ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51
                                               

Iver L. Hvamstad

Iver Larssen Hvamstad var ein gardbrukar og stortingsmann frå Brandbu i Oppland. Hvamstad var son til ein gardbrukar. Sjølv vart han seimarist frå Asker i 1867, og var deretter lærar ved Gran høgre allmennskule og brukar av garden Hilden i Brandb ...

                                               

Enevold Høyum

Enevold Steenbloch Høyum var ein norsk offiser, gardbrukar og eidsvollsmann. Høyum var frå Sauherad i Telemark. Han var son av ein oberst, og gjekk sjølv i militær teneste. I 1794 vart han fenrik i Telemarkske infanteriregiment. Han avanserte ett ...

                                               

Oddbjørn Hågård

Oddbjørn Hågård var ein norsk gardbrukar og politikar frå Ørland i Sør-Trøndelag som representerte Senterpartiet på Stortinget 1985-89. Hågård gjekk handelsskule, landbruksskule og tok artiumkurs før han studerte til sivilagronom ved Norges Landb ...

                                               

Ole Pålsson Håkenstad

Ole Pålsson Håkenstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann. Han møtte i Stortinget fyrste gongen i 1814, siste gongen i 1842. Håkenstad var frå garden Harildstad i Nord-Fron i Oppland. Tidleg i 1800-åra arva han garden Håkenstad i Vågå etter ...

                                               

Nils Pedersson Igland

Nils Pedersson Igland var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Landvik i Aust-Agder. Far hans var gardbrukar på Igland, og han tok sjølv si tid over farsgarden. Han var medlem av heradsstyret 1860-95, ordførar i 22 år. Vidare var h ...

                                               

Peder Tollefsen Ilsaas

Peder Tollefsen Ilsaas var ein norsk gardbrukar, skogeigar og stortingsrepresentant. Han vart fødd på garden Nordre Ilsaas i Åmot og overtok han etter far sin. Han var si tid ein av dei største skogeigarane i Østerdalen og mykje nytta i kommunen. ...

                                               

Diderik Iversen

Diderik Iversen, også Didrik Iversen Tønseth, var ein norsk lærar, gardbrukar og stortingsmann frå Røros. Iversen var son til ein gruvearbeidar på Røros. Han var omgangsskulehaldar på Røros 1835-42, deretter i 33 år lærar same staden. Han skaffa ...

                                               

Gunder Anton Jahren

Gunder Anton Johannessen Jahren var ein norsk gardbrukar frå Rakkestad som var stortingsmann og -president i tillegg til statsråd for Høgre. Jahren var son av ein gardbrukar i Rakkestad. Han gjekk amtsskulen 1875-78, var deretter elev hos landbru ...

                                               

Lars Jensen

Lars Jensen var ein norsk gardbrukar, kyrkjesongar og stortingsmann frå Biri i Oppland. Lars Jensen var son til husmannsfolk på garden Melum i Biri. Sjølv gjekk han det nyopretta Asker seminar, der han vart den fyrste dimitterte. I 1818, allereie ...

                                               

Lauritz Johnsen

Lauritz Johnsen var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Glemmen i Østfold. Johnsen var son til ein gardbrukar. Frå 1851 var han sjølv gardbrukar på farsgarden Lisleby. Han var medlem av heradsstyret frå 1858 til -98, ordførar i periodane 18 ...

                                               

Gabriel Jonassen

Gabriel Jonassen var ein norsk gardbrukar, skipsreiar, kjøpmann og stortingsmann frå Høyland i Rogaland. Han var son til ein lensmann og gardbrukar. I unge år fekk han undervisning heime hos presten i bygda. Han dreiv både skipsreiarlag og salta ...

                                               

Arne Kristoffersson Jørstad

Arne Kristoffersson Jørstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Fåberg i Oppland. Han var farfar til Thomas Jørstad. Far hans var gardbrukar i Fåberg. I 1808-09, 1812 og 1814 var Jørstad utkommandert til hæren. Der gjorde han teneste so ...

                                               

Thomas Jørstad

Thomas Hansson Jørstad var ein gardbrukar og stortingsmann frå Fåberg i Oppland. Arne Kristoffersson Jørstad var farfar hans. Jørstad var son av ein gardbrukar. Sjølv gjekk han på Lillehammer lærde skule før han i 1870 tok over farsgarden i Fåber ...

