ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396
                                               

Josefine av Noreg og Sverige

Josefine var dotter av Eugène de Beauharnais stesonen til Napoléon Bonaparte og Augusta av Bayern. Far hennar fekk tildelt tittelen Herzog von Leuchtenberg hertug av Leuchtenberg av kong Maximilian I av Bayern i 1817, etter at Napoleon var styrta ...

                                               

Sofie av Noreg og Sverige

Sofie av Noreg og Sverige var dronning av Noreg og Sverige. Ho var dotter av hertug Vilhelm I av Nassau og prinsesse Pauline av Württemberg i hertugdømmet Nassau. Sofia gifta seg med den framtidige kong Oscar II den 6. juni 1857 på slottet i Wies ...

                                               

Sophie av Mecklenburg

Sophie av Mecklenburg var dotter av hertug Ulrik III av Mecklenburg-Güstrow og Elisabeth av Danmark og dronning av Danmark-Noreg gjennom ekteskapet med Fredrik II av Danmark-Noreg. Fredrik var syskenbarnet hennar og 23 år eldre. Dei gifta seg 20. ...

                                               

Sophie Amalie av Braunschweig-Lüneburg

Sophie Amalie av Braunschweig-Lüneburg, Sophie Amalie av Danmark-Noreg var dronning av Danmark-Noreg gjennom ekteskapet sitt med Fredrik III. Sophie Amalie og Fredrik gifta seg i 1643. Ekteparet fekk fleire born; Kristian, tronfølgjar og seinare ...

                                               

Anne av Storbritannia

Anne av Storbritannia vart dronning av England, Skottland og Irland den 19. mars 1702. Den 1. mai jul. / 12. mai 1707 greg., då England og Skottland vart samla til éitt kongedøme, vart Anne den fyrste monarken i Storbritannia, ein posisjon ho had ...

                                               

Freden i Brömsebro

Freden i Brömsebro den 13. august 1645 avslutta den krigen som hadde gått føre seg frå 1643 mellom Sverige og Danmark-Noreg. Krigen fekk namnet Torstensonkrigen. Sverige sigra som ein del av framgangen under Trettiårskrigen. Fredssamtalane vart h ...

                                               

Freden i Lübeck

Freden i Lübeck 12. mai 1629 avslutta Keisarkrigen, eller den danske-norske medverknaden i Trettiårskrigen. Dei keisarlege katolikkane aksepterte å gje det erobra Jylland tilbake til Danmark mot ei betaling på 2 millionar riksdalar og avstå Holst ...

                                               

Freden i Roskilde

Freden i Roskilde er ei nemning på ei fredsavtale mellom Sverige og Danmark-Noreg. Den 26. februar 1658 vart avtala inngått i Roskilde. Kong Karl X Gustav av Sverige hadde frå Jylland gått over isen på Storebelt mot København med hæren sin. Frede ...

                                               

Claus Bendeke

Claus Bendeke var ein norsk embetsmann og eidsvollsmann. Bendeke var fødd i Vang i Hedmark, der faren hans var sorenskrivar. Han vart cand. jur. i 1788. Deretter var han handelsinspektør for kvalfangsten og handelen i handelskoloniane på Grønland ...

                                               

Thomas Bryn

Thomas Bryn var ein embetsmann, eidsvollsmann og stortingsmann frå Kongsberg. Bryn var son av Thomas Thomassen Bryn 1756-1830 som var damstigar og bergmusikant ved Kongsberg Sølvverk. I yngre år var han tilsett på stiftskontoret for Akershus, og ...

                                               

Wilhelm F.K. Christie

Christie var fødd i Kristiansund, son av ein kjøpmann. Elleve år gammal tok han til på latinskule i Bergen. Sidan frå 1794 studerte han jus ved Universitetet i København, cand. jur. i 1799. I åra 1801-08 var han tilsett på ulike offentlege kontor ...

                                               

Johan Collett

Johan Collett var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Collett var fødd i Prestø på Sjælland i Danmark. Han vart cand. jur. i 1793. Arbeidde i åra 1796-1802 i det danske rentekammeret. Frå 1802 var han fut i Buskerud, 1814 utnemnd til amtmann i ...

