ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385
                                               

Harestua haldeplass

Harestua haldeplass er ein haldeplass for lokaltog på Gjøvikbanen i Lunner kommune i Viken fylke, 45.74 kilometer frå Oslo Sentralstasjon. Haldeplassen ligg på Harestua og vart opna i 1984 på grunn av stor bustadbygging i Harestuaområdet. I 2012 ...

                                               

Harestua stasjon

Harestua stasjon var ein jarnbanestasjon på Gjøvikbanen i Lunner kommune i Viken fylke, nedlagd 9. desember 2012. Stasjonen hadde namnet Harestuen stoppested då han opna i 1901, men fekk i 1910 status som stasjon, og i 1921 vart namnet endra frå ...

                                               

Lunner stasjon

Lunner stasjon er ein jarnbanestasjon på Gjøvikbanen ved Lunner i Viken fylke. Stasjonen vart oppretta som ein betent jarnbanestasjon for ekspedering av tog, reisande og gods i 1900, to år før opninga av Gjøvikbanen i 1902. Ekspedisjonsbygget er ...

                                               

Roa stasjon

Roa stasjon er ein jarnbanestasjon på Gjøvikbanen gjennom Lunner kommune i Viken, ferdig i 1909 i samband med at Bergensbanen vart opna og knytt til Gjøvikbanen på denne stasjonen. Bergensbanen på strekninga frå Roa stasjon til Hønefoss stasjon e ...

                                               

Klepp stasjon

Klepp stasjon er ein togstasjon på Jærbanen i Rogaland fylke. Klepp stasjon er òg namnet på tettstaden som ligg i området rundt stasjonen. Klepp stasjon ligg 3 kilometer aust for Kleppe, som er administrasjonssenter i Klepp kommune på Jæren. Klep ...

                                               

Stavanger stasjon

Stavanger stasjon er endestasjon på Sørlandsbanen og Jærbanen. Stasjonen ligg 598.70 km frå Oslo og 5.3 moh. Området der stasjonsbygninga ligg, heitte opphavleg Adamsmarken og høyrer til området Kannik. Stasjonen vart opna i 1878 då Jærbanen stod ...

                                               

Hell stasjon

Hell stasjon er ein jernbanestasjon på Meråkerbanen og Nordlandsbanen ved Hell i Stjørdal kommune i Trøndelag fylke. Stasjonen ligg 3.2 moh og 31.54 km frå Trondheim sentralstasjon. Stasjonen blei oppretta i 1881 som stasjon for ekspedering av to ...

                                               

Værnes haldeplass

Værnes haldeplass er ein jernbanehaldeplass på Nordlandsbanen. Haldeplassen ligg ved Trondheim lufthamn, Værnes, 33 kilometer frå Trondheim stasjon. Nabostasjonane er Hell i sør og Stjørdal i nord. Haldeplassen vart opna i 1994 for å betre samban ...

                                               

Bekkelaget stasjon

Bekkelaget stasjon var ein jarnbanestasjon på Østfoldbanen i Oslo kommune, opna i 1879. Stasjonen låg 3.950 kilometer frå Oslo sentralstasjon. Etter at eit leirras 7. oktober 1953, det såkalla Bekkelagsraset, hadde rive med seg både hovudvegen in ...

                                               

Akvariet i Bergen

Akvariet i Bergen er eit akvarium som ligg på Nordnes i Bergen. Då det opna 27. august 1960 var det største av sitt slag i Nord-Europa. Det vart finansiert av ein lokal innsamlingsaksjon som eit folkeopplysningsprosjekt. Det vert òg brukt ein del ...

                                               

Atlanterhavsparken

Atlanterhavsparken er eit akvariumanlegg i Ålesund, og eit av dei største saltvassakvariuma i Nord-Europa. Akvariet ligg på Tueneset ved Skarbøvika, heilt ut mot havet i bydelen Hessa, omlag tre km frå Ålesund sentrum. Atlanterhavsparken vart opn ...

                                               

Kristiansand Dyrepark

Dyreparken i Kristiansand er ein kombinert dyre- og underhaldningspark like utanfor Kristiansand. Parken har no over åtte hundre dyr av rundt hundre forskjellige artar. I tillegg byr han på ulike underhaldningsopplevingar som tømmerrenne, trollsk ...

