ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54
                                               

Hans Saakvitne

Hans Larsson Saakvitne var ein norsk lærar, gardbrukar, lensmann og stortingsmann for Venstre frå Granvin. Saakvitne var son av ein gardbrukar. Etter eit kort opphald på Voss lærarskule, var han frå 1859 til 1866 lærar, og frå 1863 til -67 gardbr ...

                                               

Gudbrand Eriksen Tandberg

Gudbrand Eriksen Tandberg var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Norderhov i Buskerud. Tandberg var gardbrukar på farsgarden og trelasthandlar. Han deltok i lokalt styre og stell som forlikskommissær og mykje nytta kommunemann. Tandberg va ...

                                               

Knut Taraldsen

Knut Taraldsen var ein lærar, kyrkjesongar og stortingsmann frå Kviteseid i Telemark. Taraldsen var son til ein husmann. Han gjekk årleg fire veker i skule, før han fekk høve til gå ein ekstra skule på Kosi i Brunkeberg. I denne skulen gjekk han ...

                                               

Ole Olsson Teslien

Ole Olsson Teslien var ein norsk lærar og gardbrukar frå Røros i Sør-Trøndelag. Han var stortingsmann i ein periode. Far til Teslien var fyrst gardbrukar i Røros, sidan i Strinda. Sjølv var han ei tid lærar i Røros og gardbrukar på Ormhaug. I 180 ...

                                               

Even Thorsen

Even Thorsen var ein norsk matros, gardbrukar og eidsvollsmann frå Austre Moland i Aust-Agder. Thorsen voks opp på småbruket Bjornes i Austre Moland, i fattige kår. Tidleg i livet reiste han til sjøs. Under napoleonskrigane sat han frå 1807 tre-o ...

                                               

Ole Thorsen

Ole Thorsen var ein norsk landhandlar, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Jelsa i Ryfylke. Ole Thorsen var son til ein gardbrukar på garden Jelsa i soknet med same namnet. Sjølv arbeidde som handelsbetjent i Stavanger frå 1840 til -44, då ...

                                               

Nils Trondsson Thune

Nils Trondsson Thune var ein gardbrukar og stortingsmann frå Vang i Oppland. Helge N. Thune var sonen hans. Thune tok over farsgarden Tune i 1855. Sidan var han gardbrukar der til han døydde. Han var medlem av heradsstyret i Vang frå 1862, og var ...

                                               

Matias Torheim

Matias Johan Torheim var ein norsk gardbrukar og politikar frå Vik i Kvæfjord. Han var stortingsmann 1931-33 for Bondepartiet. Torheim gjekk skulevinteren 1904/05 på Lofoten og Vesterålens folkehøgskole og sidan to vintrar 1908–10 på Nordlands am ...

                                               

Lasse Trædal

Lasse Torkelsson Trædal var ein norsk gardbrukar, skulemann og politikar frå Lavik i Sogn. Han var stortingsrepresentant for Venstre perioden 1900-03 og frå 1910 til 1918. Trædal var ein av dei leiande innanfor norskdomsrørsla, kjend som ein ihug ...

                                               

Real Tukken

Real Torkildsen Tukken var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Rødenes i Østfold. Han representerte Venstre. Tukken var son til ein gardbrukar. Frå 1864 var han gardbrukar på Nordre Opsal, eit gardsbruk som faren åtte. Han var ordførar i Rø ...

                                               

Torstein Tynning

Torstein Tynning var ein norsk gardbrukar og politikar frå Eidanger i Telemark. Han representerte partiet Høgre på Stortinget frå 1965 til 1985. Tynning var far til journalisten Signe Tynning og morfar til Arbeidarparti-politikaren Christian Tynn ...

                                               

Lars Torstensen Tønsager

Lars Torstensen Tønsager var ein norsk gardbrukar og politikar frå Eidsvoll. Han var frå garden Tønsager i Eidsvoll, og overtok si tid garden etter far sin. Frå 1837 til 1841 var han den fyrste ordføraren i Eidsvoll, og var ordførarar att frå 184 ...

