ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46
                                               

Schyttbreen

Schyttbreen er ein brei isbre som er kring 100 km lang, og som flyt nordover mellom Giæverryggen og Ahlmannryggen i Dronning Maud Land til Jelbartisen. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen o ...

                                               

Shirasebreen

Shirasebreen er ein stor isbre som flyt ut i Havsbotn, bukta som ligg inst i Lützow-Holmbukta i Antarktis. Området som breen dekkjer vart først kartlagt som ei bukt og namngjeven Instefjorden av Thorshavn-ekspedisjonane i 1936-37. Landmålingar gj ...

                                               

Sigynbreen

Sigynbreen er ein brei isbre som flyt nord mellom Drygalskifjella og Holtedahlfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt og namngjeven frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen etter Sigyn i norrøn mytologi.

                                               

Skallebreen

Skallebreen er ein isbre som flyt til Lützow-Holmbukta aust for Skallen. Han vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto tekne under Den japanske antarktisekspedisjonen, 1957–62, og kalla opp etter plasseringa nær Skallen.

                                               

Skarsbrotet

Skarsbrotet er ein dalbre som flyt til austsida av Skarshaugane i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39. Breen vart kartlagt av Noreg frå flyfoto og landmålingar av den ...

                                               

Skarskvervet

Skarskvervet er ein liten dalbre ved austsida av Botnfjellet i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39. Han vart kartlagt av Noreg frå flyfoto og landmålingar av den norsk ...

                                               

Skålebreen i Dronning Maud Land

Skålebreen er ein isbre som flyt nord mellom Festninga og Hochlinfjellet i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Sloket

Sloket er ein isbre som flyt nord mellom Slokstallen og Petrellfjellet i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Snuggerudbreen

Snuggerudbreen er ein isbre som flyt nord-nordaust mellom Klevekåpa og Småknoltane i Filchnerfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og kalla opp etter ...

                                               

Stancomb-Willsstraumen

Stancomb-Wills-straumen er ein stor isbre som flyt ut i austlege Weddellhavet sør for Lyddan Island. Isbreen vart oppdaga under U.S. Navy sin flytur med eit LC-130-fly over kysten den 5. november 1967, og vart kartlagt av US Geological Survey frå ...

                                               

Stuttflogbreen

Stuttflogbreen er ein isbre som flyt nord mellom Grytøyrfjellet og Petrellfjellet i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Sveabreen i Dronning Maud Land

Sveabreen er ein brei isbre som flyt nord mellom Sverdrupfjella og Gjelsvikfjella i Dronning Maud Land. Han vart fotografert frå lufta av Den tyske antarktisekspedisjonen. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Mau ...

                                               

Telebreen

Telebreen er ein isbre som flyt til austsida av Lützow-Holmbukta mellom Telen og Kjuka. Han vart kartlagt frå flyfoto og landmålingar av Den japanske antarktisekspedisjonen, 1957–62, og kalla opp etter nærliggande Telen.

                                               

Torghattbreen

Torghattbreen er ein isbre som flyt til sjøen like vest for Disheia i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av Japanese Antarctic Research Expedition, 1957–1962, som gav breen namnet Ichime. Det norske namn ...

                                               

Toriibreen

Toriibreen er ein isbre som flyt nordvest mellom Monts Goossens og Mount Fukushima i Dronning Fabiolafjella. Han vart oppdaga 7. oktober 1960 av Belgica-ekspedisjonen, under Guido Derom, som namngav han etter Tetsuya Torii ein geokjemikar som var ...

                                               

Tverreggbreen

Tverreggbreen er ein isbre mellom Heksegryta og Tverregga i Kirwanveggen i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og fleire flyfoto.

                                               

Tønnesenbreen

Tønnesenbreen er ein brei isbre som flyt nord mellom Risemedet og Festninga, og skil Gjelsvikfjella og Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisj ...

                                               

Vangengejmbreen

Vangengejmbreen er ein isbre som er kring 11 km lang, og flyt like aust for Mentzelfjellet og nord mot Sjøhausen i Gruberfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og kartlagt frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938–39, og vart ...

                                               

Vestre Skorvebreen

Vestre Skorvebreen er ein brei isbre i Mühlig-Hofmannfjella som flyt frå ein stad nær utgangspunktet til Austre Skorvebreen og nordvestover langs vestsida av Svarthamaren til sør for Breplogen. Han vart kartlagt og namngjeven frå landmålingar og ...

                                               

Veststraumen

Veststraumen er ein isbre som er kring 70 km lang og flyt vestover langs sørenden av Vestfjella og ut i Riiser-Larsenisen. Isbreen vart sett under U.S. Navy sin flytur med eit LC-130-fly over kysten den 5. november 1967, og vart kartlagt av US Ge ...

