ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

DS "Bergen" (1873)

DS "Bergen" var eit dampskip levert i februar 1873 som lasteskip for D. Burger & Zoon i Rotterdam i Nederland. I 1883 hamna skipet i Noreg hos Claus Eilertsen m. fl. i Bergen, og var sidan under fleire forskjellige reiarlag, mellom andre ein kort ...

                                               

DS "Canis" (1911)

DS "John Knudsen" var eit dampskip bygt i 1911 som lasteskip for John August Knudsen i Haugesund. I januar 1915 vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS som gav det namnet DS "Canis". I juli 1917 vart skipet torpedert og sokk.

                                               

DS "Castor" (1909)

Skipet vart bygd ved Fevigs Jernskibsbyggeri i Grimstad og kosta 309 758 kr då det vart levert i juni 1909. Skipet gjekk i godsruta til Hamburg. 10. januar 1915 var skipet på veg frå Stavanger til Hamburg då det kom inn i eit minefelt ved Lister ...

                                               

DS "Christoffer Ellingsen"

DS "Christoffer Ellingsen" var eit dampskip bygt i 1915 som lasteskip for A/S Hindø D/S i Sigerfjord. Skipet var unikt då det vart bygt fordi lasteromma utelukkande bestod av kjølerom til å frakte fisk. I juni 1924 vart skipet selt til A/S Falkei ...

                                               

DS "Delfinus"

Skipet vart bygd ved Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri i Bergen og kosta 332 509 kr då det vart levert i oktober 1912. Under åtaket på Noreg i april 1940 låg "Delfinus" i Trondheim med last for England. Skipet vart teken av tyskarane, men segla ...

                                               

DS "Edna" (1905)

DS "Chr. Gylstoff" var eit dampskip bygt i 1905 som lasteskip for D/S A/S Progress i København i Danmark. I 1913 hamna skipet hos svenske eigarar og i 1920 fekk det namnet "Anund". I 1921 vart skipet norsk og namnet vart "Kjell", før Det Bergensk ...

                                               

DS "Estrella" (1912)

DS "Sanwarine" var eit dampskip bygt i 1912 som lasteskip for Sanwarine Steamship Co. i Manchester i Storbritannia. I februar 1914 vart dette skipet og DS "Cometa" kjøpt inn av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og var det største skipet i flåten ...

                                               

DS "Flora"

DS "Olav Kyrre" var eit dampskip bygt i 1891 som lasteskip for Naaml. Vennootschap Mij. Noorwegen i Nederland. Reiarlaget hadde drive linjefart frå Rotterdam til Vestlandet sidan 1857. I april 1907 vart reiarlaget kjøpt av Det Bergenske Dampskibs ...

                                               

DS "Hector"

DS "Hector" var eit dampskip bygt i 1903 som lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab ved William Dobson & Co. i Newcastle i Storbritannia. Skipet vart levert i juli 1903.

                                               

DS "Hercules"

"Hercules" vart bygt ved Bergen Mekaniske Verksted og vart levert til BDS i april 1909 for ein pris på 346 000 kroner. I 1917 vart skipet rekvirert av britane under Shipping Controller og i fart for britane vart skipet den 30. desember 1917 torpe ...

                                               

DS "Konigsberg"

DS "Konigsberg" var eit dampskip bygt i 1902 som lasteskip for Vestlandske Lloyd i Bergen. I februar 1908 vart det kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og i 1911 ombyg og omdøypt DS "Corvus".

                                               

DS "Luna" (1911)

Skipet vart bygd ved Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen og kosta 239 864 kr då det vart levert i juni 1911. 14. august 1917 vart skipet torpedert av ubåten "UC 63", kring 27 km nord for Humber. Ho var då på veg frå Trondheim til London me ...

                                               

DS "Nova" (1915)

Skipet vart bygt ved Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri i Bergen og kosta 326 356 kroner då det vart levert i juni 1915. Den 23. mars 1917 var "Nova" på reise frå Blyth til Sarpsborg med kol då det vart stogga av den tyske ubåten "UC 77" 10 nauti ...

