ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42
                                               

Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater AS er eit teater i Oslo, eigd av Oslo kommune. Teateret har hovudscena si i eige teaterhus i Rosenkrantz gate 10, eit lite stykke opp i gata frå Karl Johans gate, og har biscener i Centralteatret i Akersgata 38, og dessutan i kjel ...

                                               

Dragsmark kloster

Dragmark kloster var eit premonstratensarkloster vigd til jomfru Maria. Det låg på Bokeneset vest for Oddevold i Båhuslen, som då var ein del av Noreg.

                                               

Asker gamle kyrkje

Asker gamle kyrkje i noverande Asker kommune var ei steinkyrkje frå mellomalderen, vigsla til den heilage Maria, den heilage Fabian og den heilage Sebastian "in vigilia Andree", vigslingsdag 29. november. Kyrkja brann 3. mars 1878. Dei metertjukk ...

                                               

Askim gamle kyrkje

Askim gamle kyrkje var ei steinkyrkje i Askim, Indre Østfold kommune i Viken som låg like aust for noverande Askim kyrkje. Kyrkja var truleg bygd rundt 1200, men er først nemnt i skriftlege kjelder i 1336. Kyrkja hadde rektangulært skip og eit av ...

                                               

Atrå stavkyrkje

Atrå stavkyrkje var ei einskipa stavkyrkje i bygda Atrå i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart innvigd av Hamar-biskop Ragnar omkring 1180. I 1839 vart ho riven etter at den nye Atrå kyrkje vart oppført i 1836. Fleire plankar med rune ...

                                               

Austad stavkyrkje i Bygland

Austad stavkyrkje stod ved garden Austad søndre, der Austad gamle kyrkjegard framleis ligg. Ein trur at stavkyrkja vart oppført rundt 1200. Ei "ecclesia de Audestar" er omtala i dei pavelege nuntienes rekneskapsbøker, men prest for kyrkja er ikkj ...

                                               

Berg kyrkje i Vestfossen

Berg kyrkje var ei kyrkje i mellomalderen som stod i Vestfossen i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke. Kyrkja vart omtala på slutten av 1300-talet, og var då ei soknekyrkje. Seinare vart ho lagd under Haug sokn, og dermed vart ho redusert frå kyr ...

                                               

Bilden kyrkje

Bilden kyrkje stod ved garden Østre Bilden i Tingelstad i Gran kommune i Innlandet fylke. Ein trur at kyrkja var frå mellomalderen, men eldste bevarte skriftlege vitnesbyrd er i Povel Huitfeldt si stiftsbok, som omtalar "Bildenne Annexa" under Ni ...

                                               

Birkeland gamle kyrkje

Birkeland gamle kyrkje var ei kyrkje som stod på Kirkebirkeland i Fana bydel i Bergen. Tuftene etter kyrkja og kyrkjegarden er i dag markert med ein steingard. Kyrkja vart nemnd første gongen i 1329, men var truleg eldre enn det. I mellomalderen ...

                                               

Bjørge stavkyrkje

Bjørge stavkyrkje var ei stavkyrkje ved garden Bjørge i Gran kommune i Innlandet. Kyrkja er omtala i samband med jordskifte i mellomalderen, og ifølgje eit dokument frå 1341 var ho si tid soknekyrkje. I 1570-åra låg kyrkja sitt jordegods under Ni ...

                                               

Bleken stavkyrkje

Bleken stavkyrkje var ei stavkyrkje som skal ha vore gardskyrkje og skal ha stått på Kirkejordet, like over gardstunet på Bleken midtre og nordre i Rudsbygd. Kyrkja er fyrste gong omtala i 1333 og soknet muligens noko tidlegare. Ho var frå gamalt ...

                                               

Bodø kyrkje (1888–1940)

Bodø kyrkje var ei kyrkje i Bodø by i Nordland fylke. Dette var ei nygotisk langkyrkje i tre som vart teikna av Jacob Wilhelm Nordan og innvigd den 6. januar 1888. Kyrkja brann ned den 27. mai 1940 då Bodø vart bomba. Kyrkja hadde vesttårn med tr ...

                                               

Bødalen stavkyrkje

Bødalen stavkyrkje var ei stavkyrkje i Bødalen i Vestre Gausdal. Kyrkja skal ha vorte bygd på 1100-talet, utan at nøyaktig år er kjent. Kyrkja skal ha stått ved garden Bø øvre. Frå tidleg av vart sokn og kyrkje kalla Jadradal, eit namn som skal h ...

