ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 395
                                               

Øksendal

Sjå òg Øksendal i Vest-Agder Øksendal er ein tidlegare kommune i Sunndal i Møre og Romsdal. Senteret for kommunen var Øksendalsøra. Elva Usma renn gjennom dalen. Frå 1837 var Øksendal del av Sunndal formannskapsdistrikt. I 1854 blei Øksendal skil ...

                                               

Åsskard

Åsskard er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Møre og Romsdal som frå 1837 vart del av Stangvik formannskapsdistrikt. Åsskard vart skilt ut som eigen kommune 1. mai 1895. Kommunen hadde då 629 innbyggjarar. 1. juli 1915 vart ein del av Halsa ko ...

                                               

Ankenes

Ankenes er ein tidlegare kommune i Nordland fylke. Frå 1837 utgjorde Ankenes saman med Evenes Evindnæs og Ballangen Ofoten formannskapsdistrikt. 1. januar 1884 vart Ankenes og Evenes eigne kommunar. Ankenes hadde då 1 734 innbyggjarar. 1. januar ...

                                               

Bjørnskinn

Bjørnskinn er ein busetnad og eit sokn i Andøy kommune i Nordland. Busetnaden ligg sør på Andøya ved Risøysundet; soknet utgjer den sørlege delen av Andøy kommune, dvs. også område på den nordvestre delen av Hinnøya. Bjørnskinn kyrkje ligg nord f ...

                                               

Drevja

Drevja eller Drevjo er ein dal og ei elv i Vefsn kommune i Nordland. Drevja var i tida 1927-1962 ein eigen kommune kommunenr. 1823. Utanom denne tidbolken har Drevja høyrd til Vefsn kommune. Drevja er òg eit sokn i Vefsn prestegjeld. Drevja kyrkj ...

                                               

Dverberg

Dverberg er ein liten busetnad i Andøy kommune i Nordland på austsida av Andøya med Fv82. Staden hadde ca. 238 innbyggjarar i 2001. Like nord for busetnaden ligg Dverberg kyrkje, ei åttekanta trekyrkje bygd i 1843. Tidlegare vart Myre brukt som n ...

                                               

Dønnes

Dønnes er ein gard og eit tidlegare maktsentrum i Dønna kommune på Helgeland. Alt i sagatida høyrer vi om Grankjel på Dønnes som stridde med Hårek på Tjøtta. Frå 1400-talet var garden sentrum for Dønnesgodset. Per dags dato vert Dønnes Gård drive ...

                                               

Elsfjord

Elsfjord er ein tidlegare kommune i Nordland. Kommunen vart skild ut frå Hemnes som eigen kommune i 1929. Frå 1. januar 1962 vart Elsfjord slått i hop med Drevja, Vefsn og Mosjøen kommunar til Vefsn kommune. Elsfjord er òg eit sokn i Vefsn preste ...

                                               

Nordvik

Nordvik var i tida 1917–1962 ein eigen kommune, utskilt 1. juli 1917 frå Herøy kommune, og omfatta sørdelen av øya Dønna, unntatt den aller sørlegaste delen med garden Åkvika, vidare øyane frå Skorpa sørover til og med Tranøya, og Vandve m.fl. øy ...

                                               

Sør-Rana

Sør-Rana er ein tidlegare kommune i Nordland fylke, frå 1837 del av Hemnes formannskapsdistrikt. Sør-Rana vart skild ut som eigen kommune i 1929. Kommunen hadde ved etableringa 1 708 innbyggjarar. I tillegg vart Elsfjord skild ut frå Hemnes på sa ...

                                               

Hjelmeland bygdemuseum

Hjelmeland bygdemuseum er eit lokalmuseum i Hjelmeland kommune i Ryfylke. Det er ei avdeling under Ryfylkemuseet. Sidan hausten 2007 har det halde til i Vågahuset i Hjelmelandsvågen, med inngang gjennom Hjelmeland bibliotek.

                                               

Limagarden

Limagarden er eit bygdemuseum i Gjesdal kommune i Rogaland, like utanfor tettstaden Ålgård. Sidan 2004 har det vore drifta av Jærmuseet. Garden var i bruk til opp mot 1980. Den siste bebuaren døydde i 1985, og hadde testamentert garden til kommun ...

