ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397
                                               

DS "Castor" (1875)

DS "Castor" var eit dampskip bygd som "Rugenwalde" av Short Brothers i Sunderland og levert for E. Hemptenmacher i Rugenwalde i Tyskland i juli 1875. Skipet vart kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab i 1887 for 36 500 kroner. Dette var det førs ...

                                               

DS "Vaga"

DS "Vaga" var eit dampskip bygt i 1924 som lasteskip for Det norsk-russiske dampskibsselskab og Det Bergenske Dampskibsselskab.

                                               

M/S "Lance II"

M/S "Lance II" var ei ishavsskute frå Gratangen kommune i Troms, som gjekk ned i 1974. 11 av mannskapet på 13 omkom. Båten var ein selfangstbåt og snurpenottråler, og var eit av flaggskipa i lokalsamfunnet. 11. februar 1974 gjekk båten på grunn v ...

                                               

DS "Nordstjernen" (1855)

DS "Nordstjernen" var eit dampskip bygt i 1855 som det tredje skipet til Det Bergenske Dampskibsselskab og den første "skruedamparen", altså med propell og ikkje skovlhjul. Det var òg det første av fire skip for BDS med dette namnet, kalla opp et ...

                                               

DS "Orion"

DS "Orion" var eit dampskip bygt i 1874 som passasjer- og lasteskip og det niande skipet til Det Bergenske Dampskibsselskab. Det vart bygd ved H Murray & Co i Port Glasgow i Skottland for 85 000 spesidalar. Med sine 681 bruttotonn og 180 fots len ...

                                               

DS "Rokta"

DS "Rokta" var eit norsk fraktefartøy som vart kjend då det forliste i 1938. "Rokta" var eit jarnskip på om lag 400 tonn som vart bygd i 1918. Det gjekk med skifer frå Alta til Skottland. Då "Rokta" natt til 3. april 1938 grunnstøytte på Gallersk ...

                                               

DS "Tyssedal" (1912)

DS "Tyssedal" var eit dampskip bygt for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap i 1912. Fram til 1942 var båten ein godsrutebåt for selskapet. Det var tiltenkt føring av gods for tungindustrien i Hardanger, men enda likevel i ulike bilferjerut ...

                                               

DS "Uranus" (1874)

DS "Uranus" var eit dampskip bygt i 1874 som DS "Svea", eit lasteskip for Ångbåts AB i Stockholm. Skipet vart bygd ved Bergsunds Mek. Verkstad i Stockholm i Sverige. Skipet var ein delvis stormdekkar med bru og bakk. Skipet hadde òg segl som fram ...

                                               

DS "Wergeland" (1881)

DS "Wergeland" var eit dampskip bygt i 1881 som eit lasteskip for Jacob Christensen med fleire ved Bergen Mekaniske Verksted. I mars 1894 vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab og omdøypt til "Pallas", men forliste alt året etter. De ...

                                               

DS "Kem"

DS "Kem" var eit dampskip bygt i 1925 som lasteskip for Det norsk-russiske Dampskibsselskab, som var deleigd av Det Bergenske Dampskibsselskab og den sovjetiske staten. Skipet var eigd av BDS og var kalla opp etter den russiske byen Kem.

                                               

DS "Nova" (1925)

DS "Nova" var eit dampskip bygt i 1925 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen og nova syner til ei pulserand ...

                                               

DS "Treue"

DS "Treue" var eit dampskip bygt i 1925 som lasteskip for August E. Peters i Hamburg. I 1929 vart skipet kjøpt av Det Nordlandske Dampskibsselskab og omdøypt DS "Sulitjelma". Etter ein kort tur innom Det Bergenske Dampskibsselskab frå juli til ok ...

                                               

DS "Vela" (1930)

DS "Vela" var eit dampskip bygt i 1930 som lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Vela er det latinske namnet på stjernebilet ...

