ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379
                                               

Hjelmeland kommune

Hjelmeland er ein kommune i Ryfylke i Rogaland fylke. Kommunen fekk sine noverande grenser på fastlandet ved kommunesamanslåinga 1. januar 1965, då Hjelmeland vart slegen saman med mesteparten av kommunane Årdal og Fister. Øya Ombo blei overført ...

                                               

Erfjord kyrkje

Erfjord kyrkje står i Hålandsosen i Suldal kommune i Rogaland, og er ei langkyrkje frå 1877. Byggverket er i tømmer og kyrkja har 180 sitteplassar. Arkitekt for kyrkja var T. Tengesdal. Altartavla har motivet "Jesus i bønn" av Frøvik. Ho er ei ko ...

                                               

Strand kyrkje i Ryfylke

Strand kyrkje er ei langkyrkje frå 1874 på Tau i Strand kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i tre og har 284 sitjeplassar. Ei ny kyrkje er planlagd på Tau. Arkitektkonkurranse er vunne av HBA Arkitekter og Ratio Arkitekter med prosjektet "Vaf ...

                                               

Årdal kyrkje i Hjelmeland

Årdal kyrkje er ei krosskyrkje i tre i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Ho vart innvia i 1919 og vert kalla Årdal nye kyrkje for å skilje ho frå Årdal gamle kyrkje frå 1620. Arkitekt for kyrkja var Einar Halleland frå Haugesund. Årdal nye kyr ...

                                               

Ryfylkemuseet

Ryfylkemuseet er regionmuseum for kommunane i Ryfylke i Rogaland fylke. Kommunane er Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy og Kvistsøy. Regionen omfattar, øy-, fjord- og fjell-landskapet i Rogaland og har eit folketal på ca ...

                                               

Bedehuset Bethel på Judaberg

Bedehuset Bethel på Judaberg var det første bedehuset på Finnøy, og stod ferdig i 1878. Den kjende presten og predikanten Lars Oftedal frå Stavanger stod for bygginga. Huset er bygt i stein og var tenkt som eit regionbedehus for Ryfylke. Bedehuse ...

                                               

Forsand bygdemuseum

Forsand bygdemuseum er ei avdeling av Ryfylkemuseet. Samlinga tel om lag tusen gjenstandar som er sett i stand og systematiserte. I tillegg finst om lag 500 større og mindre gjenstandar som ikkje er registrerte. Gjenstandane har opphavet sitt i b ...

                                               

Husmannsplassen Bakken

Husmannsplassen Bakken under Dalaker på Rennesøy er bygd kring 1800. Her er bustaddelen og uthuset bygd i eitt. Bygningen er nyleg restaurert og er i dag ei museumsavdeling under Ryfylkemuseet. Bakken er open for publikum i sommarsesongen.

                                               

Hustveit

Hustveit er ein gard som ligg opp frå riksveg 520 om lag midtvegs mellom Ropeid og Sauda. Ryfylkemuseet eig husa på Jonegarden, det eine av dei to gardsbruka på Hustveit. Marka kring bruket er verna som naturreservat og blir forvalta av Fylkesman ...

                                               

Hålandstunet

Hålandstunet er ei avdeling under Ryfylkemuseet. Håland er ein gammal storgard som ligg ein liten avstikkar frå riksveg 13 i Erfjord. Anlegget er restaurert, og består av stovehuset, Målarstova og Håmannsbua. Historia om Håland som museumsgard st ...

                                               

Røynevarden

Røynevarden er ein husmannsplass som ligg opp frå Suldalsvatnet langs riksveg 13 på veg mot Nesflaten i Suldal. Røynevarden er i dag ei avdeling under Ryfylkemuseet. Her kan det ha vore husmannsplass sidan 1834. Det er i alt seks hus på Røynevard ...

                                               

Sauda museum

Sauda museum er ei lokal museumseining som held hus i eit tidlegare butikklokale attmed rådhuset i Sauda sentrum. Grunnstammen i den samlinga som er stilt ut er ei samling som ei tidlegare kulturminnenemnd administrerte. Eigedomsretten til denne ...

