ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58
                                               

Isfjorden i Rauma

Isfjorden er ei bygd og ein tettstad i Rauma i Møre og Romsdal. Tettstaden har 1 322 innbyggjarar per 1. januar 2017. Senteret i bygda ligg på Hen, rundt 6 km aust for Åndalsnes. Bygda ligg inst ved den om lag seks kilometer lange Isfjorden, og s ...

                                               

Kvernes

Kvernes er ei bygd og ein tidlegare kommune i noverande Averøy kommune. Bygda ligg langs fylkesvegen som går langs fjorden på sør- og austsida av Averøy, og er særleg kjend for stavkyrkja, Kvernes stavkyrkje.

                                               

Leikong

Leikong er ei bygd i Herøy kommune på Sunnmøre. Bygda ligg på den austre luten av Gurskøy med Gursken i vest og Myrvåg i nord. Landskapet her skil seg ut med mjukare liner og frodigare vokster enn den ytre luten av Herøy. Leikong var frå gamalt a ...

                                               

Liabygda

Liabygda er ei bygd med 260 innbyggjarar i Stranda kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Liabygda ligg på nordsida av Storfjorden med vegsamband etter Riksveg 650 til Stordal kommune i vest og til Valldal i Norddal kommune i aust. Liabygda ...

                                               

Nordre Vartdal

Nordre Vartdal er ei bygd i Ørsta kommune. Bygda, som ligg ved Vartdalsfjorden, omfattar dei tre matrikkelgardane Nøre-Vartdal, Årskog og Øydgarden. Folketalet i bygda er på om lag 160. Busetnaden er samla innom ein trekant på 1.5 x 2 km. Vartdal ...

                                               

Sandshamn

Sandshamn er ei bygd på Sandsøya i Sande kommune i Møre og Romsdal. Bygda ligg på austsida av Sandsøya, og omfattar mellom andre matrikkelgarden Nøresande. Sandshamn ligg rundt 2 km nordaust for matrikkelgarden Kyrkjesande, der kyrkja på øya står ...

                                               

Solavågsbygda

Solavågsbygda er ei bygd i Sula kommune på Sunnmøre. Bygda omfattar matrikkelgardane Solavågseidet, Leirvåg, Sunde, Solavåg og Bjørkavåg. Bygda ligg kring fjordpollen Storevalen og den naturlege kanalen til Storfjorden i sør. Sunde og Leirvåg lig ...

                                               

Stangvik

Det er eit særprega bygdesentrum i Stangvik, og mange hytter dannar grunnlag for eit populært utfartsområde. Den årlege Stangvikfestivalen har vekt på klassisk musikk.

                                               

Stette

Stette er ei grend i Skodje kommune, om lag tre mil aust frå Ålesund. Stette eller Stettebygda vert ofte brukt som samlenamn på Stette og grendene kring, mellom andre Opskar, Nes, Stavset, Steinset, Mauren. Eit anna mykje brukt namn er Stettevika ...

                                               

Sylte i Fjord

Sylte er kommunesenteret og gard i Fjord kommune i Møre og Romsdal fylke. Staden har ligg ved Norddalsfjorden, nedst i Valldal. Valldalselva renn ut i fjorden her. Sylte ligg på austsida av elva og elveosen, Muri ligg på motsett side av elva. Syl ...

                                               

Tafjord

Om fjorden, sjå Tafjorden Tafjord er ei bygd i Fjord kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Tafjord er særleg kjend for Tafjord-ulukka, ei rasulukke den 7. april 1934 der 40 menneske mista livet. Kraftselskapet Tafjord Kraft har store vassk ...

                                               

Todalen i Surnadal

Todalen er ei bygd i Surnadal kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Todalen ligg i enda av Fv671. På denne vegen ligg òg Svinviktunnelen som vart opna i 2001. Bygda, med vel 400 innbyggjarar, ligg inst i Todalsfjorden. I Todalen finn ein g ...

                                               

Tresfjord

Tresfjord er ei bygd i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Tresfjord var tidlegare og ein kommune. Bygdesenteret ligg på Sylte. Bygda er eit kjent turmål, og fjellet Lauparen trekkjer til seg fotturistar frå heile landsdelen.