                                               

Dal stavkyrkje

Dal stavkyrkje var forgjengaren til dagens Dal kyrkje i Dalsgrenda aust for Rjukan by. Det ligg føre motstridande påstandar om lagnaden til kyrkja, men det synest å vere semje om at ho var ei stavkyrkje. Ho er fyrste gong omtala som Dalzh kyrkiun ...

                                               

Døving kapell

Døving kapell var ei kyrkje på garden Døving i Valldal på Sunnmøre. Det var minst to kyrkjebygg på staden, det siste stod til 1812. Det eldste kyrkjebygget på staden er ikkje tidfesta, mest sannsynleg var det ei stavkyrkje oppsett i mellomalderen ...

                                               

Eggedal stavkyrkje

Eggedal stavkyrkje eller Hovland stavkyrkje låg ved garden Hovland, om lag ein kilometer nord for dagens Eggedal kyrkje, og vert ofte omtala med Hovland-namnet. "Sigurdr prestr i Eggiadale" er omtala i 1334. Ifølgje Lorentz Dietrichson tyder Hovl ...

                                               

Evje stavkyrkje

Evje stavkyrkje stod om lag 20–25 meter aust for dagens Evje kyrkje. Kyrkja er omtala som "ecclesia de Uio" i 1327 i dei pavelege nuntienes rekneskapsbøker. Lite er kjent om utsjånaden til stavkyrkja, men i 1662 vart det gjeve ordre om å rive sva ...

                                               

Fen stavkyrkje

Fen stavkyrkje eller Fenes stavkyrkje stod ved garden Søndre Fen eller Fen nedre søraust for Ulefoss i Nome kommune i Telemark. I dag står ein tidlegare skulebygning på staden. Kyrkja var vigsla til erkeengelen Mikael den 31. juli i eit ukjent år ...

                                               

Fjelberg stavkyrkje

Fjelberg stavkyrkje var ei stavkyrkje på Fjelbergøy i Kvinnherad i Sunnhordland, som vart riven rundt 1730. Det er ikkje bevart nokon kjende bygningsrestar frå kyrkja.

                                               

Fluberg stavkyrkje

Fluberg stavkyrkjee stod ved Fluberg prestegard, om lag ein kilometer frå dagens Fluberg kyrkje. Kyrkja var frå gamal tid hovudkyrkja i Land. "Flughubærghs sokn" er omtala i 1330 og "Erlinger prester a Flughuberghi" i 1337. Nicolay Nicolaysen sei ...

                                               

Flå stavkyrkje

Flå stavkyrkje stod på Ve, på austsida av Hallingdalselva, medan dagens Flå kyrkje vart oppført ved Vold på vestsida i 1858. Det er få skriftlege vitnesbyrd som kan bidra til ei presis datering av stavkyrkja, men Lorentz Dietrichson daterer kyrkj ...

                                               

Frogn gamle kyrkje

Frogn gamle kyrkje var ei langkyrkje i Frogn kommune, i Viken fylke. Kyrkja vart oppført av byggmeister Andreas Keitel etter teikningar av Wilhelm von Hanno og vigsla i 1859. Det meste av kyrkja var lafta, men vesttårnet var i bindingsverk. I byr ...

                                               

Fåberg stavkyrkje

Fåberg stavkyrke var ei stavkyrkje i Fåberg, i det som no er Lillehammer kommune. Kyrkja vart truleg bygd mellom 1150 og 1200. Moglegvis vart ho utvida til krosskyrkje, og ho fekk nytt tårn i 1633. Kyrkjelyden kjøpte stavkyrkja på kyrkjeauksjonen ...

                                               

Gransherad stavkyrkje

Gransherad stavkyrkje var ei stavkyrkje i Gransherad i Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Ho vart riven i 1849, etter at dagens Gransherad kyrkje stod klar. Stavkyrkja er omtala i 1369, og ho skal ha vore vigsla til Olav den heilage. At det ...

                                               

Granvin stavkyrkje

Granvin stavkyrkje var ei stavkyrkje i Granvin i Hardanger, som vart riven rundt 1722. Det er ikkje bevart nokon kjende bygningsrestar frå kyrkja. Kyrkja stod på same tomta som dagens Granvin kyrkje, ved Granvinsvatnet.

