ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 48
                                               

Oluf Kolsrud

Kolsrud vart cand.theol. i 1908 og universitetsstipendiat i 1909. I 1916 vart han dosent og i 1921 professor i kyrkjehistorie. Dei filologiske kunnskapane hans var likevel usedvanleg sterke, han beherska fleire språk så godt at han underviste og ...

                                               

Inge Krokann

Inge Krokann var ein norsk forfattar frå Oppdal. Han skreiv nynorsk med sterke innslag av oppdalsmål. Frå 1954 var Krokann statsstipendiat. Han skreiv både romanar og lyrikk. Mest kjend er kan hende romanen I Dovre-sno. Handlinga er lagd til mell ...

                                               

Walid al-Kubaisi

Walid al-Kubaisi var ein norsk forfattar, journalist, omsetjar og sivilingeniør. Kubaisi kom frå Irak til Noreg som flyktning i 1986. I Irak voks han opp i ein velståande familie og utdanna seg til sivilingeniør. Faren var politimeister og andre ...

                                               

Jon Laberg

Jon Laberg var ein norsk lærar, lokalhistorikar, statsstipendiat og Venstre-politikar. Han var i oppveksten busett på Ornes i Luster kommune. Laberg hadde eksamen frå Balestrand lærerskole 1876 og frå Stord lærarskule. Han arbeidde som lærar flei ...

                                               

Edvard Langset

Edvard Langset, òg kjend under pseudonymet "Ola Vonheim", var ein norsk forfattar, lærar og folkeminnesamlar. Frå 1917 var Langset statsstipendiat.

                                               

Lars Roar Langslet

Lars Roar Langslet var ein norsk politikar, forfattar og statsstipendiat frå 1997. Han var utdanna mag. art. i idéhistorie. Langslet vart første statsråd i Kultur- og Vitskapsdepartementet, i Willochregjeringa frå 1981 til 1986. Normalt skulle ky ...

                                               

Amund B. Larsen

Amund Bredesen Larsen var ein norsk filolog, dialektgranskar og statsstipendiat. Han kom frå ein storgard, og hadde privatlærarar inntil han tok artium ved Heltbergs studentfabrikk i 1866. Han veksla mellom studie og arbeid som huslærar inntil ha ...

                                               

Mentz Schulerud

Mentz Schulerud var ein norsk skribent, kulturarbeid og kåsør. Han vart cand. mag. i 1941, og arbeidet som hjelpelærar ved Oslo tekniske skole og ved Universitetet i Oslo, før han i 1946 vart tilsett i NRK. Han var teatersjef ved Oslo Nye Teater ...

                                               

Nina Karin Monsen

Nina Karin Monsen er ein norsk filosof, forfattar og statsstipendiat. Monsen har skrive både skjønnlitteratur og ei rekkje faglitterære bøker innanfor feministisk filosofi og personalismen. Ho har vore ein markant deltakar i norsk offentleg debat ...

                                               

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Julius Mortensson-Egnund, døypt Ivar Julius Mortensen, var ein norsk folkeminnesamlar, målmann, politikar, forfattar, journalist, teolog, omsetjar og filosof, og ein av dei mest allsidige kulturpersonlegdomane Noreg har hatt. Ivar Mortensson ...

                                               

Sidsel Mørck

Sidsel Mørck er ein norsk forfattar og statsstipendiat. Sidsel Mørck er fødd i Oslo, men voks opp i Sandefjord og Porsgrunn. Ho har skrive dikt, noveller og romanar både for barn og aoksne. Mørck har også engasjert seg i miljøvern, og for dette v ...

                                               

Martin Nag

Martin Gunnar Nag var ein norsk forfattar, statsstipendiat og litteraturforskar fødd på Storhaug i Stavanger. Han spesialiserte seg på austeuropeisk litteratur. Nag vart lic. phil. på avhandlinga "Hamsun i russisk åndsliv" i 1962. Han var æresmed ...

                                               

Ingjald Nissen

Ingjald Nissen var ein norsk psykolog, filosof og statsstipendiat som er best kjend for boka Psykopatenes diktatur. Nissen var fødd i Kristiania Oslo og høyrte til ei norsk grein av den danske slekta Nissen frå Sønderjylland. Han blei student i 1 ...