                                               

Ole Jonsson Udnæs

Ole Jonsen Udnæs var ein norsk gardbrukar, fiskar, lensmann og stortingsmann frå Lensvik i Sør-Trøndelag. Udnæs deltok 1808-12 i felttoget og gjekk grensevakt. Han gjekk 1811-12 underoffisersskule i Trondheim. Sidan kjøpte han garden Brennesvik i ...

                                               

Ole Gabriel Ueland

Ole Gabriel Ueland var ein norsk politikar og stortingsrepresentant. Ueland kom frå låge samfunnslag, men arbeidde seg fram til å verta ein leiande politikar. Han vert rekna som sentral i å folkeleggjera politikk i Noreg. Han bana vegen for at òg ...

                                               

Gabriel Olsson Ueland

Gabriel Olsson Ueland var ein lærar, lensmann, gardbrukar og stortingsmann frå Heskestad i Rogaland. Ole Gabriel Ueland var far hans, Jonas Ueland ein bror. Ueland gjekk i omgangsskule og las privat hos soknepresten i Lund. Ein vinter fekk han un ...

                                               

Kristoffer Olsen Uhlen

Kristoffer Olsen Uhlen var ein norsk gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Modum i Buskerud. Uhlen var fødd i Snarum sokn i Modum. Han var gardbrukar på farsgarden, og var elles lensmann i Modum. Uhlen var 1. representant frå Buskerud til Sto ...

                                               

Borger Hansson Ulveland

Borger Hansson Ulveland var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Øvre Eiker i Buskerud. Far til Ulveland var gardbrukar på Lo i Øvre Eiker. Sonen kjøpte i 1811 av far sin garden Ulveland i same bygda. Han dreiv Ulvelandsgarden til 1853, då o ...

                                               

Hans Arnesson Urdahl

Hans Arnesson Urdahl var ein norsk kontorist, lensmann, gardbrukar og stortingsmann frå Luster i Sogn. Han var far til Sølfest Hansson Urdahl og Hans Hansson Urdahl. Urdahl var son til lensmannen i Luster. I yngre år arbeidde han på kontoret til ...

                                               

Ole Kristensen Valstad

Ole Kristensen Valstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Fenstad i Akershus. Valstad var son til ein gardbrukar og tok si tid over farsgarden i Fenstad. Han var medlem av heradsstyret frå 1837, då han vart vald til ordførar. Valstad v ...

                                               

Jens Johan Vangensten

Jens Johan Vangensten var ein norsk jurist og gardbrukar i Sørum. Han var stortingsrepresentant for perioden 1815-1817 og hadde i tillegg fungert som valmann til valet på Riksforsamlinga i 1814. I 1834 offentleggjorde han eit smededikt om statsrå ...

                                               

Karl Larsson Vefring

Karl Andreas Larsson Vefring var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Vevring i Sunnfjord. Vefring var fyrst gardbrukar på farsgarden i ein heil del år. I 1867 kjøpte han garden Vassbotn i same soknet og flytta dit. Vefring represe ...

                                               

Jakob Stålsson Velle

Jakob Stålsson Velle var ein norsk lærar, gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Beitstad i Nord-Trøndelag. Velle var son av ein gardbrukar i Beitstad. Sjølv vart skulehaldar i omgangsskule frå 1821, frå 1831 til 1875 lærar i fastskule. Han kj ...

                                               

Anders Venger

Anders Venger var ein norsk gardbrukar og politikar frå Eidsvoll. Han var landbruksminister 1923–24, arbeidsminister i 1926 og stortingsrepresentant 1919 frå Akershus fylke. Venger var viseformann i partiet Høgre 1920–25 og i mange år sentralstyr ...

                                               

Absalon Olsson Vereide

Absalon Olsson Vereide var ein norsk gardbrukar og stortingsrepresentant frå Gloppen i Nordfjord. Vereide var gardbrukar på farsgarden på Vereide i Gloppen. Han vart vald til 2. varamann for Nordre Bergenhus amt til Stortinget 1818. Her møtte han ...

                                               

Johannes Olsson Veset

Johannes Olsson Veset var ein norsk lærar, kyrkjesongar, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Haus i Hordaland. Han var far til Ole Veseth. Han var son til ein gardbrukar. Sjølv var han 1829-36 skulehaldar i heimbygda og kyrkjesongar frå 183 ...