                                               

DS "Nova" (1921)

DS "Nova" var eit dampskip bygt i 1921 som lasteskip. Skipet vart opphavleg levert til Den Norske Amerikalinje som "Langfjord", men alt same månaden vart det selt til Det Bergenske Dampskibsselskab, som gav det namnet "Nova". Det meste av karrier ...

                                               

DS "Pallas" (1922)

DS "Pallas" var eit dampskip bygt i 1922 som lasteskip og kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab i 1923. Det gjekk i kystfart for BDS til det kolliderte og sokk i februar 1940. Skipet var systerskip til DS "Clio"

                                               

DS "Pollux" (1907)

Skipet vart bygd ved Fevigs Jernskibsbyggeri i Grimstad og levert til BDS i november 1907 for ein kostnad på 331 976 kr. I 1914 vart skipet ombygd i Stavanger for å ta meir passasjerar før det var sett inn i ruta på Island. 18. mars 1917 vart ski ...

                                               

DS "Taurus" (1902)

DS "Taurus" var eit dampskip bygt i 1902 som lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab ved Campbeltown Shipbuilding i Campbeltown. Skipet vart levert i juli 1902. BDS hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehim ...

                                               

DS "Thor"

DS "Thor" var eit dampskip bygt i 1867 som lasteskip og levert for August C. Mohr & Søn med fleire i Bergen i juli 1867. Skipet vart bygd som det sjuande bygget til Bergen Mekaniske Verksted og fekk ein dampmotor frå BMV.

                                               

DS "Vega" (1895)

DS "Vega" var eit dampskip bygt i 1895 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab ved Joseph L. Thompson & Sons i Sunderland. Skipet vart levert i mai 1895 og gjekk inn i turistruta til Bergenske frå England til fjordane på Ve ...

                                               

Kimmeridge-skifer

Kimmeridge-skifer eller Draupneskifer er ein bergart av skifer som vart danna i sein jura ved at gytje som var rik på organisk materiale vart herda. Han vart så dekt med tjukke, yngre sediment og har vorte ein viktig kjeldebergart for olje og gas ...

                                               

Sentralgraben

Sentralgraben er ei forkastingsgrøft eller graben som går gjennom Midt-Nordsjøhøgda og søraustover mot Nederland. Han oppstod ved at jordskorpa vart strekt i aust–vestleg retning i mesozoikum. Store mengder sediment vart avsett medan danninga av ...

                                               

Balderfeltet

Balderfeltet er eit av dei relativt mindre oljefelt på norsk kontinentalsokkel. Feltet er kalla opp etter den norrøne guden Balder. Geografisk ligg feltet i Nordsjøen, om lag 59° 10` 57`` nord og 2° 24` 25`` aust, meir enn 100 km vest av Karmøy. ...

                                               

Berylfeltet

Berylfeltet er eit oljefelt i Nordsjøen. Feltet ligg kring 315 km nordaust for Aberdeen, i sektoren til Storbritannia. Oljeplattformen Beryl A byrja utvinning av petroleum i 1976.

                                               

Bragefeltet

Bragefeltet er eit produksjonsfelt for olje og gass som ligg i blokkene 30/6, 31/4 og 31/7 i Nordsjøen med Statoil som operatør. Bragefeltet er bygd ut med ei plattform som ligg 13 km aust for Osebergfeltet OSF. Brageplattforma er ei stålplattfor ...

                                               

Brentfeltet

Brent er eit oljefelt i Nordsjøen mellom Skottland og Noreg. Feltet ligg i sektoren til Storbritannia. Det vert frakta råolje frå feltet via ein røyrleidning til mottaksterminalen i Sullom Voe på Shetlandsøyane. Naturgass vert frakta gjennom ein ...