                                               

Erik Haagensen Jaabæk

Erik Haagensen Jaabæk var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, og eidsvollsmann frå Øyslebø i Vest-Agder. Jaabæk var frå garden Usland i Øyslebø. Han var i om lag 20 år skulehaldar i Holme og Øyslebø. Deretter tok han over farsgarden, men garden v ...

                                               

Hans Jørgenssen Karlsvik

Hans Jørgenssen Karlsvik var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Slagen i Sem i Vestfold. Karlsvik var fødd på garden Lille-Roberg i Slagen. I 1810 gifta han seg med enkja Kari Larssdotter på eit av dei andre bruka på Roberg. Han kjøpte i 1 ...

                                               

Hans Baltzersen Kaxrud

Hans Baltzersen Kaxrud var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Ås i Akershus. Kaxrud var son til ein gardbrukar på Kaksrud i Ås. Han tok over farsgarden i 1853 og dreiv han fram til 1889. Han vart medlem av heradsstyret i 1854 og frå 1864 a ...

                                               

Oluf Kind

Oluf Nilsson Kind var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Nordre Land i Oppland, faren var gardbrukar. Kind gjekk eit år på ein høgare allmennskule i Land, og ½ år på Sagatun Folkehøyskole. Frå 1866 til 1906 var han gardbrukar på ...

                                               

Sivert Kindseth

Sivert Grimsson Kindseth var ein norsk gardbrukar og politikar frå Malvik. Han var medlem av partiet Høgre. Kindseth var gardbrukar på farsgarden Kindset i Malvik frå 1881 til han døydde. Frå 1885 var han medlem av Malvik heradsstyre, ordførar i ...

                                               

Ivar Kirkeby-Garstad

Ivar Larsson Kirkeby-Garstad var ein norsk gardbrukar og lensmann frå Vikna. Han var aktiv i politikken, fyrst for Venstre og seinare for Bondepartiet. Han var handelsminister 1932-33 i Hundseid-regjeringa. Kirkeby-Garstad hadde femårig landbruks ...

                                               

Knut Kirkhorn

Knut Rasmusson Kirkhorn var ein lærar, gardbrukar og politikar for Venstre. Stortingsrepresentant 1875, 1877 og 1880–85. Han var fyrste ordføraren i Hornindal. Kirkhorn var frå Hornindal i Nordfjord, faren var gardbrukar. Sjølv vart han seminaris ...

                                               

Gudbrand Trulsson Kjekstad

Gudbrand Trulsson Kjekstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Norderhov i Buskerud. Kjekstad var frå storgarden Hønen i Norderhov. Attåt allmugeskulen fekk han privatundervisning av klokkkaren, seinare gjekk han på pensjonatskule hos s ...

                                               

Henrik Klaveness

Henrik Klaveness var ein norsk skipper, gardbrukar og stortingsmann frå Sande i Vestfold. Klaveness var fødd på storgarden Gokstad i Sande. Faren dreiv denne attåt han var skipper. Allereie då han var 10 år gammal vart han hyra til dekksgut på sk ...

                                               

Olaus Klaveness

Olaus Thorsen Klaveness var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Sande i Vestfold. Han representerte Venstre. Klaveness var son til ein skipper og gardbrukar. Tida 1869-98 var han gardbrukar på farsgarden Bjørnum, sidan på garden Mo i same h ...

                                               

Hølje Halvorsson Klonteig

Hølje Halvorsson Klonteig var ein norsk gardbrukar, dampskipsførar, ordførar og stortingsmann frå Tinn i Telemark. Han var far til Knut H. Klonteig. Klonteig var son ein gardbrukar i Vestfjorddalen i Tinn. Sjølv var han lærar i Tinn 1844-51 og de ...

                                               

Åd Davidsson Klyve

Åd Davidsson Klyve var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Voss. Klyve var gardbrukar på farsgarden Nedre Klyve i Voss frå 1790-åra. Han var 3. representant frå Søndre Bergenhus amt på omframstortinget i 1814. 10. oktober 1814 var han medle ...

