ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50
                                               

Bendix Ebbell

Bendix Ebbell var ein norsk medisinar og teolog, kjend for misjonsarbeid på Madagaskar og interessa si for det gamle Egypt. Ebbell var fødd i Christiania. He fekk grada cand.theol. i 1888 og cand.med. i 1892. Frå 1893 til 1912 arbeidde han som le ...

                                               

Anton Eliassen

Anton Eliassen er ein norsk meteorolog og embetsmann. Han er direktør for Meteorologisk institutt. Han er son av Arnt Eliassen. Eliassen har utdanning frå Universitetet i Oslo cand.real. 1970, og har vore professor II i meteorologi same stad. Det ...

                                               

Ragnar Fjørtoft

Ragnar Fjørtoft var ein norsk meteorolog. Han tok cand.real. i 1940 og dr.philos. i 1950. Han arbeidde som meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet frå 1939 til 1946, og ved Meteorologisk Institutt i Oslo frå 1946 til 1952. Han vart så professor ...

                                               

Johan Ernst Føyn

Johan Ernst Føyn var ein norsk kjemikar og havforskar. Ernst Føyn var alt før den andre verdskrigen kjend for arbeidet sitt innan radiokjemi. Seinare gjekk han over til kjemisk oseanografi, der han introduserte instrument for mellom anna kontinue ...

                                               

Axel Sophus Guldberg

Axel Sophus Guldberg var ein norsk matematikar og bror av Cato Maximilian Guldberg. Han tok doktorgraden i 1867 og var overlærar i Stavanger i 1865, og lærar i matematikk på Krigsskulen 1867–1899. Guldberg skreiv lærebøker, særleg om likningar og ...

                                               

Bjørn Helland-Hansen

Bjørn Helland-Hansen var ein norsk oseanograf som har fått det meste av æra for å ha oppretta Geofysisk Institutt i Bergen. Dette førte til at Vilhelm Bjerknes kom til Bergen for å styre den meteorologiske avdelinga av instituttet. Her oppretta B ...

                                               

Helge Holden

Helge Holden er ein norsk matematikkprofessor og har særleg arbeidt med ikkje-lineære partielle differensiallikningar og matematisk fysikk. Holden vart dr. philos. i 1985 på ei avhandling om kvantemekanikk og vart tilsett på NTH året etter. Han v ...

                                               

Andreas Holmsen

Andreas Holmsen var ein norsk professor, lektor, historikar og fremste representant for den agrarhistoriske tradisjonen. Holmsen voks opp i Oslo. Holmsen gifta seg i 1961 med etnologen Rigmor Frimannslund Holmsen.

                                               

Axel Holst

Axel Holst var ein norsk lege og professor i medisin, kjend for bidraga sine i kampen mot skjørbuk. Holst tok medisinsk embetseksamen i 1884 og vart dr.med. med ei avhandling om streptokokkar i 1892, begge ved Det Kongelige Frederiks Universitet. ...

                                               

Hans Gurstad Holtedahl

Hans Gurstad Holtedahl var ein norsk geolog og son av Olaf Holtedahl. Han vart cand.real. i 1948 og tok doktorgrad i 1957. Frå 1960 vart han dosent ved Universitetet i Bergen og frå 1967 professor i kvartærgeologi. I 1972 vart han den første prof ...

                                               

Olaf Holtedahl

Olaf Holtedahl var ein norsk geolog som var professor i geologi ved Universitetet i Oslo frå 1920 til 1955. Han leia institutt for historisk geologi. Sonen Hans Gurstad Holtedahl var òg ein kjend geolog.

                                               

Even Hovdhaugen

Even Hovdhaugen, var ein norsk språkforskar, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, son til stortingsrepresentanten Einar Hovdhaugen. Even Hovdhaugen fekk magistergraden i 1966 basert på eit arbeid om eit emne ved vokalismen i armensk ...

                                               

Theodor Kjerulf

Theodor Kjerulf var son av ekspedisjonssekretær Peder Kjerulf og bror av komponisten Halfdan Kjerulf. Han gifta seg med Marie Agnes Christiane Ankar, dotter av Erik Theodor Christian Bernhard Anker og Betzy Sneedorff.