                                               

Eddafeltet

Eddafeltet er eit oljefelt i Nordsjøen. Feltet ligg i blokk 2/7 på norsk kontinentalsokkel 12 km sørvest for Ekofisk-senteret. Det gjekk føre seg utvinning av petroleum frå feltet i tidsrommet frå 1979 til 1998. Oljeplattforma Edda 2/7 C vart ins ...

                                               

Ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet er eit olje- og naturgassfelt i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Ekofisk var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Feltet er eit knutepunkt for petroleumsaktivitet sør i Nordsjøen. Felta kring nyttar ...

                                               

Friggfeltet

Frigg er eit naturgassfelt i Nordsjøen oppkalla etter gudinna Frigg. Feltet vert mykje omtala som Friggfeltet. Kong Olav V opna offisielt Friggfeltet for utvinning den 8. mai 1978. Gassfeltet vart stengd den 26. oktober 2004 etter utvinning i 27 ...

                                               

Glitnefeltet

Glitnefeltet er eit oljefelt i Nordsjøen. Glitnefeltet ligg kring 40 kilometer nordvest for Sleipnerfeltet. Havdjupna i området er 110 meter. Produksjons- og lagerskipet ”Petrojarl 1” er på Glitne knytt til fire produksjonsbrønnar og ein vassinje ...

                                               

Gydafeltet

Gydafeltet er eit oljefelt som ligg søraust i Nordsjøen, 270 km sørvest for Stavanger. Feltet er oppkalla etter dronning Gyda, ei av konene til Harald Hårfagre. Operatør for feltet er Talisman Energy Norge AS.

                                               

Statfjordfeltet

Statfjord er eit oljefelt som i hovudsak ligg på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen, men 14.53% av ressursane i feltet er rekna å høyra til Storbritannia. Feltet er bygd ut med tre Condeep oljeplattformer med betongunderstell, Statfjord A, Statf ...

                                               

Tordisfeltet

Tordisfeltet er eit oljefelt på Tampenområdet i Nordsjøen som ligg mellom Snorrefeltet og Gullfaksfeltet. Frå juni 1994 har Gullfaks C- oljeplatformen motteke og handsama petroleum frå Tordisfeltet. I tillegg til hovudstrukturen Tordis, vert felt ...

                                               

Trollfeltet

Troll er eit gassfelt og oljefelt i norsk sektor av Nordsjøen. Feltet ligg vest av Øygarden kommune, 50 km vestover fråFedje og 100 km nord-vestover fråBergen. Condeep- oljeplattforma Troll A i betong er den største byggstrukturen som har vorte f ...

                                               

Ulafeltet

Ulafeltet er eit oljefelt i Nordsjøen, nord for Ekofiskfeltet. Ulafeltet er kalla opp etter den vidgjetne losen Ulabrand som arbeidde langs Skagerrak- kysten på 1800-talet.

                                               

Veslefrikkfeltet

Veslefrikkfeltet er eit olje- og gassfelt som ligg i blokkene 30/3 og 30/6 i Nordsjøen. Statoil er operatør for feltet. Feltet vart funne i 1981 og produksjonen starta i 1989. Ein fast boreinstallasjon, Veslefrikk A-platformen, vert nytta til å b ...

                                               

Ymefeltet

Ymefeltet er eit oljefelt som ligg søraust i Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund og 160 km nordaust for Ekofisk. Feltet er oppkalla etter Yme i norrøn mytologi. Havdjupna er om lag 80-90 meter.

                                               

Fanø

Fanø er ei dansk øy, rett utanfor Esbjerg. Ho er eigentleg ein sandbanke, og ein er avhengig av å sikre ein jamn vegetasjon, særleg av gras og lyng, for at ho ikkje skal eroderast bort av vind og bølgjer. Det er to tettstader på øya, Nordby og Sø ...

                                               

Mandø

Mandø er ei dansk øy i Vadehavet. Ho dekkjer eit areal på 7.63 km² og har omkring 60 innbyggjarar. Mandø er forbunde med fastlandet Jylland når det er fjøre, men denne er berre tilgjengeleg for traktorarar. Det har hendt at vanlege personbilar ha ...