                                               

Jacob Darre

Jacob Hersleb Darre var ein norsk prest og eidsvollsmann. Darre var fødd i Overhalla, der far hans var sokneprest. Sjølv vart han student i 1776 og cand. theol. i 1784. Han tok deretter til som personalkapellan hos far sin i Overhalla, i 1792 var ...

                                               

Christian Adolph Diriks

Christian Adolph Diriks var ein dansk-norsk jurist som var utsending til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Diriks var fødd i København. Han byrja sturdere i 1790, og stod til cand. jur. i 1795. Frå 1799 arbeidde han ved hoff- og stadsretten i K ...

                                               

Just Henrik Ely

Just Henrik Ely var ein offiser og eidsvollsmann. Ely var fødd i Stavanger, som son av ein offiser og seinare tollar. Han vart korporal tolv år gammal, furer to år etter, og etter nye to år vart han i 1776 sersjant. I 1782 vart han sekondløytnant ...

                                               

Petter Johnsen Ertzgaard

Petter Johnsen Ertzgaard var ein norsk gardbrukar, kvartermeister og eidsvollsmann frå Stjørdal i Nord-Trøndelag. Han er i dag best kjent som den av eidsvollsmennene som kom lengst nordfrå. Ertzgaard gjorde teneste som underoffiser i det strinden ...

                                               

Ole Olsen Evenstad (1766–1833)

Ole Olsen Evenstad var ein norsk lensmann, gardbrukar, eidsvollsmann og stortingsmann frå Storelvdal. Evenstad vart våren 1783 lensmann i heimbygda etter far sin, knapt 17 år gammal. Denne stillinga hadde han heilt til han døydde. I 1803 overtok ...

                                               

Jens Fabricius

Jens Schouw Fabricius var ein norsk offiser og stortingsmann. Han var fødd i Larvik. Fabricius vart elev ved sjøkadettakademiet i København då han var elleve år gammal. I 1775 vart han kadett, 1777 underoffiser og 1778 løytnant. Kaptein vart han ...

                                               

Palle Fleischer

Palle Rømer Fleischer var ein norsk offiser og eidsvollsmann. Fleischer var fødd i Moss. I 1800 vart han fenrik ved det Norske jegerkorps, året etter sekondløytnant. Frå 1808 var han kaptein ved Norske livregiment, i 1813 kaptein og kompanisjef v ...

                                               

Lars Larssen Forsæth

Lars Larssen Forsæth var ein norsk gardbrukar, klokkar og eidsvollsmann frå Klæbu. Forsæth var gardbrukar på farsgarden Forset heimbygda Klæbu. Frå 1812 var han i tillegg klokkar i Klæbu. Forsæth var også med i forlikskommisjonen. Han stod for by ...

                                               

Hans Jacob Grøgaard

Hans Jacob Grøgaard var ein norsk prest, forfattar og stortingsmann. Han hadde særleg innverknad på norsk kultur gjennom sine skulebøker.

                                               

Frederik Heidmann

Frederik Hartvig Johan Heidmann var ein norsk embetsmann, eidsvollsmann og stortingsmann. Heidmann var fødd i Skogn i Nord-Trøndelag. Han var son av ein offiser i trondhjemske infanteriregiment. År 1795 vart han sjølv sekondløytnant i trondhjemsk ...

                                               

Iver Magnussen Hesselberg

Sjå òg Iver Hesselberg II Iver Magnussen Hesselberg var ein skipper, offiser og eidsvollsmann frå Larvik. Han var far til Magnus Hesselberg. Hesselberg var son av ein kjøpmann og skipsreiar. Han vart tidleg foreldrelaus og arbeidde som sjømann. B ...

                                               

Hieronymus Heyerdahl

Heyerdahl var fødd i Aremark, der far hans var sorenskrivar. Han gjekk på latinskulen i Kristiania, og vart student i 1790. I 1794 fullførte han si teologiske utdanning og vart cand. theol. Året etter personleg kapellan i Ringsaker, frå 1799 i li ...

                                               

Ole Holck

Holck var fødd i bygda Leirvik i Hyllestad kommune. Foreldra var kaptein Hans Henrik Horneman Holck og Margrete Tostrup, og han var nummer tre i ein søskenflokk på 14. I 1812 gifta Holck seg med Karen Hansen, dotter til Kirsten Finde Harberg Lega ...

