ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376
                                               

Det kvite huset i Washington, D.C.

Det kvite huset er presidenten i USA sin embetsbustad, og viktigaste arbeidsstad. Namnet vert nokre gonger nytta om presidenten sitt kanselli. Det kvite huset ligg i nordvest i Washington D.C., på gateadressa 1600 Pennsylvania Avenue. Bygging av ...

                                               

Audi A4

Audi A4 er ein mellomstor bil produsert av den tyske bilfabrikanten Audi sidan 1995. Den erstatta modellane Audi 80 og Audi 90. Audi A4 vart seld for første gong i 1995. Modellen som kom då hadde B5 karosseriet. I 1998 vart det litt forandringar. ...

                                               

Skammerserien

Skammerserien er ein fantasy-serie på fire bøker skriven av den danske forfattaren Lene Kaaberbøl. Serien handlar om den unge jenta Dina og hennar opplevingar. Øystein Rosse har sett bøkene om til norsk, og for dette arbeidet fekk han Kultur- og ...

                                               

Julegåver

Julegåver er gåver gjevne i samband med jul. Dei blir ofte utveksla mellom familiemedlemmer, nære slektningar og venner, men kan også gjevast av organisasjonar eller lag til enkeltpersonar, som då ikkje gjev gjengåver. Gåver blir gjerne pakka inn ...

                                               

Farsdag

Farsdagen er ein heidersdag for fedrar. På farsdagen er det tradisjon å gjere stas på faren sin. Det kan vere ved å gje han frukost på senga, ei gåve, eller ved å gje eit farsdagskort eller ei enkel helsing på farsdagen.

                                               

Quinoa av Tangerine Dream

Quinoa vart gjeve ut i eit avgrensa opplag på berre 1000 eksemplar. Det vart sendt ut som ei spesiell gåve til medlemmar av den tidlegare offisielle fanklubben til Tangerine Dream, og dei attverande kopiane vart selde under den tyske turneen deir ...

                                               

Julestrømpe

Julestrømpe er ei større strømpe eller sokkeforma pose, av og til med julemotiv, som blir brukt til jul til å pynta og gje julegåver. Ho blir som regel nytta til å gje gåver til barn, som gjerne også får julegåver under juletreet. Julestrømpa er ...

                                               

Knesset

Knesset er nasjonalforsamlinga i Israel. Ho held til i Givat Ram i Jerusalem. Knesset har eitt kammer med 120 medlemmer som blir valde for ein fireårsperiode. Ingen politiske parti har nokon gong hatt absolutt fleirtal i nasjonalforsamlinga.

                                               

Pave Sylvester I

Pave Sylvester I vart pave etter Miltiades i januar 314 og regjerte til han døydde i 335. Han var den paven som har sete åttande lengst i tid. Oppteikningane om pavedømmet hans i Liber Pontificalis frå det 7. eller 8. hundreåret og hos Anastasius ...

                                               

Julekubbe

Julekubbe eller julestubbe kan visa til ulike juletradisjonar som går ut på å brenna eller pynta med ein trekubbe til jul, eller ei kake forma og pynta til å likna ein kubbe.

                                               

Muter

Muter, stikkpengar eller mutepengar er ein gåve gjeven i løynd for å oppnå ein fordel. Muting jur. bokmål bestikkelse, Strl §128 set straff for den som yter el. lovar ein off. tenestemann føremoner for få han til å gjera noko ulovleg i tenesta ak ...

                                               

Handverkar

Ein handverkar er ein som har spesialisert seg innan eit handverk og har det som yrke. Før den industrielle revolusjonen var handverkarar dei som produserte dei fleste brukstinga. I dag er gjenstandar tilverka av handverkarar meir uvanlege, og of ...

                                               

Semjonov

Byen vart grunnlagt på byrjinga av 1600-talet som ein busetnad av gammaltruande. Han vart første gong nemnt som landsbyen til Semjonov i 1644, seinare som landsbyen Semjonovo, og frå 1779 som byen Semjonov. Frå byrjinga av 1800-talet til tidleg p ...

