ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367
                                               

Kasfjorden

Kasfjorden er ein fjord i Harstad kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 6.5 km søraustover til Kasfjord i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Indre Elgsnes i nord og Bremnes i Kvæfjord kommune i sør. Berre den ytste, sørlege delen av fjor ...

                                               

Kattfjorden

Kattfjorden er ein fjord på nordvestsida av Kvaløya i Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 6 km frå Tussøya og søraustover til Lauklinesøya der Nordfjorden går vidare austover. Fjorden har innløp mellom Angstaursundet på austsida av Tuss ...

                                               

Kjosen i Ullsfjorden

Kjosen er ein fjordarm av Ullsfjorden i Tromsø og Lyngen kommune i Troms. Fjorden skjer seg 14 km austover mellom Lyngsalpane til bygda Kjosen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Hjellnesodden i sørvest og grenda Beinsnes i nordaust. Lik ...

                                               

Kvæfjorden

Kvæfjorden er ein fjord i Kvæfjord kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 17 km søraustover til Voktor i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Gavlen på Gapøya i vest og Bremnes i aust. Fjorden går sørover på austsida av Gapøya og Kvæøya. By ...

                                               

Kvænangsfjorden

Kvænangen eller Kvænangsfjorden er ein fjord i Kvænangen og Skjervøy kommune i Troms, vest for fylkesgrensa til Finnmark. Fjorden strekkjer seg om lag 74 km søraustover til Kvænangsbotn. Fjorden har innløp mellom Hylla i vest og Ramnes i aust. De ...

                                               

Kåfjorden

Kåfjorden er ein fjordarm av Lyngen i Kåfjord kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 20 km søraustover til Birtavarre eller Kåfjordbotn. Fjorden har innløp mellom Ystebyneset i nord og Nordnesodden i sør. Bygda Olderdalen ligg på nordsida like in ...

                                               

Langfjorden i Skjervøy

Langfjorden er ein fjord på sørsida av Arnøya i Skjervøy kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 8.5 km nordover til Langfjordbotn. Fjorden har innløp mellom Innerbergneset i vest og Haugnesodden i aust. Grenda på austsida av fjorden heiter berre ...

                                               

Lavangsfjorden i Lavangen

Lavangen eller Lavangsfjorden er ein fjordarm av Salangen i Lavangen og Salangen kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 16 km søraustover til Tennevoll i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom bygda Lavangnes i nord og Svarthammaren i sør. De ...

                                               

Lyngenfjorden

Lyngenfjorden eller Lyngen er ein fjord Troms langs kommunegrensa mellom Lyngen i vest og Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord i aust. Fjorden er den lengste i Troms og strekkjer seg 85 km sørover langs austsida av Lyngsalpane til Hatteng i ...

                                               

Malangsfjorden

Malangen eller Malangsfjorden er ein fjord mellom Senja og Kvaløya i Troms som strekkjer seg 59 km søraustover til kommunane Balsfjord og Målselv. Dei ytre delane av fjorden høyrer til kommunane Lenvik og Tromsø. Fjorden har innløp mellom Hekking ...

                                               

Mefjorden på Senja

Mefjorden er ein fjord på nordsida av Senja i Berg kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 15 km søraustover til Mefjordbotn. Fjorden har innløp mellom Oksneset i vest og Gilbergneset i aust. Vest for Oksneset går Ersfjorden søraustover. På begge ...

                                               

Målselvfjorden

Målselvfjorden er ein fjordarm av Malangen i Lenvik og Målselv kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 16 km sørover til Karlstad i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Sultindvikneset i vest og Målnesodden i aust. Bygda Sultindvik Ytre og I ...

                                               

Nordfjorden i Malangen

Nordfjorden er ein fjordarm av Malangen i Balsfjord og Målselv kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 19 km sørvestover til Nordfjordbotn i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Sandsneset i nord og Målnesodden i sør. Vest for Målnesodden gå ...

                                               

Nordlenangen

Nordlenangen er ein fjordarm av Ullsfjorden i Lyngen kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 10 km sørover til Nordlenangsbotn og går parallelt til Ullsfjorden. Fjorden har innløp mellom Nordlenangsneset i vest og Russelvneset i aust. Nygårdstrand ...

                                               

Olderfjorden i Kvænangen

Olderfjorden er ein fjordarm av Kvæangen i Kvænangen kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 4.5 km nordaustover til Olderfjord i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Coangagáddi i nord og Nersokkodden i sør. Bukta er ei lita grend som ligg ...

                                               

Reisafjorden

Reisafjorden er ein fjordarm av Kvænangen i Skjervøy og Nordreisa kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 32 km sørvestover til Storslett i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Skjervøya i vest og Store Haukøya i aust. Sør for Store Haukøya ...

                                               

Rossfjorden

Rossfjorden er ein fjordarm av Malangen i Lenvik kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 4.5 km sørvestover til Straumsnes i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Kraknes i nord og Rossfjordneset i sør. Det ligg gardsbruk langs heile lengda a ...

