ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Firth of Forth

Firth of Forth er ein firth eller fjord i Nordsjøen i Skottland mellom Fife i nord og West Lothian, City of Edinburgh og East Lothian i sør. Den indre delen av fjorden vert rekna som estuaret til elva Forth. I romartida vart fjorden kalla Bodotria.

                                               

Firth of Tay

Firth of Tay er ein firth eller ein fjord i Skottland mellom Fife, Perth and Kinross, City of Dundee og Angus. Den største elva i Skottland, River Tay, munnar ut i fjorden. Bruene Tay Road Bridge og Tay Rail Bridge går over fjorden. Firth of Tay ...

                                               

Humber

Humber er ein stor tidvasspåverka elvemunning, eller estuar, nordaust i England. Det startar ved Trent Falls, der elvene Ouse og Trent møtest. Rett før utløpet av Nordsjøen renn elva Hull inn i Humber. I angelsaksisk tid var ho ei viktig grenseel ...

                                               

Langeled

Langeled er ei røyrlina for naturgass, som går frå Nyhamna i Aukra kommune til Easington i England. Slik vert Storbritannia forsynt med gass frå Trollfeltet og Ormen Lange-feltet. Bygginga av røyrlina var ein del av Ormen Lange-prosjektet. Gassrø ...

                                               

Nordlege Nordsjøen

Nordlege Nordsjøen er den nordlege delen av Nordsjøen som ligg mellom 58 og 62 ºN på grensa mellom Noreg og Storbritannia. Nordlege Nordsjøen er eit sedimentasjonsbasseng mellom Vestlandet i Noreg og Shetlandsplattforma. Berggrunnen består av pre ...

                                               

Nordsjøflaumen i 1953

Nordsjøflaumen i 1953 eller Watersnood van 1953 var ein kombinasjon av stormflod og ein sterk storm frå nordvest som råka kysten av Nederland, England, Belgia, Frankrike og Danmark natta mellom 31. januar og 1. februar 1953. Totalt døydde 2385 me ...

                                               

Rhinen

Rhinen er ei av dei lengste og viktigaste elvene i Europa med ei lengd på 1 230 km og med ei middelvassføring på meir enn 2 300 kubikkmeter per sekund. Namnet på Rhinen kjem av det keltiske ordet Renos, som tyder "ho/den som strøymer". Rhinen og ...

                                               

Skagerrak

Skagerrak er havområdet som går mellom Noreg, sørvestkysten av Sverige og Jylland i Danmark. Ei rett linje frå Grenen ved Skagen lengst nord på Jylland mot Marstrand i Sverige markerer grensa mellom Skagerrak og Kattegat, som fører vidare til Aus ...

                                               

Themsen

Themsen er ei elv i den sørlege delen av England. Elva er best kjent fordi den nedre delen renn gjennom sentrum av London, men elva renn òg gjennom mange andre byar, som Oxford, Reading, Henley-on-Thames, Windsor, Kingston upon Thames og Richmond ...

                                               

Tweed i Skottland

Tweed er ei elv som renn gjennom regionen Scottish Borders i Skottland. Ho er omkring 156 km lang, og startar i Tweedsmuir, nærare bestemt ved Tweeds Well. Over ei strekning på 27 km ved Berwick-upon-Tweed markerer ho grensa til England, og eit k ...

                                               

Tyne

Tyne er ei elv nord i England. Ho startar som to separate elver, Nord-Tyne og Sør-Tyne, som renn saman ved Acomb i Northumberland. Sør-Tyne har utspringet sitt ved Alston Moor i Cumbria, og renn gjennom ein dal som ofte blir kalla Tyne Gap, sør f ...

                                               

Tyskebukta

Tyskebukta er ei bukt søraust i Nordsjøen mellom Nederland og Tyskland i sør, og Danmark og Tyskland i aust. I nord og vest ligg Doggerbank. Bukta består av Dei frisiske øyane og dei danske Vadehavsøyane. Dei frisiske øyane og dei nærliggande kys ...