                                               

Norske industriministrar

Norske industrisministrar er ei oversikt over statsrådar i Industridepartementet. Ved kgl.res. 5. desember 1947 vart eit nytt Handelsdepartement oppretta, og det tidlegare Departementet for handel, sjøfart, industri og handverk skifta namn til In ...

                                               

Snikkar

Ein snikkar er ein handverkar som driv fint arbeid med tre, til forskjell frå ein tømrar, som gjer grovare arbeid. Snikkarfaget er eit svært gammalt yrke. Tradisjonelt har ein delt det inn i møbel-, maskin- og bygningssnekring; i dag er det delt ...

                                               

Jacques-Louis David

Jacques-Louis David var ein fransk målar og møbelarkitekt, grunnleggjaren av kunstretninga nyklassisisme, og kjend for framifrå handverk og portrettkunst i både samtidige og historiske motiv.

                                               

Charlotte Amalie på Dei amerikanske Jomfruøyane

Charlotte Amalie er hovudstaden i Dei amerikanske Jomfruøyane og ligg på øya Saint Thomas. Han hadde i 2004 eit innbyggjartal på 19 000. Byen er ein viktig hamneby og eit turistsenter. Av næringar finst handverk og tilverking av rom. Byen har ein ...

                                               

Typografi

Typografi er eit omgrep for utforminga av skrift, bokstavar og andre grafiske element i trykte skrift som til dømes bøker og aviser, eller når dei på anna måte inngår i ein tekst som synast fram. Omgrepet femner om utforminga av skrifttypar og st ...

                                               

Bøkkar

Ein bøkkar er ein som lagar og tek vare på tønner. Dette var tidlegare eit vanleg handverk, men i takt med utviklinga av nye oppbevaringsmetodar blei det mindre etterspurnad etter tønner, og dermed færre bøkkarar.

                                               

Modist

Modist er ein fagutdanna person som har opplæring innan utforming, sying og montering av hattar, særleg damehattar, og andre hovudplagg. Modistar kan også selja hattar. Tradisjonelt har omgrepet vist til einkvar motehandlar. Ordet "modist" kjem f ...

                                               

Elvebakken videregående skole

Elvebakken vidaregåande skule er ein vidaregåande skule i Vestre Elvebakke 3 i bydel Grünerløkka. Skulen er ein av Oslo sine største skular med ca 1350 elevar. Han vart etablert i 1921 og fekk namnet Kristiania Fag- og Forskole for Handverk og in ...

                                               

Tabriz

Tabriz er ein by i nordlege Iran, hovudstad i provinsen Aust-Aserbajdsjan. Byen har 1.6 millionar ibuarar og ligg 1360 meter over havet, 60 km aust om Urmiasjøen. Klimaet varier mykje. Tabriz har vore hovudstad under ulike herskardynasti i Persia ...

                                               

Europeisk kulturhovudstad

Europeisk kulturhovudstad vart skipa i 1985 etter eit initiativ frå den greske kulturministaren Melina Mercouri i eit møte 13. juni 1985 blant kulturmenistrane i EU. Formålet med ein europeisk kulturhovudstad skal vere å bringe folkesetnaden i Eu ...

                                               

2008

26. februar - Det globale frølageret på Svalbard vart offisielt opna, og Wangari Maathai og Jens Stoltenberg la det fyrste innskuddet i banken; ein boks ris frå Nigeria Stavanger vert europeisk kulturhovudstad 23. februar - Eiksundsambandet vart ...

                                               

Pécs

Pécs er den femte største byen i Ungarn. Han er det administrative setet og det økonomiske senteret i fylket Baranya. Pécs var europeisk kulturhovudstad i 2010 i lag med Essen og Istanbul.

