ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49
                                               

Ole Brandt

Ole Brandt var ein norsk gardbrukar, kyrkjesongar, ordførar og stortingsmann frå Vestre Slidre i Oppland. Brandt var son til ein kyrkjesongar og gardbrukar i Vestre Slidre. Han vart seminarist frå Asker i 1837 og tok to år seinare over som kyrkje ...

                                               

Peder Olsson Brandvold

Peder Olsson Brandvold var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Nord-Fron i Oppland. Brandvold var son av ein gardbrukar i Nord-Fron. Sjølv gifta han seg til garden Toksen og busette seg der. I 1863 overtok han også farsgarden. Han ...

                                               

Sivert Pålsson Bratberg

Sivert Pålsson Bratberg var ein norsk lærar, gardbrukar og eidsvollsmann frå Solberg sokn i Beitstad i Nord-Trøndelag. Bratberg var i yngre år omgangsskulelærar i Solberg. Sidan var han gardbrukar på garden Velde i heimbygda. I 1814 var han utsen ...

                                               

Amund Bredesen

Amund Bredesen var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Nord-Odal i Hedmark. Han var far til Ole Bredesen. Bredesen var son av ein gardbrukar. Sjølv kjøpte han garden Oppset i Grue i 1827, og dreiv denne til han døydde. Han vart medlem av de ...

                                               

Jacob Brevig

Jacob Brevig var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Enebakk. Brevig tok over farsgarden i 1897 og dreiv denne. Han var medlem av heradsstyret frå 1897, ordførar i Enebakk frå 1899 til 1910 og frå 1914 til 1925. Elles var han med ...

                                               

Nils Trulsson Bru

Nils Trulsson Bru var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Mosterøy i Rogaland. Bru var fødd på garden med same namn, og tok si tid over farsgarden i Mosterøy. Han var 3. representant frå Stavanger amt på omframstortinget i 1814, og vald til ...

                                               

Dominicus Brun

Dominicus Nagell Lemvig Brun var ein norsk offiser, gardbrukar og stortingsmann, fødd i Åfjord i Sør-Trøndelag. Brun var son til ein offiser. Han gjekk sjølv den militære vegen og vart offiser i 1808. Frå 1812 var han premierløytnant ved det roms ...

                                               

Olaf Bryn

Olaf Bryn var ein norsk gardbrukar og politikar som var fødd og død i Bærum. Bryn var son til ein gardbrukar. Etter eksamen frå mellomskulen i 1890 tok han over både farsgarden Bryn og garden Rud i Vestre Bærum, 18 år gammal. Her dreiv han mellom ...

                                               

Hans P. Braadland

Hans Pedersson Braadland var ein norsk skulemann og stortingsmann frå Vigmostad i Vest-Agder. Braadland var son til ein gardbrukar. Sjølv vart han seminarist frå Holt seminar i 1857. Allereie i 1855 hadde han teke til som lærar i Sør-Audnedal. I ...

                                               

Halvor Håvardsson Bråten

Halvor Håvardsson Bråten var ein norsk lærar, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Søndeled i Aust-Agder. Bråten var son av ein gardbrukar frå Moland i Søndeled. Frå 1783 til 1796 var han skulehaldar med ei årsløn på åtte riksdalar. Han var ...

                                               

Samuel Hansson Bugge

Samuel Mandrup Hansson Bugge, Samuel Mandrop Hansen Bugge var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Hafslo i Sogn. Far hans var gardbrukar på Urnes i Hafslo. Han tok eksamen som underoffiser før han vart gardbrukar på farsgarden. Bugge var or ...

                                               

Lars Bærøe

Lars Randby Bærøe var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Hobøl i Østfold. Bærøe kom til verda på garden Bærø i Hobøl, ein storgard han vart eigar av i 1829. Frå 1838 til 1851 var han den fyrste ordføraren i Hobøl, forlikskommissær 1839-70 ...

                                               

Johannes Pålsson Bø

Johannes Pålsson Bø var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Nord-Fron i Oppland. Bø var gardbrukar på farsgarden Bø i Nord-Fron. Han vart vald til 1. varamann ved valet til Stortinget 1815-16 for Christians amt, dagens Oppland. Ettersom den ...

