ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38
                                               

Al-Eizariya

Al-Eizariya eller al-Azariya, stundom omtalt med mellomaldernamnet Betania, er ein by i Område B på Vestbreidda i Palestina. I følgje Palestinsk statistisk sentralbyrå hadde er han den nest største, palestinske byen i Jerusalem guvernement, med e ...

                                               

Nikea

Nikea var ein hellenistisk by nordvest i Anatolia, og er mest kjend for det første og andre kyrkjemøtet i Nikea, den nikenske truvedkjenninga og som hovudstad i keisardømet Nikea. Nikea var ei kort stund hovudstad i Austromarriket mellom 1204 og ...

                                               

Pilegrimsleia

Pilegrimsleia i Noreg er eit moderne oppmerka nett av turvegar knytte til tradisjonen frå mellomalderen om gå til fots på pilegrimsferd til Trondheim som lekk i dyrkinga av Heilag-Olav. Leia er på til saman på 1200 km merka og tilrettelagde turve ...

                                               

Pilegrimsleia over Dovrefjell

Pilegrimsleia over Dovrefjell utgjer ein del av mellomaldervegen frå Oslo til Trondheim, og inngår i det moderne oppmerka nettet av turvegar som vert kalla pilegrimsleiene. Det er ingen som veit når denne leia først vart tatt i bruk, men den har ...

                                               

Sunnivaleia

Sunnivaleia er ei pilegrimslei over sjø og land på vestkysten av Noreg, med start i Bergen mot målet som er Selje kloster i Selje i Nordfjord. Som vandrelei er ho planlagt merka frå Florø/Kinn i Sunnfjord. Dette utgjer knapt 100 km.

                                               

Basilika

Det arkitektoniske førebilete for basilikaen var det romerske forvaltningsbygget, med si oppdeling i midtskip med klerestorium og med sideskip skilt frå midtskipet av kolonnader. Heilt inn på 1800-talet var det idelet for det kristne rommet. Basi ...

                                               

Bedehus

Bedehus er ein type forsamlingshus som er eigd og drive av kristne organisasjonar. Husa vert brukt til små og store møte og andre arrangement. Slike forsamlingshus vart bygd frå midten av 1800-talet over heile Noreg, og er framleis vanlege over h ...

                                               

Domkyrkje

Ei domkyrkje eller ein katedral er eit kriste kyrkjebygg med bispesæte. I Skandinavia og tyskspråklege land er nemninga "domkyrkje" vanleg. Ordet "katedral" vert òg lauseleg nytta om store kyrkjebygg utan bispesæte.

                                               

Gurdvara

Ein gurdvara eller gurduara og "dvārā") er eit tempel for sikhar. Gurdvaraer inneheld først og fremst den heilage boka Guru Granth Sáhib. Den mest vidkjende gurdvaraen er Harmandir Sáhib, mest kjend som "Det gylne tempelet" i Amritsar i Panjab i ...

                                               

Hindutempel

Hindutempel er bygningskompleks der ein kan tilbe hindugudar. Dei finst i små utgåver, til dømes som små gudshus langs vegen, eller store, byliknande område, som Angkor Vat i Kambodsja eller Srirangam sør i India. Tempelarkitektur følgjer ein vis ...

                                               

Kapell

Ordet kjem frå latin cappella, som tyder "lita kappe". Om kyrkjebygg vart ordet opphavleg nytta om vigsla rom for oppbevaring av ein flik av kappa til den heilage Martin; denne kappa var heldt for ein relikvie. I mellomalderen vart ordet bruka om ...

                                               

Kyrkje

Ei kyrkje er eit vigsla sakralbygg for kristne gudstenester, bøn og andre rituelle handlingar. Ordet kyrkje kjem opphavleg frå gresk kyriakon κυριακον, huset åt Herren. Men ordet kan òg vera ei omsetjing av ekklesia ἐκκλησία, folkesamling. Dermed ...

