ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 380
                                               

Sogns Iskompagni

I åra 1894-1913 dreiv A/S Sogns Iskompagni isproduksjon i Skjolden. Firmaet profilerte seg som eit stort og hypermoderne anlegg med ishus med tranpsortband og skip som legg til kai og lastar.

                                               

Arnafjord

For fjorden med liknande namn, sjå Arnafjorden Arnafjord er eit kyrkjesokn i Indre Sogn prosti. Soknet femner det vestre området i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Det er ei kyrkje i soknet, ho heiter Arnafjord kyrkje og ligg i grenda Nese på vest ...

                                               

Balestrand kommune

Balestrand er ein tidlegare norsk kommune i Sogn og Fjordane fylke, nord for den midtre delen av Sognefjorden. Kommunen grensa i nord til Førde, i aust til Sogndal og Leikanger, i sør til Vik, og i vest til Høyanger og Gaular. 1. januar 2020 vart ...

                                               

Feios

Feios er ei bygd i Vik kommune i Sogn og Fjordane, og eit kyrkjesokn i Indre Sogn prosti. Bygda ligg på sørsida av Sognefjorden, åtte kilometers køyring austom Vangsnes og 17 kilometer nordvest for Fresvik. Busetnaden ligg ved fjorden og oppover ...

                                               

Fortun

Fortun er ei bygd og eit kyrkjesokn i Sogn prosti. Området ligg i Luster kommune i Vestland og femner inste delen av Lustrafjorden og landet austover til grensa mot Innlandet. Soknet har ei kyrkje, Fortun kyrkje frå 1879. Forgjengaren til dagens ...

                                               

Fresvik

For bygda med same namn i Hardanger, sjå Fresvik i Ullensvang Fresvik er ei bygd i Vik kommune i Sogn og Fjordne og eit kyrkjesokn i Indre Sogn prosti. Bygda ligg på sørsida av Sognefjorden, ved ei bukt like vestom innlaupet til Aurlandsfjorden. ...

                                               

Jostedal

Jostedal er ein tidlegare norsk kommune i Sogn og Fjordane fylke, som i 1963 vart ein del av nye Luster kommune. Jostedal er òg namnet på eit kyrkjesokn og det var namnet på eit prestegjeld fram til 2004.

                                               

Vangsnes

Vangsnes er ei bygd og eit kyrkjesokn i Vik kommune i Sogn og Fjordane fylke. Garden Vangsnes har truleg namnet etter Vangsen plogskjeret, eit skjer i sjøen utanfor Vangsnes. I eldre tid var det tre klyngjetun på Vangsnes: Indreneset, Midtun og Y ...

                                               

Vik kommune

Vik er ein kommune i Vestland fylke. Han ligg midtvegs inne og på sørsida av Sognefjorden, og grensar i aust til Aurland kommune, i sør til Voss kommune og Vaksdal kommune, og i vest til Modalen kommune og Høyanger kommune. På den andre sida av f ...

                                               

Øvre Årdal

Øvre Årdal er ein industristad i Årdal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Tettstaden har 3 170 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg ved nordaustre enden av Årdalsvatnet, ved utlaupet til Utla, tolv kilometers køyring frå Årdalstangen. Her ligg ...

                                               

Solund kommune

Etter dei store kommunesamanslåingane på 1960-talet vart Solund kommune den minste kommunen i Sogn og Fjordane etter folketal og har vore det sidan, med unntak av åra 1977 til 1979, då Hornindal kommune var mindre. Då folketalet gjekk under 1000 ...

                                               

Kristianhus Båt- og Motormuseum

Kristianhus Båt- og Motormuseum er eit museum som ligg på Vikøyri, sentrum i Vik kommune. Det vart utvikla av Kristian Otterskred frå Arnafjord, ein fjordarm i Sognefjorden, frå 1976 av. Kristian Otterskred si motorsamling er ei privat motorsamli ...

                                               

Nese

Nese er ei bygd på vestsida av Arnafjorden i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Staden ligg 25 kilometers køyring frå kommunesenteret Vik, og har vegsamband dit via Fv92. Nese er ei jordbruksbygd og var tidlegare eit sentrum i Arnafjorden, med butik ...