                                               

Essen

Essen er ein by sentralt i Ruhrområdet i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Byen har om lag 580 000 innbyggjarar, og er den 7 8. største byen i landet. Han vart nyleg utpeikt som europeisk kulturhovudstad for 2010, og representerer heile R ...

                                               

Liverpool

Liverpool er ein by vest i England. Byen ligg ikkje så veldig langt frå grensa til Wales, på nordsida av fjorden som vert danna av elva Mersey. Byen er ein av fem sameinte styresmakter i Merseyside. Desse dannar i praksis eit samanhengande urbant ...

                                               

Glasgow

Glasgow er den største byen i Skottland og den tredje største i Storbritannia. Han ligg ved elva Clyde i den vestlege delen av det sentrale Skottland og utgjer saman med fleire mindre landsbyar regionen City of Glasgow. Glasgow voks frå å vere ei ...

                                               

Pátra

Pátra er den tredje største byen i Hellas og ligg nord på Peloponnes, 215 km vest for Aten. Han er hovudstad i periferieininga Akhaía i periferien Vest-Hellas. Byen vart bygd ved foten av fjellet Panakhaikó ved Pátrabukta. Storbyområdet rundt Pát ...

                                               

2013

21. juni: Bybanen i Bergen blei utvida frå Nesttun terminal til Lagunen stasjon. 17. august: Hardangerbrua blei opna. 100 år sidan kvinner fekk allmenn røysterett i Noreg.

                                               

Taiz

Taiz er ein by i fjella i Jemen, nær den kjende hamnebyen Mokka ved Raudehavet. Han ligg kring 1400 meter over havet med fjellet Sabir like i nærleiken på 3006 moh. Han er hovudstaden i Taiz guvernement. Med eit folketal på over 600 000 i 2005, e ...

                                               

Genova

Genova er ein hamneby nord i Italia. Han er hovudstad i provinsen Genova og regionen Liguria, og har om lag 588 688 innbyggjarar med om lag 868 046 innbyggjarar i storbyområdet. Genua var den gamle byen til ligurarane og namnet kjem truleg frå li ...

                                               

Cáceres

Cáceres er provinshovudstaden i Cáceres i Extremadura i Spania. Byen har kring 90 000 innbyggjarar og kommunen har eit areal på 1750.33 km², den største kommunen i heile Spania. Det har vore busetnad nær Cáceres sidan førhistorisk tid. Ein ha fun ...

                                               

Koret The Shout

The Shout er eit kor, danna i 1998 av komponistane Orlando Gough og Richard Chew. Komponistane lagar musikken i lag med medlemmar frå koret, og kvar stemme blir spesielt tilpassa talentane songaren har. Koret opptrer alltid utan notar, og utan di ...

                                               

Rockegruppa Kino

Kino var eit russisk rockeband leidd av Viktor Tsoj, og var eit av dei største russiske musikkgruppene i Sovjetunionen på 1980-talet. Dei fleste songane til Kino var skrive av Viktor Tsoj, og tekstane hans var enkle, men vert rekna som gode. Idee ...

                                               

Symra kino

Symra kino er ein kino på Lambertseter i Oslo. Kinoen tilhøyrer Oslo Kino, og er deira einaste kino utanfor Oslo sentrum. Kinoen ligg i Cecilie Thoresens vei 23 på Lambertseter. Han opna i 1965 som den første norske drabantbykinoen. Bygget var te ...

                                               

45 av Kino

45 er debutalbumet til det russiske rockebandet Kino frå 1982. Albumet vart spelt inn i studioet ANTROP, som høyrde til Andrej Tropillo. Tsoj var ein av få russiske musikarar som våga seg ut på politiske tema i musikken sin. I songen Elektritsjka ...

                                               

Pete Trewavas

Peter Trewavas er ein engelsk musikar mest kjend som bassgitarist for progressiv rock-bandet Marillion og for supergruppa Transatlantic og for sideprosjektet Kino. Sjølv om han vart fødd i Middlesbrough, budde han mesteparten av oppveksten sin i ...