                                               

DS "Finmarken" (1864)

DS "Finmarken" var eit dampskip bygt i 1864 som passasjer- og frakteskip og var det femte skipet til Det Bergenske Dampskibsselskab.

                                               

DS "Osterø"

DS "Osterø" var eit dampskip som gjekk i rute i Osterfjorden. Det blei bygd i 1880 ved Bergens mekaniske verksted i Solheimsviken, for Osterøens Dampskibsselskab. Rutebåten vart seld til Indre Nordhordland Dampskibsselskab i 1891. I 1916 vart ski ...

                                               

MS "Uranus" (1925)

MS "Uranus" var eit dampskip bygt i 1925 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Uranus er ein av planetane ...

                                               

MS "Capella" (1945)

M/S Capella var eit motorskip bygt i 1943 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Capella er ei stjerne i st ...

                                               

DS "Folgefonden"

D/S "Folgefonden" var eit dampskip bygt i 1875 for I/S Folgefonden som lokalrutebåt. Skipet kosta den gongen kr. 140 000. I følgje Bergens Tidende ankom skipet Bergen 27. desember 1875 og overtok ruta til Stavanger og Hardanger etter DS "Vikingen ...

                                               

DS "Ganger Rolf" (1856)

DS "Ganger Rolf" var eit dampskip bygt i 1856 som passasjer- og lasteskip for Det Søndenfjelds Norske Dampskibsselskab. Skipet vart bygd ved Caird & Company i Greenock i Skottland.

                                               

MK "Kinsarvik"

MK "Kinsarvik" var ein motorkutter bygt i 1930 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap som bilførande lokalrutebåt. Ho vart typisk nytta i dei første utgåvene av ferjesamband i indre Hordaland fram til desse typisk vart overteke av spesial ...

                                               

MS "Sirius" (1941)

MS "Sirius" var eit motorskip bygt i 1941 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Sirius er den mest lysster ...

                                               

MS "Sleipner" (1999)

MS "Sleipner" var ein katamaran, bygd hjå Austral Ships, Pty Ltd i Australia i 1999 for HSD Sjø saman med systerskipet MS "Draupner". Båten var 42 m lang, 12.5 m brei. Byggekostnaden var 50 millionar kroner. På andre dekk var det plass til 45 pas ...

                                               

HB "Teisten" (1961)

HB "Teisten" var den første hydrofoilbåten for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap. Båten vart levert til HSD i juli 1961 frå eit skipsverft i Messina i Italia. 22. oktober 1969 grunnstøytte "Teisten" på Noreskjær ved Tysnes i Bjørnefjorden ...

                                               

Mjellem & Karlsen Verft

Mjellem & Karlsen Verft var eit skipsverft i Bergen, skipa i 1891 av maskinistane Frantz Olav Mjellem og Ole H. Karlsen i strøket Møhlenpris ved Puddefjorden. I 1894 overtok dei Møhlenpris Mekaniske Verksted ved Damsgårdssundet. Karlsen forlet be ...

                                               

Storemøllens Patentslip og Mekaniske Verksted

Storemøllen Patentslip & Mek. Verksted var eit skipsverft i Sandviken i Bergen som i hovudsak dreiv med vedlikehald og reparasjon av mindre fartøy. Det vart start opp av Wilhelm Meyer i 1901 på ei tid då det var ein aukande flåte av fjordabåtar, ...

                                               

De Forenede Ullvarefabrikker

De Forenede Ullvarefabrikker er namn på ei samanslutning av norske tekstilfabrikkar. I 1870 grunnla haugianaren Ole Nielsen Aalgaards Uldvarefabrikker ved fossen på Ålgård. Etter å ha kjøpt fem andre fabrikkar i 1916 vart namnet til firmaet endra ...

                                               

Oslo Baand & Lidsefabrik

Oslo Baand & Lidsefabrik var ein tekstilfabrikk i Gøteborggata 8 i Oslo. Han vart skipa av Conrad Halvorsen i 1893, og produserte band, pliseer, lisser, belte, selar og industriband. Dette var ein av dei første fabrikkane i landet som satsa på de ...

