ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59
                                               

Tennskjer

Tennskjer er ei bygd som ligg lengst nord på Lenvikhalvøya i Lenvik kommune i Troms. Frå bygda går det veg sørover langs begge sider av halvøya. Langs Gisundet på vestsida kan ein fylgje Fv 263 via Bjorelvnes, 39 km til Finnsnes og på austsida gå ...

                                               

Torsvåg

Torsvåg er ei bygd som ligg lengst nordvest på øya Vanna i Karlsøy kommune, om lag 9 mil nord for Tromsø. Fiskeværet Torsvåg har eksistert i mange hundre år, og før i tida var dette ein viktig kyrkjestad. I dag dannar moloar på begge sider av hol ...

                                               

Tårnelv

Tårnelv er ei bygd i Lenvik kommune, Troms. Ho ligg på austsida av Rossfjordvatnet. Tårnelv ligg langs Fylkesveg 261, 6 km sørom Rossfjordstraumen og 9 km nordom Finnfjordeidet. Det går også privat veg opp til Tårnvatnet. Tårnelv har postadresse ...

                                               

Bessaker

Bessaker er ei bygd i Roan kommune i Trøndelag fylke, nord for Brandsfjorden på vestkysten av Fosenhalvøya. Staden har kring 200 innbyggjarar, barnehage, skule, nærbutikk, kro, treningssenter, dyreklinikk, og eit aktivt foreiningsliv. Bessaker va ...

                                               

Brekken

Brekken er ei fjellbygd 700 moh., nær svenskegrensa, i Røros kommune. Brekken ligg 35 km frå Røros og 40 km frå Funäsdalen i Sverige. Brekken var tidligere kommunesenter for Brekken kommune. Kommunen vart skilt ut frå Røros kommune 1. januar 1925 ...

                                               

Fannrem

Fannrem er eit tettbygd område i Orkland kommune. Det ligg fem kilometer sørom kommunesenteret Orkanger, men det er i ferd med å verte samanhengande busetjing mellom dei to stadene. Orkanger/Fannrem er difor rekna som ein tettstad med 8 108 innby ...

                                               

Gravvik

Gravvik var tidlegare ein sjølvstendig kommune i Nord-Trøndelag fylke. Området vart skild ut som eigen kommune i 1909. I 1964 var kommunen slegen saman med Foldereid, Kolvereid og Nærøy til det som er dagens Nærøy kommune. Gravvik er no ein skule ...

                                               

Harran

Harran er ei bygd i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke. Staden ligg i Namdalen, kring 15 km nordom tettstaden Grong. Her ligg Harran stasjon på Nordlandsbanen, og Harran kyrkje.

                                               

Klinga

Klinga er ein tidlegare kommune i Nord-Trøndelag, oppretta i 1891 då han vart skilt ut frå Vemundvik. I 1964 vart Klinga, saman med Vemundvik, delen av Otterøy nord for Namsenfjorden og delen av Otterøy som høyrde til Fosnes lagt til Namsos kommu ...

                                               

Kreklingan

Kreklingan er namnet på ei lita grend på nordsida av Innerfolda i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Her kan ein med visse seia at det har budd folk sidan tidleg jarnalder, da helst på grunnlag av stadnamn. Nokre oldtidsfunn er også gjort, m.a. eit ...

                                               

Nerskogen

Nerskogen er ei bygd vest i Rennebu kommune i Trøndelag. Fylkesveg 512 går gjennom bygda. Nerskogen har daglegvarehandel, skule og barnehage.

                                               

Rognes

Rognes er ei bygd i Midtre Gauldal kommune. Bygda ligg om lag ei mil sør for Støren, i retning Røros. Fylkesveg 30 går gjennom Rognes. Staden med knapt 200 innbyggjarar ligg like ved elva Gaula, som har ei rekkje gode laksevald i dette området. E ...

                                               

Ronglan

Ronglan er ei bygd i Levanger kommune i Trøndelag, fem kilometer sørvest for tettstaden Skogn. Nordlandsbanen går gjennom bygda, som er knytt til lokaltoga gjennom Ronglan stasjon, opna i 1902. Fylkesveg 112 går frå Ronglan vestover til Ekne, ei ...