                                               

Johannes M. Norman

Johannes Musæus Norman var ein norsk lækjar, botanikar og forstmann. Han var fødd i Asker og døydde i Oslo. Norman vart cand. med. i 1848. Året etter vart han universitetstipendiat i botanikk og la dei neste åtte åra ut på mange granskingsferder ...

                                               

Axel Otto Normann

Axel Otto Normann var ein norsk journalist, redaktør, teaterkritikar og teatersjef. Han var to gongar sjef ved Nationaltheatret. Normann kom frå ein borgarleg familie. Han tok artium i 1901, og byrja å studera utan å fullføra høgare utdanning. Ha ...

                                               

Anders Nummedal

Anders Johnsen Nummedal var ein skulemann og arkeolog frå Vik i Sogn. Nummedal vart utdanna cand. real. i 1900. Sidan var han lærar i Kristiansund ved den høgre skulen der i byen. I 1909 gjorde han funn frå steinalderen ved Voldvatnet på øya Nord ...

                                               

Sven Nyhus

Sven Kristoffer Nyhus er ein norsk folkemusikar, komponist og tidlegare professor i folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

                                               

Magnus Olsen

Magnus Bernhard Olsen var ein norsk språkforskar frå Arendal, og professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo 1908-1948. Olsen tok artium i 1896, studerte ved Universitetet og vart cand.philol. med innstilling i 1903. Frå 1899 arbeidde ha ...

                                               

Ivar Orgland

Carl Ivar Orgland var ein norsk lyrikar, gjendiktar og ordbokredaktør. Han var frå Oslo, og er gravlagd i Vindafjord kommune i Rogaland. Han debuterte som lyrikar med diktsamlinga Lilje og sverd i 1950, og gav ut i alt 15 eigne diktsamlingar. Han ...

                                               

Thomas Parr

Thomas Johannes Lauritz Parr var ein norsk psykolog, skulemann, skribent og statsstipendiat. Parr tok doktorgraden i 1913 med avhandlinga Følelsesbetoningens intellektuelle egenværdi: der nogen grund til en dualisme mellem erkjendelse og følelse? ...

                                               

Ada Polak

Ada Buch Polak var ein norsk kunsthistorikar og fagbokforfattar. Ho vart fødd som Ada Buch og voks opp i ein borgarleg heim i Aker. Ho tok artium i 1933 og vart magister i kunsthistorie i 1940. Avhandlinga Norsk glass 1739-1753 sprang ut frå arbe ...

                                               

Just Qvigstad

Just Knud Qvigstad var ein norsk skolemann og språkforskar, som er mest kjend for arbeidet sitt med samisk språk. Qvigstad var fødd i Lyngen, faren var Engebret Qvigstad og mora Edel Petra Krogh. Faren kom frå Gulbrandsdalen, frå ein plass kalla ...

                                               

Georg Reiss

Georg Michael Dødelein Reiss var ein norsk jurist, komponist og musikkgranskar. Han var far til Thorleif og Elisabeth Reiss, sjølv fødd i Christiania. Reiss vart cand. jur. i 1886, og arbeidde som sekretær i Kyrkjedepartementet frå 1899 til 1908. ...

                                               

Jørgen Reitan

Jørgen Jonsen Reitan var ein norsk skolemann, målmann og dialektgranskar. Reitan var fødd i Ålen i Sør-Trøndelag fylke som son av lærar, ordførar og stortingsmann Jon Jørgensen Reitan. Han var bror av lokalhistorikaren Anders Reitan og brorson av ...

                                               

Hans Reynolds

Hans Reynolds var ein norsk journalist, skribent, folketalar, lyrikar og statsstipendiat. Han er hugsa for sine viser og dikt frå heimbyen, mellom anna "Porsgrunnssangen". Han tok middelskoleeksamen i 1892, og drog deretter til sjøs. Seinare arbe ...

                                               

Guttorm Rogdaberg

Guttorm A. Rogdaberg er ein norsk gardbrukar, kulturvernarbeidar og statsstipendiat. Han bur på Aga i Ullensvang herad. Han er dagleg leiar for Agatunet økomuseum, som han har vore knytt til sidan 1992. Rogdaberg vart utnemnd til statsstipendiat ...

