ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61
                                               

Sula kommune

Sula er ein øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommunen har grenser til Ålesund, Hareid og Ørsta. Med flatevidd på 58 km² er Sula ein av dei minste kommunane i Møre og Romsdal. Han er òg ein av dei mest folketette, med 119 innbyggjarar per ...

                                               

Sunnmøre Folkehøgskule

Sunnmøre Folkehøgskule er ein kristen folkehøgskule i Ulsteinvik i Ulstein kommune i Møre og Romsdal. Elevane ved skulen vel eitt linjefag og fire valfag, to om hausten og to om våren. I tillegg er det fellesfag 12 timar i veka. Skulen har plass ...

                                               

Sunnmøre Historielag

Sunnmøre Historielag vart skipa på eit møte i Avholdshjemmet i Ålesund, 17. februar 1909. Formann første året var Andreas Halvorsen, sokneprest i Borgund. Målet for laget var få fram "alt av historisk interesse, baade i sagn, klædedragt, indbo et ...

                                               

Sunnmørsbåt

Sunnmørsbåt er fellesnemning for den gamle bruksbåten på Sunnmøre og delar av Romsdal. Som havbåt var han i bruk fram til om lag 1880. Mindre båtar vart bygde inn på 1900-talet. Sunnmørsbåtane er klinkbygde og har både årar og råsegl. Dei er særl ...

                                               

Sunnmørsdialekt

Sunnmørsdialekt er ei samlenemning for dialektar i fogderiet Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Sunnmørsdialektane høyrer alle til dei nordlege e-måla av vestnorske målføre. Dialektane i Nordfjord i Sogn og Fjordane har mange fellestrekk med sunnm ...

                                               

Sunnmørsposten

Hans Anton Schølberg mars 1893-1884 Kristian Friis Petersen ein månad i 1893 Kristofer Kristofersen -mars 1885 Kristian Birch-Reichenwald Bassøe 1887-1894 Anton Johan Rønneberg 1888-1894 Ole Martinus Frøland frå april 1885 Saralf K. Gjessing 1886 ...

                                               

Sunnmørsprisen

Sunnmørsprisen var ein litteraturpris som vart oppretta av Sundmøre frilynde Ungdomssamlag i 1953 og lagt ned i 2011. Prisen vart delt ut årleg og skulle gå til forfattaren av ei bok som i innhald og form er mellom det beste som vart gjeve ut på ...

                                               

Sykkylven kommune

Sykkylven er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal med om lag 7600 innbyggjarar. Kommunen grensar til Stordal og Stranda i aust og til Ørsta i sørvest. I nord ligg Storfjorden med Ålesund, Skodje og Ørskog på andre sida. Om lag 3/4 av folket ...

                                               

Syndmøre practiske Landhuusholdningsselskab

Syndmøre practiske Landhuusholdningsselskab var ei patriotisk foreining med formål å utvikle næringslivet og landbruket på Sunnmøre. Selskapet vart skipa 2. november 1773 hjå Melchior Falch i Borgund. Falch sjølv og presten Hans Strøm stod bak in ...

                                               

Søre Sunnmøre prosti

Søre Sunnmøre prosti er eit tenestedistrikt i Møre bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Volda. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyr ...

                                               

Ulstein kommune

Ulstein er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Av dei om lag 8 300 innbyggjarane bur 6 900 på Hareidlandet og 1 400 på Dimnøya. Andre bebudde øyar er Eika og Hatløya. Kommunen grensar til Hareid i aust og Herøy i vest. I søraust ligg Ørsta ...

                                               

Vanylven kommune

Vanylven er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Han grensar i nord til Sande og Herøy, i aust mot Volda kommune, i sør mot Stad kommune og Kinn kommune. Vanylven lokalt er delt opp i seks forskjellege bygder. Eidså, Fiskå, Åram, Rovd ...

                                               

Vikebladet Vestposten

Vikebladet Vestposten er ei lokalavis som vert utgjeven i Ulstein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Linda Eikrem er eineleiar for avisa. Avisa tek mål av seg å vera lokalavis for kommunane Ulstein og Hareid. Dei to kommunane ligg på øy ...