                                               

Ola Vestrheim

Ola A Vestrheim var ein norsk gardbrkar og lokalpolitikar frå Leikanger. Han var ordførar i Leikanger i periodane 1979-1983 og 1987-1991. Vestrheim var gardbrukar i grenda Eitorn lengst vest i kommunen, og representerte Høgre i kommunestyret. Ei ...

                                               

Anders Jørgensen Veum

Anders Jørgensen Veum var ein norsk lærar, telegrafist, gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Fyresdal. Veum var son til ein gardbrukar. Sjølv vart han seminarist frå Kviteseid i 1852 og frå Holt i 1855. Han praktiserte som lærar i eit par år ...

                                               

Andreas Samuelsson Vibstad

Andreas Samuelsson Vibstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Overhalla i Nord-Trøndelag. Far hans var gardbrukar. Sjølv vart han militær i 1803, tok avskjed frå det militære i 1827 som fanejunker. Frå 1813 var han gardbrukar på Svarli ...

                                               

Rasmus Rasmusson Viland

Rasmus Rasmusson Viland var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Vikedal sokn i Vikedal prestegjeld i Rogaland. Rasmus Viland var son av gardbrukar og postbonde Rasmus Jakobsen og Lisbeth Tørresdotter på Strand i Sandeid. I 1805 gifta han se ...

                                               

Mikkel R. Vindal

Mikkel Rasmusson Vindal var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Oppdal i Sør-Trøndelag. Vindal var son til ein gardbrukar. Han gjekk amtslandbruksskulen, der han tok eksamen i 1853. Åra 1856 og 1858 var han assistent hos statens reiseagrono ...

                                               

Anders Arnesson Vinje

Anders Arnesson Vinje var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Vossestrand i Hordaland. Far hans var gardbrukar i Aurland i Sogn frå då sonen var i barneåra. Sjølv deltok han i 1809–10 i krigen mot Sverige, der han vart korporal. I 1813 gift ...

                                               

Peder E. Voje

Peder Ellingsson Voje var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Drangedal i Telemark. Voje tok over farsgarden i 1865 og dreiv denne. I 1887 vart han eigar av garden Lundereid i Sannidal sokn og busette seg der i 1903. Litt før 1910 ...

                                               

Ole Welde

Ole Sivert Mortensson Welde var ein norsk lærar, gardbrukar, lensmann og politikar frå Beitstad i Nord-Trøndelag. Welde hadde inga formell utdanning etter åra på fastskulen, men var likevel lærar nokre år i ungdomen. Han overtok farsgarden Øvre V ...

                                               

Hans B. Wergeland

Hans Bergersson Wergeland var ein norsk gardbrukar og politikar frå Masfjorden. Wergeland var fødd på garden Løveid i Masfjorden. I yngre år gjekk han i to år på overkonstabel-skulen i Bergen, og sidan eitt år på artilleribrigaden sin underoffise ...

                                               

Olai Pedersen Wiig

Olai Pedersen Wiig var ein bonde og stortingsmann frå Trøgstad i Østfold. Far til Wiig, Peder Wiig, var eit mekanisk geni som konstruerte mange oppfinningar og som til sist busette seg i København. Sjølv vart Olai i 1831 gardbrukar på Stikla i Bå ...

                                               

Jon Jonsson Wold

Jon Jonsson Wold var ein norsk lensmann, gardbrukar og stortingsmann frå Åsen i Nord-Trøndelag. Wold var son av ein gardbrukar i Åsen. Sjølv vart han lensmann i Åsen i 1816, eit ombod han hadde i femti år. I 1822 kjøpte og dreiv han eit bruk på g ...

                                               

Tørris Johnsen Worum

Tørris Johnsen Worum var ein norsk underoffiser, gardbrukar og stortingsmann frå Ytterøy i Nord-Trøndelag. Han var far til Johannes Tørrissen Worum. Far hans var sersjant og gardbrukar på Skjerve i Ytterøy. Sjølv vart han underoffiser i 1807 og k ...