                                               

Grindheim stavkyrkje

Det finst ikkje noko grunnlag for ei detaljert datering av kyrkja. Eit kyrkjesokn i Grindheim er første gong nemnd i 1326. Kyrkja er nemnd for siste gong i 1722. Soknet fekk ny tømmerkyrkje i 1728, så stavkyrkja må vera riven mellom 1722 og 1728.

                                               

Hafslo stavkyrkje

Kyrkja er første gong nemnd i "Bjørgynjar kalvskinn" i 1360. Ein gong før 1722 vart det opphavlege koret erstatta av eit lafta kor i tømmer. Kyrkja vart til slutt riven i 1875, men då stod berre vestveggen og reisverket att av den opphavlege kyrkja.

                                               

Hakastein kyrkje

Hakastein kyrkje var ei mellomalderkyrkje under Gimsøy kloster ved Skien i Vestfold og Telemark. Kyrkja er første gong omtala i eit manuskript frå 1354. I byrjinga av 2000-talet vart det ved Faret i Skien avdekka stolpehol og andre funn som kan h ...

                                               

Hamre kyrkjestad

Hamre kyrkjestad ligg på garden Hamre i Leikanger i Sogn. Stavkyrkja på Hamre stod nedom der fjøsen til Arne J. Hamre står i dag. Kyrkja hadde kring 1360 inntekt av gardane Indre Hamre, Suppam og Rudsås. Prestebolet på Hamre hadde inntekt frå Ham ...

                                               

Helgen stavkyrkje

Helgen stavkyrkje stod som dagens Helgen kyrkje på Helgen vestre. Kyrkja var vigsla til Olav den heilage den 2. februar i eit ukjent år, men ein trur at stavkyrkja vart oppført før år 1200. Det er ført prestbol til kyrkja i jordeboka til Biskop E ...

                                               

Hemsedal stavkyrkje

Hemsedal stavkyrkje i Hemsedal i Viken er ei av dei mange stavkyrkjene her i landet som vart rivne på 1800-talet. Stavkyrkja, som ein reknar med vart bygd i første halvparten av 1200-talet, låg ved garden Kyrkjebøen i Hemsedal. Ho vart riven i 18 ...

                                               

Henjum kyrkjestad

Henjum kyrkjestad ligg på garden Henjum i Leikanger i Sogn. Stavkyrkja på Henjum vart truleg bygd av storbonden der mellom 1100 og 1300, og ho stod ovanfor der Palnafjøsen står i dag. På midten av 1300-talet åtte ho jord i fire gardar: Henjum, Rø ...

                                               

Hjartdal stavkyrkje

Hjartdal stavkyrkje eller Holmskyrkja vart riven då dagens Hjartdal kyrkje vart oppført. Medan dagens kyrkje står på nordsida av Holmsvegen, stod stavkyrkja på eit nes ved Hjartdøla på sørsida, der kyrkjegarden ligg. Båe delar er på grunn frå gar ...

                                               

Holmedal stavkyrkje

Holmedal stavkyrkje var ei stavkyrkje i Holmedal i Kvinnherad i Hardanger, som vart riven ein gong mellom 1722 og 1830. Det er ikkje bevart nokon kjende bygningsrestar frå kyrkja.

                                               

Holmen stavkyrkje i Sigdal

Holmen stavkyrkje var ei stavkyrkje i Sigdal kommune i Viken, like nord for prestegarden og om lag 500 meter frå den noverande kyrkja. Det verker ikkje som ein veit kor gamal kyrkja var, og heller ikkje den opphavelege utsjånaden ser til å vere g ...

                                               

Horgen stavkyrkje

Horgen stavkyrkje var ei stavkyrkje ved Horgen-gardane i Gran kommune i Innlandet fylke. Kyrkja var anneks til Nikolaikyrkja, hovudkyrkja i Gran. I 1570-åra vart jordegodset til kyrkja lagt under Nikolaikyrkja og inventaret overført til Hamar dom ...

                                               

Hovland kyrkje

Hovland kyrkje stod ved gardane Hovland vestre og østre i Lunner kommune i Oppland. Allereie på 1500-tallet var kyrkja ute av bruk: I Povel Huitfeldt si stiftsbok vert det fortald at kyrkjegodset er lagt under Lunner kyrkje og inventaret overført ...

                                               

Imshaug stavkyrkje

Ved garden Imshaug i Sørum, ikkje langt frå Blakersund, har det tidlegare stått ei kyrkje. Ho vart vigsla til Jomfru Maria morgonen etter Blasi dag, altså 4. februar. Kyrkja er omtala som Imishaughs kirkia i jordeboka til biskop Eystein. Ein trur ...