                                               

Sauda kommune

Sauda kommune er ein kommune i Rogaland. Kommunen grensar til Etne kommune i nordvest, Odda kommune i nord og aust, Suldal kommune i aust og sør og til Vindafjord kommune i vest. Namnet Sauda stammar frå det urgermanske verbet séuþan som tyder "k ...

                                               

Sauda Smelteverk

Sauda Smelteverk er eit smelteverk i Sauda. Smelteverket er eigd av Eramet Norway. Produksjonen tok til i 1923. Fram til 1977 heitte verket offisielt "Electric Furnace Products Company, Ltd" og høyrde til det amerikanske Union Carbide Corp. Smelt ...

                                               

Strand kommune

Strand er ein kommune i Rogaland fylke, i landskapet Ryfylke. Jørpeland i Strand med om lag 6000 innbyggjarar vart by i 1998. Tettstaden Tau har om lag 3000 innbyggjarar. Strand kommune dekkjer ei halvøy som ligg mellom Idsefjorden og Fognafjorde ...

                                               

Strandbuen

Strandbuen er ei lokalavis som blir utgjeven i kommunane Hjelmeland, Strand og Forsand i Ytre Ryfylke. Hovudkontoret ligg på Jørpeland, medan eit lokalkontor ligg i Sande Næringsbygg i Hjelmeland kommune. Avisa kjem ut to dagar i veka, onsdag og ...

                                               

Staal Jørpeland Idrettslag

Staal Jørpeland Idrettslag er eit idrettslag frå Jørpeland like utanfor Stavanger. Idrettslaget består av friidrett-, handball- og fotball-lag.

                                               

Tungland

Tungland er ein bydel av Jørpeland by som ligg i Strand kommune. Tungland består i hovudsak av bustadbebyggelse med noko innslag av industri og jordbruk. Bydelen grensar til Jørpeland, dela av Tunglandselva i nord, og til Jøssang i sør. På østsid ...

                                               

Suldal kommune

Suldal kommune er ein kommune nordaust i Rogaland fylke. Kommunen er den største i Rogaland etter areal, og grensar i nord til kommunane Etne, Sauda, Ullensvang og Vinje, i aust til Bykle, i sør til Hjelmeland og Finnøy, i vest til Vindafjord og ...

                                               

DS "Suldal"

DS "Suldal", mest kjend under kallenamnet "Suldalsdampen", er eit veteranskip som går i turisttrafikk om sommaren på Suldalsvatnet i Suldal i Rogaland. D/S "Suldal" vart bygd i Stavanger i 1884 og vart sett i drift året etter. Båten måtte då demo ...

                                               

Avisa Nordland

Avisa Nordland er ei dagsavis utgjeven i Bodø i Nordland fylke. Første utgave av Avisa Nordland kom ut 18. februar 2002 etter ei av dei raskaste avisetableringane i Norden. Avisa er ei samansmelting av dei tidlegare bodøavisene Nordlands Framtid ...

                                               

Idrettsklubben Junkeren

Idrettsklubben Junkeren er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Rønvika i Bodø kommune. IK Junkeren vart skipa i 1958 og er aktivt med i fotball og handball. Laga til Junkeren spelar i kvite drakter med blå bukser. Fotballaget til Junkeren spel ...

                                               

Beiarn kyrkje

Beiarn kyrkje ligg på Moldjord i Beiarn kommune i Nordland fylke. Ho høyrer til Beiarn sokn i Salten prosti. Kyrkja er ei langkyrkje av tømmer med om lag 320 sitteplassar. Bygginga starta i 1872, men på grunn av ein storm 21. januar 1873, måtte a ...

                                               

Fauske kyrkje

Fauske kyrkje er ei langkyrkje frå 1867 i Fauske kommune i Nordland fylke. Ho høyrer til Fauske sokn i Salten prosti. Byggverket er i tre og har 280 plassar. Atkomsten til kyrkja er via Rv80 og E6.

                                               

Høyforsmoen kapell

Høyforsmoen kapell ligg i Beiarn kommune i Nordland og vart vigsla i 1960. Kapellet vart bygd på dugnad. Kyrkjestaden har hatt kyrkjegard sidan 1916. Før kyrkja vart bygd stod det eit lite gravkapell der.