                                               

Veblungsnes

Veblungsnes i Rauma kommune i Møre og Romsdal ligg inst i Romsdalsfjorden ved utløpet av elva Rauma. Staden har frå gamalt vore knutepunkt i Indre Romsdal. Det er spor etter svært gamal busetnad her. Veblungsnes utvikla seg og voks til 1940. Då v ...

                                               

Verma

Verma er ei bygd i Romsdalen, i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Hovudnæringa er gardsbruk og trevare. Verma ligg lengst sør i Romsdalen der dalen stig opp til Bjorli i Oppland. Dalen er smal og har bratte lier opp til fjellet. Namnet Verma har t ...

                                               

Vistdal

Vistdal er ei bygd i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Bygda har om lag 350 innbyggjarar og er kjent for lakseelva der og bergarten Vistdalitt. Midt i bygda ligg Myklebostad med campingplass, Vistdal kro, butikk, Vistdal kyrkje og barneskule. Ung ...

                                               

Åfarnes

Åfarnes er ei bygd og ein ferjestad lengst nordvest i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Ferjestrekninga er ein del av fylkesveg 64 og går ytst i Langfjorden over til Sølsnes i Molde kommune. Verdas første gassdrivne ferje, MF "Glutra", gjekk oppha ...

                                               

Åheim

Åheim er ei bygd i Vanylven kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Hjørnesteinsbedrifta er North Cape Minerals AS som driv med utvinning av olivinstein til olivinsand, eldfaste produkt og slaggdannarar. Åheim har eigen barne og ungdomsskule ...

                                               

Bardal

Bardal er ei bygd i Leirfjord kommune på Helgeland. Bygda ligg ved Ranfjorden, Fylkesveg 17 og riksveg 808 og har postnummer 8897. I Bardal har det vore jektebruk sidan 1611 og handelshus eit borgarleie i periodar frå 1695. Bardal har i periodar ...

                                               

Bleikvasslia

Bleikvasslia er ei bygd og ein gard i Hemnes kommune, to mil sør for Korgen. Nordaust for Bleikvasslia ligg Oksttindmassivet og Bleikvatnet som bygda har namn etter. Oksskolten er det høgaste fjellet i Nord-Noreg. I sør ligg Røssvatnet som er Nor ...

                                               

Bratland

Bratland er ei bygd som ligg langs Riksveg 17 i Aldersundet innanfor øya Aldra i Lurøy kommune. Her finst m.a. barnehage, barneskulen Aldersund skole, Aldersund kyrkje og omsorgsheimen Alderspaviljongen. Fleire små grender i området har postadres ...

                                               

Brettesnes

Brettesnes er eit fiskevær på sørenden av øya Store Molla i Vågan kommune i Nordland. Folketalet på Brettesnes voks mykje då englendarar i 1872 bygde og dreiv ein guanofabrikk til 1889. Seinare dreiv norske interessentar ein fabrikk som produsert ...

                                               

Engavågen

Engavågen er ei bygd i den sørlege delen av Meløy kommune. Innbyggjartalet var i 2008 på 898 ifylgje Meløy kommune sine nettsider, men det verkelege talet er ikkje så høgt. Det kjem av at mange som bur i grendene og øyene utanfor bygda har likeve ...

                                               

Engen

Engen er ei veglaus grend som ligg på sørsida av Holandsfjorden i Meløy kommune. Frå Engen er det om lag to km til nordlandsgarden Fondal gard. Det er frå Engen ein må gå for å koma til Engabreen, ein arm av Svartisen i Meløy. Staden er difor gan ...

                                               

Fjelldal

Fjelldal er ei bygd i Tjeldsund kommune i Nordland. Fjelldal ligg på fastlandet, på austsida av Tjeldsundet. Den næraste byen er Harstad, som ligg om lag 45 kilometer unna. Frå Fjelldal tar det om lag eitt kvarter å køyre til Harstad/Narvik lufth ...

                                               

Hellmobotn

Hellmobotn ligg i Tysfjord kommune. Med 6.3 km i luftline mellom havet og grensa til Sverige er det her Noreg er på sitt smalaste sør for Finnmark. Rundt Hellmofjorden er det høge fjell på alle kantar. Hellmofjorden er ei fortsetjing av Tysfjorde ...