                                               

Lars Olsson Kolbeinstveit

Lars Olsson Kolbeinstveit var ein norsk gardbrukar, lensmann, ordførar og stortingsmann frå Suldal. Njeld Kolbenstvedt var sonen hans. Kolbeinstveit var son til ein gardbrukar. Hans einaste skulegang skal ha vore undervisning kvar laurdag hos pre ...

                                               

Christian Christensen Kollerud

Christian Christensen Kollerud var ein gardbrukar og eidsvollsmann frå Høland i Akershus Kollerud var son av ein gardbrukar i Setskog i Høland. Han gjekk realskule i Fredrikstad. Overtok farsgarden i unge år, og eigde også ein heil del skog og ga ...

                                               

Svenning Olsen Kongsgård

Svenning Olsen Kongsgård var ein norsk offiser, gardbrukar og stortingsmann fødd i Brandval i Hedmark. Far hans var gardbrukar og handverkar på Funderud i Brandval, men flytta sidan til Hesbøl i Eidskog. Sjølv gjekk han i unge år i skreddarlære. ...

                                               

Wollert Konow (H)

Wollert Konow var ein norsk politikar og gardbrukar. Han vart fødd i Bergen, men flytta seinare til Hedmark fylke. Frå 1882 var Konow gardbrukar på Tjerne i Ringsaker. Han sat som stortingsrepresentant i fleire periodar. Frå 1891 til 1893 var han ...

                                               

Nils Isaksson Kulstad

Nils Isaksson Kulstad var ein norsk gardbrukar, fiskar, lensmann og stortingsmann frå Vefsn i Nordland. Han var farfar til Nils M. Kulstad. Faren var leiglending på garden Kulstad. Han tok over bygslet av garden etter far sin, og dreiv denne. I 1 ...

                                               

Ola H. Kveli

Ola Hansson Kveli var ein norsk gardbrukar og politikar, fødd og død i Nordli i Nord-Trøndelag. Han var ordførar 1952-65, stortingsrepresentant 1965-73 og fylkesmann 1979-91. Kveli var son til ein gardbrukar og gjekk fjellbygdskule i 1936 og Mære ...

                                               

Even Torkildsson Lande

Even Torkildsson Lande var ein norsk gardbrukar og eidsvollsmann. Lande var fødd på ein husmannsplass i Årdal sokn i Bygland. Han gifta seg til garden Lande i heimbygda. Attåt gardsbruket dreiv han som tømmermerkar og smed. I 1814 var Lande utsen ...

                                               

Edvard O. Landheim

Edvard Olsson Landheim var ein gardbrukar og stortingsmann frå Dovre i Oppland. Han representerte Venstre på Stortinget i tida 1898-1903 og Arbeiderdemokratene frå 1908 til 1918. Landheim gjekk folkehøgskule i Veøy i Romsdal i 1874/75 og på Vonhe ...

                                               

Lars Johannesson Aga

Lars Johannesson Aga var ein norsk gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Ullensvang. Johannes Pedersen Aga var far hans og Johannes Johannesson Aga bror hans. Aga vart konstituert lensmann i heimbygdene i 1824, seinare var han knytt til lensm ...

                                               

Martin Larsen

Martin Olaus Larsen var ein norsk lærar, lensmann, gardbrukar og stortingsmann frå Rakkestad. Han representerte Venstre. Larsen var son til ein fargar. Han tok eksamen frå lærarskule i Rakkestad i 1867. Dei to neste åra var han lærar i heimbygda, ...

                                               

Peter Andreas Larssen

Peter Andreas Larssen var ein gardbrukar, fiskar og stortingsmann frå Balsfjord. Han var medlem av Venstre. Larssen var son til ein gardbrukar og fiskar. Han kjøpte i 1884 halvparten av den garden far hans hadde drive som leiglending. Fram til 18 ...

                                               

Nils A. Lavik

Nils Andresson Lavik, var ein norsk politikar, redaktør, predikant og småbrukar frå Eksingedalen, i noverande Vaksdal kommune. Han var Kristeleg Folkeparti sin fyrste representant til Stortinget. Andres Lavik var far hans. I perioden 1931 til 193 ...