                                               

Årdal kommune

Årdal kommune er ein industrikommune i Indre Sogn i Vestland fylke. Kommunen ligg inst i Sognefjorden, og grensar i nord og vest til Luster, i aust til Vang og i sør til Lærdal. Skagastølstindane ligg på grensa mellom Luster og Årdal kommunar. To ...

                                               

Ytre Moa

Ytre Moa er ein stad i Årdal kommune. Platået ligg ca. 100 meter over havet, og er for det meste dekt av lauvskog. Ytre Moa vert ein del brukt som turområde. Staden er lett tilgjengeleg og det er mogleg gå vidare til Moa eller Moakamben. Vikingga ...

                                               

Askvoll sokn

Askvoll sokn er eit kyrkjesokn i Sunnfjord prosti i Den norske kyrkja. Soknet tilsvarer sidan 2006 Askvoll kommune i utstrekking. Då vart Holmedal sokn og Vilnes sokn slegne saman med gamle Askvoll sokn til eitt sams sokn. Før samanslåinga femnde ...

                                               

Bakkejekta

Bakkejekta er ein tru kopi av ei jekt frå Holmedal i Sunnfjord i Vestland fylke. Jekta er 9.0 meter lang, vel 3 meter brei og er av dei minste føringsbåtane som vart kalla jekt. Ein går ut frå at ho vart bygd av Sjur Vindheim som døydde i 1769. D ...

                                               

Førde kommune

Førde er ein tidlegare norsk kommune i Sunnfjord i tidlegare Sogn og Fjordane fylke på Vestlandet. Namnet Førde kjem av "firði", som tyder "inst i fjord". Førde kommune strekkjer seg frå inst i Førdefjorden til Jostedalsbreen. Han grensar til Jøl ...

                                               

Audhild Vikens Vevstove

Audhild Vikens Vevstove er ei bedrift som spesialiserer seg på sal av tradisjonelt norsk handverk og suvenirar. Bedrifta vart oppretta i 1947 av bondekona Audhild Viken frå Skei i Jølster kommune, og seinare teken over av sonen Hallvard Viken. Au ...

                                               

Eikaasgalleriet

Eikaasgalleriet er eit kunstgalleri på Ålhus i Jølster kommune. Galleriet vart oppretta då Ludvik Eikaas donerte ei stor samling av sine eigne verk til kommunen. Samlinga omfattar over 800 verk i form av grafiske trykk, måleri, skulptur og trykkp ...

                                               

Førde i Jølster

Førde i Jølster er ei lita grend i den sørlege enden av Breimsvatnet. Bilveg til grenda tek av frå E39 på Grungen, midt mellom Skei og Klakegg. Vegen er skilta til "Breimsvatnet". Førde høyrde tidlegare til Breim kommune, men vart ein del av Jøls ...

                                               

Vassenden i Jølster

Vassenden er ein tettstad i Jølster kommune. Vassenden er eigentleg namnet på sentrumsområdet ved enden av Jølstravatnet, men namnet vert no ofte brukt om området til og med byggjefeltet Langhogane mot vest. SSB reknar Langhogane som eigen tettst ...

                                               

Askvoll kyrkje

Askvoll kyrkje står i Askvoll sentrum i Askvoll kommune i Vestland, og er ei tømra langkyrkje frå 1863. Arkitekt for kyrkja var kunstnaren Anders Askevold, han har òg måla altartavla som syner Jesus i bøn i Getsemane. Altartavla vart måla til den ...

                                               

Batalden bedehuskapell

Batalden bedehuskapell står på Fanøya i øygruppa Batalden i Kinn kommune i Vestland, og er eit ombygd bedehus frå 1907. Bedehuset vart bygd for fiskarane som var ute på øyane om vintrane i samband med dei store sildefiskeria. Då Kinn kyrkje skull ...

                                               

Bjordal kyrkje

Bjordal kyrkje er ei langkyrkje frå 1906 i bygda Bjordal ved Fuglsetfjorden på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune i Vestland. Arkitekt for bygget var Victor Nordan. Kyrkja er i tre og ligg fint til med utsyn over dalen og fjorden. Kyrkja ...

