ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44
                                               

Kvamsøy kyrkje

Kvamsøy kyrkje er ei steinkyrkje frå kring 1280–1300 på den vesle Kvamsøya i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. Fyrste gongen kyrkja er nemnd i skriftlege kjelder er i 1349, og ein veit ikkje sikkert når ho vart bygd. Dateringa til 1280–1300 ...

                                               

Oddernes kyrkje

Oddernes kyrkje er ei langkyrkje i Kristiansand kommune i Vest-Agder. Kyrkja vart truleg oppført på 1100-talet. Kjeldene er usikre, men ein trur kyrkja avløyste ei trekyrkje som kan ha vore oppført på 1000-talet. Før byen Kristiansand fekk si eig ...

                                               

Rakkestad kyrkje

Rakkestad kyrkje er ei langkyrkje i Rakkestad kommune i Viken fylke. Kyrkja er ei romansk mellomalderkyrkje med rektangulært skip og smalare og langstrakt kor, truleg bygd omkring år 1200. Rakkestad kyrkje er første gong nemnt i skriftlege kjelde ...

                                               

St. Magnuskatedralen

St. Magnuskatedralen er ein katedral i Kirkwall på Orknøyane, reist over Magnus den heilage. Arbeidet med å bygge katedralen vart starta i 1137 av orknøyjarlen Ragnvald Kale Kolsson og det gjekk meir enn 300 år før kyrkjebygget stod fram som ferdig.

                                               

Systerkyrkjene i Gran

Systerkyrkjene i Gran er to kyrkjer bygde i stein i mellomalderen, og som står tett attmed kvarandre på Granavollen i Gran kommune på Hadeland. Den eldste og minste av dei har namnet Mariakyrkja. Ho er ei langkyrkje med romanske og gotiske stiltr ...

                                               

Søndeled kyrkje

Søndeled kyrkje, tidlegare Indre Søndeled kyrkje, er ei mellomalderkyrkje og ligg på garden Søndeleds grunn, i bygda Søndeled i Risør kommune. Kyrkja var før 1879 den einaste kyrkja i Søndeled. Ho vart bygd av stein i mellomalderen og utvida til ...

                                               

Tromøy kyrkje

Tromøy kyrkje er ei krosskyrkje på Tromøy i Arendal kommune i Aust-Agder. Kyrkja er frå mellomalderen, truleg frå 1100-talet. Eldst er steinkyrkjedelen i vest. Kyrkja vart forlenga mot aust i gotisk tid. I 1748–51 vart ho utvida til krosskyrkje m ...

                                               

Tveit kyrkje i Kristiansand

Tveit kyrkje er ei langkyrkje frå 1100-talet i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke. Byggverket er i stein og har 450 sitjeplassar. I 1867 vart det bygd på eit våpenhus i tre. Altartavla er frå rundt 1650 og er laga av Gottfried Hendtzschel. De ...

                                               

Vangen kyrkje

Denne artikkelen er om Vangen kyrkje i Aurland, for Vangskyrkja på Voss sjå Voss kyrkje. Mal:Koord/input/feil2 Vangen kyrkje er ei einskipa steinkyrkje midt på Aurlandsvangen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Kyrkja vert òg kalla Sognedomen o ...

                                               

Vereide kyrkje

Vereide kyrkje står på Vereide i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane, og er ei steinkyrkje med historie attende til mellomalderen. Kyrkja har vorte mykje endra opp gjennom åra, og lenge meinte ein at ho var bygd i 1631 av stein frå ei eldre kyrkje ...

                                               

Værnes kyrkje

Værnes kyrkje er ei langkyrkje frå 1100-talet i Stjørdal kommune i Trøndelag fylke. Kyrkja ligg like ved Værnes lufthamn. Byggverket er i stein og har 320 plassar. Kyrkja er bygd frå 1130 til 1190 i romansk stil. Tilgang til staden er via Fv32 og ...

                                               

Østre Gausdal kyrkje

Østre Gausdal kyrkje er ei langkyrkje i stein i Gausdal kommune, Innlandet. Kyrkja, som er frå siste halvdel av 1200-talet, brann under Den nordiske sjuårskrigen og vart vøla og utvida til om lag dobbel lengde i 1715. Ho fekk eit tømra sakristi n ...