                                               

Sandstad

Sandstad er eit sokn og ei bygd i Hitra kommune, Trøndelag fylke. Bygda ligg på søraustsida av Hitra ved Trondheimsleia og hadde 230 innbyggjarar i 2001. Næringslivet er prega av jordbruk, særleg i kombinasjon med fiske. Det er ferjefritt fastlan ...

                                               

Sandvollan

Sandvollan er ei bygd i Nord-Trøndelag fylke, som ligg mellom Beitstadfjorden i nordvest og Borgenfjorden i søraust. Sandvollan var eigen kommune frå 1907, først under namnet Hustad, frå 1912 Sandvollan. I 1962 vart Sandvollan saman med Røra innl ...

                                               

Singsås

Singsås er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Sør-Trøndelag fylke, frå 1837 ein del av Holtålen kommune formannskapsdistrikt. Namnet kan vera avleidd av det norrøne mannsnamnet Singulfr, men dette er noko uvisst. Singsås vart skild ut som eigen ...

                                               

Skorovatn

Skorovatn er ei bygd i Namsskogan kommune i Trøndelag. Bygda var eit gruvesamfunn, drifta ved gruva vart avvikla i mai 1984. Dei fyrste bustadhusa vart sett opp i 1936. Den store tilflyttinga kom på 1950-talet, og på det meste budde det 6-700 men ...

                                               

Stadsbygd

Stadsbygd er ein tidlegare kommune i tidlegare Sør-Trøndelag fylke, som opphavleg femna det meste av tidlegare Rissa kommune og austlege delar av dagens Agdenes kommune. Stadsbygd er i dag ei bygd og eit sokn i Indre Fosen kommune, lengst sør på ...

                                               

Stjørna

Stjørna er ein tidlegare sjølvstendig kommune i tidlegare Sør-Trøndelag fylke, no delt mellom Bjugn og Indre Fosen kommunar. Stjørna var frå 1837 ein del av Ørland kommune, men følgde med då Bjugn vart utskild frå Ørland som eigen kommune i 1853. ...

                                               

Stod

Stod er ei tidlegare kommune i Nord-Trøndelag. Heradet dekte ei flatevidd på 256.7 km². Ved nyår 1963 hadde Stod 1 293 innbyggarar. Folketalet i heradet var på det høgste i 1950 med 1 435 menneske. Stod vart 1. januar 1964 slått saman med Beitsta ...

                                               

Sævik

Sævik eller Sævig er ei bygd i Namsos kommune i Trøndelag. Ho ligg omtrent midtvegs mellom Klinga og Spillum, langs Fylkesveg 17. Namsos ligg rndt 5 km nord for Sævik, på andre sida av Namsen.

                                               

Titran

Titran er ei bygd i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, på vestpynten av øya Frøya. Staden er eit fiskevær med noko turisttrafikk og hadde om lag 120 innbyggjarar i 2001. Her finst det fyrste forsøkskraftverket i landet for vindkraft og eit større kys ...

                                               

Vinjeøra

Vinjeøra er ei bygd i Heim kommune i Trøndelag. Staden ligg inst i Vinjefjorden. Fram til 1964 var Vinjeøra ein del av Vinje kommune i Sør-Trøndelag, men etter ei kommunesamanslåing har Vinjeøra vore ein del av Hemne kommune. Vinjeøra ligg om lag ...

                                               

Øysand

Øysand er ei grend lengst nord i Melhus kommune. Elva Gaula dannar grense i nord og aust mot Leinstrand i Trondheim kommune. Mot vest ligg ei langgrunn sandstrand ved Gaulosen, ein arm av Trondheimsfjorden. Lengst sør kryssar E39 frå Klett mot Or ...

                                               

Atrå

Atrå er eit sokn i Tinn kommune i Telemark fylke. Soknet har 625 innbyggarar og femnar om midtre og nordvestre delane av kommunen. Hovuddelen av folkesetnaden finst i dalane Gjøystdal, Gausetdalen og Husevolldalen, som møtest i kyrkjebygda like v ...