                                               

Museum Stavanger

Museum Stavanger, som nyttar kortforma MUST, er eit aksjeselskap i Stavanger som vart skipa ved konsolideringa av Stavanger Museum og Rogaland Kunstmuseum ei eining 1. juli 2010, og er ei samansetjing av fem avdelingar med underinstitusjonar: 1. ...

                                               

Vitenfabrikken

Vitenfabrikken er eit vitensenter og museum i sentrum av Sandnes i Rogaland. Det opna i 2008. Vitenfabrikken er den største avdelinga i Jærmuseet med 70 558 besøkende i 2013. Vitenfabrikken er eit moderne vitensenter, der publikum blir oppfordra ...

                                               

Fister

Fister er ei bygd og eit kyrkjesokn i Hjelmeland kommune. Fister var tidlegare òg ein kommune. Det er eigen skulekrins i bygda, men borna sin skulegang er todelt. Barneskulen går borna her på Fister skule, medan dei går ungdomstrinnet på Hjelmela ...

                                               

Madla

Madla er ein bydel i Stavanger med 18 991 innbyggjarar i pr. 2004. Flatevidda til bydelen er 13.87 km². I Madla er det fire valkrinsar: Kvernavik, Sunde, Madlamark og Hafrsfjord. Madla var ein eigen kommune i tidsrommet frå 1930 til 1965. Kommune ...

                                               

Torvastad

Torvastad er ein tidlegare norsk kommune i Rogaland fylke, oppretta som Torvastad formannskapsdistrikt i 1837. 1. februar 1855 vart Haugesund 1066 innb skild ut frå Torvastad. Torvastad hadde 3242 innbyggjarar etter delinga. 1. november 1881 vart ...

                                               

Fylkesveg 82 i Nord-Trøndelag

Sjå òg fylkesveg 82 fleirtyding Fylkesveg 82 i Nord-Trøndelag går mellom Keiserås og Kråkmo i Leksvik kommune. Vegen er 13.7 km lang. Han fylgjer austsida av Storvatnet. Det er vedteke å oppgradere vegen slik at han vert del av fylkesveg 715.

                                               

Fylkesveg 491 i Nord-Trøndelag

Sjå òg fylkesveg 491 fleirtyding. Fylkesveg 491 i Nord-Trøndelag går mellom Fjell og Bøle i Flatanger kommune. Trasear: Fjell - Gråhammaren 25.8 km, Vontfjellet - Bøle 1.5 km Mellom Gråhammaren og Vontfjellet går vegen eit lite stykke i Osen komm ...

                                               

Fylkesveg 7 i Sør-Trøndelag

Sjå òg fylkesveg 7 fleirtyding. Fylkesveg 7 i Sør-Trøndelag går i Osen kommune mellom fylkesgrensene ved Gråhammeren og Vontfjellet. Vegen er 4.1 km lang.

                                               

Fylkesveg 55 i Sør-Trøndelag

Sjå òg fylkesveg 55 fleirtyding. Fylkesveg 55 i Sør-Trøndelag går mellom Mørreaunet i Åfjord kommune og fylkesgrensa ved Sela. Vegen er 38.7 km lang. Vegen går frå Mørreaunet til Osa, vidare langs sørsida av Storvatnet og fylgjer Sørdalen til fyl ...

                                               

Fylkesveg 950 i Sør-Trøndelag

Sjå òg fylkesveg 950 fleirtyding. Fylkesveg 950 i Sør-Trøndelag går mellom Rotvoll i Trondheim kommune og Gjevingåsen ved Muruvika i Malvik kommune. Vegen er 23.3 km lang. Vegen fylgjer stort sett den tidlegare traseen til E 6.

                                               

Hjuldampskipet "Norge"

Bergenske hadde starta opp rutefart frå Bergen til Hamburg i 1852 via Stavanger og Kristiansand, og ruta gjekk så pass bra med DS "Bergen" at dei ønskte å utvide med eit skip til. Kaptein Jacob Rieck Ege, som hadde skaffa "Bergen", vart på ny sen ...

                                               

Hof

Hof er ein tidlegare innlandskommune nord i Vestfold fylke. I den tidlegare kommunen ligg Hof sentrum, Sundbyfoss og Eidsfoss, kjend for det nedlagde jarnverket Eidsfos Jernverk. Kommunen omfatta den sørlege delen av den store innsjøen Eikeren me ...