                                               

Øyestad kyrkje

Øyestad kyrkje eller Øyestad gamle kyrkje er ei langkyrkje på Rykene i Arendal kommune i Aust-Agder. Kyrkjar vart truleg oppført omkring år 1200 og var si tid hovudkyrkje for eit prestegjeld som var så stort at det var kjent som Kristiansands lil ...

                                               

Arna stasjon

Denne artikkelen er om nye Arna stasjon som opna i 1964, for stasjonen med same namn som opna i 1883, sjå Arna gamle stasjon. Arna stasjon ligg i Indre Arna i Bergen kommune og er ein stasjon på Bergensbanen. Han vart opna i 1964 då den nye og ko ...

                                               

Arna-Bjørnar Fotball

Arna-Bjørnar Fotball er ein norsk fotballklubb frå Arna i Bergen, og er resultat av ei samanslåing av dei tidlegare klubbane Arna Turn og Idrettslag og Bjørnar IL. Sidan 2006-sesongen har Arna-Bjørnar sitt seniorlag for damer igjen spelt i Toppse ...

                                               

Arne fabrikker

Arne fabrikker var ein tekstilfabrikk i Ytre Arna ved Bergen. Fabrikken vart starta i 1846 av Peter Jebsen. Allereie i 1844 kjøpte han opp rettane til Blindheimselva i Arna for å nytta vasskrafta til industriell bruk. I 1960-åra var bedrifta ein ...

                                               

Espeland i Bergen

For andre tydingar av Espeland sjå fleirtydingsida Espeland, mellom anna Espeland i Fana Espeland er ein tettstad i Arna bydel i Bergen kommune i Hordaland fylke. Staden ligg i Arnadalen midt på Bergenshalvøya. Riksveg 580 mellom Indre Arna og Ne ...

                                               

Haus

Haus eller Hausvik er ein tettstad i Osterøy kommune i Vestland. Tettstaden har 611 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden ligg på sørvestsida av Osterøya. Om lag 1.5 km sør for Hausvik, på Kvistineset, går Osterøybrua over til Bergenshalvøya. F ...

                                               

Janusfabrikken

Janusfabrikken er ei norsk verksemd som driv tekstilframstilling på Espeland i Bergen. Ho er særleg kjend for å produsera undertøy. Janusfabrikken er ein norsk marknadsleiar og ein stor undertøysprodusent i Europa.

                                               

Takvam haldeplass

Takvam haldeplass ligg på Takvam i Arna i Bergen kommune og var ein haldeplass på Bergensbanen. Han vart opna 11. desember 1966 etter ei omlegging av traséen i område og erstatta tidlegare Herland haldeplass. Takvam ligg mellom Trengereid stasjon ...

                                               

Trengereid kapell

Trengereid kapell tidlegare Trengereid bedehuskapell er eit kapell frå 1963 på Trengereid i Bergen kommune, Hordaland fylke. Den er annekskyrkje i Arna sokn, Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme. Kapellet vart opphavleg reist som bedehus og vigsla ...

                                               

Tunes haldeplass

Tunes haldeplass er ein nedlagd jarnbanestasjon på den nedlagde delen av Vossebanen som i dag ikkje vert nytta som museumsjarnbane, tidlegare ein del av Bergensbanen. Han ligg på Garnes i Arna i Bergen, og vart opna i 1935.I 1964 vart strekninga ...

                                               

Ytre Arna kyrkje

Ytre Arna kyrkje er ein langkyrkje frå 1899 i Bergen kommune i Hordaland fylke. Kyrkja er bygd i tre og har 250 sitjeplassar. Ho vart vigsla 5. november 1895.

                                               

Akademiet Bergen

Akademiet Bergen er ein privat vidaregåande skule i Bergen. Skulen starta opp i 2004 og har omlag 120 elevar. Skulen er ein del av Akademiet, den største private skulekjeda i Noreg, med skular i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Oslo, Kristiansand, M ...

                                               

Bystasjonen haldeplass

Bystasjonen er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen i Bergenhus bydel, og opna 22. juni 2010 saman med resten av haldeplassane på fyrste byggjesteget av Bybanen. Stasjonen ligg på Bystasjonen med tilkomst mellom anna gjennom Bergen Storsenter, òg ...

