ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39
                                               

Skålvikfjorden

Skålvikfjorden er ein fjordarm av Vinjefjorden i Halsa i Heim kommune på Nordmøre. Skålvikfjorden strekkjer 9.5 km sørover til Betna. Den same geologiske renna fortset nordom Vinjefjorden i Solåsundet i Aure kommune. Fjorden har innløp ved Korsne ...

                                               

Snillfjorden

Snillfjorden er ein fjordarm av Hemnfjorden i Snillfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 14 km austover til tettstaden og kommunesenteret Krokstadøra i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Hafsno i nord og Forrahammaren i sør. By ...

                                               

Stjørnfjorden

Stjørnfjorden er ein fjordarm av Trondheimsfjorden i Bjugn, Ørland og Indre Fosen kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 20 km nordaustover til Inner-Råkvågen i botn av Nordfjorden. Fjorden deler seg i to armar, Nordfjorden og Sørfjorden. Fjo ...

                                               

Svesfjorden

Svesfjorden er ein fjord i Osen kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 9 km søraustover til garden Sve, som har gjeve namn til fjorden. Fjorden har innløp mellom bygda Seter i nord og Helvikneset i sør. Det er forholdsvis få busetnader langs ...

                                               

Sørfjorden i Sør-Trøndelag

Sørfjorden er ein fjordarm av Stjørnfjorden i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 6 km nordaustover til Mælan i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Holsundvika i nordvest og Tånårvika i søraust. Halvøya Bergkallen strekk ...

                                               

Tarvafjorden

Tarvafjorden er ein fjord i Ørland kommune i Trøndelag mellom øygruppa Tarva i vest og fastlandet i aust. Fjorden har ei lengd på om lag 12 km og grensar til Frohavet i begge endar. Fjorden har innløp i nord mellom Tristeinen i vest og Kvaløy fyr ...

                                               

Trondheimsfjorden

Trondheimsfjorden er den tredje lengste fjorden i Noreg med ei lengd på 130 km. Fjorden ligg i Midt-Noreg og strekkjer seg frå Ørland, søraustover mot Trondheim, og derfrå mot nordaust til Steinkjer. Det djupaste punktet er på 617 meter ved Agden ...

                                               

Trondheimsleia

Trondheimsleia er havområdet mellom Smøla og Aure på Nordmøre og mellom Hitra og kommunane Hemne, Snillfjord og Agdenes i Trøndelag. Trondheimsleia strekkjer seg 94 km nordaustover frå nordsida av Tustna i sørvest til innløpet til Trondheimsfjord ...

                                               

Verrafjorden

Verrafjorden er ein fjordarm av Trondheimsleia i Agdenes og Snillfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 8 km aust- og sørover til Steinsdalen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom sjølve Agdenes i nord og Seterneset i sør. Fjorde ...

                                               

Verrasundet

Verrasundet er ein 22 km lang fjordarm av Trondheimsfjorden som strekkjer seg sørvestover frå Beitstadfjorden i kommunane Verran og Inderøy i Trøndelag. Fjorden har innløp mellom Skjelstad i vest og Finnsvika i aust. Verrastranda ligg på vestsida ...

                                               

Vinjefjorden på Nordmøre

Vinjefjorden er ein smal og lang fjord som strekkjer seg frå Hemne i Trøndelag til Aursundet og Valsøyfjorden i Aure og Halsa i Møre og Romsdal. Europaveg 39 går langs heile sørsida av fjorden, medan Fylkesveg 359 går langs delar av nordsida. Vin ...

                                               

Åfjorden i Åfjord

Åfjorden er ein fjord i Åfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 14 km nordaustover til Å i Åfjord i botn av fjorden. Fjorden har innløp frå Lauvøyfjorden ved Straumsholmen i sørvest. Sør for Straumsholmen går Oldfjorden sørvestover, med ...

                                               

Åsenfjorden

Åsenfjorden er ein fjordarm av Trondheimsfjorden i kommunaen Stjørdal, Levanger og Frosta i Trøndelag. Fjorden ligg nordaust for Trondheim og strekkjer seg om lag 15 km nordaustover på austsida av Frosta. Fjorden har innløp mellom Gullberget i ve ...