                                               

Ingvald Ytterstad

Ingvald Gerhard Eilertsson Ytterstad var ein norsk gardbrukar og fiskar frå Lødingen som representerte Nordland fylke og Frisinna Venstre på Stortinget 1925-27 og siste delen av 1929-sesjonen. Ytterstad var son til ein gardbrukar og fiskar, og sk ...

                                               

Ole Olsson Øveland

Ole Olsson Øveland var ein lærar, gardbrukar og stortingsmann frå Finsland i Vest-Agder. Han var som til ein gardbrukar på Espeland i Finsland. Etter litt undervisning frå biskop Peder Hansen vart han skulehaldar i Bjelland og frå 1801 gardbrukar ...

                                               

Orm Hansson Øverland

Orm Hansson Øverland var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Nedstrand i Rogaland. Hans Øverland var sonen hans. Far hans var gardbrukar. Sjølv vart han oppfostra hos ein farbror og overtok i 1809 garden hans. Han var lensmann frå 1819, og ...

                                               

Michael Aamodt

Michael Sevald Præstrud Aamodt var ein norsk gardbrukar, veginspektør og stortingsmann frå Liknes i Vest-Agder. Aamodt var son av ein gardbrukar og gullsmed. Han tok over farsgarden si tid, og var elles veginspektør og vaksinatør i ein del år. El ...

                                               

Søren Jørgensson Aandahl

Søren Jørgensson Aandahl var ein norsk gardbrukar og politikar frå Grytten i Romsdal. Aandahl var fødd på garden Åndal i Grytten. Han tok over farsgarden i 1823 og dreiv denne til 1867. Han var medlem av heradstyret i Grytten frå 1838 til 1860, o ...

                                               

Rasmus R. Aarflot

Rasmus Rasmusson Aarflot var ein gardbrukar, sparebankkasserar og stortingsmann frå Ekset i Volda på Sunnmøre. Han var son av Rasmus S. Aarflot, og yngre bror av Mauritz Aarflot. Aarflot arbeidde i unge år som typograf på familietrykkeriet Aarflo ...

                                               

Kiddel Torkildsen Aarstad

Kiddel Torkildsen Aarstad var ein norsk gardbrukar, kjøpmann og trelasthandlar. Han var 2. representant frå Stavanger amt til stortinget i 1815.

                                               

Gudmund Larsson Årvik

Gudmund Larsson Årvik var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Vikebygd i Sveio. Torbjørn Gunnarsson Sandvik var morfar hans. Årvik var son av ein gardbrukar og tok si tid over farsgarden. Han levde på garden livet ut. Årvik var stortingsman ...

                                               

Ole Olsen Aaset

Ole Olsen Aaset var ein norsk gardbrukar, trelasthandlar, landhandlar og stortingsmann frå Åmot i Hedmark. Åset var son av ein gardbrukar. Han tok over farsgarden i 1788. I tillegg dreiv han trelasthandel i heile Østerdalen, for ein stor del for ...

                                               

Anders Bertilsson Åsve

Anders Bertilsson Åsve var ein norsk gardbrukar, fiskar og stortingsmann frå Stod i Nord-Trøndelag. Far hans var gardbrukar i Stod. Sjølv var han ei tid kontorist hos sorenskrivaren, før han overtok farsgarden. Han kom i økonomiske vanskar og sel ...

                                               

Bohuslän

Bohuslän er Sveriges vestlegaste landskap. Det vender mot Skagerrak i vest, og har grenser mot Västergötland og Dalsland i aust, og Noreg i nord. Uddevalla er den største byen som ligg heilt innanfor landskapet, mens den mykje større byen Götebor ...

                                               

Jämtland

Jämtland er eit landskap i Norrland i midt-Sverige. Jämtland grensar i vest til Noreg og Trøndelag fylke, i nordaust til Lappland, i aust til Ångermanland og i sør til Härjedalen og Medelpad. Landskapet har om lag 20 000 kjende fornminne.

                                               

Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommune ligg sør-aust i Rogaland fylke og grensar i nord til Gjesdal, i sør til Eigersund, i vest til Hå og Time og i aust til Sirdal i Vest-Agder fylke. Delar av kommunen er rekna å vera ein del av Høg-Jæren, men kommunen vert mest set ...