                                               

Viktor Tsoj

Viktor Robertovitsj Tsoj var ein vidkjent musikar frå Sovjetunionen og frontfigur i rockegruppa Kino. Tsoj hadde russisk mor og koreansk far, og vart fødd i Leningrad i Sovjetunionen. På høgda av karrieren i 1990 omkom han ei bilulykke. Han er re ...

                                               

Gruppa Krovi

Gruppa Krovi er eit album av det russiske rockebandet Kino frå 1988. Dette var albumet som for alvor sette Kino og frontfiguren Viktor Tsoj på kartet i russisk rock- og musikkhistorie. Med fengande rockemusikk ala The Smiths og The Cure, og polit ...

                                               

Notsj

Notsj er eit album av det russiske rockebandet Kino frå 1986. Etter at rock meir eller mindre var forbode i Sovjetunionen, endra det heile seg då Gorbatsjov kom til makta og introduserte Glasnost og Perestrojka. Det vart ikkje lenger lagt band på ...

                                               

Natsjalnik Kamtsjatki

Natsjalnik Kamtsjatki er eit album av det russiske bandet Kino frå 1984. Kamtsjatka i tittelen var eit russisk slanguttrykk for fyrrommet i bygningar. Viktor Tsoj, frontfiguren i Kino, arbeida i eit slikt fyrrom, og Mesteren her ein referanse til ...

                                               

Eto Ne Ljubov

Eto Ne Ljubov er eit musikkalbum av det russiske bandet Kino frå 1985. Alle songane er skrive av frontfigur Viktor Tsoj. Den sovjetiske regjeringa gav berre stønad til musikkgrupper dei tykte om, og rock vart generelt lite likt. Kino måtte derfor ...

                                               

Tsjornyj Albom

Tsjornyj Albom er det siste studioalbumet til den russiske rockegruppa Kino. Kino var på toppen av karrieren sin, og sommaren 1990 spela dei for over 60 000 menneske i Moskva. Like etter drog den særs populære frontmannen Viktor Tsoj til Riga for ...

                                               

The Kingsmen

The Kingsmen er eit 60-tals beat/garasjerockband frå Portland i Oregon i USA. Dei er mest kjend for innspelinga si frå 1963 av Richard Berry-songen "Louie Louie", som låg seks veker på andreplassen på Billboard-lista. Singelen har sidan blitt ein ...

                                               

Emily Brontë

Emily Jane Bronte var ein engelsk forfattar på 1800-talet. Den einaste romanen hennar, Stormfulle høyder er rekna som ein klassikar innan engelsk litteratur, og er eit godt døme på gotisk litteratur. Emily var den femte av dei seks barna til Mari ...

                                               

Beyond the Realms of Death

"Beyond The Realms of Death" er ein powerballade av det britiske heavy metal-bandet Judas Priest frå albumet Stained Class frå 1978. Framføringa til vokalisten Rob Halford på denne songen vert rekna som ein av dei beste han gjorde, i tillegg til ...

                                               

Matthew Fisher

Matthew Charles Fisher var ein engelsk organist, songar og låtskrivar, og spelte hammondorgel på den store hitsingelen "A Whiter Shade of Pale" av Procol Harum i 1967. I tillegg som langvarig medlem av Procol Harum, var han produsent for blant an ...

                                               

Before We Were So Rudely Interrupted

Dette var ei gjenforeining av dei fem originale medlemane i Animals frå den første iknarnasjonen deira med Eric Burdon, Alan Price, Hilton Valentine, Chas Chandler og John Steel. Det var den første nye innspelinga deira sidan 1965. Bassisten Chan ...

                                               

A Love Like Yours (Dont Come Knocking Everyday)

"A Love Like Yours" er ein song frå 1963 gjeven ut som B-sida til Motown-gruppa Martha and the Vandellas sin hitsingel, "Heat Wave", gjeven ut på Gordy label. Songen vart skriven og produsert av Holland–Dozier–Holland og handlar om ei kvinne som ...