                                               

Hans Ross

Hans Matthias Elisæus Ross var ein norsk teolog, ordbokredaktør, nynorskforkjempar og statsstipendiat frå Holum i Mandal. Ross var presteson vart student i 1849 og cand.theol. i 1852. Han arbeidde som lærarvikar, studerte tysk i Tyskland i 1856 - ...

                                               

Edvard Ruud

Edvard Ruud var ein norsk lyrikar, folkeminnesamlar og folkemusikar frå Elgsnes i Harstad. Ruud var ein representant for den nordnorske folkelege kulturen, særleg folkemusikken og den folkelege songen. Han song inn nærpå 200 songar i NRK. I mange ...

                                               

Olav Sande

Olav Øysteinson Sande var ein skulemann, folkemusikk- og folkeminnesamlar og komponist frå Kyrkjebø, i dag Høyanger i Sogn. Sande tok lærareksamen i 1871 og var lærar i Leikanger i Sogn frå 1873. I åra framover var han ein leiande i det frilynde ...

                                               

Olav Sannes

Olav Sannes var ein gardbrukar, politikar og forfattar frå Drangedal. Sannes tok landbruksutdanning i ungdomen og var sidan gardbrukar I Drangedal. Han var ordførar i heimbygda ei lang rekke år, og hadde fleire andre kommunale og fylkeskommunale ...

                                               

Steinar Schjøtt

Steinar Schjøtt var ein norsk ordbokredaktør, omsetjar, målmann og statsstipendiat. Han er mest kjend for omsetjinga av Heimskringla til nynorsk, utgjeven 1874-79. Han var presteson, tok latinartium i Skien 1862 og vart cand.philol. i 1870. Han v ...

                                               

Eugéne Schoulgin

Eugéne Schoulgin er ein norsk forfattar busett i Sverige. Han er son av målaren Alexander Schultz, og voks opp i Noreg, Italia og Frankrike. Han har i lengre tid arbeidd aktivt for International P.E.N., mellom anna med få frigjeve forfattarar som ...

                                               

Alexander Seippel

Heinrich Julius Manfred Alexander Seippel var ein norsk filolog, folkeminnesamlar og bibelomsetjar. Alexander Seippel er i dag best kjend for å ha stått for om lag halvparten av den første nynorske bibelomsetjinga som Studentmållaget i Oslo gav u ...

                                               

Klara Semb

Klara Semb var ein norsk kulturforskar frå Oslo. Ho er kjend for å ha vidareutvikla norsk folkedans, og har vore viktig for utviklinga av synet på bunadar. Klara Semb dansa i leikarringen som Hulda Garborg starta og leia, og tok seinare over inst ...

                                               

Johannes Skar

Johannes Skar gjekk på skulen i heimbygda Øyer, men guten hadde ein leselyst som ikkje kunne tilfredsstillast av tilhøva i den vesle bygda. Sokneprest Nisser i Øyer fekk foreldra til å sende han på latinskulen på Lillehammer, og herfrå vart han s ...

                                               

Dag Skogheim

Dag Skogheim var ein norsk forfattar og kulturarbeidar fødd på Sømna i Helgeland. Skogheim har sidan starten av 1980-talet vore forfattar på heiltid. I 1988 slo han seg ned i Levanger. Hovudtema i det faglitterære forfattarskapet til Dag Skogheim ...

                                               

Olai Skulerud

Olai Skulerud var ein norsk målføregranskar, og professor ved Bergens Museum / Universitetet i Bergen. Skulerud blei cand.philol. i 1906 og dr.philos. i 1918 på avhandlinga Telemaalet i umriss. Han var lærar ved høgre skular i Kristiania / Oslo 1 ...

                                               

Arild Stubhaug

Arild Stubhaug er ein norsk forfattar. Han har skrive biografiar om m.a. Sophus Lie og Niels Henrik Abel. Stubhaug har også utgitt diktsamlingar og prosabøker. Stubhaug vaks opp på Fitjar. Han er cand.mag. frå Universitetet i Bergen med faga mate ...