                                               

Jektvik

Jektvik er ei bygd og ein ferjestad som ligg langs kystriksvegen på sørsida av fjorden Værangen i Rødøy kommune i Nordland. Bygda er eit knutepunkt som ligg sentralt i kommunen, og har eigen barnehage og skule, grendehus og kafé. Bygda har òg eig ...

                                               

Kjeldebotn

Kjeldebotn er ei jordbruksbygd i Ballangen kommune i Nordland. Bygda har ca. 300 innbyggarar. Bygda er endepunkt for riksveg 819, og avstanden til kommunesenteret Ballangen er 20 km. Til Narvik, som er næraste by, er det 60 km. Kjeldebotn ligg på ...

                                               

Kråkmo

Staden vart rydda på midten av 1800-talet. Knut Hamsun skreiv mellom anna Segelfoss by og delar av Markens grøde her. Kråkmoranet den 6. september 1996 var ein væpna aksjon mot to ranarar der begge to vart pågripne; Politiet skaut ein av ranarane ...

                                               

Majavatn

Majavatn er ei bygd i Grane kommune i Nordland. Staden ligg ved Store Majavatnet, like ved grensa til Nord-Trøndelag fylke. I Majavatn ligg Majavatn stasjon, og E 6 og Nordlandsbanen passerer gjennom staden. Det vert drive sørsamisk reindrift i o ...

                                               

Musken

Musken er ei bygd i Tysfjord kommune i Nordland. Den ligg midtvegs inne i den lange og smale Hellmofjorden, som er ei arm av Tysfjorden. Staden ligg ikkje langt frå Hellmobotn, der Noreg sør for Finnmark er på sitt smalaste. Frå Hellmobotn er det ...

                                               

Måstad

Måstad, eller Mostad er ei veglaus grend på Værøy i Nordland.Tidleg på 1900-talet budde det om lag 150 menneske i grenda. Etter andre verdskrigen minka folketalet sterkt, og i 1974 vår Måstad fråflytt. Mange av husa vart flytte når bebuarane drog ...

                                               

Nordværnes

Nordværnes eller Nord-Værnes er ei bygd på sørsida av Tjongsfjorden i Rødøy kommune i Nordland. Bygda ligg ved ein sideveg til Fylkesveg 17, nemleg Fylkesveg 440 og får vitjing av Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen kvar dag. Det bur ...

                                               

Nygårdsjøen

Nygårdsjøen er ei bygd i Gildeskål kommune. Ho ligg ved Fylkesveg 17 og er den nordlegaste bygda i kommunen. Nygårdsjøen ligg 6 mil sør for Bodø. Nygårdsjøen er omkransa av fjell og fjord. Jordbruk har vore hovudnæringa, men også småfiske. Framle ...

                                               

Røssvoll

Røssvoll er ei bygd og ein gard på vestsida av Ranelva, ca. ei mil nord for Mo i Rana. På austsida av Ranelva ligg Skonseng. Namnet har truleg samanheng med fjellnamnet Røffa. Det har heilt sikkert vore bosetting på Røssvoll sidan 1600-talet, og ...

                                               

Saura

Saura er ei bygd på søraustsida av Handnesøya i Nesna kommune. På staden er det butikk og kai. Butikken Vika Handel BA er eit andelslag som folk på Handnesøya eig. Også Handnesøya kapell ligg på Saura. Postnummeret er 8724 Saura. Frå 1500-talet v ...

                                               

Bygda Sørfjorden

Sørfjorden er ei av to grender på austsida av Sørfjorden i Rødøy kommune i Nordland. Fylkesveg 431 går mellom Sørfjorden til den andre grenda Oldervika; begge grendene har postadresse Sørfjorden. Staden er framleis busett. Han har ikkje eigen sku ...

                                               

Tonnes

Tonnes er ei bygd i Lurøy kommune i Nordland. Her bur litt under 100 innbyggjarar. Her finst dør- og vindaugsfabrikken Tonnes Snekkeri AS, restauranten Oscarbrygga, Tonnes Skipsekspedisjon, sonekontor for Rødøy-Lurøy kraftverk, gjestehamn og hamn ...