                                               

Åstfjorden

Åstfjorden er ein fjordarm av Hemnfjorden i Snillfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 14 km austover til Åstsjøen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Tynsøya i nord og Krombukta i sør. Litt inn i fjorden ligg gardsbruka Vågan ...

                                               

Byfjorden ved Tønsberg

Byfjorden er ein fjord i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark. Han utgjer den inste delen av Tønsbergfjorden, som igjen er ein sidefjord i Oslofjorden, og går mellom Kanalen i Tønsberg, Tønsberghus og Jarlsberg travbane. Inst i fjorden ligg Il ...

                                               

Eidangerfjorden

Eidangerfjorden er ein fjord i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Han er 6 km lang, og strekkjer seg frå mellom Brevik og Sandøya, inn i Eidanger, til Nystrand. Den største øya er Kattøya inst i fjorden, ved camping- og badeplassen Olavsbe ...

                                               

Frierfjorden

Frierfjorden er den lengste fjorden i Vestfold og Telemark. Han ligg i Grenland, har innløp mellom Brevik og Stathelle og strekkjer seg 15 km inn til munningen av Porsgrunnselva. Ved munningen av Porsgrunnselva strekkjer Gunnekleivfjorden seg sør ...

                                               

Gunnekleivfjorden

Gunnekleivfjorden er ein liten fjordarm av Frierfjorden i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Vestsida av fjorden består av den opphavlege halvøya Herøya, med Norsk Hydro sitt fabrikkanlegg, medan austsida høyrer til Skrapekleiv, ein del av ...

                                               

Larviksfjorden

Larviksfjorden er ein 7 km lang fjord som strekkjer seg frå linja Stavernodden fyr – Malmøya og inn til Larvik med Batteristranda heilt inst. Viksfjorden er ein 7 km lang sidefjord som strekkjer seg på nordsida av Malmøya og nordaustover mot Vike ...

                                               

Mørjefjorden

Mørjefjorden er ein fjord i innseglinga til Grenland, på grensa mellom kommunane Porsgrunn og Larvik i Vestfold og Telemark. Han er 4.5 km lang, og strekkjer seg frå vestsida av Mølen i nærleiken av Helgeroa og inn til Sildevika ved Mørje. Håøya ...

                                               

Ytre Oslofjord

Ytre Oslofjord er den delen av Oslofjorden som er sør for Drøbaksundet. Oslofjorden strekkjer seg til Langesund ved Telemarkskysten i sør og går over mot svenskegrensa i aust. Drammensfjorden munnar ut i Ytre Oslofjord ved Hurumlandet. Skjergards ...

                                               

Sandefjordsfjorden

Sandefjordsfjorden er ein fjord i Sandefjord kommune. Han ligg vest for Vesterøya og strekker seg om lag 10 km inn mot byen Sandefjord som ligg inst i fjorden, og som fjorden er kalla opp etter. Innløpet til fjorden er mellom Holtskjæra i aust og ...

                                               

Tønsbergfjorden

Tønsbergfjorden er ein fjord som strekkjer seg i retninga nord-sør mellom øyane Tjøme og Nøtterøy i Færder kommune i aust og Sandefjord kommune i vest frå Ytre Oslofjord i sør mot Tønsberg i nord. Fjorden er om lag 25 km lang og er den lengste fj ...

                                               

Aldefjorden

Aldefjorden er ein 11 km lang fjord i Askvoll kommune i Vestland mellom Værlandet i vest og Atløy i aust. Fjorden ligg like nord for innløpet til Vilnesfjorden, den ytste delen av Dalsfjorden. Fjorden er kalla opp etter øya Alden, som ligg nordve ...

                                               

Aurlandsfjorden

Aurlandsfjorden er ein om lag 29 kilometer lang fjordarm på sørsida av Sognefjorden. Han ligg i kommunane Lærdal, Aurland og Vik. Fjorden har innløp mellom Staven nær Fresvik i vest og Solsnes nær garden Buene i aust. Like innanfor innløpet ligg ...

                                               

Austefjorden i Sund

For andre tydingar, sjå Austefjorden. Austefjorden er ein fjordarm på nordsida av Korsfjorden i Øygarden kommune i Vestland. Det meste av fjorden ligg mellom Toftøya i vest og Sotra i aust. Fjorden strekker seg 8 km til Eide. Innløpet til fjorden ...