                                               

Arne Lundby

Arne Lundby var ein norsk fysikar. Lundby er kjend for fleire arbeid innan eksperimentell kjernefysikk og elementærpartikkelfysikk, særskild for arbeid utført med høgenergi partikkelakseleratorar. Han studerte i Birmingham og Chicago i åra 1946 t ...

                                               

Terje Mathiassen

Terje Mathiassen var ein norsk baltolog og slavist. Han var professor ved universitetet i Oslo frå 1987.

                                               

Trygve Nagell

Trygve Nagell var ein norsk matematikar. Han tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1926, og var stipendiat og seinare dosent same stad til 1931. Han var så professor ved Uppsala Universitet frå 1931 til 1962. Nagell gav ut 132 matematiske avh ...

                                               

Tore Olsen (1930–2020)

Tore Olsen var ein norsk fysikar. Han var dr. philos. frå 1966 og var professor ved NTH frå 1966 til 1968 før han var professor i fysikk med elektronikk som spesialfelt ved Universitetet i Oslo frå til 1980. Han vart dekanus ved Det matematisk-na ...

                                               

Aadne Ore

Aadne Ore var ein norsk fysikar fødd i Oslo. Han var bror til Øystein Ore. Han tok doktorgraden ved Yale University i 1947, og var universitetsstipendiat i Oslo frå 1947 til 1949. Han var dosent ved Universitetet i Bergen frå 1949 og dosent ved U ...

                                               

Erik S. Reinert

Erik Steenfeldt Reinert er ein norsk entreprenør og heterodoks økonom. Reinert blei fødd i Oslo, og gjekk på universiteten St. Gallen i Sveits der han studerte økonomi, Harvard universitet MBA og Cornell universitet Ph.D. Under studia sine tilbra ...

                                               

Knut Seip

Knut Lehre Seip er ein norsk matematikar som er professor i Miljøadministrative metoder ved OsloMet - storbyuniversitetet. Seip er cand. real. i fysikk frå Universitetet i Oslo i 1969, og han tok graden doctor philos. i 1992 på same stad på avhan ...

                                               

Reidar Svein Sigmond

Reidar Svein Sigmond var ein norsk fysikar. Han har mellom anna arbeidd med gassutladingsfysikk, mellom anna utladningar og overslag i høgspenningsanlegg og om korleis lynnedslag går føre seg. Han tok utdanning som sivilingeniør ved NTH i 1956 og ...

                                               

Peter Ludvig Meidell Sylow

Peter Ludvig Meidell Sylow var ein norsk matematikar som leverte viktige bidrag til gruppeteori, ei grein av matematikken der norske matematikarar som Abel og Lie òg gjorde viktige gjennombrot. Sylow er mest kjend for Sylow-teorema innan gruppete ...

                                               

Jan Økland

Jan Økland er ein norsk ferskvassbiolog. Han var dosent og seinare professor frå 1972 til 2001 ved Universitetet i Oslo. Saman med kona Karen Anna Økland gjorde han omfattande undersøkingar i forskjellige regionar i Noreg. Særleg registrerte dei ...

                                               

Odd Aalen

Odd Olai Aalen er ein norsk statistikar og er internasjonalt kjent for forskinga si på forløps- og overlevingsanalyse. Aalen voks opp i Oslo og fullførte Oslo katedralskole i 1966. Han tok fysikk- og matematikkstudiar ved Universitetet i Oslo og ...

                                               

DS "Hansteen"

DS "Hansteen" er eit segl-dampskip bygd i 1866 ved Nyland mek. Verksted for Norges Geografiske Opmåling, NGO, og oppkalla etter den dåverande sjefen for NGO, professor Christopher Hansteen. Skipet vart og lånt ut til havforsking for Johan Hjort o ...