                                               

Jondal stavkyrkje

Jondal stavkyrkje var ei stavkyrkje i Jondal i Hardanger, som vart riven i 1725. Då den neste kyrkja som vart bygd, vart riven i 1888, vart det funne tre rammetre av svilleramma til den gamle stavkyrkja, ei søyle og enkelte andre fragment. Desse ...

                                               

Kjos kyrkje

Kjos kyrkje stod ved garden Øvre Kjos nordvest for Brandbu tettstad i Gran kommune i Innlandet fylke. Soknet er omtala på 1300-talet, men på 1500-talet var kyrkja anneks til Tingelstad. I 1570-åra vert det fortalt at kyrkjegodset til Kjos er lagt ...

                                               

Knutskyrkja i Harme

Knutskyrkja i Harme er ei kyrkje nemnd i Aslak Bolts jordebok. Harme er eit gammalt namn på Velfjorden i Brønnøy. I følgje jordeboka åtte "Knutzkirkia j Harme" desse eigedommane: "Af Hognastadom" Hongset, Brønnøy "Af bølit j Harme" "Af mid Husom" ...

                                               

Komnes stavkyrkje

Komnes stavkyrkje låg like sør for dagens Komnes kyrkje, der det no er kyrkjegard. Dette er på grunn frå garden Komnes, som ligg i skråninga nedanfor kyrkjegarden på sørsida. Soknet Kaupmanzness er omtala i jordeboka til biskop Eystein Aslaksson, ...

                                               

Kongshavn kapell

Kongshavn kapell er ei langkyrkje på Tromøy i Arendal kommune i Aust-Agder. Kapellet vart oppført som kombinert kapell og bedehus og innvigd 27. november 1921. I 1955-57 vart det bygd om, og i 1983 kom eit tilbygg med barnehage. I 2019 vart kapel ...

                                               

Kristkyrkja i Borgund

Kristkyrkja var ei kyrkje i Borgundkaupangen i mellomalderen. Eldste omtalen av kyrkja og presten er frå 1309. Det går fram av omtalen i Aslak Bolts jordebok at kyrkja allereie låg øyde. Ein trur at det er ruinen av denne kyrkja som i 1880 er omt ...

                                               

Kvam stavkyrkje

Kvam stavkyrkje var mellomalderkyrkja på Kvam i Nord-Fron. Kyrkja låg like vest for garden Vik, ein drøy kilometer søraust for dagens kyrkjestad, og var i bruk til 1770-åra. Staden er markert med skilt på nedsida av jarnbanelina, men tufta er ikk ...

                                               

Lesja stavkyrkje

Lesja stavkyrkje eller Hov kyrkje var ei stavkyrkje i Lesja kommune i det som frå 2020 er Innlandet fylke. Stavkyrkja vart avløyst av dagens Lesja kyrkje i 1749. Kyrkja stod på Hov, som er Lesja prestegard, nokre hundre meter søraust for dagens k ...

                                               

Lillehammer stavkyrkje

Lillehammer stavkyrkje var ei stavkyrkje som stod om lag der dagens Lillehammer kyrkje står, frå mellomalderen til 1733, då ho vart avløyst av ei lafta krosskyrkje. Soknet er nemnt i 1359 og 1464 i samband med makeskifte, og i 1410 er det omtala ...

                                               

Lisleherad stavkyrkje

Lisleherad stavkyrkje var ei stavkyrkje i Lisleherad i Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Eldste kjende omtale er frå 1427, og stavkyrkja vart bygd om fleire gonger før ho vart riven for å gje plass til dagens Lisleherad kyrkje. Ved ei synf ...

                                               

Lårdal stavkyrkje

Lårdal stavkyrkje stod, som dagens kyrkje, på grunnen til prestegarden Eik, men ved prestegardstunet, om lag 170–180 meter lengre sør. Soknet og presten er nemnde i 1396 og i 1424. Lårdal prestegjeld er omtala i 1547, men prestegjeldet må altså h ...

                                               

Margaretakyrkja i Borgund

Margaretakyrkja var ei kyrkje i Borgundkaupangen i mellomalderen. Kyrkja låg nær sjøen på eit nes ved Klokkarsundet. Kyrkja og presten er omtala i 1309. I Aslak Bolts jordebok 1432 er det ikkje ført jordegods for kyrkja. I 1587 er kyrkja omtala s ...