                                               

Sognefjorden Uldvarefabrik

A/L Sognefjorden Uldvarefabrik var ein tekstilfabrikk ved Foss i Sogndal, Vestland. Sogns Uldspinderi og Farveri vart skipa av skotten Wilfred Burton Rowley Kennedy i 1887 i dei gamle lokala til Sogn Tændstikfabrik. Eit lokalt aksjelag med lensma ...

                                               

Sygna Uldvarefabrik

Sygna Uldvarefabrik A/L var ein tekstilfabrikk ved Henjaelvi på Hermansverk i Leikanger i tidlegare Sogn og Fjordane. Fabrikken vart starta som shoddyfabrikk med namnet Larsen Dampfarveri av Mathias Larsen i 1910. I 1913 tok Arne Johannesen over ...

                                               

Asker sparebank

Asker sparebank var ein sparebank som hadde hovudkontor og verksemd i Asker kommune i Akershus. Banken vart skipa i 1859 av herrane Chr. W. Næss, Martin V. Berge, Erik J. Blakstad, Bernt T. Holtsmark og Knud T. Asker. Men i 1980 var det slutt ett ...

                                               

Den norske Bank

Den norske Bank, med hovudkontor i Bergen og Oslo, var eit norsk finanskonsern som vart skipa i 1990 ved at Bergen Bank i Bergen og Den norske Creditbank i Oslo vart slege saman. I 2003 gjekk Den norske Bank og Gjensidige NOR ASA saman i selskape ...

                                               

Den norske Creditbank

Den norske Creditbank var ein norsk forretningsbank som vart skipa 1. oktober 1857 med hovudkontor i Oslo, og etter ymse fusjonar danna mykje av grunnlaget for den noverande finansinstitusjonen DNB ASA. På 1960- og 1970-talet kjøpte eller slo Den ...

                                               

Distriktenes utbyggingsfond

Distriktenes utbyggingsfond var tidlegare eit statleg fond i Noreg for å fremme næringsverksemd i distrikta, ved rådgjeving, lån og investeringstilskot. Det blei oppretta i 1961 og eksisterte fram til 1993 då det blei omorganisert som ein del av ...

                                               

Postbanken

Postbanken var ein norsk bank som vart skipa i 1995 ved at dei statseigde verksemdene Postgirokontoret, skipa i 1943, vart slege saman med Norges Postbank, som var skipa som Norges Postsparebank i 1948. Det vart gjeve ei eiga lov for denne nye ba ...

                                               

Sparebanken ABC

Sparebanken ABC, også kalla ABC Bank var ein norsk sparebank med kontor i Oslo som eksisterte mellom 1985 og 1990. Banken oppstod etter ein samanslutnad av Sparebanken Oslo/Akershus og Fellesbanken. I 1990 vart banken slegen saman med fire andre ...

                                               

Statens fiskarbank

Den norske stats fiskeribank vart oppretta gjennom lov av 1919, og kom i drift i 1921. Loven av 1919 sa at banken skulle gje lån til: Innkjøp, ombygging eller hovudreparasjon av fiskefarkostar, skipshypotekforeningar for fiskefarty, oppføring/omb ...

                                               

Sunnmørsbanken

Sunnmørsbanken var ein forretningsbank som blei oppretta i 1975 ved ei samanslåing av Sunnmøre Kreditbank og Privatbanken. Banken blei kjend som ein svært låneviljug bank under jappetida, noko som førte til store tap. I 1988 hadde banken tap på u ...

                                               

Den norske automobilfabrikk

Den norske automobilfabrikk, R. Hesselberg-Meyer AS vart stifta i 1936, i lokala til den tidlegare Norsk automobilfabrikk på Kambo utanfor Moss. Føretaket produserte opphavleg ikkje eigne bilar, men importerte Plymouth frå USA, som dei monterte p ...