                                               

Arnulv Sudmann

Arnulv Sigurd Sudmann var ein norsk journalist, leksikonredaktør, lektor, språkbyråkrat, målmann og statsstipendiat. Han vart fødd på Voss. Han voks opp i ein lærarheim, tok artium i 1931, og seinare ein magistergrad i psykologi ved Universitetet ...

                                               

Rolv Thesen

Rolv Thesen var ein norsk litteraturforskar, statsstipendiat og diktar frå Moskenes. Thesen tok artium i hovudstaden i 1916. Deretter var han lærar ved Kvæfjord Middelskole i Troms i tre år. Han byrja så å studere filologi i Kristiania, og var de ...

                                               

Mikal Urheim

Mikal Urheim er ein samisk lærar, forfattar og predikant frå Tysfjord i Nordland. Urheim har vore sentral i arbeidet med å fremje lulesamisk språk, han sat mellom anna i språknemnda som laga den gjeldande lulesamiske rettskrivinga, og han sat som ...

                                               

Johan Vogt

Johan Vogt var ein norsk samfunnsøkonom. Johan Vogt var son av Johan Herman Lie Vogt, som var professor ved NTH i Trondhjem, og Martha Johanne Abigael Kinck. Her gjekk han på Trondheim Katedralskole, der han stifta gymnasavisen "De unges forbund" ...

                                               

Jan Erik Vold

Jan Erik Vold er ein norsk forfattar og statsstipendiat frå 1992. Han bur no i Stockholm og er gift med svenske Christina Hellmann. Jan Erik Vold var eit sentralt medlem i Profil-krinsen og han har vore ein av dei mest innflytelserike lyrikarane ...

                                               

Erik Vullum

Erik Vullum var ein norsk skribent, redaktør og folketalar, kjend for sin kamp for Venstre-saker i åra før 1884. Vullum var presteson, fødd i Lund i Rogaland. Då faren døydde før sonen var to år gammal, voks sonen opp hos morsfamilien i Trondheim ...

                                               

Peter Normann Waage

Peter Normann Waage er ein norsk fagbokforfattar, omsetjar og føredragshaldar som har gjeve ut ein rad bøker og tidsskriftartiklar om kulturelle, kulturhistoriske og politiske emne. Han fekk i 2010 Riksmålsforbundets litteraturpris, for boka Leve ...

                                               

Knut Ødegård

Knut Ødegård er ein norsk forfattar, omsetjar, kritikar og organisasjonsmann fødd i Molde. Han debuterte i 1967 med ei diktsamling, og har sidan gjeve ut eit femtitals bøker: Lyrikk, skjønnlitterær prosa,essay, fagbøker, barne- og ungdomsbøker og ...

                                               

Gabriel Øidne

Gabriel Øidne var lektor, geograf og statsstipendiat frå Audnedal. Han hadde artium frå 1938 og vart cand.philol. i 1951 på avhandlinga Audnedalen. Han arbeidde som lektor i Kristiansand frå 1959 til han vart utnemnd til statsstipendiat i 1973. T ...

                                               

Reidar Øksnevad

Reidar Adolf Peter Karl Øksnevad var ein norsk bibliotekar, litteraturhistorikar, bibliograf og statsstipendiat. Han var lærarson og sju år eldre bror av radiomannen Toralv Øksnevad. Han tok artium i Bergen 1904, og studerte så litteratur ved Uni ...

                                               

Kristian Østberg

Kristian Østberg var ein norsk jurist, høgskuledosent og folkeminnesamlar frå Grue. I tida 1914-39 gav han ut tolvbandsverket Norsk bonderett, der sedvaneretten i landbruket var hovudtema. Østberg var son til ein gardbrukar på Grue. Han gjekk und ...

                                               

Bjarne Aagaard

Bjarne Aagaard var ein norsk skipsmeklar, forretningsmann og forfattar frå Sandefjord. Han grunnla Farristapperiet, skreiv om kvalfangsthistorie og omsette lyrikk. Aagard reiste til sjøs som femtenåring. Han besøkte både Nord- og Sør-Amerika, før ...