                                               

Bandaksli

Bandaksli er ei bygd på sørsida av innsjøen Bandak i Tokke kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. På grunn av storstilt gruvedrift i områdi kring Bandaksli vart dette eit trafikknutepunkt frå slutten av 1800-talet. Malm vart fra ...

                                               

Borre

Borre er ei bygd i Horten kommune i Vestfold og Telemark. Borre har tidlegare òg vore eigen kommune, og fram til 2002 var Borre namnet på noverande Horten kommune. Bygda ligg sørom Horten sentrum. Borre var fram til 2014 som ein tettstad å rekne. ...

                                               

Eidsborg

Eidsborg er ei bygd i Tokke kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Staden ligg seks kilometers køyring nordom kommunesenteret Dalen, og har vegsamband sørover til Dalen og austover til Europaveg 134 via Riksveg 45. Eidsborg ligg ...

                                               

Flatdal

Flatdal er ei bygd, ein dal og eit kyrkjesokn i Seljord kommune i Vestfold og Telemark. Gjennom dalen renn elva Flatdøla som nedst dannar vatnet Flatsjå, og er ein del av Skiensvassdraget. Nedst ved Flatsjå er dalen smal, med bratte fjell på side ...

                                               

Fyresdal

Fyresdal, eller Moland, er einaste tettstad og eit administrasjonssenter i Fyresdal kommune i sørvestlegaste delen av Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Bygda ligg langs Fv355 i nordenden av Fyresvatn, omtrent fem mil frå Treungen i N ...

                                               

Gransherad

Gransherad er ei bygd i Notodden kommune i Vestfold og Telemark, kring tre mils køyring nordvest for kommunesenteret Notodden by. Gransherad var ein eigen kommune mellom 1860 og 1964. Bygda har barne- og ungdomsskole, barnehage, kyrkje, nærbutikk ...

                                               

Gvarv

Gvarv er ein tettstad i Sauherad i Midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark fylke. Han var den største tettstaden i Sauherad kommune i Midt-Telemark. Han ligg ved den nordvestre enden av innsjøen Norsjø, om lag 7 km aust for Bø, 30 km sør Not ...

                                               

Hauggrend

Hauggrend er ei lita bygd heilt nord i Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark. Bygda ligg langs Fv355 med Skreevatnet på venstre side og er del av eit interkommunalt større bygdelag saman med nabobygdene Krossli, Austheii og Bandaksli i Tokke og ...

                                               

Heddal

Heddal er ei bygd, eit kyrkjesokn og eit tidlegare prestegjeld i Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Heddal var eigen kommune frå 1838 til 1964. Heddal stavkyrkje ligg i Heddal. Forfattaren Olav Kaste var oppvaksen, budde og arbeidde som lær ...

                                               

Helgeroa

Helgeroa er ei bygd sørvest i Larvik kommune i Vestfold og Telemark, på austsida av Langesundsfjorden. SSB reknar i sin statistikk Helgeroa og Nevlunghamn som ein samanhengande tettstad. Tettstaden Helgeroa/Nevlunghamn har 1 788 innbyggjarar per ...

                                               

Høydalsmo

Høydalsmo er ei bygd i Tokke kommune i Vestfold og Telemark. Bygda ligg ved europaveg 134, og fylkesveg 45 startar her og går til Dalen og vidare til Setesdal. På Høydalsmo er Høydalsmo skule, ein kombinert barne- og ungdomsskule med skulefritids ...

                                               

Lunde i Telemark

Tettstaden i Lunde blei som oftast kalla Bjervamoen. Han har 1 578 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg 11 km vest for kommunesenteret Ulefoss og 16 km sør for Bø. Staden har vakse fram som stasjonsby ved Sørlandsbanen, der jarnbanestrekninga ...

                                               

Morgedal

Morgedal er ei bygd i Kviteseid kommune i Vest-Telemark med ca 300 innbyggarar. Den ligg ca 20 mil frå Oslo. Morgedal er kjend som skisporten si vogge der den moderne skisporten sin far Sondre Norheim blei fødd. Også brørne Torjus Hemmestveit og ...