                                               

Vadehavet nasjonalpark

Vadehavet nasjonalpark er ein dansk nasjonalpark stifta 17. januar 2008 og innvia 16. oktober 2010 som den tredje nasjonalparken i landet. Nasjonalparken omfattar den danske delen av Vadehavet frå Ho Bugt til den tyske grensa, og er samansett av ...

                                               

Vadehavsøyane

Vadehavsøyane er ei dansk øygruppe i Vadehavet på vestkysten av Jylland. Mellom dei store øyane i gruppa ligg det sandbankar. Mandø er den minste av dei folkesette danske vadehavsøyane, medan Rømø er den sørlegaste og med eit areal på rundt 128 k ...

                                               

Farne Islands

Farne Islands er ei øygruppe utanfor kysten av Northumberland i England. Ho består av 15-20 øyar alt etter tidvassnivået. Dei ligg spreidd 2.5-7.5 km frå land og er delt inn i to grupper, dei indre og dei ytre øyane. Hovudøyane i den indre gruppa ...

                                               

Helgoland

Helgoland er ei lita øygruppe utanfor kysten av Tyskland. Øya har tidlegare vore ein del av både Danmark og Storbritannia og ligg i Helgolandbukta ein del av Tyskebukta søraust i Nordsjøen. Dei er dei einaste tyske øyane som ikkje ligg like i nær ...

                                               

Ormen Lange-feltet

Ormen Lange er eit naturgassfelt på norsk kontinentalsokkel. Ormen Lange er rekna for å vera Noreg sitt nest største gassfelt, etter Trollfeltet. Feltet Ormen Lange vart oppdaga av Norsk Hydro i 1997. Produksjonsstart frå feltet var i september 2 ...

                                               

Tyrihansfeltet

Tyrihansfeltet er eit norsk oljefelt i blokk 6407/1 på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet ligg på 285 meters djupne og består av Tyrihans Sør og Tyrihans Nord. Feltet inneheld kondensat, NGL og gass. Tyrihans kan bli utbygd i tilknyting til Krist ...

                                               

Åsgardfeltet

Åsgardfeltet er eit oljefelt og naturgassfelt på norsk kontinentalsokkel. Feltet er kalla opp etter Åsgard i norrøn mytologi. Feltet ligg i Norskehavet. Hovudforsyningsbasen for feltet ligg i Kristiansund, medan driftsorganisasjonen ligg i Stjørd ...

                                               

Kaino-hama

Kaino-hama er ei lita strand som ligg 400 m sør for Nordvendfjøra, på sørsida av Aust-Ongul. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Den japanske antarktisekspedisjonen, 1957–62, og namngjeve Kaino-hama.

                                               

Kizahashi-hama

Kizahashi-hama er ei strand ved neset Osen på Skarvsnes, på kysten av Dronning Maud Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Den japanske antarktisekspedisjonen, 1957-62. Namnet "Kizahashi-hama" vart gjeve av JARE i 1972.

                                               

Koke-daira

Koke-daira er ei strand like sør for Langskallane i Fukuro-ura på Langhovde ved kysten av Dronning Maud Land. Det veks mosar på stranda over eit område på 15 gangar 30 meter. Namnet Koke-daira vart gjeve av Den japanske antarktisekspedisjonen i 1 ...

                                               

Nordvendfjøra

Nordvendfjøra er ei strand sør i Nishino-ura på Aust-Ongul. Ho vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Den japanske antarktisekspedisjonen, 1957–62, og namngjeve Kitami-hama. Namnet vart sidan omsett til norsk. Stranda er 500 meter ...

                                               

Ogi-hama

Ogi-hama er ei strand inst ei vik sør i Rumpa i den austlege delen av Lützow-Holmbukta. Det vart kartlagd av Den japanske antarktisekspedisjonen. Namnet Ogi-hama, som tyder Viftestranda, vart gjeve av JARE i 1973.