rekna med. Sjølv om hovudtygda av busetjinga i tettstaden er i Oslo fylke, strekkjer det tettbygde området seg langt ut i Akershus, og på sørvestsida også gjennom Akershus og inn i Busk ...

                                               

Tettstader i Buskerud

Det er 56 tettstader i Buskerud fylke. Av dei er desse byar: Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Oslo. Oslo er teken med her fordi busetjinga nordaust i Røyken kommune høyrer med til tettstaden Oslo sidan det er samanhengande busetjing frå Oslo gjenn ...

                                               

Eidsvoll

Eidsvoll i Eidsvoll kommune på Romerike i Viken er eit geografisk namn som er sett saman av ordet eid, som her opphavleg galdt ein ferdsleveg langs Sundfossen i elva Vorma sør for tettstaden Sundet, og ordet voll i tydinga eng. Namnet Eidsvoll ve ...

                                               

Fagerstrand

Fagerstrand er ein tettstad heilt sør i Nesodden kommune i Viken, på vestsida av Nesoddlandet, ned mot Oslofjorden. Staden har 2 397 innbyggjarar per 1. januar 2017. Det er vel 16 kilometers køyring nordover frå Fagerstrand til Nesoddtangen. På F ...

                                               

Fredrikstad/Sarpsborg

Fredrikstad-Sarpsborg er ein tettstad som består av byane Fredrikstad og Sarpsborg i Østfold i Viken. Ut i frå definisjonen til Statistisk Sentralbyrå for ein tettstad, utgjer desse to eit samanhengande bustadområde med 111 267 innbyggjarar per 1 ...

                                               

Geilo

Geilo er ein tettstad i Hol kommune i Buskerud i Viken. Tettstaden ligg øvst i Hallingdalen, ved Bergensbanen omtrent midtvegs mellom Bergen og Oslo, og har 2 499 innbyggjarar per 1. januar 2017. Sentrum ligg om lag 800 moh. Geilo er ein populær ...

                                               

Gol i Hallingdal

Gol er ein tettstad og administrasjonssenteret i Gol kommune i Viken. Han er den største tettstaden i Hallingdal, med 2 930 innbyggjarar per 1. januar 2017. Gol ligg der riksveg 52 frå Hemsedal møter riksveg 7, som bind Geilo saman med Vikersund. ...

                                               

Heggedal

Heggedal er ein tettstad sør i Asker kommune i Viken. Staden ligg ved eit større vatn, Gjellumvannet, og gjennom staden renn elva Skithegga. Namnet har staden etter garden Heggedal, som òg har gjeve namn til jarnbanestasjonen Heggedal på Drammens ...

                                               

Hol i Hallingdal

Hol er ein tettstad og administrasjonssenteret i Hol kommune i Viken fylke. Tettstaden ligg ved fylkesveg 50 på nordsida av Holsfjorden i Holsdalføret og har 321 innbyggjarar per 1. januar 2017. I Hol er daglegvarebutikk, barnehage og barneskulen ...

                                               

Ise

Ise er ein tettstad og ein jernbanestasjon i Sarpsborg kommune i Viken. Ise vart knytt til jernbanenettet i 1882, då Ise stasjon stod ferdig til opninga av den austre linja på Østfoldbanen. Alt tidleg på 1800-talet låg det eit glasbruk her, men u ...

                                               

Jevnaker

Jevnaker er ein tettstad og administrasjonssenter i Jevnaker kommune med 4 747 innbyggjarar per 1. januar 2017. Tettstaden ligg aust for utløpet av Randselva, sør i Randsfjorden om lag 12 kilometer nordaust for Hønefoss. Jevnaker har jarnbanestas ...

                                               

Langhus i Ski

Langhus er ein tettbygd stad i Nordre Follo kommune i Akershus i Viken. Staden har om lag 15 000 innbyggjarar og er spreidd ut over eit relativt stort område. Langhus har fleire sentra, som Bøleråsen og Vevelstad. To togstasjonar, kyrkje, ungdoms ...

                                               

Lommedalen

Lommedalen er ein tettstad nord i Bærum kommune i Akershus i Viken. Staden har 3 154 innbyggjarar, og ligg inn mot Krokskogen. Statistisk sentralbyrå opererte i 2016 med 11 383 innbyggjarar, men dette inkluderer òg Helset, Bærums Verk og Toppenha ...

                                               

Slemmestad

Slemmestad er ein tettstad i Røyken i Asker kommune i Viken fylke. Slemmestad ligg ved Oslofjordens vestside. I tillegg til noko småindustri er plassen prega av arbeidspendling mot Drammen og Oslo. Tettstaden Slemmestad oppstod rundt sementfabrik ...

                                               

Slitu

Slitu er ein tettstad i Indre Østfold kommune i Viken. Han har 749 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg halvvegs mellom Mysen i aust og Askim i vest langs E18. Staden har både industri, handel og jordbruk. Namnet kjem frå garden Slitu. Sjølve ...

                                               

Spikkestad

Spikkestad er ein tettstad i Asker kommune i Viken fylke, namngjeve etter garden Spikkestad, som si tid avstod grunn til Spikkestad stasjon på jarnbanelina Drammensbanen, som då gjekk gjennom Røyken kommune. Jarnbanen gav grunnlag for at det på s ...

                                               

Trøym

Trøym, også kjend som Hemsedal, er ein tettstad og administrasjonssenteret i Hemsedal kommune i Viken. Tettstaden ligg ved elva Hemsil som renn gjennom Hemsedalen, ein sidedal til Hallingdalen, og har 846 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden h ...

                                               

Ål i Hallingdal

Ål er ein tettstad og administrasjonssenteret i Ål kommune i Viken. Tettstaden ligg midt i Hallingdalen, ved den austlege enden av Strandafjorden, og har 2 317 innbyggjarar per 1. januar 2017. Størstedelen av tettstaden ligg på nordsida av Hallin ...

                                               

Folk og fortid i Hol

Folk og fortid i Hol er ei bygdebok i sju band, skriven og redigert av brørne Lars Reinton og Sigurd Reinton. Desse tok utgangspunkt i nedskrifter og samlingar gjort av faren, som var folkeskolelærar og lokalhistorikar i Hol. Bygdeboka er rekna s ...

                                               

Hol kommune

Hol kommune er ein kommune i Viken fylke, øvst i Hallingdal. Kommunen grensar i nord til Lærdal, i nord og aust til Ål, i sør til Nore og Uvdal, og i vest til Eidfjord, Ulvik og Aurland. Dei sentrale og nordre delane av kommunen består av to hovu ...