                                               

Sagfjorden i Salangen

Sagfjorden er ein fjordarm av Salangen i Salangen kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 7 km søraustover til Sjøvegan i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Langeneset ved Salangsverket i nord og Revholmen i sør. Øyane Lamøya, Finnøya og S ...

                                               

Salangsfjorden

Salangen eller Salangsfjorden er ein fjord i Salangen, Gratangen og Ibestad kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 25 km nordaustover til Løksebotn i botn av fjorden, men inkludert Sagfjorden er han 30 km lang. Den ytste delen av fjorden går på s ...

                                               

Selfjorden i Troms

Selfjorden er ein fjordarm av Andfjorden på Senja langs kommunegrensa mellom Tranøy og Torsken i Troms. Fjorden strekkjer seg 15 km austover til Selfjordbotn inst i Indre Selfjorden. Fjorden har innløp mellom Årbergneset i nord og Dovneset i sør ...

                                               

Sifjorden

Sifjorden er ein fjordarm av Andfjorden på Senja i Torsken kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 10 km austover til Sifjordbotn. Fjorden har innløp mellom Varden i nord og Blåstranda i sør og er om lag 4.5 km brei ved innløpet. Like ved Varden g ...

                                               

Skarsfjorden

Skarsfjorden vert òg stundom nytta som namn på Skardsfjorden. Skarsfjorden er ein fjord på vestsida av Ringvassøya i Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 6 km austover til Nordkjosen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Teistholm ...

                                               

Solbergfjorden

Solbergfjorden er ein fjord på søraustsida av Senja i Troms. Han ligg i kommunane Tranøy, Dyrøy, Lenvik og Sørreisa. Fjorden strekkjer seg 27 km nordaustover til Tømmervika i Sørreisa. I vest startar fjorden mellom Tranøya i nord og Dyrøya i sør. ...

                                               

Storfjorden i Lyngen

Storfjorden er den inste delen av fjorden Lyngen i Storfjord kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 17 km sørvestover til Hatteng i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom bygda Rasteby i vest og Falsnesodden i aust. Skibotn ligg like aust for ...

                                               

Straumbotn

Sjå òg Straumsbotn på Senja. Straumbotn er ein fjordarm av Vågsfjorden på Andørja i Ibestad kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 8 km søraustover til garden med same namn i botn av fjorden. Fjorden har innløp gjennom det smale sundet Straumen i ...

                                               

Straumsbotn i Kvæfjord

Straumsbotn er ein liten fjord i Kvæfjord kommune i Troms og ei fortsetjing av Kvæfjorden. Fjorden strekkjer seg 3.5 km sørover til garden Solheim i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom sundet Straumen mellom grenda Straumen og Lamhagan. De ...

                                               

Straumsfjorden i Troms

Straumsfjorden er ein fjord på sørsida av Kvaløya i Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 18 km vestover frå Malangen til Balsfjorden. I vest startar fjorden mellom Kvalnes i nordvest og Gamnes i søraust. Mjelde er ei bygd på nordsida av ...

                                               

Stønnesbotnen

Stønnesbotnen er ein fjordarm av Malangen på austsida av Senja i Lenvik kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 9 km sørvestover til Elveland i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Gamneset i vest og Storvikneset i aust. Bygda Botnhamn litt ...

                                               

Sørfjorden i Ullsfjorden

Sørfjorden er den inste delen av Ullsfjorden i Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 28 km sørover til Sjøvassbotn. Fjorden har innløp mellom grenda Skarmunken i vest og Rorholet i aust ved Storstraumen. Aust for Storstraumen går Kjosen s ...

                                               

Torskefjorden

Torskefjorden er ein fjordarm av Andfjorden i Torsken kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 13 km austover til Gryllefjordbotnen i botn av Gryllefjorden, ein av fjordarmane. Fjorden har innløp mellom Indre Månesodden i nord og Skjøttevika i sør. ...

                                               

Tranøybotn

Tranøybotn er den inste delen av Tranøyfjorden i Tranøy kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 8.5 km nordaustover på sørsida av Senja til Kampevoll i botn av fjorden. Fjorden startar ved Tranøya i sør. Forøya er ei anna øy i fjorden nordaust for ...

                                               

Tranøyfjorden

Tranøyfjorden er ein fjord i Tranøy og Dyrøy kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 25 km nordover frå Vågsfjorden, mellom Dyrøya og Senja til Kampevoll i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Stangneset på halvøya Stonglandet i vest og Hage ...

                                               

Ullsfjorden i Troms

Ullsfjorden er ein fjord i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 74 km sørover til Sjøvassbotn inst i Sørfjorden i Ullsfjorden. Fjorden har innløp mellom Karlsøya i vest og Sørklubben i aust. Sør for Karlsøya ligg Reinø ...

                                               

Vågsfjorden i Troms

Vågsfjorden er ein fjord mellom Hinnøya og Senja i Troms. Han ligg sør for Andfjorden og går mellom anna forbi Harstad. I tillegg til Harstad dekkjer delar av kommunane Ibestad, Skånland, Tranøy og Dyrøy fjorden. Fjorden strekkjer seg 46 km nordo ...

