ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60
                                               

Åraksbø

Åraksbø er ei bygd som ligg på austsida av Åraksfjorden i Sandnes sokn, 6 km sør for Ose og 15 km nord for tettstaden Bygland i Bygland kommune i Agder fylke. Åraksbø fell naturleg i tre delar: Bygda, Gardan og Kleivegrend. Gardan er nordbygda og ...

                                               

Åraksfjorden

Åraksfjorden er ein innsjø som ligg i Bygland kommune i Aust-Agder fylke. Han er ein del av Otravassdraget. Åraksfjorden strekkjer seg frå Storstraumen i sør til Ose og er den nordlege delen av Byglandsfjorden. Namnet har han fått av bygda Åraksb ...

                                               

Aurland kommune

Aurland er ein kommune i Indre Sogn i Vestland fylke. Han grensar i nordvest mot Vik, i nordaust mot Lærdal, i søraust mot Hol i Buskerud fylke og i sør og sørvest mot Voss og Ulvik. Kommunesenteret heiter Aurlandsvangen. Andre bygder er Flåm, Gu ...

                                               

Flåm

Flåm er ei bygd og eit kyrkjesokn i Aurland kommune i Vestland. Bygda ligg inst i Aurlandsfjorden og er mest kjend for Flåmsbana som går mellom Fretheim, som området nedst ved fjorden eigentleg heiter, og Myrdal. Frå fjordbotn strekkjer Flåmsdale ...

                                               

Historielaget for Sogn

Historielaget for Sogn var ein organisasjon, oppretta 30. mai 1909. Ved skipinga gav privatsamlaren Gert Falch Heiberg ein antikvarisk bygning, meir enn 3000 museumsgjenstandar og ein runestein til laget, og gav lovnad om fri grunn til eit museum ...

                                               

Jotundekket

Jotundekket er ei fleire kilometer tjukk skive av sterkt omvandla prekambriske djupbergartar, særleg gabbro, anortositt, jotunitt, mangeritt og ultramafiske bergartar) i indre Sogn og Jotunheimen. Bergartane er tyngre og meir motstandsdyktige mot ...

                                               

Leikanger kommune

Leikanger er ein tidlegare norsk kommune i Sogn, på nordsida av Sognefjorden. Kommunen grensa til Balestrand i vest, Vik i sør og Sogndal i nord og aust. Leikanger kommune hade 2276 innbyggjarar, og var administrasjonssenter for Sogn og Fjordane ...

                                               

Luster kommune

Luster er ein kommune i Sogn i Vestland fylke. Kommunen er den største i fylket og femner i tillegg til fjordområde òg delar av Jotunheimen, Breheimen og Jostedalsbreen. Den ligg i Lustrafjorden inst i Sognefjorden. Luster kommune består i dag av ...

                                               

Lærdalsøyri

Lærdalsøyri er einaste tettstad og administrasjonssenter i Lærdal kommune i Vestland, og huser drygt halvparten av kommunens innbyggjarar. Den største arbeidsplassen er Lærdal sjukehus, lokalsjukehus for Indre Sogn, med om lag 150 tilsette. Elles ...

                                               

Tunheim - The Movie

Tunheim - The Movie er ein norsk roadmovie med handlinga lagt til Indre Sogn. Filmen er produsert av Tor Uglum og Frode Navarsete. Foto, klipp og lyssetjing er gjort av Einar Loftesnes. All musikken til filmen er komponert og innspela av Inge Ron ...

                                               

Askvoll kommune

Kommunen ligg ut mot Nordsjøen og dekkjer området mellom ytste delane av Dalsfjorden/Vilnesfjorden og Førdefjorden og øyene utom, og strekkjer seg frå Bulandet i vest til grensa mot Sunnfjord kommune i aust. Nabokommunane er Solund og Fjaler i sø ...

                                               

Firda Folkeblad

Firda Folkeblad kom ut i åra mellom 1906 og 1992. Avisa vart fyrst utgjeve i Askvoll i dåverande Sogn og Fjordane fylke, under namnet Firda Folkeblad. Året etter skipinga vart avisas namn endre til Nordre Bergenhus Folkeblad. Frå 1909 vart avisa ...