                                               

Møsstrond

Møsstrond er eit 1055 km² stort kyrkjesokn i Rauland prestegjeld i Vinje kommune i Telemark. Det spreiddbygde soknet ligg kring Møsvatnet, og har i dag ikring 150 ibuarar, av dei er ca 40 utan vegsamband. Desse sistnemnde reiser av gard med snøsk ...

                                               

Skreosen

Skreosen er ei lita bygd i Kviteseid kommune i Vestfold og Telemark. Bygda ligg langs Fv355, ved den nordre breiddi av Skreevatnet, midt mellom Fyresdal, Dalen og Vrådal. Bygda er del av eit interkommunalt større bygdelag saman med nabobygdene Ha ...

                                               

Vrådal

Vrådal er ei bygd i Kviteseid kommune i Vestfold og Telemark. Bygdesentrum er Eidstod som ligg der Vråvatn munnar ut i Nisser. Næringsgrunnlaget er turisme, småindustri og litt skogsdrift. Namnet kjem truleg av det gamalnorske "vrá/ró" som tyder ...

                                               

Åmotsdal

Åmotsdal er ein dal og ei bygd med om lag 75 husstandar i Seljord kommune i Vestfold og Telemark. Grendene Langlim, Dyrlandsdalen og Lisleherad soknar til Åmotsdal. Åmotsdal har sin egen barneskule, barnehage og ein nærbutikk. Avstand til Seljord ...

                                               

Bakka i Sogn

Bakka er ei grend i Nærøyfjorden i Aurland kommune i Vestland fylke. Staden ligg på vestsida av fjorden, fem kilometer nordom Gudvangen. På Bakka ligg Bakka kyrkje frå 1859. Kyrkja er soknekyrkje i Nærøy sokn og ein valde Bakka som kyrkjestad for ...

                                               

Barlindbotn

Barlindbotn er ei lita grend i Kinn kommune i Vestland. Barlindbotn ligg inst i Eikefjorden i Flora kommune. Barlindbotn var frå gamal tid jakt- og sankingsområde for folka som budde i Eikefjord rett på hi sida av fjorden, det var ein viktig fisk ...

                                               

Berle

Berle er ei bygd nær Stad på vestkysten av Noreg, ho ligg i Bremanger kommune i Vestland. Der er busetting på begge sider av Berlepollen, og medan berlebygda fekk vegforbidelse til Skatestraumen gjennom tunnellen Berleporten 860m i 1976, vart der ...

                                               

Borgund i Sogn

Borgund er ei innlandsbygd øvst i Lærdal kommune i Vestland fylke og eit kyrkjesokn i Sogn prosti. Borgund har tidlegare òg vore ein eigen kommune. Borgund er kjend for den vidgjetne Borgund stavkyrkje. Hovudnæringsvegen i Borgund er jordbruk. Na ...

                                               

Bruland

Bruland er ei grend utanfor Førde sentrum, mest kjend for Futegarden og Sunnfjord Betong. Bruland finn ein og i Utvik i Nordfjord. På Bruland var det opphavleg fire gardar. Kipersbruket, Støyvabruket, Sølvbergsbruket, og Bakkane. Brulandsstranda ...

                                               

Bu i Hardanger

Bu er ei bygd på grensa mellom Ullensvang kommune og Eidfjord kommune i Indre Hardanger. Bu ligg på sørsida av Eidfjorden, med Ytre Bu i Ullensvang og Indre Bu i Eidfjord. Riksveg 13 går gjennom bygda. Det søre landfestet på Hardangerbrua er på B ...

                                               

Bulken

Bulken er ei bygd i Voss herad ved vestenden av Vangsvatnet. E16 og Bergensbanen passerer gjennom bygda og her ligg Bulken stasjon. Bulken idrottslag høyrer heime på Bulken.

                                               

Bygstad

Bygstad er ei bygd og eit sokn i Sunnfjord kommune i Sunnfjord. Staden ligg inst i Dalsfjorden. I Bygstad er det kyrkje, nærbutikk, pub, samfunnshus, barnehage og barneskule. Barneskulen har i gjennomsnitt i overkant av 100 elevar. Frå Bygstad er ...