                                               

Volda kommune

Volda er ein kommune i Møre og Romsdal med ca. 9 200 innbyggjarar. I nord- og austleg retning grensar Volda mot Ørsta kommune, i aust mot Stranda kommune, i sørleg retning mot kommunane Stad og Stryn, og i vest mot Vanylven kommune. Volda har sjø ...

                                               

Ørskog kommune

Ørskog er ein tidlegare norsk kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han grensa til Vestnes kommune i nord og aust, til Stordal kommune i sør og til Skodje kommune i vest. Over Storfjorden i sørvest var Sykkylven kommune. 1. januar 2020 vart Ørsk ...

                                               

Ørsta kommune

Ørsta kommune er ein kommune i Møre og Romsdal fylke. Han ligg på Sunnmøre sør i fylket, og strekkjer seg frå Vartdalsfjorden i nordvest til fylkesgrensa mot Sogn og Fjordane fylke i søraust. Kommunen grensar til Sykkylven og Stranda i aust, til ...

                                               

Ålesund kommune

Ålesund er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Byen Ålesund er i dag regionssenter for heile Sunnmøre, han er kjend for sine mange bygningar i jugendstil, bygde i attreisinga etter bybrannen i 1904. Ålesund kommune fekk sine noverande gren ...

                                               

Innerdalshytta

Innerdalshytta er ei turisthytte i Innerdalen i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Hytta er utgangspunkt for fjellturar til fleire toppar i Trollheimen, mellom anna Innerdalstårnet og Skarfjellet. Det er to hytter i området, som begge er eigde og ...

                                               

Snota

Snota er eit markant fjell i Trollheimen, og den høgaste toppen i Surnadal kommune. Hovudtoppen er 1 668 moh, medan ein lågare topp på 1 562 moh ligg rundt ein kilometer vekke. Ein kan lett kjenna igjen toppen frå lang avstand, til dømes frå høgd ...

                                               

Trolla

Sjå òg Trolla i Trondheim Trolla er namnet på tre fjell i Sunndal kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke og viser særleg til det største, Store Trolla, som med ei høgd på 1 850 moh., er det høgaste i Trollheimen. Dei andre fjella er Nordre T ...

                                               

Bjølleslåtten

"Bjølleslåtten" er ein springar som skal høyre heime på Voss. Slåtten er tett knytt til bryllaupstradisjonen, både på Voss og i Valdres. Slåtten er for det meste skrive opp på Voss. Kjelda til slåtten skal vera Nils Rekve, som lærte han bort til ...

                                               

Etnedal kommune

Etnedal kommune er ein kommune i Innlandet fylke. Han grensar i nord og vest til Nord-Aurdal, i sør til Sør-Aurdal og i aust til Nordre Land. Kommunen ligg omkring det øvre utløpet av elva Etna og er tradisjonelt rekna til landskapet Valdres. Etn ...

                                               

Hallingdans

Hallingdans og lausdans er nemninga på ein gamal norsk folkedanstype. Dansen har kjerneområdet sitt i Valdres og Hallingdal som har rikeleg skriftleg dokumentasjon tilbake til 1600-talet. Ordet "lausdans" tyder at dansaren eller dansarane er "lau ...

                                               

Lausdans

Lausdans eller halling er nemninga på ein gamal folkedanstype som er nytta i Noreg. Ordet lausdans tyder at dansaren eller dansarane er "lause" og dansar aleine, motsett pardansen springar. I Valdres kallar ein det å danse åleine for å danse "lau ...

                                               

Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal er ein kommune i Innlandet fylke. Han grensar i nordaust til Gausdal og Nordre-Land, i aust til Etnedal, i søraust til Sør-Aurdal, i sørvest til Gol, i vest til Hemsedal, og i nordvest til Vestre Slidre og Øystre Slidre. Kommunen ligg ...