                                               

Fjaler kommune

Fjaler er ein kommune i Vestland fylke, på sørsida av Dalsfjorden. Kommunen grensar mot Askvoll i vest og nord, i aust mot Sunnfjord kommune, og i sør mot Høyanger og Hyllestad. I Fjaler Kommune finn ein RCNUWC Red Cross Nordic United World Colle ...

                                               

Flora kommune

Flora er ein tidlegare norsk bykommune i Sogn og Fjordane fylke. Han omfatta fleire øyar, halvøyar og fjordar som Eikefjorden og Norddalsfjorden. 1. januar 2020 vart han slegen saman med Vågsøy til Kinn kommune. Florø, som var administrasjonssent ...

                                               

Gaular kommune

I vest grensa kommunen mot Fjaler og dekte indre delar av Dalsfjorden. Vidare strekte kommunen seg austover langs med Gaulavassdraget inn mot Gaularfjellet og Jostedalsbreen. Mot aust grensa kommunen mot Balestrand. I nord grensa kommunen mot Før ...

                                               

Holmedal

Holmedal er ei bygd og tidlegare tettstad i Askvoll kommune i Sunnfjord. Staden ligg på nordsida av Dalsfjorden. Riksveg 608 og 609 går gjennom bygda. Knivfabrikken Helle Fabrikker og Holmedal kyrkje ligg i Holmedal.

                                               

Jølster kommune

Jølster er ein tidlegare norsk kommune som låg i Indre Sunnfjord i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen grensa i nord til Gloppen og Stryn, i aust til Luster og Balestrand, i sør og i vest til Førde, og i nordvest til Naustdal. Det var to tettstadar ...

                                               

Naustdal kommune

Naustdal er ein tidlegare norsk kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen grensa i nord til Gloppen, i aust til Jølster, i vest til bykommunen Flora kommune og i søraust til bykommunen Førde. Naustdal var først og fremst ein jordbrukskommune – k ...

                                               

Sunnfjord prosti

Sunnfjord prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Jølster og Naustdal. Prosten har sete i Førde. Då Ytre Sogn prosti vart lagt ned i ...

                                               

Straumsnes i Fjaler

Straumsnes er ei bygd i Fjaler kommune i Sunnfjord i Vestland fylke. Bygda med kring 120 innbyggjarar ligg ytst i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane fylke. I nesten 90 år har Åsnes ski vore produsert ved Skifabrikken Åsnes Skifabrikk. I oktober 2006 ...

                                               

Sunnfjord Folkehøgskule

Sunnfjord Folkehøgskule er ein kristen folkehøgskule i Sunnfjord kommune i Vestland fylke. Skulen tilbyr ulike linjer innanfor volleyball, friluftsliv, foto, globale tema, idrett og dans. Vidare tilbyr skulen ulike valfag og har også fellesfag på ...

                                               

Sunnfjord Museum

Sunnfjord Museum er distriktsmuseum for dei indre kommunane i Sunnfjord: Jølster, Førde, Gaular, Fjaler og Naustdal. Vertskommune er Førde. Museet ligg i Movika, 9 km aust for sentrum. Sunnfjord Museum har sidan 2009 vore ei avdeling under det ko ...

                                               

Avisa Sunnhordland

Sunnhordland er ei avis som kjem ut fem dagar i veka på Leirvik på Stord. Avisa vert gjeven ut av Bladet Sunnhordland A/S. Sunnhordland tek mål av seg å dekkja kommunane Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Bømlo. Kommunane ligg i regionen Sunnho ...

                                               

Grenda

Grenda er ei avis som vert utgjeven i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Sidan 1951 har Grenda vore lokalavisa for Kvinnherad. Avisa har hovudkvarter i Skålagato i Rosendal, og kjem ut tysdag, torsdag og laurdag. Bladet Sunnhordland trykkjer av ...