                                               

Hans Bøen

Hans Theodor Hansen Bøen var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Idd i Østfold. Frå 1892 til han døydde i 1918 representerte han partiet Venstre på Stortinget i til saman fem treårsbolkar. Bøen var son til ein gardbrukar på Prestbakke i Enn ...

                                               

Peder Jacobsen Bøgvald

Peder Jacobsen Bøgvald var ein norsk skipsreiar, gardbrukar og sagbrukeigar. Han var stortingsrepresentant til omframstortinget i 1814 kor han representerte Lister amt saman med Teis Lundegaard. Bøgvald vart òg vald inn på Stortinget for perioden ...

                                               

Albert Bøhn

Albert Bøhn var ein norsk handelsmann, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Nes på Romerike. Bøhn var son til ein gardbrukar. Han var krambudreng på Kongsvinger frå 1852. I 1860 opna han landhandel i Nes, ein handel han dreiv til 1887. Han t ...

                                               

Nils Halvorsson Dahl

Nils Halvorsson Dahl var ein gardbrukar og stortingsmann frå Sannidal i Telemark. Dahl var frå garden Farsjø i Sannidal. Sjølv vart han gardbrukar på Dal i heimbygda, dessutan lensmann i Sannidal ei kort tid. I 1824 var han 2. representant frå Br ...

                                               

Jørgen Dahll

Jørgen Martinus Dahll var ein norsk handelsmann, gardbrukar og stortingsmann frå Eidsberg i Østfold. Dahll var son av ein gardbrukar på Lindhol i Eidsberg. Sjølv var han fyrst handelsmann i Moss til han i 1821 kjøpte garden Linnes i Lier i Busker ...

                                               

Karender O. Dieseth

Karender Olsen Dieseth var ein lærar, gardbrukar, agent og stortingsmann frå Åmot i Hedmark. På tinget høyrde han til dei meir radikale Venstre-representantane. Dieseth var son til ein husmann. Sjølv tok han eksamen ved lærarskule i 1868. Derette ...

                                               

Ludvig Drevland

Ludvig Bernhoff Drevland var ein norsk lærar, gardbrukar og stortingsmann frå Kvæfjord. Drevland var son til ein lærar. I 1862 vart han seminarist frå Tromsø. Same året vart han lærar heime i Kvæfjord, 1870-72 også kyrkjesongar. År 1872 byrja han ...

                                               

Niels Dyhren

Niels Frederiksen Dyhren var ein norsk korporal og gardbrukar som representerte Norske Jægerkorps på Riksforsamlinga i 1814. I 1800 vart han soldat ved Jegerkorpset-Akershus regiment og i 1801 korporal i regimentets artillerikompani. Han deltok p ...

                                               

Syvert Omundsson Eeg

Syvert Omundsson Eeg var ein norsk gardbrukar, skipper og eidsvollsmann frå Søgne i Vest-Agder. Eeg var son av ein gardbrukar og los. Han tok over farsgarden og dreiv elles i kystfart. I 1814 var han utsending frå Mandals amt saman med gardbrukar ...

                                               

Andreas Guttormsen Egge

Andreas Guttormsen Egge var ein gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Lier i Buskerud. På Stortinget var han medlem av Venstre. Johan Hyggen var ein brorson. Far hans var gardbrukar på Helgerud i Lier. Sjølv vart han i 1839 eigar av garden Eg ...

                                               

Mons Larsson Eggum

Mons Larsson Eggum var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Sogndal i Sogn. Eggum var son til ein gardbrukar på Bjedla i Sogndal. Han var i 12 år skulehaldar. Kring 1818 gifta han seg til garden Eggum, og dreiv denne. Han var kjend som ein f ...

                                               

Halvor Klasson Eika

Halvor Klasson Eika var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Bø i Telemark. Far hans var gardbrukar i Bø. Sjølv gjekk han ut frå Klyve lærarskule i Solum i 1855, men søkte ikkje lærarpost. Han var frå 1862 gardbrukar på farsgarden ...