                                               

Stupa

Stupa eller dagoba er haug- eller kuppelforma byggverk brukt innan buddhismen til å halda relikviar i og til å symbolisera viktige buddhistiske idear. Stupaen kan vera eit symbol for Buddha og hans frigjering frå gjenføding eller nirvana. Byggver ...

                                               

Synagoge

Synagoge er den generelle termen for jødiske bønne- og forsamlingshus. Hovudrommet i ein synagoge inneheld normalt ei ark der torárullane blir lagra; ei opphøgd leseplattform for torálesing og leiing av bønn, og eit evig lys til minne om den sjua ...

                                               

Tempel

Tempel er ei nemning som blir brukt om heilage bygningar innan mange religionar. Ordet kjem frå latin templum som tyder heilag stad. Eit tempel blir som regel rekna som ein stad der ein guddom held til, og ein utfører gjerne ei form for tilbeding ...

                                               

Afik

Afik er ei israelsk busetjing og ein kibbutz grunnlagd i 1972. Det var den første jødiske busetnaden grunnlagd i Golanhøgdene etter seksdagarskrigen. Det internasjonale samfunnet reknar israelske busetjingar i Golanhøgdene som ulovlege etter folk ...

                                               

Akaba

Akaba er ein kystby i Jordan heilt nordaust i Raudehavet. Akaba er den største byen ved Akababukta og den einaste kystbyen i Jordan. Akaba er det administrative senteret i Akaba guvernement og eit stort turistmål i Jordan med gode badetemperatura ...

                                               

Antalya

Antalya er ein by ved kysten av Middelhavet sørvest i Tyrkia. Han var den tredje mest vitja byen av utlendingar i verda i 2011, føre New York, og er den største internasjonale feriebyen i Tyrkia. Byen har tett opp under ein million innbyggjarar, ...

                                               

Safon

Aqra ; òg kjend som Safon i Bibelen, og Casius for grekarane) er eit fjell nær munningen til elva Orontes på grensa mellom Syria og Tyrkia, kring 10 km nord for Ras Shamra. Fjellet stig bratt opp frå ei smal kystslette, og er eit kjennemerke for ...

                                               

Arwad

Arwad – tidlegare kalla Arado, Arados, Arvad, Arpad, Arphad og Antiokia i Pieria, eller Ruadøya – er den einaste busette øya i Syria og ligg i Middelhavet. Byen Arwad dekkjer heile øya. Han ligg 3 km frå Tartus som er den nest største hamnebyen i ...

                                               

Babylon

Babylon, "Guds port") var hovudstad i Babylonia og låg ved elva Eufrat. Byruinane ligg omkring elleve mil sør for Bagdad i Irak. Babylon fekk sin første stordomstid då kong Hammurabi hærtok dei omliggande landa i Mesopotamia på 1700-talet f.Kr. B ...

                                               

Beer Sheva

Beer Sheva er den største byen i Negevørkenen sør i Israel. Han vert ofte kalla "Hovudstaden i Negev" og er den sjuande største byen i Israel med eit folketal på 197 269. Beer Sheva vart ein viktig by på 1800-talet, då dei osmanske tyrkarane bygd ...

                                               

Beerot

Beerot var ein bibelsk by som låg 12 km nordvest for Jerusalem. Byen var ein hevittisk busetnad og er nemnd i Josva 9:17, 18:25, Andre Samuelsbok 4:2-3, Esra 2:25 og Nehemja 7:29. Ein annan by kalla Beerot er nemnt i Femte Mosebok 10:6. Fordi det ...

                                               

Beit Shean

Beit Shean er ein by i Nord distrikt i Israel som har spelt ei viktig historisk rolle på grunn av plasseringa der Jordandalen møter Jezreeldalen. Han har òg hatt ei viktig rolle i moderne tider, som regionssenter for mange landsbyar i Beit Shean- ...

                                               

Beit Shemesh

Beit Shemesh eller Bet Shemesh er ein by som ligg kring 30 km vest for Jerusalem i Israel i Jerusalem distrikt. Han hadde 80 600 innbyggjarar i 2010. Historia til Beit Shemesh går attende til før-bibelsk tid. Den moderne byen Beit Shemesh vart gr ...