                                               

Bulandet bedehuskapell

Bulandet bedehuskapell står på Kjempeneset i Bulandet i Askvoll kommune i Vestland, og er eit ombygd bedehus frå 1905. Bedehuset vart vigsla som kapell 27. juli 1909, etter å ha vorte påbygd kor og klokketårn. På 1960-talet vart bygget restaurert ...

                                               

Eikefjord kyrkje

Eikefjord kyrkje står i bygda Eikefjord i Kinn kommune i Vestland, og er ei trekyrkje bygd i 1813. Frå starten var ho ei langkyrkje med plass til 150–200 personar, men i 1874 vart ho ombygd til krosskyrkje, og no har ho sitjeplass til 350. Kyrkja ...

                                               

Folkestad bedehuskapell

Folkestad bedehuskapell står på Våge sørvest i Fjaler kommune i Vestland, og er eit påbygd bedehus frå 1913. 4. september 1940 vart bedehuset vigla for kyrkjeleg bruk, det var då vorte påbygd kor og sakresti. I 1983 vart det òg påbygd tårn og våp ...

                                               

Guddal kyrkje

Guddal kyrkje står i Guddal søraust i Fjaler kommune i Vestland, og er ei langkyrkje som plar daterast til 1870, sjølv om delar av kyrkja er frå 1686. For å oppfylle krava til kor mange kyrkja skulle ha plass til vart gamlekyrkja utvida i både le ...

                                               

Hellevik bedehuskapell

Hellevik bedehuskapell står i grenda Hellevik ved Vilnesfjorden i Fjaler kommune i Vestland. Bygget vart innvigd i 1978 og er eit fleirbrukshus. Det vart laga til gravplass ved kapellet i 1983, og i 1985 vart det bygd ein klokkestopul ved sida av ...

                                               

Naustdal kyrkje

Naustdal kyrkje står i Naustdal sentrum i Sunnfjord kommune i Vestland, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1891. Bygget er teikna av arkitekt Adolf Schirmer og rommer 650 personar, noko som gjer henne til den største kyrkja i Sunnfjord prosti. Dage ...

                                               

Ortnevik kyrkje

Ortnevik kyrkje, tidlegare Ortnevik kapell, er ei raudmåla langkyrkje frå 1925 i bygda Ortnevik på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune i Vestland. Bygget er i tre og er oppført i drakestil. Arkitekt og byggmeister var Lars Norevik som var ...

                                               

Sande kyrkje i Sunnfjord

Sande kyrkje står på Sande i Sunnfjord kommune i Vestland, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1864. Ein trur at ho tilliks med nabokyrkja i Bygstad er ført opp etter typeteikningar laga av Hans Ditlev Franciscus Linstow. Kyrkja vart restaurert, påb ...

                                               

Stongfjorden bedehuskapell

Stongfjorden bedehuskapell står i den tidlegare industristaden Stongfjorden i Askvoll kommune i Vestland, og er eit ombygd bedehus frå 1908. Bedehuset vart vigsla til kyrkjeleg bruk 6. desember 1914, men fekk ikkje kor før i 1970. Klokketårnet ko ...

                                               

Vadheim bedehuskapell

Vadheim bedehuskapell er eit kapell i bygda Vadheim inst i Vadheimsfjorden i Høyanger kommune i Vestland. Bygget vart sett opp på dugnad som bedehus i 1914. Det vart vigsla til kapell 31. januar 1954. Altartavla er frå 1954 og er måla av Wilhelm ...

                                               

Vassenden kyrkje

Vassenden kyrkje står på Vassenden i Sunnfjord kommune i Vestland, og er ei arbeidskyrkje frå 2001. Kyrkja er teikna av arkitekt Per W. Skarstein og vart sett opp på dugnad av Stiftinga Vassenden kapell/kyrkjesenter Ho er bygd i kvitpussa lecaste ...

                                               

Viksdalen kyrkje

Det stod opphavleg ei kyrkje frå ca. 1620 på den same grunnmuren som Viksdalen kyrkje står på i dag. Denne gamle kyrkja hadde ei total renovering i 1847 og 1848. Måla vart stort sett slik dei var før renoveringa, og mykje av materialet frå den ga ...