                                               

DS "Ulefoss" (1906)

DS "Ulefoss" var eit dampskip bygt i 1906 som lasteskip for A/S Manchester i Oslo. I 1915 vart det selt til Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og omdøypt DS "Deneb". Seinare hamna det hos italienske og jugoslavsiske eigarar, før det vart opphogd ...

                                               

DS "Vikingen" (1865)

D/S "Vikingen" var eit dampskip bygt i 1865. Det vart levert for I/S Vikingen i Bergen. I mars 1878 vart det overteke av Det Vestlandske Dampskibsselskab og i mai 1883 av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab, som det gjekk i rute for fram t ...

                                               

Bekkelagsbakkane

Bekkelagsbakkane, på folkemunne kalla Bekkern, var eit skihoppanlegg på Lambertseter i Oslo. Anlegget låg i Lambertseteråsen, omtrent der bomstasjonen på europaveg 6 ligg i dag og utgjorde fire hoppbakkar. Bekkelagsbakkane var arena for Bekkelags ...

                                               

Frogner stadion

Frogner stadion er eit stadionanlegg på Frogner i Oslo i utkanten av Frognerparken. Etter rehabiliteringa i 2009 har banen fått ei heil kunstfrossen isflate for bandy og hurtigløp på skøyter. Sommarstid er det kunstgrasdekke på banen, og arena fo ...

                                               

Bestumkilen Roklubb

Bestumkilen Roklubb er ein roklubb i Oslo. Klubben er for vaksne roarar på alle nivå, med båtar for individuell roing og lagroing i både tur- og konkurransesamanhang. Klubb- og båthuset ligg på Maritim på nordsida av Bestumkilen i Oslo, mellom Eu ...

                                               

IL i BUL

Idrottslaget i Bondeungdomslaget i Oslo er eit særlag i Bondeungdomslaget i Oslo som blei stifta 8. januar 1913. IL i BUL har idrettsgrupper innan friidrett, skisport og BVT Ball – Vatn – Trim for psykisk utviklingshemma, tidlegare også skøyter, ...

                                               

Bøler Idrettsforening

Bøler Idrettsforening er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Bøler i Oslo. Laget vart stifta 24. oktober 1958 og er aktivt med i fotball, friidrett og handball. Heimebana til fotballaga er Haraløkka, medan handballaga spelar i Bøler idrettshal ...

                                               

Grorud Idrettslag

Grorud Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Grorud i Oslo, skipa 18.mars 1918. Laget er aktivt med i fotball, tennis og turn. Tidlegare har også friidrett, futsal og skiidrett vore lagsaktivitetar.

                                               

Idrettslaget Manglerud Star

Idrettslaget Manglerud Star er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Manglerud i Oslo. Laget vart danna i 1964 då Manglerud Idrettslag og Sportsklubben Star slo seg saman. Manglerud Star er aktivt med i fotball og ishockey. Laga spelar i grøne d ...

                                               

IK Tjalve

Idrettsklubben Tjalve er eit friidrettslag i Oslo. Laget vart skipa i 1890, og er det eldste friidrettslaget i Noreg. I hovudsak er Idrettsklubben Tjalve eit lag for elite- og seniorutøvarar, og samarbeider difor med Idrettslaget Koll på Nordberg ...

                                               

KFUM-kameratene Oslo

KFUM-kameratene Oslo er eit idrettslag i Oslo og som sidan 1970-åra har hatt base i KFUM-hallen i bydelen Ekeberg. Laget, som vart stifta 1. januar 1939, har ikring 1400 medlemer og er aktivt med i fotball, friidrett, futsal og volleyball. KFUM-k ...

                                               

KFUM-Kameratene Oslo

KFUM-kameratene Oslo er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Ekeberg i Oslo. Idrettslaget er tilslutta Oslo KFUM og har i kring 1600 medlemer. KFUM-kameratene Oslo er aktivt med i fotball, friidrett, futsal og volleyball. KFUM-laga spelar i rau ...

                                               

Mercantile Ski- og Fotballklubb

Mercantile Ski- og Fotballklubb er eit norsk idrettslag heimehøyrande i Oslo, stifta 3. juni 1903. Idrettslaget er i dag rein fotballklubb som spelar i blå og kvite trøyer, kvite bukser og strømper. Tidlegare har både ski og bandy vore aktiviteta ...