                                               

Peter Hount

Peter Ulrik Magnus Hount var ein dansk-norsk prest, eidsvollsmann og stortingsmann. Hount kom til verda i Igens på øya Als i Danmark, der far hans var prest. Då han var eitt år gamal flytta familien til Søgne i Vest-Agder, der far hans var soknep ...

                                               

Ole Svensson Iglerød

Ole Svennsson Iglerød var ein soldat, gardbrukar og eidsvollsmann frå Aremark i Østfold. Iglerød var son av ein gardbrukar i Aremark. I ungdomen gjekk han på skule i Fredrikshald. 1808-14 var han musketer ved søndenfjeldske infanteriregiment. I 1 ...

                                               

Lars Johannes Irgens

Lars Johannes Irgens var ein norsk offiser, embetsmann og eidsvollsmann. Irgens var fødd i Hoff i Solør, der far hans, Hartvig Irgens, var prest. Nokre år var han løytnant i opplandske dragonkorps. I 1801 gifta Irgens seg med Christiane Louise Sm ...

                                               

Andreas Kiønig

Andreas Aagaard Kiønig var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Kiønig var fødd i Grue. Han vart uteksaminert cand.jur. i 1790. Åra 1793 til -98 var han tilsett i kanselliet i København. Frå 1798 var han sorenskrivar i Østerdalen. Kiønig var me ...

                                               

Thomas Konow

Thomas Konow var ein norsk sjøoffiser og stortingsrepresentant. Konow var frå Bergen, bror av Wollert og August Konow. Frå 1808 til -13 var Konow på sjøkadettinstituttet i København. 1813 vart han sekondløytnant i marinen og beordra til teneste p ...

                                               

Arnoldus Koren

Arnoldus von Westen Sylow Koren var ein norsk embetsmann, eidsvollsmann og stortingsmann. Koren var fødd i Bergen, der far hans var kjøpmann. Sjølv vart han student frå katedralskulen i byen i 1784, og cand. jur. i 1789. Same året byrja han som v ...

                                               

Hilmar Meincke Krohg

Hilmar Meincke Krohg var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Krohg gjekk ut av Trondheim katedralskole i 1794. Deretter studerte han jus ved universitetet i København, men oppheldt seg i Noreg 1795-97. Han tok juridisk embetseksamen i 1799. Ha ...

                                               

Jacob Erik Lange

Jacob Erik Lange var ein norsk offiser og eidsvollsmann. Lange var fødd i Bergen, som son av ein prokurator. Han vart offiser i 1789, premierløytnant i 1798. I 1808 vart han kaptein i 2. trondhjemske infanteriregiment, ti år seinare kompanisjef f ...

                                               

Zacharias Melleby

Zacharias Rasmussen Melleby var ein soldat, gardbrukar og eidsvollsmann frå Skjeberg i Østfold. Melleby var fødd på garden Utengen i Skjeberg, som far hans dreiv. Sjølv var han soldat i krigen 1807-14. Under kampane på Prestbakke den 10. januar 1 ...

                                               

Hans Midelfart

Hans Christian Ulrik Midelfart var ein norsk prest og eidsvollsmann. Midelfart var fødd på Byneset prestegard i Sør-Trøndelag. Han vart cand. theol. i 1794. Sidan var han fyrst lærar ved borgarskulen og så på latinskulen i Trondheim. Sokneprest i ...

                                               

Lauriz Oftedahl

Lauriz Andreas Oftedahl var ein norsk lærar, prest og eidsvollsmann. Oftedahl var fødd i København, faren var ein norsk offiser. Han voks delvis opp i Kristiansand, og vart derifrå student i 1796. I 1800 vart han cand. theol. Same året vart han l ...

                                               

Christopher Omsen

Christopher Frimann Omsen var ein norsk høgsterettsadvokat og medlem av riksforsamlinga på Eidsvoll. Omsen var fødd i Bergen, og vart i 1783 student frå Bergens katedralskule. I åra etter var han huslærar i Noreg, og deretter juridisk manuduktør ...

                                               

Anders Rambech

Anders Rambech, fødd Anders Graneng, var ein embetsmann, eidsvollsmann og stortingsmann frå Kvikne i Sør-Trøndelag. Rambech var fødd i Kvikne, faren arbeidde som pliktfut for Røros koparverk. Presten Anders Rambech i Kvikne tok seg av han og ga h ...