                                               

Andebu

Andebu kommune er ein tidlegare kommune i Vestfold fylke. Han vart skipa i 1838 i samband med innføringa av formannskapslovene frå 1837 og blei slått saman med Stokke og Sandefjord kommune 1. januar 2017. Namnet blir uttala annebu, preposisjonen ...

                                               

Lardal

Lardal er ein tidlegare norsk kommune i Vestfold fylke. Innlandskommunen omfatta den øvste delen av Lågendalen med Numedalslågen i fylket, med sidedalen Herlandsdalen i nordvest og åsane omkring. I vest grensa Lardal til Telemark og i nord og nor ...

                                               

Nøtterøy

Nøtterøy er ein tidlegare kommune i Vestfold fylke, som frå 1. januar 2018 er ein del av Færder kommune. Kommunen var ein øykommune med Nøtterøy, Veierland og Føynland som utgjorde størstedelen av arealet. I tillegg kom om lag 175 andre større og ...

                                               

Stokke

Stokke kommune er ein tidlegare kommune i Vestfold fylke. Han blei slått saman med Andebu og Sandefjord til nye Sandefjord kommune 1. januar 2017. Stokke kommune grensa i aust til Tønsberg og Nøtterøy, i sør til Sandefjord, i nord til Re og i ves ...

                                               

Tjøme

Tjøme er ein tidlegare kommune i Vestfold fylke, som frå 1. januar 2018 er ein del av Færder kommune. Den tidlegare kommunen låg på øyene Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Kommunen hadde grenser til Tønsbergfjorden og Sandefjord kommune i vest, til Vreng ...

                                               

Blåveis

Blåveis er ein fleirårig urt i soleiefamilien. Han har karakteristiske, leverforma, vintergrøne blad og blå blomar i april–mai. Planten vert om lag 10 cm høg. Blåveisen finst i Europa nord til Skandinavia og Finland, og sør til Apenninane og Pyre ...

                                               

Borg bispedømme

Borg bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Bispedømmet omfattar heile Østfold fylke og Akershus fylke utanom kommunane Asker og Bærum, som høyrer til Oslo bispedømme. Biskopen har sete i Fredrikstad med Fredrikstad domkyrkje. Biskopen ...

                                               

Nedre Romerike prosti

Nedre Romerike prosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo i Akershus fylke. Prosten har sete på Lillestrøm.

                                               

Nordre Follo prosti

Nordre Follo prosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Enebakk, Oppegård og Ski i Akershus fylke. Prosten har sete i Ski i Akershus. Prostiet blei oppretta i 2011 da Follo prosti blei delt i to, Nor ...

                                               

Søndre Follo prosti

Søndre Follo prosti er eit tenestedistrikt i Den norske kyrkja. Prostiet ligg i Borg bispedøme og vart oppretta i 2011 då Follo prosti vart delt i to; Søndre og Nordre Follo prosti. Prostiet femner kommunane Frogn, Nesodden, Vestby og Ås sør i Ak ...

                                               

Vestregionen

Vestregionen er eit regionalt samarbeidsorgan på friviljug basis som er sett saman av fylkeskommunane Akershus og Buskerud og til saman 16 kommunar vest for Oslo som reknar seg som ein sams og samanhengande region, sjølv om dei høyrer til i kvart ...

                                               

Øvre Romerike prosti

Øvre Romerike prosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker i Akershus fylke. Prosten har sete på Jessheim. Prostiet har historie minst attende til re ...

                                               

Mette-Marit av Noreg

Mette-Marit er kronprinsesse av Noreg, gift med kronprins Haakon Magnus av Noreg. Kronprinsesse Mette-Marit vart fødd Mette-Marit Tjessem Høiby som dotter av journalist Sven Olaf Bjarte Høiby og bankfunksjonær Marit Tjessem. Ho vart gift med kron ...

                                               

Märtha av Noreg

Kronprinsesse Märtha av Noreg var kronprinsesse av Noreg frå 1929 til ho døydde i 1954. Märtha vart fødd i Stockholm i Sverige 28. mars 1901 som svensk og norsk prinsesse av slekta Bernadotte. Ho var nest eldste dotter av prins Carl Bernadotte av ...