                                               

Geijer

Geijer var eit norsk bilmerke, produsert i rundt 25 eksemplar 1923-1930 av selskapet C. Geijer & Co.s Bilfabrik A/S. Adressa var St. Halvards gate 35-39 i Kristiania/Oslo. A/S C. Geijer & Co vart grunnlagd av svenske Carl Axel Geijer i Kristiania ...

                                               

Bergen Mekaniske Verksted AS

A/S Bergen Mekaniske Verksted var eit selskap som blei stifta i 1855 og låg i Solheimsviken. Berre få år etter etableringa var det ei av Bergens største industribedrifter, med 429 tilsette. Seinare fekk BMV også ei avdeling i Laksevåg. For å auke ...

                                               

Fredrikstad motorfabrik

Fredrikstad Motorfabrik AS var produsent av båtmotorar frå 1910 til 1996. Det vert framleis levert delar til gamle motorar. Motorane, som vart selde under merkenamnet "FM", var for det meste bensinmotorar. Til saman vart det produsert i overkant ...

                                               

Nils N. Finnøy motorfabrikk

Nils N. Finnøy motorfabrikk vart stifta av Nils N. Finnøy, som i 1903 laga den fyrste motoren på Finnøya utanfor Molde. Dei fyrste motorane var firetakts forgassarmotorar, men etter ei stund gjekk han over til firetakts glødehovudmotorar og i 190 ...

                                               

Sabb motor

Damsgård Motorfabrikk vart stifta den 30. april 1925, av brørne Håkon og Alf Søyland, saman med Harald Svendsen. Frå starten og fram til 1929 heldt dei til ei sjøbu i Damsgårdsveien, i Laksevåg ved Bergen.

                                               

Vestsmølens slip og motorverksted

Vestsmølens slip og motorverksted vart stifta på Råket på Smøla i 1913/1914 og produserte båtmotorar. Produksjonen var liten og gjekk for det meste til lokale fiskebåtar. Føretaket nytta merkenamnet Vestsmøl.

                                               

Øveraasens motorfabrikk & mek. verksted

I 1970 utvikla Øveraasen, i samarbeid med Statens vegvesen, ein rammestyrt dumpar. Vegvesenet var interessert i at det vart større konkurranse og støtta Øveraasen. Øveraasen-dumparen var ein direkte konkurrent til BM Volvo DR860, men hadde krafti ...

                                               

ABM-utvikling

ABM-utvikling - statens senter for arkiv, bibliotek og museum var eit norsk statleg senter med ansvar for samordning og utvikling av arkiv, bibliotek og museum. Senteret vart oppretta den 1. januar 2003, ved ei samanslåing av Statens Bibliotektil ...

                                               

Aetat

Arbeidsmarknadsetaten var ein statleg etat i Noreg med ansvar for gjennomføring av arbeidsmarknadspolitikken. Aetat vart avvikla i 2006, då Arbeids- og velferdsetaten vart etablert. Aetat hadde ansvar for informasjon om arbeidsmarknaden, arbeidsf ...

                                               

Statens landbruksforvalting

Statens landbruksforvalting var ein norsk statleg etat under Landbruks- og matdepartementet som skulle bidra til ei samordna, heilheitleg og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske verkemiddel retta mot landbruket og landbruksbasert nærin ...

                                               

Statens reindriftsforvaltning

Statens reindriftsforvaltning var ein norsk statleg etat som hadde ansvar for spørsmål om reindrift, arealforvalting, ressursovervaking, vedlikehald av grensegjerde og drift av Statens Fjellstuer i Finnmark. Reindriftsforvaltinga var sekretariat ...

                                               

Trolla Brug

Trolla Brug var eit skipsverft som låg ved Trolla i Trondheim. Det vart skipa i 1840 av fleire kjøpmenn og borgarmeister Henrik Lysholm. Trolla Brug vart opphavleg danna som eit støyperi som mellom anna laga omnar, vindauge, feiardørar og pipehat ...