                                               

Valnesfjord kyrkje

Valnesfjord kyrkje er ei langkyrkje i Valnesfjord sokn i Salten prosti. Ho vart bygd i tre i 1905. Arkitekt for kyrkja var K. Tessem. Valnesfjord sokn inngår i Fauske kyrkjeleg fellesråd.

                                               

Kristiansand tingrett

Kristiansand tingrett er ein førsteinstansdomstol under Agder lagdømme. Han ligg i Kristiansand i Vest-Agder fylke og har eit domssokn som dekker kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder fylke ...

                                               

Kvibrua

Kvibrua, eller Kvinen bru, er ei bru over elva Kvina. Kvibrua ligg midt mellom Setesdalen og Sirdalen, ved turiststasjonen Kvinen. Brua vart bygd i åra 1923-1924, og var tenkt som ein del av ein veg mellom Langeid i Setesdal og Solheim i Sirdal. ...

                                               

KVS-Bygland

KVS-Bygland, tidlegare Bygland skogskule, er ein kristen privat vidaregåande internatskule i Bygland i Setesdal, som i dag er eigd av Indremisjonsforbundet. Skulen starta opp i 1916 og har opp gjennom åra vore husmorsskule, landbruksskule og skog ...

                                               

Setesdal vidaregåande skule

Setesdal vidaregåande skule ligg i Agder fylke. Skulen er ei samanslåing av dei tre tidlegare skulane Hovden-, Hornnes- og Valle vidaregåande skule, og har i dag avdelingar på Hovden, i Valle og i Hornnes. Avstanden mellom avdelingane i Hornnes i ...

                                               

Setesdal folkehøgskule – motorsportskulen

Setesdal folkehøgskule – motorsportskulen er ein frilynt folkehøgskule som ligg i Valle kommune i Agder fylke. Skulen vart etablert i 2010, tar imot omkring 40 elevar i året og er eigd av Stiftelsen Setesdal folkehøgskule. Setesdal folkehøgskule ...

                                               

Nærøy i Sogn

Nærøy er eit kyrkjesokn i Indre Sogn prosti og femner Nærøydalen, Nærøyfjorden og den delen av vestsida av Aurlandsfjorden nordom Nærøyfjorden som høyrer til Aurland. Soknekyrkja ligg på Bakka og heiter Bakka kyrkje. Ho stod ferdigbygd i 1859. I ...

                                               

Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebruksskule er ein vidaregåande skule som ligg i Aurland i Vestland fylke. Skulen har landsline med Vg2 og Vg3 i økologisk landbruk. I tillegg held skulen fleire kortare kurs knytt til landbruks- og matproduksjon. Skulen vart eta ...

                                               

Undredal

Undredal er ei bygd i Aurland kommune i Sogn og Fjordane og eit kyrkjesokn i Indre Sogn prosti. Bygda Undredal ligg ved vestsida av Aurlandsfjorden, nedst i Undredalsdalen, omtrent midt mellom innlaupet til Nærøyfjorden og der Aurlandsfjorden svi ...

                                               

Vangen kyrkjesokn

For Vangen på Voss, sjå Vossavangen Vangen er eit kyrkjesokn i Indre Sogn prosti. Soknet har ei kyrkje, Vangen kyrkje som truleg er frå 1200-talet. Kyrkja står på Aurlandsvangen og er hovudkyrkje i kommunen. Vangen er ikkje nemnd i Bjørgvin Kalvs ...

                                               

Hyllestad kommune

Hyllestad har den siste tida vorte kjent for kvernsteinproduksjon, ein industri som var i drift i nesten 1000 år. Kvernsteinsproduksjonen vert for tida granska av folk frå Universitetet i Bergen. Lihesten, eit landemerke på vestlandskysten er det ...

                                               

Havørnulukka

Havørnulukka 16. juni 1936 var den første ulukka innan sivil ruteflyging i Noreg. I sjutida om morgonen flaug flyet Havørn inn i fjellet Lihesten i Hyllestad kommune, på nordsida av munningen på Sognefjorden, og vart knust. Alle som var om bord, ...

                                               

Høyanger kommune

Folketalsutvikling for noverande Høyanger kommune frå 1920: a Talet omfattar ikkje området rundt garden Nybø og bruket Nygjerdet, som var del av Vik kommune fram til det vart overført til Høyanger kommune ved kommunesamanslåinga i 1964. Dette omr ...