                                               

Peter Elieson

Peter Elieson var ein norsk gardbrukar, embetsmann og stortingsmann. Elieson var frå Hafslund i Skjeberg i Østfold. Frå han var sju år gammal vart han oppfostra hos ein morbror, Johan Collett, i København. Han vart student i 1787 og byrja studere ...

                                               

Fredrik Enge

Fredrik Enge var ein norsk gardbrukar, lensmann og stortingsrepresentant frå Andebu i Vestfold. Han representerte Venstre. Enge var son til ein gardbrukar i Kodal i Andebu. Skulevinteren 1882/83 gjekk han på Christopher Bruun sin folkehøgskule på ...

                                               

Nils Nilsen Enge

Nils Nilsen Enge var ein lærar, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Birkenes i Aust-Agder. Enge var lærar i heimbygda ni år, og frå 1840 lærar og kyrkjesongar i Eide. Frå 1848 var han gardbrukar på Enge i Eide. Han var lensmann i Eide frå 1 ...

                                               

Ola Olsson Espe

Ola Olsson Espe var ein gardbrukar og stortingsmann frå Ullensvang i Hordaland. Espe var son av ein gardbrukar i Ullensvang. Han var gardbrukar på farsgarden frå 1813 til 1845. Perioden 1837-41 var han medlem av heradsstyret, og var elles valmann ...

                                               

Peder Fauchald

Peder Jensson Fauchald var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann. Han var representant for Kristians amt frå 1830 til 1851. Fauchald var fødd på garden Faukald i Østre Toten, og var gardbrukar der frå 1814 til 1825. Han flytta då til ga ...

                                               

Samuel Simonsson Fede

Samuel Simonsson Fede var frå Kristiansand eller Søgne i Vest-Agder. Han var gardbrukar og stortingsmann. Mor til Fede flytta til garden med same namnet, etter ho vart enkje. Sonen tok etter kvart over garden og dreiv den vidare. Han vart i 1788 ...

                                               

Ole Torgrimsson Fennefoss

Ole Torgrimsson Fennefoss var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Bygland i Aust-Agder. Fennefoss var son til ein gardbrukar på Hurverak i Årdal sokn i Bygland. Sjølv var han gardbrukar på Fennefoss i Bygland frå 1816? då han gifta seg med ...

                                               

Ole Olsson Fidje

Ole Olsson Fidje var ein norsk lærar, gardbrukar og stortingsmann frå Finsland i Vest-Agder. Far hans var gardbrukar i Finsland. I yngre år var Ole skulehaldar. Han kjøpte så eit bruk på garden Fidje i Greipstad sokn i Søgne, og dreiv dette til h ...

                                               

Johannes Finstad

Johannes Ottersen Finstad var ein gardbrukar og politikar frå Ski i Akershus. Finstad var son til ein gardbrukar. Han tok agronomeksamen på storgarden Abildsø i Østre Aker i 1862. Etter nokre år som forpaktar av eit bruk i Kråkstad, kjøpte han i ...

                                               

Olaus Borgersen Fjerdingstad

Olaus Borgersen Fjerdingstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Øvre Eiker i Buskerud. Borger Kristoffersson Hoen var far hans. Han var gardbrukar på Fjerdingstad i Øvre Eiker. I 1853 kom han inn i heradsstyret og var i mange år ordfør ...

                                               

Simen Ivarsson Fliflet

Simen Ivarsson Fliflet var ein norsk gardbrukar, stortingsmann og ordførar frå Fåberg i Oppland. Fliflet var son av ein lensmann og gardbrukar på Smestad i Fåberg. Sjølv var han kontorist hos futen på Toten i tre år. Frå 1821 var gardbrukar på He ...

                                               

Ivar Fløistad

Ivar Guttormsson Fløistad var ein gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Austre Moland i Aust-Agder. Han var far til Guttorm Fløistad. Fløistad var son til ein lensmann og gardbrukar. Han var underoffiser i 1869-80, gjekk Sagatun Folkehøyskole ...