                                               

Ytre Andamsfjorden

Ytre Andamsfjorden er ein fjord i Karlsøy kommune i Troms mellom Rebbenesøya i vest og øya Andammen i aust. Fjorden strekkjer seg 8.5 km sørover og innover på Rebbenesøya. Fjorden har innløp mellom Mulneset i vest og Andamsmulen i aust. Midt i in ...

                                               

Øyfjorden i Lenvik

Øyfjorden er ein av dei lengre fjordane på øya Senja i Troms. Heile fjorden høyrer i dag til Lenvik kommune og ligg lengst nordvest på øya. Tidlegare høyrde Øyfjorden, saman med Stønnesbotn, til Hillesøy kommune. Frå inst i Ørnfjordbotn i sør til ...

                                               

Bølefjorden i Nord-Trøndelag

Bølefjorden er ein fjord i Flatanger kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 7 km søraustover til Bøle og Drageid i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Rugholmen i vest og Risholmen i aust. Småværet er ei lita bygd på austsida av fjorde ...

                                               

Jøssundfjorden

Jøssundfjorden er ein fjord i Flatanger kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 7.5 km søraustover til Jøssund i botn av fjorden. Fjorden er 233 meter på det djupaste. Fjorden har innløp mellom Smo i vest og Skrotten i aust. Grenda Hårnes ligg ...

                                               

Eiterfjorden i Nærøy

Eiterfjorden er ein fjordarm av Risværfjorden i Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 12 km austover til Gravvik i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Eiternes i nord og Rødneset i sør. Sør for Rødneset går Rødsfjorden sørover. ...

                                               

Nordsalten

Nordsalten er ein fjord på austsida av Kvingra i Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 10 km søraustover og seinare nordaustover til Rødseidet i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Eidshaug i vest og Måneset i aust. Frå Eidshaug ...

                                               

Sørsalten

Sørsalten er ein fjord i Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 22 km austover på sørsida av øya Kvingra til Saltbotnet i botn av fjorden. Fjorden har innløp gjennom Ottersøystraumen og Klungvikstraumen i vest, like sør for tettstaden O ...

                                               

Årsetfjorden

Årsetfjorden er ein fjordarm av Lekafjorden i Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 14 km nordaustover til Bogen og Valastraumen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Hestvikodden i aust og Gulholmen i vest og går først sørover ...

                                               

Langesundsfjorden

Langesundsfjorden eller Breviksfjorden er eit fjordstykke mellom øyane Sandøya, Bjørkøya og Siktesøya i Porsgrunn kommune og fastlandet i Bamble kommune, begge i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Fjordstykket strekkjer seg om lag 5 k ...

                                               

Trosbyfjorden

Trosbyfjorden er ein liten fjord heilt sør i Bamble kommune. Han strekkjer seg litt over 2 km frå innløpet mellom Kjønnøya og Rødlandet på fastlandet og inn til Trosby. I vestlege delar av fjorden ligg Sandvika og Sekkekilen. Her låg det truleg e ...

                                               

Grimstadfjorden

Grimstadfjorden er ein fjord i Bergen kommune, like nord for Bergen lufthamn, Flesland og ein fjordarm av Raunefjorden. Sjølve Grimstadfjorden har ei lengd på 5.5 km inn til Loddefjord i nord, men medrekna Nordåsvatnet som held fram austover forb ...

                                               

Puddefjorden

Puddefjorden er ein del av Byfjorden ved sentrum av Bergen. Fjorden ligg mellom Nordnes og Laksevåg og strekker seg 2 km søraustover til Solheimsviken. Innanfor Solheimsviken ligg pollen Store Lungegårdsvannet og lengda heilt inn til botn av poll ...

                                               

Store Lungegårdsvann

Store Lungegårdsvann er ein våg i Bergen kommune i Hordaland, som ligg i overgangssona mellom Bergen sentrum og bydelane i sør. Vågen var opphavleg ein arm av Puddefjorden, og har framleis utløp til Puddefjorden i eit smalt sund under bruene Gaml ...

                                               

Eikelandsfjorden i Fusa

Eikelandsfjorden er ein 6.5 km lang fjordarm av Fusafjorden og Bjørnafjorden i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Kommunesenteret Eikelandsosen ligg inst i fjorden. Fjorden har innløp mellom Stølsneset ved Gjerdavik, nord for bygda Fusa, i søraust ...

                                               

Fusafjorden

Fusafjorden er ein fjordarm av Bjørnafjorden i kommunen Bjørnafjorden i Vestland. Fjorden går nordover og deler seg i dei tre fjordarmane Samnangerfjorden i vest, Ådlandsfjorden i midten og Eikelandsfjorden i aust. Lengda inn til der fjordane del ...

                                               

Ådlandsfjorden

Ådlandsfjorden er ein fjordarm av Fusafjorden og Bjørnafjorden mellom Samnangerfjorden i vest og Eikelandsfjorden i søraust. Fjorden har innløp mellom Storholmen på sørspissen av halvøya Bogøya i vest og Altanesodden på enden av Altaneset i aust. ...