ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 375
                                               

Sørfjorden kyrkje

For kapellet med same namn på Sørfinnset i Gildeskål, sjå Sørfjorden kapell Sørfjorden kyrkje, tidlegare Sørfjorden kapell, står i bygda Sørfjorden på fastlandet i Rødøy kommune og høyrer til Rødøy indre sokn i Nord-Helgeland prosti. Kyrkja vart ...

                                               

Vassås kyrkje i Bindal

Vassås kyrkje er ei åttekanta krosskyrkje frå 1733 i Bindal kommune, Nordland. Innanfor den norske kyrkjar tilhøyrer den Vassås sokn i Sør-Helgeland prosti. Vassås sokn er med i Bindal kyrkjeleg fellesråd. Byggverket er i tømmer og skal ha 280 pl ...

                                               

Rendalsvik

Rendalsvik er no ein øyde, tidlegare busetnad og eit nedlagt bergverkssamfunn i Holandsfjorden i Meløy kommune. Staden ligg ca 1 km vest av Fondal gard. Det er registrert bufaste i Rendalsvik sia 1667 fram til 1983 då det siste gardsbruket blei ø ...

                                               

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nesna er ein tidlegare høgskule i Nesna som no utgjer Nord universitet, studiestad Nesna. 1. januar 2016 blei HiNe slått saman med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet. Høgskolen hadde vel 1200 s ...

                                               

Ski-NM 1967

Noregsmeisterskapen på ski 1967 i nordiske greiner vart avvikla i tida frå 11. mars til 9. april 1967, etter at dei store internasjonale skitevlingane var unnagjorde. Ni av tevlingane fann stad i Skorovatn og Rana kommune i Nordland fylke, medan ...

                                               

Ski-NM 1999

Noregsmeisterskapen på ski 1999 i nordiske greiner vart avvikla i tida frå 12. januar til 28. mars 1999. Meisterskapen omfatta 15 tevlingar, 10 for menn og 5 for kvinner. Den tok til med hopprenn på Raufoss, deretter med langrennsøvingar på Skrau ...

                                               

Drevjevisa

Drevjevisa er ei nidvise om drevjeværingar, sungen som ein variant av salmen "Al den ganske Kristenhed". Drevjevisa er ikkje ei samanhengande vise, men spreidde einskildvers som hengjer ut folk frå Drevja generelt og somme namngjevne folk frå byg ...

                                               

Frosta Dampskibsselskab

Frosta Dampskibsselskap var eit tidlegare reiarlag som vart stifta 29. oktober 1898 på Frosta. D/S "Frosta" vart bygt ved Trondhjems mek. verksted og byrja gå i ruta Trondheim-Frosta-Stjørdalen og Åsen i mars 1899. Dei to første kapteinane på ski ...

                                               

Handball-NM 1977 for kvinner

Noregsmeisterskapen i handball 1977 for kvinner vart vunne av Idrettslaget Vestar etter finalesiger 17-13 over Skogn Idrettslag. Dermed forsvarte Vestar NM-tittelen. Finalen vart avvikla i Levangerhallen tysdag 29. november 1977 framfor ca 1200 t ...

                                               

Handball-NM 1978/79 for kvinner

Noregsmeisterskapen i handball 1978/79 for kvinner vart vunne av Skogn Idrettslag etter finalesiger 17 – 12 over Skjeberg Idrettsforening. Finalen vart avvikla i Levangerhallen onsdag 31. februar 1979 framfor ca 1 000 tilskodarar. Dei to laga låg ...

                                               

Handball-NM 1980 for kvinner

Noregsmeisterskapen i handball 1980 for kvinner vart vunne av Skogn Idrettslag etter finalesiger 15-12 over Byåsen Idrettslag. Finalen vart avvikla i Levangerhallen 21. desember 1980 framfor ca 1 400 tilskodarar. Skogn leia 9-7 ved pause, i den a ...

                                               

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag var ein statleg høgskule i Noreg som var verksam frå 1994 til 2016. Han vart del av Nord universitet frå 1. januar 2016. Høgskolen vart etablert 1. august 1994 og hadde i 2006 vel 4 600 studentar og 390 tilsette. Høgsko ...