                                               

Vindegghallet

Vindegghallet er ein isbre som flyt 7 km vestover langs sørsida av Flånuten i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39. Breen vart kartlagt av Noreg frå flyfoto og landmåli ...

                                               

Vinjebreen

Vinjebreen er ein brei isbre som er kring 37 km lang og som flyt nordvest mellom Filchnerfjella og Fenriskjeften i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og kal ...

                                               

Yamatobreen

Yamatobreen er ein isbre som er kring 10 km brei, og som flyt vestover mellom Mount Fukushima og Mont Eyskens i Dronning Fabiolafjella i Antarktis. Breen vart oppdaga av Belgica-ekspedisjonen under Guido Derom, 7. oktober 1960, og kalla opp etter ...

                                               

Mjølkedalsbreen

Mjølkedalsbreen er ein isbre i Jotunheimen på grensa mellom Innlandet og Vestland fylke. Han ligg i kommunane Vang og Luster, nordvest for innsjøen Bygdin og nord for innsjøen Tyin. Han har eit areal på 3.3 km² og ei lengd på 3.3 km. Breen ligg m ...

                                               

Sikilbreen

Sikilbreen eller Sekkebreen er ein isbre i Breheimen i Skjåk kommune i Innlandet. Han har eit totalt areal på 24 km² som gjer breen til den 16. største i Noreg om ein ser bort frå Svalbard. Skilbreen er òg namnet på ein isbre som ligg like vest f ...

                                               

Blåmannsisen

Blåmannsisen er den femte største isbreen på det norske fastlandet med eit areal på 87 km². Blåmannsisvatnet ligg nedanfor breen. Det høgaste punktet på breen er 1560 meter over havet, medan det lågaste er 810 meter over havet. 6. og 7. september ...

                                               

Engabreen

Engabreen eller Engenbreen er ein brearm av isbreen Svartisen. Engabreen ligg ved Holandsfjorden i Meløy kommune i Nordland fylke. Staden har ikkje tilkomst frå bilveg, men har landingsplass for mindre båtar.

                                               

Svartisen

Svartisen er ein isbre i Nordland, som eigentleg er sett saman av to isbrear. Vestre Svartisen er Noregs nest største, etter Jostedalsbreen, og Austre Svartisen er Noregs fjerde største. Svartisen ligg i kommunane Saltdal, Rana, Rødøy, Meløy og B ...

                                               

Vestre Svartisen

Vestre Svartisen er den vestlege isbreen av dei to delane som Svartisen består av. Han ligg i kommunane Meløy, Rødøy og Rana. Breen har eit areal på 221 km² og er den nest største isbreen på det norske fastlandet etter Jostedalsbreen. Av brearmar ...

                                               

Austfonna

Austfonna er ei iskappe på Nordaustlandet på Svalbard. Med sine 8 102 km² er han arealmessig den største breen i Europa og den åttande største i verda. Breen har eit volum på 1 900 km³ som er det nest største i Europa etter Vatnajökull i Island o ...

                                               

Esmarkbreen

Esmarkbreen er ein isbre på Spitsbergen på Svalbard. Den ligg i Oscar IIs land, og endar opp i Ymerbukta i Isfjorden. Breen er kalla opp etter dansken Jens Esmark 1763-1839, professor i mineralogi ved Universitetet i Oslo.

                                               

Fimbulisen

Fimbulisen er eit isområde mellom Sassendalen og von Postbreen i Sabine Land på Spitsbergen, om lag 60 km nordaust for Longyearbyen. Sjølve breplatået har eit areal på kring 100 km², medan isen med utløparar dekkjer kring 320 km². Namnet er henta ...

                                               

Kongsvegen

Kongsvegen er ein isbre på Spitsbergen på Svalbard. Han ligg sørvest for botnet av Kongsfjorden i skiljet mellom Haakon VII land og Oscar II land. Namnet er ei omsetjing av eit eldre engelsk namn, "Kings Highway", brukt første gong i 1898 av Sir ...

                                               

Nordenskiöldbreen

Nordenskiöldbreen er ein 25 km lang og 11 km brei isbre som munnar ut i Adolfsbukta inst i Billefjorden, i skiljet mellom Dickson Land og Bünscow Land. Breen har namn etter professor baron Adolf Erik Nordenskiöld 1832-1901, svensk geolog og oppda ...

                                               

Veteranen

Veteranen er ein 25 lang og 5 km brei isbre på Spitsbergen på Svalbard. Breen går ut i Lomfjorden på Ny-Friesland. Den finske fysikaren og astronomen J.K.E. Chydenius karakteriserte ei reiseskildring den storslåtte breen som ein veteran blant isb ...

                                               

Bøyabreen

Bøyabreen er ein brearm av Jostedalsbreen i Fjærland i Sogndal kommune i Vestland. Bøyabreen er bratt og utsett for isras. Det høgaste punktet på breen er over 1700 moh. og det lågaste er om lag 300 moh. Ein kan sjå Bøyabreen frå Riksveg 5.