                                               

Eilert Ramm

Eilert Waldemar Preben Ramm var ein norsk offiser og eidsvollsmann. Ramm var fødd på Furnes i Hedmark, som son av ein offiser. Han var volontør i det sjællandske lette dragonregimentet i 1787. I 1790 vart han sekondløytnant i Oplandske Dragonregi ...

                                               

Jonas Rein

Jonas Rein var ein norsk prest og eidsvollsmann. Rein var fødd i Øksendal på Nordmøre, der far hans var sokneprest. Han vart student i 1777 og cand. theol. i 1780. År 1781 var han huslærar hos ein godseigar i Buskerud, åra 1783-85 budde han i Dra ...

                                               

Andreas Rogert

Andreas Rogert var ein norsk justitiarius og medlem av riksforsamlinga på Eidsvoll. Rogert var fødd i Trondheim. I 1779 vart han cand. jur. i København, og same året vart han utnemnd til auditør på Vardøhus. Rogert var sorenskrivar i Sunnfjord fr ...

                                               

Frederik Schmidt

Frederik Schmidt var ein norsk-dansk teolog, diktar og eidsvollsmann. Frederik Schmidt var fødd i Asminderød på Sjælland i Danmark. Far hans, Christian Schmidt, vart i 1773 biskop i Akershus stift og familien flytta til Kristiania. Sjølv studerte ...

                                               

Hans Stabel

Hans Jacob Stabel var ein norsk prest og eidsvollsmann. Stabel var fødd i Onsøy i Østfold, der faren var sokneprest. Sjølv vart han cand. theol. 1792, og personalkapellan heime i Onsøy. Frå 1799 var han residerande kapellan i Slidre i Oppland, ti ...

                                               

Frederik Wilhelm Stabell

Frederik Wilhelm Bruenech Stabell var ein norsk offiser og eidsvollsmann. Stabell var overjeger ved søndenfjeldske gevorbne infanteriregiment 1777. Åra 1780-83 var han elev ved den matematiske skulen krigsskulen i Christiania, vart ved avgangen f ...

                                               

Olav Knutsson Tveiten

Olav Knutsson Tveiten var ein norsk lærar, lensmann, gardbrukar og eidsvollsmann frå Valle i Aust-Agder. Han var fødd og oppvaksen på garden Nordigard Tveiten i Valle. Frå 1776 var han omgangsskulelærar i Valle, eit yrke han hadde fram til 1785. ...

                                               

Georg Wasmuth

Georg Ulrik Wasmuth var ein norsk offiser og eidsvollsmann. Wasmuth var fødd i Kristiansund, der faren var kjøpmann. Han vart offiser i 1805, steig til kaptein i Første Trondhjemske Infanteri-Regiment i 1811. Etter å ha kjempa mot svenskane i fel ...

                                               

Laurits Weidemann

Lauritz Weidemann var fødd på Sukkestad på Toten som son av Lars Christophersen Weidemann, fut i Nedenes futedømme, og Marie Sommerfelt. Weidemann vart 16. desember 1797 gift med Ditlevine Marie Qvist 1774-1866 frå Sandstø ved Arendal. Dei fekk t ...

                                               

Nicolai Wergeland

Nicolai Wergeland var ein norsk teolog, skribent og politikar, kjend som ein av opphavsmennene til Den norske grunnlova. Han var éin av i alt 14 prestar som var med i Riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 og gjorde ein stor innsats i konstitusjonsko ...

                                               

Gregers Wulfsberg

Gregers Winther Wulfsberg var ein norsk embetsmann, eidsvollsmann og stortingsmann. Wulfsberg var fødd i Tønsberg, som son av ein byfut. Sjølv vart han student i 1801, og cand. jur. i 1804. 1805-07 var han tilsett i det danske kanselliet i Københ ...

                                               

Helge Ellingsen Waagaard

Helge Ellingsen Waagaard var ein soldat og eidsvollsmann frå Norderhov i Buskerud. Waagard var fødd i Lunde sokn i Norderhov, faren hans var ein rik bonde som eigde fleire gardar. Sjølv var han i 1814 musketer ved det ringerikske kompani av 2. na ...