                                               

Langedrag Naturpark

Langedrag Naturpark er ein naturpark og fjellgard i Tunhovd i Nore og Uvdal kommune mellom Hallingdal og Numedal. Parken har no 350 ulike dyr av tjuefem ulike artar. Han er mest kjend for ulvane sine, og frå TV-serien Vi på Langedrag. Langedrag N ...

                                               

Polar Park

Polar Park er ein dyrepark i Bardu kommune i indre Troms. Han opna 18. juni 1994, baserer seg på å visa fram dyr i sine naturlege omgjevnadar. Dette inneber at kvar art får mykje plass i boltra seg på; med 1100 mål fordelt på berre 12 innhegninga ...

                                               

Sørleg sjøelefant

Sørleg sjøelefant eller sørleg elefantsel er ein sjøelefant som både er den største selarten og det største rovpattedyret som finst. Han lever på fleire øyar og kystar sirkumpolart rundt Antarktis. Dyra har fått namnet sitt fordi hannane har ein ...

                                               

Kong Haakon VII Hav

Kong Haakon VII ligg mellom Weddellhavet og Lazarevhavet, og strekkjer seg langs Kronprinsesse Märtha Kyst frå Cape Norvegia ved 12°18W, det austlegaste punktet i Weddellhavet, til Fimbul isbrem nær nullmeridianen ved 0°0, som vert rekna som den ...

                                               

Lazarevhavet

Lazarevhavet er eit randhav i Sørishavet. Det ligg mellom Kong Haakon VII Hav i vest og Riiser-Larsenhavet i aust, eller mellom nullmeridianen ved 0°0 og 14 °E. Djupna i havområdet er stort sett under 3000 m og på det djupaste ned mot 4500 m. Det ...

                                               

Riiser-Larsenhavet

Riiser-Larsenhavet er eit randhav i Sørishavet. Det ligg mellom Lazarevhavet i vest og Kosmonauthavet i aust, eller mellom 14 °E og 30°E. Nordgrensa er definert til å vere 65 ºS. Det meste av havområdet er meir enn 3000 meter djupt. Det er dekt a ...

                                               

Framnæsodden

Framnæsodden er eit lite klippenes i Sandefjordbukta på vestsida av Peter I Øy. Det vart kartlagd og namngjeve av Norvegia-ekspedisjonen leia av Nils Larsen, som vart dei første til gå i land på Peter I Øy på dette neset i februar 1929. Odden er ...

                                               

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag er eit fylkeslag i Norges Bygdekvinnelag. Laget vart skipa i 3. august 1947 på Gjermundnes ved at dei tidlegare laga knytt til dei tre futedøma, Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, slo seg saman til eitt lag som gjekk in ...

                                               

Vestlandsrådet

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd for fylkeskommunane på Vestlandet. Samarbeidet er oppretta med heimel i Kommunelova §27 og er etablert av dei fire fylkeskommunane, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre ...

                                               

Bodø domprosti

Bodø Domprosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til domkyrkja i Bodø, er det domprosten som leier prostiet. I geografisk utstrekking svarar prostiet til kommunane Bodø, Gildeskål, Mel ...

                                               

Indre Helgeland prosti

Indre Helgeland prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Mo i Rana. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av so ...

                                               

Lofoten prosti

Lofoten prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Svolvær. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjenn ...

                                               

Nord-Helgeland prosti

Nord-Helgeland prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Sandnessjøen. Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er ant ...

                                               

Nordland Mållag

Nordland mållag var eit direkte framhald av Nordre Nordland Mållag. Namnebytet blei gjort på årsmøtet i 1967. Tanken var at laget skulle femne om heile Nordland, men i praksis blei dette eit fylkeslag for Nordre Nordland. Lokallaga i sørfylket va ...

                                               

Nordland reinbeiteområde

Nordland reinbeiteområde er ein del av reindriftsforvaltningen i Noreg. Reinbeiteområdet følgjer litt andre grenser enn Nordland fylke. Kommunane nord for Ballangen og Narvik ligg i Troms reinbeiteområde, til gjengjeld går området litt inn i Nord ...

                                               

Ofoten prosti

Ofoten prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Narvik. Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av ...

                                               

Salten prosti

Salten prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Fauske. Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av ...

                                               

Sør-Helgeland prosti

Sør-Helgeland prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Brønnøysund. Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten ...