                                               

Beitin

Beitin er ein palestinsk by i Ramallah og al-Bireh guvernement, sentralt på Vestbreidda, 5 km nordaust for Ramallah langs Ramallah-Nablus-vegen. Dei palestinsk byane Dura al-Qar og Ein Yabrud ligg i nord, Rammun i aust, Deir Dibwan i søraust og a ...

                                               

Eilat

Eilat er den sørlegaste byen i Israel. Han ligg i Det sørlege distriktet, har ei travel hamn og er ein populær feriestad heilt nord i Raudehavet ved Akababukta. Det bur kring 47 700 innbyggjarar i Eilat, som ligg heilt sør i Negevørkenen, ved sør ...

                                               

Ein Gedi

I april 1848 leia løytnant William Francis Lynch ein amerikansk ekspedisjon ned Jordanelva til Daudehavet, som stoppa ved En Gedi Ain Jidy.

                                               

Emmaus

Emmaus var ein oldtidsby som låg eit stykke frå Jerusalem i Palestina-regionen. Han er ein viktig stad i kristendommen ettersom Det nye testamentet fortel at Jesus dukka opp for følgjesvenane sin i Emmaus etter at han gjenoppstod. I Lukasevangeli ...

                                               

Galilea

Galilea er eit stort område nord i Israel i Nord- og Haifa distrikt. Tradisjonelt er det delt inn i Øvre Galilea, Nedre Galilea og Vest-Galilea, og strekkjer seg frå Dan i nord, ved foten av Hermon, langs Libanonfjella til Karmelberget og Gilboaf ...

                                               

Gehenna

Gehenna er namnet på ein stad utafor det gamle Jerusalem som i Det gamle testamentet vart kalla Dalen til Hinnomsonen og er ein av dei to største dalane kring Gamlebyen. I Det gamle testamentet var dette staden der fråfalne israelittar og følgjar ...

                                               

Hagen i Eden

Hagen i Eden er ein sæl hage som ifølge den jødiske og kristne skapingsforteljinga blei skapt av Gud for dei første menneska, Adam og Eva. Han er særleg skildra i Første Mosebok. Forteljinga om hagen endar med at Adam og Eva et av kunnskapstret m ...

                                               

Halhul

Halhul er ein palestinsk by som ligg sør på Vestbreidda, 5 km nord for Hebron i Hebron guvernement. Byen grensar til Sair og Ash-Shuyukh i aust, Beit Ummar og Al-Arroub flyktningleir i nord, og Kharas og Nuba i vest. Han ligg 916 meter over havet ...

                                               

Idhna

Idhna er ein palestinsk by sør på Vestbreidda, i Hebron guvernement, 13 kilometer vest for Hebron og kring ein kilometer aust for Den grøne linja. I følgje Palestinsk statistisk sentralbyrå hadde byen eit folketal på kring 19 012 innbyggjarar i 2 ...

                                               

Jeriko

Jeriko er ein by nær Jordanelva på Vestbreidda. Han er det administrative setet i Jeriko guvernement. I 2007 var folketalet 18 346. Byen var okkupert av Jordan frå 1949 til 1967, og så av Israel frå 1967 til 1994, då den adminsitrative kontrollen ...

                                               

Jib i Jerusalem

Al Jib eller al-Jib er ein palestinsk landsby i Jerusalem guvernement, ti kilometer nordvest for Jerusalem, i separasjonssonen på Vestbreidda. Sidan 1967 har Al Jib vore okkupert av Israel og kring 90% av området ligg i Område C, som er under ful ...

                                               

Judea

Judea er ei nemning på eit område sør i Vestbreidda der jødar slo seg ned etter eksilet i Babylonia. Judea er ei gresk-latinsk form av det arameiske jehud, av hebraisk for prise. Namnet på regionen vart framleis nytta etter den babylonske erobrin ...

                                               

Madaba

Madaba er ein by sentralt i Jordan og det administrative senteret i Madaba guvernement, med eit folketal på kring 85 000. Han er mest kjend for mosaikken frå bysantinarane og omajadane, særleg eit stort mosaikk-kart frå bysantinsk tid av Det heil ...