                                               

Røstad skole

Røstad skole var ein statleg skule for born med lærevanskar i Levanger i Trøndelag. Skulen opna i 1903 etter at staten i 1896 hadde overteke den eine av dei to spesialskulane i Oslo, Institutt for Åndssvake Gutter på Lindern i Oslo som var skipa ...

                                               

Skogn Idrettslag

Skogn Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i Skogn i Nord-Trøndelag, skipa i 1906. Idrettslaget driv med fotball, friidrett, handball, ski og sykling. Skogn IL sitt handballag for kvinner har i periodar sida 1950-åra hevda seg heilt i toppe ...

                                               

Beitstad

Beitstad er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Nord-Trøndelag fylke, oppretta som Beitstad formannskapsdistrikt i 1837. Beitstad er i dag eit prestegjeld og sokn i Nord-Innherad prosti i Nidaros bispedømme. 1. januar 1904 vart Namdalseid skild ...

                                               

Egge

Egge er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Nord-Trøndelag, no ein del av Steinkjer. Opphavleg var han del av Stod formannskapsdistrikt, men blei skilt ut som eigen kommune den 1. januar 1869. Egge hadde då 941 innbyggjarar. I 1948 blei ein del ...

                                               

Ogndal

Ogndal er eit tidlegare herad i Nord-Trøndelag fylke. Heradet dekte ei flatevidd på 256.7 km². Heradet vart under namnet Skei eigen kommunal skipnad frå 1. januar 1885. Tidlegare låg bygda under Sparbu herad. Namnet på heradet vart endra til Ognd ...

                                               

Bakketun folkehøgskole

Bakketun folkehøgskole er ein kristen folkehøgskole som ligg i Verdal kommune i Trøndelag. Skolen ligg i gangavstand til Verdal sentrum og har plass til rundt 90 elevar i året. Skolen vart etablert i 1915 under namnet Bakketun ungdomsskole. Bakke ...

                                               

Verdal Idrettslag

Verdal Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i Verdal i Nord-Trøndelag, stifta 12. desember 1916. Idrettslaget er aktivt med i fotball, handball og skøyteløp. Fotballaget seplar kampane på Ørmelen sentralidrettsanlegg, medan handballaget spe ...

                                               

Gjesdal kommune

Gjesdal er ein kommune i Rogaland fylke. Gjesdal er rekna å vera ein del av Høg-Jæren. Kommunen grensar i nordvest mot Sandnes, i nord mot Forsand, i aust mot Sirdal, i sør mot Bjerkreim, og i vest mot Time. Gjesdal kommune er ei fjell- og innlan ...

                                               

Gjesdal Brass Band

Gjesdal Brass Band er eit brassband som blei oppretta i 2001 då Ålgård Musikkkorps slo seg saman med Oltedal Musikkorps. Korpset er frå Gjesdal kommune i Rogaland. Korpset har ein brei medlemsmasse og har medlemmar frå heile Jæren, frå Stavanger ...

                                               

Ålgård Fotballklubb

Ålgård Fotballklubb er eit idrettslag heimehøyrande på Ålgård i Gjesdal kommune, stifta i 1915. Laget er rein fotballklubb som spelar i svarte drakter, ispedd litt grønt, og i kvite underdelar. Heimekampane går av stabelen på Ålgård stadion. Ålgå ...

                                               

Hå kommune

Hå er ein kommune sørvest i Rogaland fylke. Kommunen grensar i nord til Klepp og Time, i aust til Bjerkreim og i sør til Eigersund. Han femner den sørlege parten av Jæren i tillegg til enkelte nordlege delar av Dalane. Hå vart oppretta i 1964 ved ...

                                               

Vitengarden

Vitengarden er eit museum og vitensenter som ligg på Kvia, ved tettstaden Nærbø, i Hå kommune. Anlegget opna som museum i 1995, og har sidan 2002 vore ei avdeling i Jærmuseet. Museumsbygningane og museumstomta representerer skjeringspunktet mello ...

                                               

Klepp kommune

Klepp kommune ligg på Jæren i Rogaland fylke og grensar i nord til Sola og Sandnes, i aust til Time og i sør til Hå. Kommunen har hatt dei same grensene sidan formannskapslova i 1837. Administrasjonssenter i kommunen er Kleppe. Lokalavisa er Jærb ...