                                               

Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune er ein norsk kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Hovuddelen av kommunen ligg på søraustsida av Hardangerfjorden, på den sørvestlege delen av Folgefonnhalvøya. Ein flik, dei to bygdene Ølve og Hatlestrand, ligg på vestsida ...

                                               

Kvinnheringen

Kvinnheringen er ei avis som vert utgjeven i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Kvinnheringen kjem ut måndag, onsdag og fredag. Fyrste utgåve av Kvinnheringen kom ut onsdag 3. januar 1973. Utgjevar var Kristian Hus og redaktør var Torfinn Mykle ...

                                               

Sagvåg

Sagvåg er med sine om lag 3300 innbyggjarar den nest største tettstaden i Stord kommune. Tettstaden ligg sørvest i kommunen på øya Stord. Sagvåg har lange tradisjonar som handelsstad, båtbyggjarstad og som hamn. Mellom anna låg utskipingskaien ti ...

                                               

Stord kommune

Stord er ein bykommune som utgjer om lag halvparten av øya Stord i Vestland fylke, i Sunnhordland. Namnet Stord kjem frå norrønt og tyder den høgreiste. Stord har bystatus etter eit kommunestyrevedtak i 1997. Kommunesenteret heiter Leirvik, på fo ...

                                               

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk er ei avfalls- og attvinningsverksemd som held til i Svartasmoget på Fitjar. Dei er ansvarleg for avfallshandsaminga i kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. SIM vart skipa i ...

                                               

Sunnhordland museum

Sunnhordland Museum på Stord vart skipa under namnet "Sunnhordland Folkemuseum og sogelag" i 1913. I byrjinga vart samlingane oppbevarte i Ådlandsstova, ei årestove frå ca. 1400 som stod på garden Ådland. Museet fekk sitt eige bygg i Vidsteenpark ...

                                               

Sunnhordlandsdialekt

Sunnhordlandsdialekten er dialekten som vert tala i Sunnhordland, særleg kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Tysnes. Kommunane lenger sør har dei siste tiåra nærma seg haugalandsdialekten, medan ein i Austevoll snakkar ein blanding mell ...

                                               

Sunnhordlandske ord og vendingar

AGNHALD - Mothaka på fiskekroken Kvinnherskringla AGALAUS: utan tukt "oppdragelse" Allting har ein ende, men pølsa har to Kvinnherskringla Alt skal vera reint, sa kjerringa, ho turka såpa Kvinnherskringla Altfor djerv vert ofte dengd Kvinnherskri ...

                                               

Trekantsambandet

Trekantsambandet er eit vegsamband som bind saman øykommunane Stord og Bømlo med Sveio og fastlandet. Sambandet vart opna 30. april 2001 og vert utgjort av dei to hengjebruene Stordabrua og Bømlabrua, lågbrua Spissøybrua og den 7.8 km lange under ...

                                               

Tysnes kommune

Tysnes er ein kommune i Vestland fylke, i Sunnhordland. Mestedelen av kommunen ligg på øya Tysnesøy, men i tillegg kjem øyane Reksteren og Skorpo og fleire andre mindre øyar. Tysnes vart eigen kommune i 1838. Avisa Tysnes er lokalavis. Høgaste fj ...

                                               

Valevåg

Valevåg er ein tettstad nord i Sveio kommune i Hordaland fylke. I Valevåg var det tidlegare ein ferjekai for sambanda Skjersholmane-Valevåg og Mosterhamn-Valevåg. Ferjesambandet vart nedlagt etter at Trekantsambandet opna, og kaien er i dag berre ...

                                               

Austre Sunnmøre prosti

Austre Sunnmøre prosti var eit tenestedistrikt i Møre bispedømme i Den norske kyrkja.Prosten hadde sete i Ørskog. 1. januar 2020 vart Austre Sunnmøre prosti slått saman med Nordre Sunnmøre prosti. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneining ...

                                               

Bigset

Bigset er ein krins i Hareid kommune. I Bigset ligg mellom anna grendene Bigset, Bjåstad, Rise og Snipsøyrdalen med Snipsøyrvatnet og badestranda Holesanden. Det er også den krinsen i Hareid kommune som ligg nærast Ulstein kommune. På Bigset er d ...