                                               

Austfjorden

For fjorden på Svalbard med same namn, sjå Austfjorden på Spitsbergen. Austfjorden er ei fortsetjing av Fensfjorden i kommunane Masfjorden og Alver i Vestland fylke. Han har ei lengd på om lag 20 km og strekkjer seg søraustover. Eidatrædet rett n ...

                                               

Berlepollen

Berlepollen er ein liten fjordarm på nordsida av Frøysjøen på Bremangerlandet i Bremanger kommune i Vestland. Han har ei lengd på nesten 6 km og er omgjeven av over 500 meter høge og bratte fjell på kvar side. Grendene Øgarden og Berle, som fjord ...

                                               

Bjørnafjorden

Bjørnefjorden er namnet på ein liten fjord i Solund kommune. For kommunen, sjå Bjørnafjorden kommune. Bjørnafjorden er ein fjord i mellom kommunane Tysnes i sør, Bjørnafjorden i nord og vest og Austevoll i vest. Fjorden er ein del av hovudfartsår ...

                                               

Buefjorden

Buefjorden er ein fjord ytst i havgapet langs kommunegrensa mellom Solund i sør og Askvoll i nord. Den indre delen av fjorden ligg i Fjaler kommune i Sunnfjord i Vestland fylke. Fjorden har ei lengd på om lag 16 km og strekkjer seg frå vest til a ...

                                               

Byfjorden ved Bergen

Byfjorden er ein fjord mellom Askøy og Bergen som går inn til sentrum av Bergen. Fjorden strekkjer seg 16 km på sørsida og austsida av Askøy. Fjorden er ei fortsetjing av Hjeltefjorden. Det sørvestlege innløpet til fjorden ligg mellom Nordre Drot ...

                                               

Dalsfjorden i Sunnfjord

Sjå Dalsfjorden på Sunnmøre for fjorden med same namn på Sunnmøre. Dalsfjorden er ein fjord i Sunnfjord i Vestland fylke i kommunane Askvoll, Fjaler og Sunnfjord. Dalsfjorden skjer seg austover inn i landet sørom Atløy. Ytste delen av fjorden, fr ...

                                               

Dåfjorden på Stord

Dåfjorden er ein fjord på øya Stord på grensa mellom kommunane Stord og Fitjar. Fjorden er delt i to, ein del går rett sørover og ein del rett nordover, og frå nord til sør er fjorden om lag 6 km lang. Innløpet er derimot frå vest og midt i innlø ...

                                               

Eidfjorden

For fjordar med liknande namn sjå Eidsfjorden. Eidfjorden er den inste delen av Hardangerfjorden og strekkjer seg 28 km austover frå enden av Utnefjorden og byrjinga av Sørfjorden. Fjorden ligg i kommunane Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Voss i Ve ...

                                               

Eidsfjorden i Askvoll

Eidsfjorden er ein fjordarm av Stongfjorden i Askvoll kommune i Vestland fylke. Fjorden strekkjer seg 3.5 km sørover. Eidsfjorden har innløp mellom Holmen ved garden Halsane på vestsida og Korsneset på austsida. I botn av fjorden ligg Eidsvika og ...

                                               

Eiesfjorden

Eiesfjorden er ein liten fjordarm av Fuglsetfjorden på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Han har ei lengd på 1.8 km og går søraustover til Søreidet. Fjorden har innløp mellom Kroppa i sør og Eidesberget i nord og er omgjeve av fjella Se ...

                                               

Fedjefjorden

Fedjefjorden er ein vid fjord mellom Fedje i vest og Fosnøyna i Austrheim i aust. Fjorden har ei lengd på om lag 12 km frå nordvest til søraust og held fram i søraust som Hjeltefjorden. I nord går Fensfjorden austover, medan Sognesjøen, den ytste ...

                                               

Fensfjorden

Fensfjorden er ein fjord i Vestland. Fjorden har ei lengd på 30 km søraustover til han deler seg i Masfjorden og Austfjorden. Medrekna heile Austfjorden, som er ei fortsetjing av Fensfjorden søraustover, er fjorden 50 km lang. Fjorden ligg i komm ...