                                               

Sør-Hålogaland bispedømme

1992-2006 - Øystein Ingar Larsen 1959-1969 - Hans Edvard Wisløff 2007- Tor Berger Jørgensen 1982-1992 - Fredrik Grønningsæter 1952-1959 - Wollert Krohn Hansen 1969-1982 - Bjarne Odd Weider

                                               

Vesterålen prosti

Vesterålen prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Stokmarknes. Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten ti ...

                                               

Vesthavet valkrins

Vesthavet valkrins er ein valkrins ved Sametingsvala i Noreg frå og med valet i 2009. Krinsen vert også kalla valkrins 5. Stemmerett i krinsen har dei som er busette der og er innførte i manntalet til Sametingsvalet. I 2017 var 1 788 personar reg ...

                                               

Klokkelyng

Klokkelyngen er kjertehåra. Blada er kransstilte og nåleforma. Blomstrane er rosa og oppblåste, og sit i klasar i toppen av kvistane. Klokkelyngen har rikeleg med nektar, og insekta besøker han gjerne. Etter pollinering dannar han ein liten frukt ...

                                               

Stavanger bispedømme

Både byen Stavanger og bispedømet er frå kring 1125 av bygd opp kring domkyrkja. Etter attopprettinga i 1925 har bispedømet omfatta Rogaland fylke. I mellomalderen var bispedømmet på sitt største, og omfatta Agder, Rogaland, områda Hallingdal og ...

                                               

Byåsen prosti

Byåsen prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner delar av Trondheim kommune i Sør-Trøndelag fylke. Prosten har sete i Trondheim kor Byåsen kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grun ...

                                               

Gauldal prosti

Gauldal prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Støren kor Støren kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er ant ...

                                               

Heimdal prosti

Heimdal prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Trondheim kor Heimdal kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er ...

                                               

Namdal prosti

Namdal prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Namsos kor Namsos kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten ...

                                               

Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Biskopen har sete i Trondheim, med Nidarosdomen som domkyrkje. Det første bispesetet i Nidaros vart truleg oppretta på Olav Kyrre si tid. I 1152/53 vart Nidaros erkestift og kyrkjeleg sent ...

                                               

Nidaros domprosti

Nidaros domprosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan det er knytt til Nidaros domkyrkje i Trondheim, er det leia av ein domprost. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som ...

                                               

Orkdal prosti

Orkdal prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Fannrem. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrk ...

                                               

Stiklestad prosti

Stiklestad prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja frå 1. januar 2019, ved samanslåinga av Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti. Prostesetet skal ligge på Stiklestad når det er eigna lokale på plass der. Inntil det ...

                                               

Stjørdal prosti

Stjørdal prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Stjørdal kor Værnes kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er a ...

                                               

Strinda prosti

Strinda prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Trondheim kor Strinda kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er ...

                                               

Nedre Glomma

Nedre Glomma er eit interkommunalt samarbeidsområde og distrikt i den sørlege delen av Østfold fylke som omfattar dei tre kommunane Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg. Distriktet som heile har eit areal på 783 kvadratkilometer, 129 147 innbyggjarar ...

                                               

Alta kommune

Alta kommune er ein kommune som ligg vest i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Byen Alta er den største i Finnmark med 15 094 innbyggjarar per 1. januar 2017. I heile kommunen bur det.

                                               

Arendal kommune

Kongshamn med innbyggjarar per 1. januar 2017 Rykene med 726 innbyggjarar per 1. januar 2017 Kilsund med 707 innbyggjarar per 1. januar 2017 Arendal med 43 084 innbyggjarar per 1. januar 2017

                                               

Asker kommune

Asker kommune er ein kommune i Viken fylke, skipa med verknad frå 1. januar 2020 ved at kommunen Asker i tidlegare Akershus fylke vart slegen saman med dei to kommunane Røyken og Hurum i tidlegare Buskerud fylke.

                                               

Askim kommune

Askim kommune var ein kommune i Østfold fylke, fram til 1.1.2020. Kommunen grensa i vest og i nord til Spydeberg, i aust til Trøgstad og Eidsberg og i sør til Skiptvet kommune. Glomma dannar ei naturleg kommunegrense i vest, og fossar har blitt u ...