                                               

Anna Kathrine av Brandenburg

Anna Kathrine av Brandenburg var dronning av Danmark-Noreg gjennom ekteskap med Kristian IV. Ho var fødd i Wolmirstedt i Sachsen-Anhalt og var dotter av Joakim Frederik av Brandenburg og Katarina av Küstrin. Anna Kathrine blei gift med Kristian p ...

                                               

Blanka av Namur

Blanka kalla Blance eller Blantze i samtidige kjelder, namnet kan også moderniserast til Blanca eller Blanche) var fødd i slottet i Namur i noverande Belgia. Ho var dotter av grev Johan av Namur og grevinne Maria av Artois, som stamma frå kong Lu ...

                                               

Caroline Mathilde av Danmark-Noreg

Caroline Mathilde var dronning av Danmark-Noreg gjennom sitt ekteskap med Kristian VII av Danmark-Noreg. Ho er særleg hugsa for sitt forhold med den tyske livlegen Johann Friedrich Struensee. Caroline Mathilde var dotter av Fredrik Ludvig av Hann ...

                                               

Charlotte Amalie av Hessen-Kassel

Charlotte Amalie av Hessen-Kassel, var dronning av Danmark-Noreg gjennom ekteskap med Kristian V. Ho var dotter av landgreve Vilhelm VI av Hessen-Kassel og Hedvig Sophie av Brandenburg. Charlotte Amalie fekk ei god utdanning både innan språk, nat ...

                                               

Desideria av Sverige og Noreg

Desideria var dronning av Sverige og Noreg frå 1818 til 1844. Ho var døypt Bernhardine Eugenie Désirée Clary. Ho er stammor til Huset Bernadotte, som framleis sit på den svenske trona.

                                               

Emma av Normandie

Emma av Normandie var ei normannisk adelskvinne som blei dronning av England, Danmark og Noreg gjennom to ekteskap. Emma var dotter av hertug Rikard I av Normandie og den andre kona hans, Gunnora. Ho blei gift med kong Ethelred den rådville av En ...

                                               

Eufemia av Arnstein

Eufemia av Arnstein var gift med Håkon V Magnusson og var dermed dronning av Noreg. Eufemia var dotter av grev Günther av Arnstein, men voks opp hjå morfaren, fyrst Vitzlav II av Rygen. Våren 1299 blei ho vigd til Håkon Magnusson i Mariakirken i ...

                                               

Gunnhild kongsmor

Gunnhild kongsmor var ei norsk dronning som var gift med Eirik Blodøks. Kjeldene er usamde om opphavet hennar, den islandske tradisjonen ved Snorre Sturlason seier ho var dottera til Ossur Tote, og difor vert ho også omtala som Gunnhild Ossurdott ...

                                               

Ingerid Ragnvaldsdotter

Ingerid Ragnvaldsdotter var dronning i Noreg i 1130-åra, da ho var gift med kong Harald Gille. Ingerid var dotter av den svenske stormannen Ragnvald Ingesson, som kan ha høyrt til den kongelege Stenkilætta. Ingerid var gift med og hadde forhold t ...

                                               

Josefine av Noreg og Sverige

Josefine var dotter av Eugène de Beauharnais stesonen til Napoléon Bonaparte og Augusta av Bayern. Far hennar fekk tildelt tittelen Herzog von Leuchtenberg hertug av Leuchtenberg av kong Maximilian I av Bayern i 1817, etter at Napoleon var styrta ...

                                               

Sofie av Noreg og Sverige

Sofie av Noreg og Sverige var dronning av Noreg og Sverige. Ho var dotter av hertug Vilhelm I av Nassau og prinsesse Pauline av Württemberg i hertugdømmet Nassau. Sofia gifta seg med den framtidige kong Oscar II den 6. juni 1857 på slottet i Wies ...

                                               

Sophie av Mecklenburg

Sophie av Mecklenburg var dotter av hertug Ulrik III av Mecklenburg-Güstrow og Elisabeth av Danmark og dronning av Danmark-Noreg gjennom ekteskapet med Fredrik II av Danmark-Noreg. Fredrik var syskenbarnet hennar og 23 år eldre. Dei gifta seg 20. ...