                                               

Rakfisk frå Valdres

Rakfisk frå Valdres er eit fermentert fiskeprodukt framstilt av oppdretta regnbogeaure eller aure nedlagt i saltlake. Ferdig rakfisk skal ha karakteristisk rakfisklukt og -smak, delikat raud farge og ein fast men smøreviljug konsistens. Rakfisk f ...

                                               

Slåttar frå Valdres

Valdres utgjer eit rikt tradisjonsområde for hardingfelespel, og herifrå er det dokumentert mange særeigne slåttar som ikkje høyrer til dei store slåttegruppene. Valdresspelet har hatt fleire kjerneområde, i Øystre Slidre, Vestre Slidre og Aurdal ...

                                               

Sør-Aurdal kommune

Sør-Aurdal kommune er ein kommune i Innlandet fylke, lengst sør i Valdres. Kommunen grensar i nord mot Nord-Aurdal og Etnedal, i nordaust mot Nordre Land, i aust mot Søndre Land, i sør mot Ringerike og Flå, og i vest mot Nes og Gol. Administrasjo ...

                                               

Avisa Valdres

Valdres er ei lokalavis for dalen Valdres. Valdres kjem ut tysdag, torsdag og laurdag. Avisa nyttar både nynorsk og bokmål. Avisa vert utgjeven av selskapet Valdres Media AS Tun Media-selskap som ligg på Fagernes i Nord-Aurdal kommune i Oppland f ...

                                               

Valdres folkehøgskule

Valdres folkehøgskule er ein kristen folkehøgskule som ligg på Leira i Nord-Aurdal kommune i Innlandet fylke. Skulen tar årleg imot om lag 100 elevar og er eigd av organisasjonen KFUK-KFUM. Slagordet til skulen er "Midt i vintereventyret", som kj ...

                                               

Valdres Folkemuseum

Valdres Folkemuseum er eit museum, stifta i 1901, som ligg på Storøya utanfor Fagernes i Nord-Aurdal kommune i Innlandet. Museet ligg på ein liten bergrygg som stikk ut i Strandefjorden. Nær inngangen ligg det større gardsbygningar frå dei forskj ...

                                               

Valdres prosti

Valdres prosti er eit tenestedistrikt i Hamar bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Aurdal. Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet ...

                                               

Valdres Radio

Valdres Radio vart etablert på Dale skule i Øystre Slidre kommune i 1985. Dekningsområdet var Øystre Slidre, Vestre Slidre kommune og Vang kommune. Radio Nord-Aurdal AL vart etablert i 1984 med lokale i brannstasjonen på Fagernes, med Etnedal kom ...

                                               

Valdres Skiferbrot

Valdres Skiferbrot er eit steinbrot i Rogne i Øystre Slidre kommune der det har vorte hogge ut skiferstein. Dei fleste skifergruvene tilhøyrde selskapet A/S Valdres Skiferbrud som vart grunnlagt i 1899, men uttak av skifer tok til alt på 1800-tal ...

                                               

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule er ein offentleg vidaregåande skule som ligg på Leira i Nord-Aurdal kommune i Innlandet fylke. Skulen dekkjer vidaregåande utdanning i Valdres, har om lag 550 elevar og tilbyr eit relativt breitt utval studieretningar. ...

                                               

Valdresbanen

Valdresbanen er ein nedlagt sidebane av Gjøvikbanen. Han gjekk frå Eina stasjon til endestasjonen Fagernes. Valdresbanen vart ferdigstilt i 1906 og hadde ei lengde på 109 km. I starten var banen privat, men vart overteken av NSB frå 1937 til rute ...

                                               

Valdresskifer

Valdresskifer er ein fyllittskifer. Han er grå/grøn av farge. Der er førekomstar fleire stader, særleg i Øystre Slidre, mellom anna med gruver i Rogne. Det er over 50 gruver i området. Skifer herfrå har vorte brukt særleg til taktekking, heller o ...

                                               

Valdresspringar

Valdresspringaren er ein type springar som har heime i Valdres, og halden ved like der. Tidvis har dansen vore rekna som ein av dei gjævaste springartypane, og har vore svært populær i seinare år.