                                               

Arnafjord kyrkje

Arnafjord kyrkje er ei langkyrkje i tre frå 1880 i Vik kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kyrkja ligg på Nese på vestsida av Arnafjorden. Tilkomst til staden er via Fv92. Dagens kyrkje erstatta ei kyrkje frå 1645 som var vorte for lita, og dessuta ...

                                               

Fet kyrkje i Sogn

Fet kyrkje står på Indre Hafslo i Luster kommune i Vestland og er ei langkyrkje frå 1894. Byggmeister for kyrkja var John Alver medan arkitekten er ukjend. Dette er den tredje kjende kyrkja i bygda. Den fyrste var ei stavkyrkje som truleg var set ...

                                               

Flåm kyrkje

Flåm kyrkje står i Flåm i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke, og er ei tømra langkyrkje frå 1670. Ho står ved Flåmselvi i Flåmsdalen, kring tre kilometer frå fjordenden. Kyrkja er soknekyrkje i Flåm sokn i Indre Sogn prosti. Fram til preste ...

                                               

Fortun kyrkje

Fortun kyrkje står i bygda Fortun i Luster kommune i Vestland og er ei langkyrkje i tre frå 1879. Arkitekt for kyrkja var Erik Pedersen Rusten. Ho er soknekyrkje i Fortun sokn i Indre Sogn prosti. Kyrkja erstatta ei stavkyrkje som var frå 1160–11 ...

                                               

Hafslo kyrkje

Hafslo kyrkje står på nordsida av Hafslovatnet i bygda Hafslo i Luster kommune i Vestland fylke og er ei langkyrkje frå 1878. Arkitekt for kyrkja var J. Faye. Kyrkja er soknekyrkje i Hafslo sokn i Indre Sogn prosti. Dagens kyrkje erstatta Hafslo ...

                                               

Joranger kyrkje

Joranger kyrkje er ei langkyrkje frå 1600-talet som står på Indre Hafslo i Luster kommune i Vestland. Kyrkja, som ligg på ei høgd med utsyn over Lustrafjorden, er bygd i tre og kvitmåla. Medan ein tidlegare rekna med at kyrkja var bygd rundt 1660 ...

                                               

Jostedal kyrkje

Jostedal kyrkje står ved Jostedøla i Jostedalen i Luster kommune i Vestland og er ei langkyrkje i tre som stod ferdig i 1660. Kyrkja er soknekyrkje i Jostedal sokn i Sogn prosti. Dette er den andre kjende kyrkja på staden. Den fyrste var truleg e ...

                                               

Tønjum kyrkje

Tønjum kyrkje står i bygda Tønjum i Lærdalen, i Lærdal kommune i Vestland og er frå 1832. Ho er i tre og har ei slags mellomform mellom krosskyrkje og langkyrkje. Ein trur ho fekk denne utforminga for at ho skulle kunne tole vinden på staden. Den ...

                                               

Vangsnes kyrkje

Vangsnes kyrkje er ei langkyrkje frå 1861 på Vangsnes ved Sognefjorden, i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Kyrkja er soknekyrkje for Vangsnes sokn i Sogn prosti. Soknet har tidlegare høyrd til Balestrand prestegjeld, og før det til Leikanger prest ...

                                               

Veitastrond kapell

Veitastrond kapell står i bygda Veitastrond ved nordenden av Veitastrondsvatnet i Luster kommune i Vestland, og er ei langkyrkje som vart sett opp som bedehus i 1928 og vigsla som kapell i 1935.

                                               

Vik kyrkje i Sogn

Vik kyrkje står på Flatbygdi i Vik kommune i Sogn og Fjordane, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1877. Kyrkja er soknekyrkje i Vik sokn i Sogn prosti tidlegare Ytre Sogn prosti som er nedlagt. Ho erstatta Hove kyrkje og Hopperstad stavkyrkje som s ...

                                               

Breheimsenteret

Breheimsenteret er eit informasjonssenter for Jostedalsbreen nasjonalpark, som ligg i Jostedalen i Luster kommune i Sogn og Fjordane, tett ved Nigardsbreen som er rekna som den lettast tilgjengelege breen i Noreg. Senteret opna i 1993. Det inform ...