                                               

The Wash

The Wash er ei stor bukt på austkysten av England. Ho ligg på grensa mellom Norfolk og Lincolnshire, og dannar eit estuar av fleire elver som renn ut her: Witham, Welland, Nene og Great Ouse. Med ei lengd på kring 30 km og ei breidd på kring 20 k ...

                                               

Den norske atlanterhavsstraumen

Den norske atlanterhavsstraumen er ein havstraum som er ei grein av Den nordatlantiske straumen som går inn i Norskehavet. Han vert stundom rekna som ein del av Golfstraumen. Mesteparten av vatnet strøymer inn mellom Færøyane og Shetlandsøyane. S ...

                                               

Stadhavet

Stadhavet er eit havstykke utanfor Stad i Stad kommune i Vestland fylke. Stadhavet er eit av dei mest vêrharde havstykka i Noreg. Farvatnet har krevjande bylgjetilhøve for skipsfart 90 til 110 dagar i året. Kryssande sjø gjev vanskelege styringst ...

                                               

Storeggaraset

Storeggaraset, òg kalla Eggaraset, var eit gigantisk undersjøisk ras ute i Norskehavet. Raset gjekk frå Eggakanten på Storegga på den norske kontinentalsokkelen og ut i havet lenger vest. Raset fann stad for om lag 8 200 år sidan og volumet er re ...

                                               

Blæretang

Fleirårig brunalge med ein tydeleg midtnerve heilt ut til enden av skota og til vanleg med kuleforma luftblærer, som oftast er ordna parvis på kvar side av midtnerven. Tangen kan verte over 1 m lang. Han- og hoorgan vert utvikla på ulike plantar. ...

                                               

Butare

Butaren kan verte fleire meter lang. Til skilnad frå sukkertaren som og har eit blad, er bladet tynt og har ei tydeleg midtribbe. Ofte splittar bladet seg på tvers inn til midtribba. Stilkpartiet nedst er fleirårig, men bladet er eittårig.

                                               

Fingertare

Stor brunalge. Nedre del er fleirårig og femnar ein jamtjukk, glatt, svært bøyeleg og seig stilk, som er festa til underlaget med eit velutvikla hefteorgan. Stilken kan verte 2-3 m lang. Øvre del femnar eit glinsande blankt blad, som kan verte om ...

                                               

Grisetang

Ein fleirårig brunalge som kan verte opp til 2 m lang, med olivengrønt fargeskjær, og uregelmessig gaffelgreina. Hovudaksen i tverrsnitt noko ellipseforma og 5-10 mm brei. Tangen manglar midtnerve. Her og der svell akse og greiner opp til gassfyl ...

                                               

Kaurtang

5-10 cm høg brunalge som ofte vert forveksla med blærelause småindivid av blæretang. Kaurtangen manglar blærer, og skota er noko spiralsnodde med midtnerve. Kjønnsorgana sit i urneliknande groper i oppsvulma greinspissar receptaklar. Receptaklane ...

                                               

Martaum

Martaum eller åletang er ein brunalgeart som er vanleg langs norskekysten om sommaren. Planta vert gjerne vekke om hausten ettar at ho er overgrodd av andre algar. Algen er forma som ein lang og grov tråd som kan verte opp til fire meter lang og ...

                                               

Sagtang

Ein kraftig brunalge som kan verte opp til 1 m høg. Planta er flat og noko vifteforma med 1-3 cm breie greiner. Tangen er alltid lett å kjenne på den sagtakka kanten, og har ei markert midtribbe som går over i ein tynn stilkforma del nedst. Han- ...

                                               

Sauetang

1-3 dm høg brunalge med 1-3 mm breie gaffelgreina skot, som manglar midtnerve og blærer, og som særleg kan kjennast på dei innrulla kantane. Formeiringsorgana vert utvikla i greinspissane. Dei er ovale og opp til 3 cm lange, og førekjem heile åre ...

                                               

Stortare

Stor brunalge som ofte dannar tette skogar i havet. Nedst eit velutvika og forgreina hefteorgan, og frå dette ein stiv og ru stilk som smalnar av oppover og som kan verte 4-5 m lang. Øvst på stilken sit ei inntil 0.5 m brei bladskive som er djupt ...