                                               

Nordstrand Idrettsforening

Nordstrand Idrettsforening er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Nordstrand i Oslo. Foreininga vart skipa 23. mars 1891 som Skiklubben Freidig. Nordstrand IF er særleg kjend for sine handballag, der både kvinner og menn har vunne den norske m ...

                                               

Oppsal Idrettsforening

Oppsal Idrettsforening er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Oppsal i Oslo. Idrettslaget vart stifta 1. august 1940 og er aktivt med i basketball, cricket, fotball, friidrett, handball, ishockey, orientering, skiidrett. Oppsal IF sine lag spe ...

                                               

Oslo Idrettslag

Oslo Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i Oslo, stifta 3. september 1893. Idrettslaget er aktivt med i friidrett, kunstløp og lengdeløp på skeiser og i symjing. Laget vart stifta som Kristiania Idrætsforening og dreiv med friidrett, skeis ...

                                               

Oslo Turnforening

Oslo Turnforening vart stifta i 1855 som Chistiania Turnforening og vart då den fyrste idrettsforeininga i Noreg. Etter 1909 har det vore drive idrettar som friidrett, boksing og symjing i tillegg til turn i foreininga. Mellom dei meir kjende med ...

                                               

Ready

Idrettsforeningen Ready er eit norsk idrettslag heimehøyrande i bydelen Vestre Aker i Oslo, stifta 14. juni 1907. Idrettslaget er aktiv i bandy, fotball, friidrett, handball og skiidrett, både alpine greiner og nordiske greiner. Bandylaget opptre ...

                                               

Rosenhoff Idrettslag

Rosenhoff Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Rosenhoff i Oslo. Idrettslaget vart skipa 1. mars 1931 og hadde medlemskap i Arbeidernes Idrettsforbund. Rosenhoff IL er sidan 1997 rein ishockeyklubb. Rosenhoff Idrettslag hadde frå ...

                                               

Røa Idrettslag

Røa Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Røa i Oslo kommune, stifta 11. november 1900. Idrettslaget er aktivt med i bandy, fotball, skiidrett og turn. Laget vart stifta som Røed Sportsforening og var dei fyrste åra eit lag med ski ...

                                               

SK Frigg

Frigg Oslo Fotballklubb er ein fotballklubb på Majorstua i Oslo. Idrettslaget vart stifta i 1904. Klubben har bandy og fotball på programmet, og spelar heimekampane sine på Bislett stadion.

                                               

Sportsklubben Rye

Sportsklubben Rye vart etablert 1. juni 1920 på Olav Ryes Plass på Grünerløkka i Oslo, og vart danna som ei norsk idrettsforeining. Klubben har vidare utvikla seg til å bli blant landets største sykkelklubber. Det blir sagt at klubben vart først ...

                                               

Sportsklubben Vidar

Sportsklubben Vidar er eit idrettslag i Oslo, stifta 1. september 1919. Laget er i dag eit reint friidrettslag, tidlegare var det òg med i skiidrett. SK Vidar var medlem i Arbeidernes Idrettsforbund til 1945. SK Vidar arrangerer både Oslo Maraton ...

                                               

Vålerenga Ishockey

Vålerenga Ishockey er ein ishockeyklubb i Vålerengens Idrettsforening. Klubben vart stifta den 29. juli 1913, med bakgrunn i Idrætspartiet Spark. Vålerenga Hockey har vorte noregsmeistrar heile 26 gonger, seinast i 2009. Vålerenga Hockey spelar h ...

                                               

Vålerengens Idrettsforening

Vålerengens Idrettsforening er ein paraplyorganisasjon for idrettslaga Vålerenga Fotball, Vålerenga Ishockey, Vålerenga Håndball, Vålerenga Amerikansk Fotball, Vålerenga Ski og Vålerenga Innebandy. Vålerengens Idrettsforening blei skipa 29. juli ...