                                               

Dagmerket på Revtangen

Dagmerket på Revtangen er eit dagmerke som er sett opp på Revtangen, ytst på Jærens rev ved Orre i Klepp kommune. Høgd 16.5 meter, vekt meir enn 3 tonn. Merket har ein sidekant på fire meter. Første gong reist i 1854, andre gong av stål i 1911 og ...

                                               

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling, tidlegare Høgskulen for landbruk og bygdenæringar, er ein offentleg godkjend privat høgskule driven som ei sjølveigande stifiting. Han held til på Bryne i Rogaland. Skulen har fokus på landbruk, nærings- og bygdeutvi ...

                                               

Klepp Elite

Endra 19. august 2020 5 Aleksandra Franciszka Sikora 18 Ingrid Synnøve Nødland 24 Ingeborg Lye Skretting 6 Marte Kristine Gjellan Leine 16 Sofie Bjørnsen 21 Kaja Karlsen 19 Hege Hansen 9 Isabella Hayes, angrep 13 Tameka Yallop 2 Nicole Leslie Sta ...

                                               

Frøyland og Orstad kyrkje

Frøyland og Orstad kyrkje ligg i tettstaden Orstad i Klepp kommune, nær grensa til Time kommune, og tettstaden Kvernaland, i Rogaland. Kyrkja vart innvigd 14. desember 2008 og har plass til 630 menneske. Kyrkja er den første i Den norske kyrkja s ...

                                               

Nærbø gamle kyrkje

Nærbø gamle kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1834 i Hå kommune i Rogaland fylke. Kyrkja har 330 sitjeplassar. Altartavla vart måla av Peter Reimers i 1620. Korvindauga har glasmåleri av Benneche og Larsen frå 1934.

                                               

Ogna kyrkje

Ogna kyrkje i Hå kommune i Rogaland fylke er i utgangspunktet ei langkyrkje frå 1200-talet. Mellomalderkyrkja hadde eit vesttårn i tre då ho brann etter lynnedslag i 1991. Murane i det gamle skipet utgjer ein del av ei ny kyrkje som vart oppført ...

                                               

Orre kyrkje

Orre kyrkje er ei langkyrkje frå 1950 som ligg på Pollestad i Klepp kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i hoggen granitt og har 350 plassar. Ein valde å hogge granitt til kyrkja fordi det var mangel på andre vyrke, men steinen vart likevel li ...

                                               

Time kyrkje

Time kyrkje er ei langkyrkje i Time kommune i Rogaland fylke. Kyrkja var ferdig bygd i 1859. Byggverket er i tre og har 700 sitjeplassar. Forfattaren Arne Garborg sokna til Time kyrkje, og har skrive om henne i dagbøker og Knudaheibrev 1904. I 20 ...

                                               

Undheim kyrkje

Undheim kyrkje eller Undheimkyrkja er ei kyrkje i Time kommune i Rogaland fylke som vart innvigd 9. desember 2001. Kyrkja avløyste eit kapell frå 1921 som brann ned 10. juli 1998. Byggverket frå 1921 var i tre og hadde 260 sitjeplassar. Den nye k ...

                                               

Varhaug kyrkje

Varhaug kyrkje er ei langkyrkje frå 1904 på Odland i Hå kommune i Rogaland fylke. Kyrkja erstatta ei eldre kyrkje som stod i utkanten av Varhaug. Altartavla, preikestolen, døypefonten, altarsølvet, lysestakane på altaret og ei lita lille lysekrun ...

                                               

Ålgård gamle kyrkje

Ålgård gamle kyrkje er ei langkyrkje frå 1917 i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Kyrkja vart avløyst av ei ny kyrkje i 2015, og per 2018 veit ein ikkje sikkert kva som vil skje med kyrkja. Somme tek til orde for å leie ut krykja til ein ortodoks ...

                                               

Sandnes kommune

Sandnes kommune er ein kommune på Nord-Jæren og sørlege Ryfylke i Rogaland fylke. På Jæren grensar Sandnes kommune mot Stavanger og Sola i nordvest, og mot Klepp, Time og Gjesdal i sør. I Ryfylke grensar Sandnes mot Sirdal og Bykle i aust og mot ...

                                               

Sandnesgauk

Sandnesgauk kan vera ei nemning på ein person som kjem frå Sandnes. Nemninga kjem frå ein type leirgauk som kan nyttast som eit leiketøy til å spela på. Sandnesgauken er attgjeve i kommunevåpenet til Sandnes. Ved tettstaden og byen Sandnes har de ...