                                               

Sportsklubben Djerv

Sportsklubben Djerv er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Møhlenpris i Bergen kommune, skipa 18. mai 1913. SK Djerv er aktivt med i badminton, basketball, fotball, innebandy og turn. Laga til Djerv spelar i mørkeblå trøyer og strømper og i kv ...

                                               

Florida haldeplass

Florida er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen. Haldeplassen ligg på Marineholmen i Bergenhus i Bergen like nord for Nygårdsbroen, og opna 22. juni 2010. Høyteknologisenteret, vitensenteret VilVite, Nygårdsparken, St. Paul skole, tidlegare Flori ...

                                               

Idrettslaget Varegg

Idrettslaget Varegg er eit norsk idrettslag frå Sandviken i Bergen, som oppstod ved at dei tidlegare idrettslaga Pallas og Høgdkameratane slo seg saman. Klubben er kjend for å ha eit godt samarbeid med Nordnes Idrettslag og Sandviken Idrettslag. ...

                                               

Klosteret

Klosteret er namnet på ein plass i Bergen som ligg i krysset mellom Klostergaten, Haugeveien, Holbergsallmenning og Vestre Holbergsallmenning. Namnet vart vedteke i 1857 på bakgrunn av at Munkeliv kloster låg her i mellomalderen, skipa i byrjinga ...

                                               

Møhlenpris

Møhlenpris er eit strøk i Bergenhus bydel sentralt i Bergen. Strøket strekker seg frå vestskråninga av Nygårdshøyden i aust til Damsgårdssundet i vest. Møhlenpris omfattar 0.32 km² med 2 397 innbyggarar 1. januar 2014. Puddefjordsbrua passerer ov ...

                                               

Nonneseter haldeplass

Nonneseter er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen, oppkalla etter Nonneseter kloster, som låg her i mellomalderen, og som det framleis er bygningsrester av rett attmed haldeplassen. Haldeplassen ligg utanfor den vestre sideinngangen til jarnbane ...

                                               

Nordnes Idrettslag

Nordnes Idrettslag er eit idrettslag som held til på Nordnes i Bergen. NIL vart stifta 14. juni 1945 som ei samanslutning av fire idrettsklubbar i bydelen. Klubbane som danna laget var: Sportsklubben Argus, Sportsklubben Tempo, Nordnæs Idrættslag ...

                                               

Nygårdshøyden

Nygårdshøyden er ein av dei sju grunnkretsane i strøket Nygård i Bergen sentrum. Nygårdshøyden er avgrensa av Nygårdsparken og Møhlenpris i vest, grunnkretsen Florida i sør, Fosswinckels gate i aust og Sydneshaugen i nord. Nygårdshøyden er byvore ...

                                               

Nygårdsparken

Nygårdsparken ligg mellom Møhlenpris og Nygård i Bergen og dekker eit område på 74.2 dekar. Parken vart opna i 1885, etter at legane Joachim Grieg Wiesener og Klaus Hanssen hadde danna ”Nygaards Parkselskab” i 1880. Parken vart utforma i engelsk ...

                                               

Sandviken

Sandviken er eit område i Bergen, i Bergenhus bydel, nordaust for bysentrum i Bergen. Sandviken vart ein del av Bergen kommune i 1876. Sandviken vart bygt ut med mylner og skipsverv frå 1300-talet eller tidlegare. Lensherren Erik Rosenkrantz fekk ...

                                               

Idrettslaget Sandviken

Idrettslaget Sandviken er eit idrettslag frå Sandviken i Bergen. Idrettslaget driv med handball og fotball i alle aldrar, og har eit kvinnelag i Toppserien. Idrettslaget har nær 800 medlemmar og ca. 45 lag. Klubben held til sentralt i Sandviken, ...

                                               

St. Jakob kyrkje

St. Jakob kyrkje er ei langkyrkje frå 1921 som ikkje lenger er vanleg soknekyrkje. Kyrkja ligg på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Nygårdstangen kyrkjelyd vart skild ut frå Johannes kyrkjelyd i 1917, og etter dette vart det vedteke å byggja kyrkje ...