                                               

Jens P. Flå

Flå var utdanna ved Tomb jordbruksskole og arbeidde frå 1951 som gardbrukar i Rennebu. Ved sidan av å drive gard var han mellom anna aktiv som handelsbetent, meieriarbeidar, kontorassistent – og i seinare år òg som medarbeidar i lokalradio. Flå v ...

                                               

Hans Konrad Foosnæs

Hans Konrad Henriksson Foosnæs var ein norsk gardbrukar, skulemann og Venstre-politikar. Han var ein sentral politikar i tiåra før og etter 1900, i eigenskap av å vere folkehøgskulestyrar, bondeførar, skyttarleiar og stortingsrepresentant. Foosnæ ...

                                               

Paul Larssen Forsæth

Paul Larssen Forsæth var ein norsk gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Klæbu. Forsæth var leiglendingsgardbrukar på Nordset i Klæbu. Han var også lensmann i Klæbu. Forsæth vart innvald frå Søndre Trondhjems amt på det overordentlege stortin ...

                                               

Meyer Foshaug

Meyer Nilsson Foshaug var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Målselv i Troms. Bortsett frå perioden 1922-24, då han representerte Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, var han stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet. Foshaug var saman ...

                                               

Tomas Olsson Fosnes

Tomas Olsson Fosnes var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Steinkjer. Hans Konrad Foosnæs var sonesonen hans. Fosnes var son av ein gardbukar og tok si tid over farsgarden Fosnes i Steinkjer. Han dreiv denne til sonen Henrik tok over i 184 ...

                                               

Christopher Simonsen Fougner

Christopher Simonsen Fougner var ein norsk gardbrukar, veg- og brubyggjar og stortingsmann frå Eiker i Buskerud. Fougner overtok i 1818 halvparten av farsgarden i Eiker. Denne dreiv han fram til 1851. Han flytta då til garden Økern i Østre Aker, ...

                                               

Kristian Gundersson Fougner

Kristian Gundersson Fougner var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Østre Gausdal i Oppland. Fougner tok over farsgarden Søndre Fogner i 1845 og dreiv han heilt fram til 1890. Han var medlem av heradsstyret 1848-91, 32 år var han med i form ...

                                               

Gunder Paulsen Frilseth

Gunder Paulsen Frilseth var ein gardbrukar og stortingsmann frå Eidsvoll i Akershus. Han var medlem av Venstre. Frilseth var son til ein gardbrukar på Frilset. Han tok over farsgarden i 1845 og dreiv denne til 1882, og på ny frå 1890, då son hans ...

                                               

Ole Karl Frøysøye

Ole Karl Olsson Frøysøye var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Sunnylven på Sunnmøre. Frøysøye var i nokre år skulehaldar i heimbygda Sunnylven. Han overtok farsgarden, den einbølte garden Frøysøye i 1814. Til stortinget 1821 vart han val ...

                                               

Melchior Fuhr

Melchior Schjelderup Olsson Fuhr var ein norsk sjømann, gardbrukar og stortingsmann frå Luster i Sogn. Fuhr var son til ein gardbrukar i Luster. Sjølv tok han styrmannseksamen i Christiania i 1813. Fram til 1816 var han sjømann, deretter var han ...

                                               

Hans Furulund

Hans Kristian Amundsen Furulund var ein gardbrukar, verkseigar og stortingsmann frå Ullensaker i Akershus. Han var medlem av Venstre. Far hans var gardbrukar i Ullensaker. Sjølv var han gardbrukar i Nannestad frå 1869, og så frå 1874 i heimbygda ...

                                               

Olaus Olsen Færden

Olaus Olsen Færden var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Norderhov i Buskerud. Far hans var gardbrukar og kyrkjesongar i Norderhov. Sjølv gjekk han Asker seminar, eksamen 1844. 1845-46 var han lærar i heimbygda. I 1847 kjøpte han garden H ...

                                               

Andreas R. Garnes

Andreas Johan Rasmusson Garnes var ein norsk gardbrukar frå Arna i dåverande Haus herad i Hordaland. Han representerte Bondepartiet på Stortinget 1928-33. Garnes gjekk folkehøgskule heime på Garnes to vintrar, 1894-96, og var elev 1898-1900 på St ...