                                               

Folgefonna

Folgefonna eller Folgefonni er den tredje største isbreen i Noreg og den sørlegaste. Han ligg på høgfjellsområdet på Folgefonnhalvøya mellom Sørfjorden i aust, Åkrafjorden i sør og Hardangerfjorden i vest. Breen ligg innanfor kommunane Etne, Kvin ...

                                               

Hardangerjøkulen

Hardangerjøkulen er den sjette største isbreen på det norske fastlandet og ligg i kommunane Ulvik og Eidfjord i Vestland. Flatevidda er 73 km². Det høgaste punktet på breen er 1863 moh., som er det høgaste punktet i Hordaland fylke. Brearmen Remb ...

                                               

Jostedalsbreen

Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet og ligg i Sogn og Fjordane fylke. Isbreen dekkjer eit areal på 487 km² og ligg i kommunane Luster, Sogndal, Jølster og Stryn. Det høgaste fjellet nær breen er Lodalskåpa 2083 moh. ...

                                               

Jostefonni

Jostefonni er ein isbre i Sunnfjord og Sogndal i Vestland 15 km sørvest for den sørlegaste delen av Jostedalsbreen. Han har eit areal på 12 km² og er den 31. største isbreen i Noreg utanom Svalbard. To gonger på 1800-talet, i 1820 og i 1848, opps ...

                                               

Myklebustbreen

Myklebustbreen eller Snønipbreen er den sjuande største isbreen i Noreg om ein ser bort frå Svalbard. Breen ligg i kommunane Stryn, Sunnfjord og Gloppen i Vestland. Myklebustbreen vert òg kalla Snønipbreen på grunn av nunataken Snønipa 1827 moh. ...

                                               

Rembesdalskåka

Rembesdalskåka er ein brearm på vestsida av Hardangerjøkulen i Eidfjord kommune i Vestland. Han har eit areal på 17 km² og ei lengd på 8 km. Breen har fleire gonger ført til jøkulhlaup, kraftige og brå flaumar frå isbreen på grunn av smeltevatn s ...

                                               

Ålfotbreen

Ålfotbreen er ein isbre i kommunane Kinn, Bremanger og Gloppen i Vestland. Breen har eit areal på 17 km² og det høgste punktet er på 1385 moh. DNT har merkt opp fleire turløyper opp til breen - frå Ålfoten, Grøndalen og Hyen - og har òg sett opp ...

                                               

Fjågesund

Fjågesund ligg ved den vestre enden av Flåvatn og ved Straumen, sundet som knyter Kviteseidvatn i nordvest til Flåvatn i søraust. Bygda er med det plassert om lag midtvegs ved Telemarkskanalen. Til Fjågesund reknast normalt også Bergstod, eit omr ...

                                               

MS "Henrik Ibsen"

MS "Henrik Ibsen" er eit båt som har trafikkert Telemarkskanalen sidan 100-årsjubileet i 1992. MS "Henrik Ibsen" er det største, raskaste og mest luksuriøse skipet på Telemarkskanalen. Skipet var opphavleg bygd som dampskip ved Eriksberg Mekanisk ...

                                               

MS "Victoria"

DS "Victoria", frå 1953 MS "Victoria", er eit passasjerskip som vart overlevert Interessentskapet for dampskibsfart på Norsjø i 1882. Skipet var byggenummer 93 ved Akers mekaniske verksted i Oslo, og var opphavleg utstyrt med ei kolfyrt dampmaski ...

                                               

Bravo-utblåsinga

Bravo-utblåsninga er ei nemning på ei ukontrollert utblåsing av olje frå eit borehol i Nordsjøen. Boreplatforma heitte Ekofisk 2/4 B, kalla Bravo-plattforma, og utblåsinga skjedde på Ekofiskfeltet. Den 22. april 1977 skjedde den første ukontrolle ...

                                               

Den engelske kanalen

Den engelske kanalen er sundet som skil England frå Frankrike. Det er ein del av Atlanterhavet, og knyter dette til Nordsjøen. Sundet er smalast i aust, det vil seie mellom Dover og Calais, der det er 34 km breitt. På det breiaste er sundet 240 k ...

                                               

Den norske kyststraumen

Den norske kyststraumen eller Norskestraumen er ein havstraum som renn nordaustover langs norskekysten ei djupne på mellom 50 og 100 meter. I motsetnad til Den nordatlantiske straumen er denne kaldare og mindre salt, fordi det meste av vatnet kje ...

                                               

Doggerbank

Doggerbank, Doggerbanken eller berre Dogger er ei grunne i Nordsjøen som ligg rundt 100 km aust for Nord-England. Ho er rundt 260 km lang, opptil 97 km brei og har ei flatevidd på 17 600 km². Ho er den største sandbanken i Nordsjøen, og har eit r ...