                                               

Ekset

Ekset er ein liten tettstad i Volda kommune på Sunnmøre, om lag 3 km frå Volda sentrum, i nærleiken av Ørsta/Volda lufthamn, Hovden. Eit av dei første trykkeria i Noreg, Aarflot prenteverk vart tufta her av Sivert Aarflot. Det er òg eit museum i ...

                                               

Giske kommune

Giske kommune er ein øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal, rett vestom byen Ålesund. Kommunen består av dei to flate øyane Giske og Vigra, og to meir ulendte, Godøya og Valderøya. Kommunesenteret ligg på Valderhaugstranda på Valderøya, medan V ...

                                               

Haram kommune

Haram er ein tidlegare norsk kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. 1. januar 2020 vart kommunen del av nye Ålesund kommune. Kommunen grensa i aust mot Vestnes kommune og i søraust mot Skodje kommune. Over Grytafjorden i sør ligg Ålesund kommune, ...

                                               

Hareid kommune

Hareid er ein kommune på øya Hareidlandet på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Vest på øya ligg Ulstein kommune. Elles er kommunen omgjeven av øykommunane Giske og Sula i nord og aust, og over Vartdalsfjorden av Ørsta. Administrasjonssenteret i k ...

                                               

Herøy kommune i Møre og Romsdal

Herøy kommune er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Herøy grensar mot Sande i sørvest, mellom Gursken og Leikong på Gurskøy. Over Rovdefjorden i sør grensar Herøy mot Vanylven og Herøy kommune i Møre og Romsdalolda. I aust går grensa mot ...

                                               

Jul på Sunnmøre

Jul på Sunnmøre er eit julehefte som vert utgjeve av Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag. Første heftet kom i 1967. Initiativtakarar Ivar Grøvik, Ivar Grimstad og Asbjørn Bortne. Desse tre stod og for utgjevinga av det første heftet, etter at årsmøte ...

                                               

Avisa Møre

Møre er ei avis som vert utgjeven i Volda på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Avisa er rekna som den fyrste lokalavisa som vart starta i Noreg. Fyrste redaktør var Sivert Aarflot, som starta avisa på Ekset i Volda i 1810. Avisa fekk frå starten ...

                                               

Møretrygd

Møretrygd Gjensidig Forsikring er eit gjensidig skadeforsikringsselskap med kontor i Ålesund, Volda og Fosnavåg. Selskapet er samansett av ei rekkje mindre selskap som har fusjonert, der dei viktigaste var Assuranseforeningen "Havfiske", Sunnmøre ...

                                               

Norddal kommune

Norddal er ein tidlegare norsk kommune på indre Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han grensa til Stordal i nordvest, Rauma i nord og aust, Skjåk i søraust, og Stranda i sør og vest. 1. januar 2020 vart han slegen saman med Stordal kommune til Fjord kom ...

                                               

Nordre Sunnmøre prosti

Nordre Sunnmøre prosti er eit tenestedistrikt i Møre bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Ålesund. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom ...

                                               

Sande kommune i Møre og Romsdal

Sande er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommunen grensar i nord og aust mot Herøy, i sør mot Vanylven og over Vanylvsgapet i sørvest mot Selje. Lokalavisa for Sande er Vestlandsnytt, medan Sunnmørsposten er regionavis.

                                               

Skodje kommune

Skodje er ein tidlegare norsk kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han grensa mot Haram kommune i nord, Ørskog kommune i aust og Ålesund kommune i vest. Over Storfjorden mot sør låg Sykkylven kommune. 1. januar 2020 vart Skodje ein del av nye Å ...

                                               

Stordal kommune

Stordal er ein tidlegare norsk kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han grensa til Ørskog i nordvest, Vestnes i nord, Rauma i aust, Norddal i søraust, Stranda i sør og til Sykkylven i vest. Kommunen vart oppretta då han vart skild ut frå Strand ...