                                               

Sukkertare

Stor brunalge som er festa til havbotnen med eit forgreina hefteorgan som sit nedst på ein 5-20 cm lang rund og glatt stilk. Øvst på stilken sit ei opp til 3 m lang bladplate som kan verte 30 cm brei og sterkt buklete, eller iblant breiare men gl ...

                                               

Søl

Søl er ein raudalge med stor formvariasjon. Vanleg er breitt lansettforma blad, og nokre er tokløyvde i toppen. Algen vert 1-2 dm lang, nokre kan verte opptil 5 dm. Frå det første skotet i midten har det neste vår utvikla seg eit nytt blad og des ...

                                               

Vanleg grøndusk

Vanleg grøndusk er ein fleirårig grønalge som veks i Atlanterhavet, Austersjøen og Middelhavet. Han er vanleg langs heile kysten i Noreg. Planten veks på berg og steinar.

                                               

Bystranda i Kristiansand

Bystranda er ei badestrand i søraustre delen av Kvadraturen i Kristiansand. Sandstranda består av finkorna sand. Bystranda har miljøsertifiseringa Blått Flagg. Ved Bystranda finst uteservering om sumaren, sitjegrupper, badetrapper, sandvolleyball ...

                                               

Erviksanden

Erviksanden er ei sandstrand i Ervik. Den er ca 1 km lang. Her kjem store bølger inn som gjer dette til ein attraktiv stad for surfarar, men på grunn av ein del understraum er det ikkje alltid so trygt å surfe der. Det ligg også store menger vrak ...

                                               

Grotlesanden

Grotlesanden er ei ca. 700 meter lang sandstrand ved den vesle bygda Grotle i Bremanger kommune i Vestland. Opne svaberg rundt sanden gjev området eit særpreg. Grotlesanden ligg i Ytre Bremanger på vestsida av øya Bremangerlandet og vest for tett ...

                                               

Hamresanden

Hamresanden er ei om kring 3 kilometer lang badestrand som ligg om lag ti kilometer frå Kristiansand sentrum. Badestranda har fått klassifiseringa Blått Flagg. Tre campingplasser og eit hotell er òg plasserte på Hamresanden. På varme sumardagar e ...

                                               

Huk

Huk er eit parkområde og ei badestrand lengst sør på Bygdøyneset i Oslo. Området vart kjøpt av Aker kommune i 1921. Det finst ei naturiststrand på ei landtunge nordvest for Hukodden, som tidlegare var hagen til børstefabrikant Jordan. Bygdøy-buss ...

                                               

Jærstrendene

Jærstrendene er eit langstrekt strandområde langs kysten av Jæren i Rogaland. Strendene utgjer ein særprega landskapstype med viktige geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske element. Store delar av strendene er verna som Jærstrenden ...

                                               

Orrestranda

Orrestranda er ei av jærstrendene, og strekker seg frå Vik i sør til Reve i nord. Ho ligg på Orre i Klepp på Jæren, og er i følgje turistvegseksjonen i Statens vegvesen den lengste sandstranda i Noreg. Strandsona er bygd opp av sjølve sandstanden ...

                                               

Røssholmstranda

Røssholmstranda er ei av sandstrend i nordenden av fjordarmen Nordfjorden i Tyrifjorden, i Ringerike kommune. Stranda strekker seg mellom Karlsrudtangen naturreservat i vest, ved utløpet av Sogna, og til spissen av Averøya naturreservat i aust, v ...

                                               

Sjøsanden

Sjøsanden er ei sandstrand i Mandal kommune. Stranda har særs finkorna sand og er om lag 800 meter lang. Sjøsanden er ei av mange strender som ligg nærast etter kvarandre i Sjøsanden- og Furulundsskogen. Mandal er den sørlegaste byen i Noreg og e ...

                                               

Solastranda

Solastranda er ei 2.3 km lang sandstrand i Sola kommune. Stranda ligg like ved Sola flyplass og Solastranden golfbane. Stranda er eit særs populært utfartsområde for innbyggjarane på Nord-Jæren. Ho er langgrunn og har gode forhold for brettseglar ...