                                               

Vågen vidaregåande skule

Vågen vidaregåande skule er ein vidaregåande skule i Sandnes som underviser i musikk, dans og drama; media og kommunikasjon og formingsfag. Skulen ligg ved Vågen i sentrum av Sandnes og opna i 2010. Han har eit areal på om lag 20 000 kvadratmeter ...

                                               

Time kommune

Time kommune ligg på Midt-Jæren i Rogaland fylke og grensar i nord til Sandnes i nord, i aust til Gjesdal og Bjerkreim, i vest til Klepp og i sør til Hå. Kommunen har stort sett hatt dei same grensene sidan 1838. I 1970 og 1989 vart to mindre omr ...

                                               

Bryne Fotballklubb

Bryne fotballklubb vart stifta 10. april 1926 frå Bryne i Rogaland. Herrelaget speler i 2. divisjon avdeling 2. Noverande hovudtrenar er Gaute Larsen. Stadionet til Bryne er Bryne stadion og har ein tilskodarkapasitet på 10 000 2 507 seter, avgre ...

                                               

Bryne vidaregåande skule

Rogaland Landsgymnas vart etablert 1. september 1924 med 22 elevar og to lærarar. Landsgymnaset starta opp i det nye folkeskulebygget som Time kommune hadde reist i åra 1922-23. Hausten 1946 flytta gymnaset inn i nybygget som var ferdigstilt unde ...

                                               

Frøyland

Frøyland er ein matrikkelgard i Time kommune på Jæren i Rogaland fylke. Første gong Frøyland vert nemnd i skriftlege kjelder er i 1379 og opphavleg form var Frøyjutland. Stadnamnet Frøyland kjem av den norrøne guden Frøy, som er guden for grøde o ...

                                               

Nasjonalt Garborgsenter

Nasjonalt Garborgsenter, ofte kalla Garborgsenteret, er eit forfattarmuseum som opna 5. september 2012. Det ligg på Bryne i Time kommune, Arne Garborg sin heimkommune i barne- og ungdomsåra, og er ei avdeling i Jærmuseet. Senteret er samlokaliser ...

                                               

Borge kyrkje i Lofoten

Borge kyrkje ligg på Bøstad i Vestvågøy kommune i Nordland fylke. Ho er soknekyrkje i Borge sokn i Lofoten prosti. Kyrkja er ei kvadratisk kyrkje bygd i betong. Ho vart vigsla 31. mai 1987 og har 435 plassar. Arkitekt for kyrkja var Knut Gjernes. ...

                                               

Digermulen kyrkje

Digermulen kyrkje ligg på Digermulen i Vågan kommune i Nordland, i Lofoten prosti. Kyrkja er ei åttekanta kyrkje i betong. Ho vart vigsla 24. juni 1951 og har 250 plassar. Arbeidet med få bygd ei kyrkje i Austre Vågan starta så tidleg som i 1900. ...

                                               

Henningsvær kyrkje

Henningsvær kyrkje ligg på Heimøya i Vågan kommune og sokn i Lofoten prosti. Kyrkja er ei langkyrkje i tre. Ho vart vigsla i 1974 og er bygd med 250 plassar.

                                               

Sildpollnes kyrkje

Sildpollnes kyrkje ligg på Sildpollneset i Austnesfjorden i Vågan kommune i Nordland. Kyrkja vart bygd som bedehus i 1891 og innvigd til kapell i 1960. Kyrkja på Sildpollneset er eit populært fotomotiv, særleg for turister sørfrå på europaveg 10.

                                               

Stamsund kyrkje

Stamsund kyrkje ligg i Stamsund i Vestvågøy kommune i Nordland. Kyrkja er ei langkyrkje i betong. Ho vart innvigd i 1937 og skal vere bygd med 540 plassar. Eit kapell på Steine var bygd i 1853, men blåste ned under ein storm den 28. januar 1905. ...

                                               

Strauman kyrkje

Strauman kyrkje, tidlegare Sydal skolekapell, er ei langkyrkje frå 1984 i Vågan kommune i Nordland fylke. Gymsalen på skolen er utvida med eit korområde til kyrkje. Kyrkja har 125 sitjeplassar. Det finst ein gravplass nokre hundre meter lengre no ...