                                               

Flekkefjorden

Flekkefjorden er ein fjordarm av Dalsfjorden i Fjaler kommune i Sunnfjord i Vestland fylke. Han strekkjer seg 7 km sørover til Flekke, som han er kalla opp etter. Fjorden har innløp i nord mellom Hegreneset i aust og Leitaneset i vest. Litt inn i ...

                                               

Frøysjøen

Frøysjøen er ein fjord i kommunane Bremanger og Kinn i Vestland. Dei yste delane av fjorden ligg òg i Flora kommune. Fjorden ligg på sørsida av øya Frøya, som han er kalla opp etter, og Bremangerlandet og strekkjer seg 35 km nordaustover. Fjorden ...

                                               

Fuglsetfjorden

Fuglsetfjorden er ein fjordarm på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Han strekkjer seg 8 km inn til bruket Førde i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Krossen i vest og Eidesberget i aust ved foten av Seglet som stig bratt opp til ...

                                               

Fyksesund

Fyksesund er ein fjordarm av Samlafjorden og Hardangerfjorden i Kvam herad. Fjorden strekker seg 10.5 km nordvestover frå innløpet ved grensa mellom Ytre og Indre Samlafjorden. Fjorden startar mellom Bjelkaneset og Varadaneset rett nord for Kvams ...

                                               

Førdefjorden

Førdefjorden er ein fjord i kommunane Askvoll og Sunnfjord i Vestland. Fjorden går frå Stavfjorden og 37 km inn til byen Førde. Fjorden har innløp mellom Svortevikholmen i nord og Flokeneset i sør, like aust for Svanøy. Eit lite stykke inn i fjor ...

                                               

Gaupnefjorden

Gaupnefjorden er ein fjordarm av Lustrafjorden i Sognefjorden i Luster kommune. Han har ei lengd på 4.5 km og strekkjer seg inn til Gaupne. Fjorden har innløp mellom Ongulsneset i nord og Svåi sør og går nordvestover. Halvvegs inn i fjorden på sø ...

                                               

Gloppefjorden

Gloppefjorden eller Gloppenfjorden er ein fjordarm av Hundvikfjorden og Nordfjord i Gloppen kommune i Vestland. Fjorden strekkjer seg 12 km søraustover til kommunesenteret Sandane inst i fjorden. Fjorden har innløp mellom Kviteneset aust for Hest ...

                                               

Granvinsfjorden

Granvinsfjorden er ein fjordarm av Hardangerfjorden i Voss herad. Fjorden startar der Indre Samlafjorden deler seg i Granvinsfjorden mot nordaust og Utnefjorden mot søraust. Dei ytste delane av fjorden ligg òg innanfor Ullensvang kommune. Innløpe ...

                                               

Gulen i Bremanger

Gulen er ein fjordarm av Frøysjøen i Bremanger kommune. Han ligg på sørsida av fjorden, rett sør for Bremangerlandet. Han deler seg i tre fjordarmar, Nordgulen, Midtgulen og Sørgulen. Fjorden er lengst inn til botn av Nordgulen, eit stykke på 12 ...

                                               

Halsnøyfjorden

Halsnøyfjorden er ein del av Hardangerfjorden i Sunnhordland mellom Halsnøy i Kvinnherad kommune i aust og Stord og Sveio i vest. Han er ei fortsetjing av Bømlafjorden og austover til Husnesfjorden. I sør, mellom Tittelsnes i vest og Fjelbergøy i ...

                                               

Hellandsfjorden

Hellandsfjorden er ein 3 km lang fjord på vestsida av Fitjar på øya Stord, sør vest for Fitjar sentrum. Fjorden har innløp frå Hjelmosen i sør og går hovudsakleg nordover. Det meste av fjorden ligg mellom halvøya Kråko i vest og Storavatnet i aus ...

                                               

Herdlefjorden

Herdlefjorden er ein 19 km lang fjordarm av Hjeltefjorden i kommunane Alver og Askøy i Vestland. Fjorden er kalla opp etter øya Herdla som han har innløp ved. På gamle kart er namnet Herløfjorden, i samsvar med stavinga av øynamnet. Herdlefjorden ...