                                               

Svangstrand

Svangstrand er ei strand i Lier kommune. Ho ligg ein kort gåtur ned frp Sylling sentrum og er det inste punktet i Holsfjorden. For folk frå Syllingområdet representerer ho hovudbadeplassen med flytende stupetårn og sandvolleyballbane. Frå stranda ...

                                               

Galtesund

Galtesund er eit sundet mellom øyane Hisøy og Tromøya i Arendal kommune i Aust-Agder. Sundet er litt over 2 km lang, og breidda varierer frå 200 m til om lag 500 m. Galtesund er den viktigaste innseglingsleia til Arendal hamn, og ganske store ski ...

                                               

Karmsundet

Karmsundet er eit sund som ligg på austsida av Karmøy og som går rett gjennom Haugesund. Sundet strekker seg om lag 33 km frå Boknafjorden i sør til Røværsfjorden rett nordom Haugesund i nord. I sør har sundet innløp mellom Skudeneshavn på Karmøy ...

                                               

Svinesund

Svinesund er ein grensestad nær Halden og Strömstad. Her vert Sverige og Noreg sameina over Ringdalsfjorden som på svensk side vert kalla Idefjorden. Når ein kjem lengre inn i fjorden, vert han kalla Iddefjorden på norsk side. Trafikken forbi Svi ...

                                               

Tromøysundet

Tromøysundet er eit sund som skil Tromøya i Arendal kommune frå fastlandet innanfor. Tromøysundet går i retning aust-søraust og vestover. Sundet er om lag 12 km langt, og breidda varierer frå 200 m til om lag 500 m. Tromøysundet er innseglingslei ...

                                               

Sogn fruktrute

Sogn Fruktrute er eit nettverk i Sogn av 12 aktørar som driv i skjeringspunktet mellom frukt-/bærproduksjon og turisme. Nettverket er eitt av fleire prosjekt som er finansiert gjennom programmet "Frukt og bær rundt neste sving". Programmet gjeld ...

                                               

Pål Torsson Harildstad

Pål Torsson Harildstad var ein norsk lærar, sersjant, gardbrukar og eidsvollsmann. Harildstad var fødd i Heidal i Oppland. I ungdomen var han omgangsskulelærar i fire år. Sidan vart han underoffiser og deltok i 1788 i felttoget mot Sverige. Frå 1 ...

                                               

Apollonius Liliedahl

Apollonius Liliedahl også kjent som Apollonius Liljedahl var ein dansk-norsk skreddar, klokkar og fruktdyrkar. Han slo seg ned i Vik i Sogn og vart ein pioner i hagbruk, fruktdyrking og birøkt, mellom anna innførte han potetdyrking i Vik og er de ...

                                               

Bjarne Ljones

Bjarne Ljones var ein norsk hagebrukskunnig og forfattar frå Ulvik. Ljones vart i 1938 utdanna hagebrukskandidat frå Noregs Landbrukshøgskule. Dei neste tre-fire åra var han fruktkontrollør i Oslo og hagebrukslærar på Bærum yrkesskule. Frå 1942 t ...

                                               

Hans Misvær

Hans Mikal Pedersson Misvær var ein norsk hagebrukspioner frå Skjerstad i Nordland. Misvær tok eksamen ved Steinkjer skogskule i 1885 og Noregs landbrukshøgskule i 1889. Sidan studerte han i periodar i Tyskland. Tida 1896-1900 var han lærar på Sa ...

                                               

Dalasau

Dalasau er ein storvokst og grovbygd sauetype som typisk veg 80-90 kilo søyer. Sauen er kvit med kritkvite dekkhår på bein og hovud, men svart nase og klauvar. Han har store, svakt hengande øyre. Sauen produserer mykje ull av middels kvalitet og ...

                                               

Dølafe

Dølafe er ein norsk storferase som høyrde heime i Gudbrandsdalen og Østerdalen, stambokført sidan 1909. Dyra var små til mellomstore, og dei vanlegaste fargane var einsfarga mørkebrun, brannete eller svart. Dølafe var sett på som kjøtfe. Frå 1964 ...