                                               

Vang kommune

Vang kommune er ein kommune i Innlandet fylke. Kommunen ligg nørdst i dalføret Valdres og grensar i nord til Lom og Vågå, i aust til Øystre Slidre, i søraust til Vestre Slidre, i sør til Hemsedal, og i vest til Lærdal og Årdal. Dei fleste innbygg ...

                                               

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune er ein kommune i Valdres i Oppland i Innlandet fylke. Kommunen vart oppretta i 1849 då dåverande Slidre kommune vart delt inn i kommunane Øystre og Vestre Slidre. Han grensar til Vang kommune i nordvest, Øystre Slidre kommun ...

                                               

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune ligg i Innlandet fylke og grensar i nord til kommunane Vågå og Nord-Fron, i nordaust til Sør-Fron og Gausdal, i søraust til Nord-Aurdal, i sørvest til Vestre Slidre, og i vest til Vang. Øystre Slidre vart eigen kommune i 184 ...

                                               

Andøy kommune

Andøy kommune er den nordlegaste kommunen i landskapet Vesterålen i Nordland fylke. Kommunen ligg i hovudsakleg på Andøya som har store myrareal og er velkjend for mange moltebær. Andøya flystasjon gjer at kommunen har fleire band til luftfarten, ...

                                               

Bladet Vesterålen

Bladet Vesterålen er ei avis som vert utgjeven på Sortland i Nordland fylke. Avisa blei starta i oktober 1921 av boktrykker Konrad Nordahl. Avisa var fra starten av sosialistisk, men blei snart politisk uavhengig. Avisa sitt dekningsområde inklud ...

                                               

Bø kommune i Nordland

Bø kommune er ein kommune i Vesterålen i Nordland fylke. Han dekkjer sørvestre Langøya, og er den vestlegaste kommunen i Vesterålen. Kommunen grenser til Øksnes i aust og har elles kyst mot Norskehavet.

                                               

Hadsel kommune

Richard With 1846–1930, grunnleggjaren av Hurtigruta Jens Breivik f. 1935, diplomat og forfattar Trude Drevland, politikar Sofus Anton Birger Arctander 1845–1924, politikar, stortingsmann Lars Andreas Larsen 1935–2014, skodespelar Melbu Guro Fjel ...

                                               

Langøya i Vesterålen

Langøya i Vesterålen i Nordland er den tredje største øya i Noreg med eit areal på 850 km². Heile Bø og delar av Øksnes, Sortland og Hadsel kommunar ligg på Langøya. Høgaste fjell på Langøya er Snykolla i Øksnes på 763 moh. Eit anna og vel så kje ...

                                               

Nyksund

Nyksund er eit tidlegare fiskevær som ligg på nordvest på Langøya i Øksnes kommune i Vesterålen, ei drøy mil frå kommunesenteret Myre. Busetnaden i Nyksund er spreidd over to øyar, Nyksundøya og Ungsmaløya. Desse øyane er samanbundne med ein 65 m ...

                                               

Sortland kommune

Sortland, på nordsamisk Suortá, er ein kommune i Vesterålen i Nordland fylke. Han dekkjer område på øyane Langøya og Hinnøya, som er skilde av Sortlandssundet. Kommunen grenser til Øksnes og Andøy kommune i nord, i Kvæfjord kommune i aust, Løding ...

                                               

Vesterålen

Vesterålen er eit øydistrikt som ligg nordvest i Nordland fylke, rett nordom øygruppa Lofoten. Distriktet består av Langøya, Andøya, Hadseløya, den vestre delen av Hinnøya, den nordlege delen av Austvågøya, og dertil fleire mindre øyar. Vesteråle ...

                                               

Vesteraalens Dampskibsselskab

Vesteraalens Dampskibsselskab var eit reiarlag som vart stifta i 1881 på Stokmarknes i Nordland. Føretaket dreiv med lokal rutetransport, samt at det starta den første Hurtigruta i 1893. Selskapet fusjonerte i 1987 med Ofotens Dampskipsselskap, d ...