                                               

Vilnes kyrkje

Vilnes kyrkje står på Atløy i Askvoll kommune i Vestland, og er ei tømra langkyrkje frå 1674. Kyrkja vart restaurert i 1950-åra, då vart tak og vegger isolerte og når det òg vart installert ljos og varme gjorde det ein stor skilnad frå tidlegare. ...

                                               

Værlandet bedehuskapell

Værlandet bedehuskapell står på Leiteneset i Værlandet i Askvoll kommune i Vestland, og er eit kapell frå 1960. Kapellet er teikna av arkitekt Torgeir Alvsaker og vart til stor del sett opp ved dugnadsinnsats frå bygdefolket. Det er bygd i gul te ...

                                               

Ålhus kyrkje

Ålhus kyrkje står på Ålhus i Sunnfjord kommune i Vestland, og er ei tømra langkyrkje frå 1795. Kyrkja vart restaurert i 1868, då vart kyrkja bordkledd og kvitmåla og vindaugene vart gjord høgare. I 1871 vart det bygd galleri og veggene innvendig ...

                                               

Kinn sokn

Kinn er eit kyrkjesokn i Sunnfjord prosti i Den norske kyrkja. Soknet femner vestre delen av Flora kommune med mellom anna Florø by og øyene utom. Opphavleg var det mellomalderkyrkja Kinn kyrkje som står plassert ut mot havgapet og seglingsleia n ...

                                               

Etne Sparebank

Etne Sparebank har ei lang historie. Planen for Etne Sparebank vart stadfesta ved kgl. res. 18.april 1860. Banken feira 150 års jubileum i 2010. I 1860 vart det valt inn bønder frå dei ulike sokn i Etne til styret. Ein skulelærar/klokkar vart til ...

                                               

Kattnakken

Kattnakken er eit fjell på Stord. Høgaste toppen på Kattnakken når 724 m.o.h., og er med det den nest høgaste fjelltoppen på øya, etter Mehammarsåto. Frå Kattnakken har ein utsyn over store delar av Sunnhordland, og det er difor eit populært turo ...

                                               

Brandasund kapell

Brandasund kapell er ei langkyrkje på Brandasund i Bømlo kommune i Vestland. Bygget vart oppført som bedehus i 1923 og påbygd kor, sakristi og takryttar i 1958. Byggverket er i tre og har 100 sitjeplassar. Det er ikkje kyrkjegard ved kapellet.

                                               

Eid kyrkje i Kvinnherad

Eid kyrkje er ei langkyrkje frå 1824 på Halsnøya i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Skipet og koret er lafta, medan våpenhuset og sakristiet er i bindingsverk. Kyrkja har 180 sitjeplassar.

                                               

Eikeland kapell

Eikeland kapell er ei langkyrkje i Sveio kommune i Hordaland fylke. Kapellet vart oppført i 1959–60 og vigsla 13. november 1960. Det er kyrkjegard nord for kapellet.

                                               

Espevær kapell

Espevær kapell er eit bedehuskapell i Bømlo kommune i Vestland fylke. Det vart bygd som bedehus i 1908 og fekk eit kortilbygg i 1971. Byggverket er i tre og har 100 sitjeplassar.

                                               

Fitjar kyrkje

Ein veit ikkje sikkert kva tid den første kyrkja vart bygd, men ho er truleg bygd like etter Moster gamle kyrkje. Den første kyrkja på staden vart bygd i tilknyting til kongsgarden som låg på Fitjar. Sidan kyrkja vart bygd på kongsgarden sin grun ...

                                               

Fjelberg kyrkje

Fjelberg kyrkje er ei kyrkje frå 1722 sør på Fjelbergøya i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Kyrkja er bygd i tømmer og har plass til 200 personar. Ho erstatta ei eldre stavkyrkje.

                                               

Fjæra kapell

Fjæra kapell er ei langkyrkje frå 1913 i Etne kommune, Hordaland fylke. Bygget er i tre og har 150 sitjeplassar. Akitekt for kapellet var Hartvig Sverdrup Eckhoff.