                                               

Valnesfjord

Valnesfjord er ei bygd i Fauske kommune i Nordland. Bygda ligg rundt Valnesfjordvatnet, i dalen innanfor Valnesfjorden. Tettstaden Straumsnes er sentrum i bygda og har 471 innbyggjarar per 1. januar 2017. Straumsnes ligg sentralt i Salten, 11 km ...

                                               

Velfjord

Velfjord er ei bygd i Brønnøy kommune. Velfjorden var tidlegare ein kommune i Nordland fylke, frådelt Brønnøy kommune 1. oktober 1875. Kommunen hadde ved etableringa 1 162 innbyggarar. 1. januar 1964 vart Velfjord, som da hadde 1 380 innbyggjarar ...

                                               

Åbygda

Åbygda er ei bygd i Bindal kommune lengst sør i Nordland fylke, på grensa til Nord-Trøndelag fylke. Bygda ligg om lag 14 km i frå kommunesenteret Terråk og har om lag 100 innbyggjarar. Hovudnæringane er jordbruk og skogbruk. Turisme, som fiske i ...

                                               

Dirdal

Dirdal er eit 40 kilometer langt dalføre i Gjesdal kommune i Rogaland. Dalføret går frå Høgsfjorden 10 km mot søraust, ved garden Byrkjedal går dalen vidare i nordaustleg retning under namnet Austrebødalen. Med namnet Hunnedalen held dalføret fra ...

                                               

Heskestad

Heskestad er ei bygd og ein tidlegare kommune i Rogaland fylke, etablert som Heskestad formannskapsdistrikt i 1837. Heskestad er ei 221.9 km² vid innlandsbygd, med eit landskap dominert av snaufjell og heiar. Høgste punkt er Store Skykula, 906 mo ...

                                               

Orre

Orre er ei bygd i Klepp kommune i Rogaland fylke. I det grøderike og flate området, med mange gardar, vert det drive stort innan landbruk. Mellom anna finst det fleire gartneri og drivhus. Det vert drive med ymse grønsakdyrking.

                                               

Sogndalstrand

Sogndalsstrand er ei bygd i Sokndal kommune i Rogaland fylke, og er ein del av tettstaden Hauge i Dalane. Dei to bygdene Sogndalstrand og Rekefjord utgjorde 1846–1944 ein eigen bykommune ladestad med namnet Sogndal. Staden voks fram på 1600-talet ...

                                               

Solbakk

Solbakk er ei bygd i Strand i Rogaland. Staden ligg ved Rv13 om lag fire km. sør for Tau i Ryfylke. Solbakk har om lag 90 innbyggjarar, og har i miljøstasjon, kommunal kai og båthamn. Kaien fungerer som reservekai for Jørpeland kai når isen legg ...

                                               

Aglapsvik

Aglapsvik er ei lita bygd ved Malangen lengst nord på Lenvikhalvøya i Troms. Staden ligg i Lenvik kommune, 35 km nordom Finnsnes, og har fått namnet sitt etter fjellet Aglapen. Bygda ligg ved Fylkesveg 263. Aglapsvik har postadresse 9300 Finnsnes ...

                                               

Akkarvik

Akkarvik er ei bygd sør og vest på Arnøya i Skjervøy kommune i Troms. Bygda, som ligg ved Langfjorden, har i dag om lag 10 fastbuande. Akkarvik er endepunkt for Fylkesveg 348 i Troms. Bygda har elles vegsamband til Arnøyhamn i aust, og til Årviks ...

                                               

Bardufoss

Bardufoss er ei bygd, eller eit bygdelag, i Målselv kommune i Troms. Bygda omfattar dei to tettstadene Andslimoen og Andselv, samt grendene Finnsund, Fossmoen, Heggelia og Rusten. Bardufoss har om lag 2 500 ibuarar. Europaveg 6 går gjennom Barduf ...

                                               

Sultindvik

Sultindvik er ei bygd som ligg lengst aust i Lenvik kommune i Troms. Bygda ligg på vestsida av Målselvfjorden, under fjelltoppane Sultinden og Vassbruna. Sultindvik har vegsamband via fylkesveg 261 vestover til Rossfjordstraumen, der det mellom a ...