                                               

St. Paul skole

St. Paul skole er ein romersk-katolsk fleirkulturell barne- og ungdomsskule i Bergen, organisert som sjølvstendig kyrkjeleg stifting under Oslo katolske bispedømme. Skulen er drive som privatskule med offentlege tilskott i medhald av privatskulel ...

                                               

Stoltzekleiven

Stoltzekleiven er ein bratt sti i Bergen opp mot Sandviksfjellet. Namnet på stien skriv seg attende til Gerhard Stoltz, som var eigar av Frydenlund, og lét plante til fjellsida i 1873. Kvart år i september arrangerer Varegg løpet Stoltzekleiven O ...

                                               

Sydneshaugen

Sydneshaugen er området mellom Muséplass og Dragefjellet i strøket Sydnes på Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Her ligg den kulturhistoriske avdelinga av Universitetsmuseet i Bergen, Bergen Sjøfartsmuseum, Fastings Minde, Johanneskirken, Universite ...

                                               

Torgallmenningen

Torgallmenningen er ei gate og ein plass, eller rettare sagt allmenning, i Bergen sentrum. Den strekkjer seg frå Torget i aust til Olav Vs plass i vest. Frå Strandgaten og vestover er den stengd for biltrafikk, og er ein av byen sine viktigaste m ...

                                               

Birkeland kyrkje

I middelalderen låg det ei stavkyrkje på same plassen. Kyrkja er fyrste gong nemna i skriftlege kjelder frå 1329. Mellomalderkyrkjar vart reven og ein ny tømmerkyrkje vart bygd ein gong før 1642. Denne kyrkja kom i privat eige i 1724 då ho vart k ...

                                               

Idrettslaget Bjarg

Idrettslaget Bjarg er eit idrettslag som held til i Fana i Bergen. Idrettslaget vart stifta i 1947, og driv med masseidrett innan fleire greiner og har eigne avdelingar for fotball, handball, friidrett og turn. I 1987 gjekk friidrettsgruppa til k ...

                                               

Fana kommune

Fana kommune er ein tidlegare kommune i Hordaland fylke, som vart innlemma i Bergen den 1. januar 1972. Fana etablerte sit første heradshus i 1906 på Midtun. Kommunen omfatta ved innlemming 210.35 km² og 44 402 innbyggjarar. Den var då ein av det ...

                                               

Fanastøl behandlingshjem

Fanastøl behandlingshjem var ein tidlegare behandlingsheim for barn og unge med psykiske lidingar i Fana i Bergen kommune i Hordaland. Heimen opna i 1964 av Bergen Røde Kors Barnehjelp. I 1992 tok Hordaland fylkeskommune over institusjonen, som d ...

                                               

Lagunen haldeplass

Lagunen er ein haldeplass og førebels endehaldeplass på linje 1 på Bybanen. Haldeplassen opna 21. juni 2013 og ligg på ei bru over Fanavegen i Fana i Bergen. Like ved haldeplassen ligg Lagunen terminal, Lagunen Storsenter og Nordahl Grieg videreg ...

                                               

Mårdalen haldeplass

Mårdalen er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen. Haldeplassen opna 21. juni 2013 og ligg ved sida av Fanavegen i Fana i Bergen. Denne haldeplassen vart i tidlegare planar kalla Tors veg. Det vart bygd ei gangbru over Fanavegen i tilknyting til h ...

                                               

Nesttun sentrum haldeplass

Nesttun sentrum: Fana kulturhus er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen. Haldeplassen opna 21. juni 2013 og ligg utanfor Nesttunsenteret på Nesttun i Fana i Bergen. Namnet er Nesttun sentrum, med undertittelen Fana kulturhus.

                                               

Skjold haldeplass

Skjold er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen. Haldeplassen opna 21. juni 2013 og ligg ved sida av Fanavegen i Fana i Bergen. Det vart bygd ei gangbru over Fanavegen i tilknyting til haldeplassen. Like ved haldeplassen ligg Skjold skole og Skjol ...

                                               

Graneverftet

Graneverftet eller Grans træskibsbygger var eit skipsverft i Sørevågen i Laksevåg ved Bergen som vart grunnlagd i 1805 av Jens Gran. Graneverftet reparerte handelsfartøya i flåten til Gran og var starten på verftsindustrien på Laksevåg, som på ei ...