                                               

Migdal i Israel

Migdal er ein by i Nordern distrikt i Israel. Han vart grunnlagd i 1910, og fekk lokal kommunestatus i 1949. I 2008 hadde han eit folketal på 1 627. Migdal ligg nær Ginosar og kring 8 km nord for Tiberias. Byen ligg ved breidda av Genesaretsjøen ...

                                               

Myra i Tyrkia

Myra er ein antikk by i Lykia, der den vesle byen Demre ligg i dag i provinsen Antalya i Tyrkia. Byen ligg ved elva Myros, på ei frodig elveslette mellom Alaca Dağ, Massikytosfjella og Egearhavet. Ruinane av den lykiske og romerske byen er i stor ...

                                               

Negev

Negev er ein ørken og halvørken sør i Israel. Den største byen og det adminsitrative senteret i regionen er Beer Sheva i nord. I sørenden ligg Akababukta og feriebyen Eilat. Fleire byar under utvikling ligg i ørkenen, som Dimona, Arad og Mitzpe R ...

                                               

Ofra

Ofra er ei israelsk busetjing nord på den okkuperte Vestbreidda, underlagt Mateh Binyamin regionale kommune. Han ligg langs hovudvegen mellom Jerusalem og Nablus og har 3 200 innbyggjarar. Busetjinga vert, saman med dei andre israelske busetjinga ...

                                               

Palmyra

Palmyra er ein arabisk ruinby sentralt i Syria. Han var ein viktig by i antikken og låg i ein oase 215 km nordaust for Damaskus og 180 km sørvest for Eufrat ved Deir ez-Zor. Han var lenge ein viktig stoppestad for karavaner som skulle krysse Den ...

                                               

Patriarkgrotta

Patriarkgrotta eller Machpelah-grotta, av muslimane kjend som Abraham-heilagdomen eller Ibrahimi-moskeen. Grotta ligg under ein moské frå Saladin-tida og er omgjort frå ein stor, rektangulær struktur frå Herodes-tida, ei rekkje underjordiske kamm ...

                                               

Pergamon

Pergamon, eller Pergamum, var ein gresk oldtidsby i landskapet Mysia ved Bergama ved kysten i Anatolia i dagens Tyrkia, i dag lokalisert rundt 26 km frå Egearhavet på ei høgd på nordsida av elva Kaïkos. Byen vart hovudstaden for kongedømet Pergam ...

                                               

Rehov

Rehov, òg kalla Rehob, var ein viktig by i bronse- og jernalderen i Tel Rehov og ein arkeologisk stad i Jordandalen i Israel, kring 5 km sør for Beit Shean og 3 km vest for Jordanelva. Ein av dei største by-haugane frå antikken i Israel ligg her, ...

                                               

Salkhad

Salkhad er ein by sør i Syria i As Suwayda guvernement. Han er hovudstaden i Salkhad-distriktet, eit av tre distrikt i guvernementet. Han har kring 15 000 innbyggjarar. Byen ligg 1350 meter over havet sentralt i høglandet Jabal el Druze.

                                               

As-Samu

As Samu eller es-Samu er ein by i Hebron guvernement på Vestbreidda i Dei palestinske territoria, 12 kilometer sør for byen Hebron og 60 kilometer sørvest for Jerusalem. Edward Robinson identifiserte byen som den bibelske Eshtemoa.

                                               

Shfela

Shfela eller Shephelah er eit lågland sør i det sentrale Israel som strekkjer seg over 10–15 km mellom Hebron-fjellet og kystsletta. Det var ein av regionane som tilhøyrte Juda-stamma i Bibelen. I dag er Shfela stort sett eit landleg område med m ...

                                               

Sion

Sion er eit omgrep innan jødedom, kristendom og andre religionar som opphavleg viste til eit befesta fjell i Jerusalem, Sionfjellet, men etterkvart kunne omgrepet visa til heile Jerusalem, Eretz Israel eller eit anna lova land. I dag kan Sion vis ...