                                               

Olav Lavik

Han debuterte i 1939 med skodespelet Dømd, men er mest kjend som lyrikar. Den fyrste diktsamlinga, Nattfugl skrik i svart skog, kom i 1954, og den siste, No har vinden longe tagna - Vestlandsvers, i 1995. Han gav ut heile 12 diktsamlingar og 4 sk ...

                                               

Reiar Nilsson Leir

Reiar Nilsson Leir var ein norsk gardbrukar, ordførar, bankmann og stortingsmann frå Krødsherad i Buskerud. Leir var på garden Bjørkerud i Krødsherad. Faren var gardbrukar og lensmann. Sjølv tok han over garden Bjørkerud, men flytta i 1868 til sl ...

                                               

Johs. C. Lien

Johannes Einar Kristensen Lien var ein gardbrukar og stortingsmann frå Rakkestad i Østfold. Han var medlem av Venstre. Lien var son til ein gardbrukar. Han gjekk landbruksskule før han overtok farsgarden i 1860. Tidsrommet 1870-99 var han ordføra ...

                                               

Reier Thorsen Lilleholt

Reier Thorsen Lilleholt var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Holt i Aust-Agder. Thor Reiersen Lilleholt var far hans, Ole Lilleholt sonen hans. Lilleholt tok over farsgarden allereie i 1823. Han var medlem av heradsstyret 1838- ...

                                               

John Lind-Johansen

John Lind-Johansen var ein norsk gardbrukar og fiskar frå Ibestad i Troms. I 1903 vart han ein av dei fire fyrste arbeidarparti-representantane på Stortinget. Jørg Berge, Alfred Eriksen, Meyer Foshaug var dei andre tre. Han var son til ein gardbr ...

                                               

Ole Torjeson Lindstøl

Ole Torjeson Lindstøl var ein lærar, gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Vegårshei i Aust-Agder. Han var far til Tallak Lindstøl. Far hans var leiglending på eit bruk i Vegårshei. Sjølv vart han seminarist frå Holt seminar i 1840, og var de ...

                                               

Jon Line

Jon Jonsson Line var ein norsk bonde og skribent frå Time i Rogaland. Line tok seminareksamen på Stord i 1885 og var så lærar nokre få år. Deretter arbeidde han ei tid i avisa Stavangeren, før han var redaksjonssekretær i avisa Nordmanden. Sidan ...

                                               

Jens Jensson Lodgård

Jens Jensson Lodgård var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Buvika i Sør-Trøndelag. Lodgård var son av ein gardbrukar i Buvika. Han vart sjølv gardbrukar, fyrst på Leirsand i heimbygda. I 1817 flytta han til garden Heggdal i Melhus, seinar ...

                                               

Nils Johannesson Loftesnes

Nils Johannesson Loftesnes var ein soldat, gardbrukar og eidsvollsmann frå Sogndal. I 1814 var Loftesnes musketer i sogndalske kompani. Kompaniet var ei avdeling av 2. bergenhusiske infanteriregiment, og Loftesnes vart om våren vald til å represe ...

                                               

Kristian Lofthus

Kristian Jenssøn Lofthus var ein framståande bonde frå Lillesand i Nedenes amt, i dag Aust-Agder. Han vart ståande som hovudmannen bak Lofthusreisinga. Lofthus vart offentleg kjend i 1786, då han som ung bonde hadde teke over farsgarden Lofthus i ...

                                               

Ole Korfitssen Lund

Ole Korfitssen Lund var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Rakkestad i Østfold. Han var far til Tollef Olsen Lund. Lund var son av ein gardbrukar, og var sjølv gardbrukar i Rakkestad. Han representerte Smaalenenes amt på Stortinget både i ...

                                               

Tollef Olsen Lund

Tollef Olsen Lund var ein norsk gardbrukar, stortingsmann og ordførar frå Rakkestad i Østfold. Ole Korfitssen Lund var far hans. Lund tok over farsgarden i Rakkestad, og dreiv denne i lang tid. Han var medlem av heradsstyret 1844-73 og ordførar i ...

                                               

Morten Olsson Lundberg

Morten Olsson Lundberg var ein norsk lærar, gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Bardu i Troms. Lundberg var son av ein gardbrukar i Bardu. Sjølv gjekk han seminaret i Tromsø, der han tok eksamen i 1858. Dei neste 24 åra, fram til 1882, var ...