ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366
                                               

Ran

Ran er vinningstjuveri som blir utført ved hjelp av vald eller trugsmål. Enkeltpersonar, verksemder eller verditransportar kan bli rana. Ein som utfører eit ran blir kalla ranar.

                                               

Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu er kjend som ein israelsk kjernefysikar og varslar som i 1986 avslørde Israel sitt atomvåpenprogram og at Israel hadde slike våpen. Vanunu var fødd i Marrakesh i Marokko av jødiske foreldre faren var rabbinar. Han var i England d ...

                                               

Frode Berg-saka

Frode Berg-saka var ei spionasjesak i Russland der norske Frode Berg blei sikta og dømd for spionasjeverksemd. Han er den fyrste nordmannen som er sikta for spionasje i Russland. Han vart sleppt fri i november 2019. Saka byrja med at den pensjone ...

                                               

Stader i Harry Potter-serien

J.K. Rowling sin serie om Harry Potter føregår ei verd som minner om den verkelege verda, men inneheld ei rekkje oppdikta, ofte magiske, stader. Her er dei delt inn etter type: Bustader, byar, offentlege stader og skular.

                                               

Kakstryking

Kakstryking er ei nemning for ei piskestraff. Den dømde vert bunden til ein påle eller ei støtte av tre eller stein, ofte festa til ei opphøging eller plattform og piska med ris, det vil seie ein bunt kvister, på berr rygg. Kaken var gjerne plass ...

                                               

1. januar

Fulgentius av Ruspe Fabius Claudius Gordianus Fulgentius

                                               

12. juni

1970: Reketrålaren "Veiflu" forsvann i Nordsjøen. To omkom.

                                               

Francisco de Miranda

Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez var ein venezuelansk fridomskjempar og revolusjonær. Han var med i den amerikanske sjølvstendekrigen, kom seinare til Europa, der han vart brigadegeneral i den franske revolusjonshæren. Etter forsøk på f ...

                                               

Rettssak og domfelling av Joshua French og Tjostolv Moland

Rettssaka og domfelling av Joshua French og Tjostolv Moland var ei rettssak som starta som følge av at dei to nordmennane vart arresterte i mai 2009, mistenkt for å ha drepen ein sjåfør som dei hadde hyra - 47-åringen Abedi Kasongo - på 5. mai 20 ...

                                               

20. juni

1985: Arne Treholt blei dømd til 20 års fengsel for spionasje.

                                               

University of Delaware

University of Delaware er eit privat, delstatsfinansiert sea-grant, space-grant- og land-grant-universitet i Newark i delstaten Delaware i USA. Det er fire underliggaende campusar i delstaten. Det var oppretta i 1743 som New London Free School og ...

                                               

Nes og Hidra kommune

Nes og Hidra kommune var ein kommune i Vest-Agder fylke, oppretta i 1837 og avvikla i 1893. Området utgjer no ytre delane av dagens Flekkefjord kommune, det vil seie kyrkjesokna Hidra og Flekkefjord då Nes sokn, unnateke Flekkefjord by, som var e ...

                                               

1837

1837 var eit normalår som byrja på ein søndag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein fredag i den julianske kalenderen.

                                               

1838

1838 var eit normalår som byrja på ein måndag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein laurdag i den julianske kalenderen.

                                               

Fjotland

Fjotland er ein tidlegare kommune i Vest-Agder fylke, i dag ein del av Kvinesdal kommune. Fjotland var eigen kommune frå 1837 til 1840 og frå 1858 til 1963.

                                               

Tromsøysund

Tromsøysund er ein tidlegare norsk kommune i Troms. Området er i dag del av Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke. Tromsøysund kommune hadde opphavleg namnet Tromsøe landdistrikt, då han blei oppretta ved formannskapslovene i 1837. I 1860 blei ...

                                               

Austad kommune

Austad er ein tidlegare kommune i Vest-Agder fylke, oppretta i 1909 og lagt ned i 1962. Området er no del av Lyngdal kommune. Kommunen femnde området like vestom Lindesneshalvøya og det meste av han låg på halvøya mellom Rosfjorden og Grønsfjorde ...

                                               

Ordførarar i Leikanger kommune

Leikanger herad vart oppretta i 1837 då formannskapslovene vart vedtekne, og nedlagd 1. januar 2020 då kommunereforma tredde i kraft. Kommunen bestod av dåverande Leikanger prestegjeld, som tidleg på 1800-talet omfatta soknene Tjugum, Fjærland, V ...

                                               

Leikanger kommunestyre 1999-2003

Ved kommunevalet 1999 var det seks parti som stilte liste i Leikanger kommune: Leikanger Senterparti med Jarle Andersen Leikanger Venstre med Rolf Nesheim Leikanger Høgre med Olav Eitungjerde Leikanger KrF med Gunhild Børtnes Leikanger Arbeidarpa ...

                                               

Randi

Randi er eit norsk kvinnenamn som oppstod på 1400-talet, som ei kortform av Ragnfrid. Dette namnet er sett saman av dei norrøne namnedelane Ragn-, som tyder gud eller råd, og -frid, vakker eller elskeleg. Randi har namnedag den 12. februar.

                                               

Det tyske rettssystemet

Det tyske rettssystemet er som fleire av dei kontinentaleuropeiske rettssystema prega av romarretten. Frå 1200-talet til 1500-talet byrja denne å verte importert frå Nord-Italia. Romarretten vart dels sidestilt med, dels tok den over for dei enke ...

                                               

Dommar i retten

Sjå også dommar i tevling Med dommar i retten meiner ein vanlegvis ein person som er tilsett i ein domstol, og som har mynde til å treffe dømmande avgjerder. Fast tilsette dommarar er i Noreg embetsmenn, noko som mellom anna gjer at ein dommar ik ...

                                               

Creative Commons

Creative Commons er ein organisasjon som har som mål å gjera det enklare å spreia kultur ved å gjera fleire litterære og kunstnariske verk lovleg tilgjengelege for kopiering og endring. For å gjera dette har dei etablert ein mellomting mellom tra ...

                                               

Forvaring

Forvaring er ein av straffereaksjonane i det norske rettssystemet. Forvaring kan føre til fengsel livet ut, på grunn av at den opphavlege dommen kan bli forlenga eit uavgrensa tal gonger. Straffereaksjonen forvaring er heimla i Straffelova § 39 c ...

                                               

Franz Kafka

Franz Kafka var ein tyskspråkleg forfattar frå Prag, hovudstaden i kongeriket Böhmen som då var ein del av Austerrike-Ungarn. Han er kjend som ein av dei store skikkelsane innan litteraturen på 1900-talet med verk som blander realisme med fantast ...

                                               

Foreldingsfrist

Foreldingsfrist er ei avgrensing av kor lenge økonomiske krav og fordringar, straff eller straffeansvar. Ulike rettssystem og tilhøve har ulike fristar.

                                               

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln var president i USA frå 1861 til 1865, den 16. i presidentrekkja. Lincoln er mest kjend for å ha avskaffa slaveriet etter ein omfattande borgarkrig. I sluttfasen av borgarkrigen vart Lincoln drepen av skodespelaren John Wilkes Boo ...

                                               

Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle var ein britisk lege og forfattar. Han er best kjend for detektivromanane sine med hovudfiguren Sherlock Holmes, som er rekna som eit vesentleg bidrag til kriminallitteraturen. Doyle var ein profilert forfattar som ...

                                               

Inga-Lill Sundset

Inga-Lill Sundset er ein norsk, samisk politikar som representerte Arbeidarpartiet på Sametinget for perioden 2009-13. Ved sametingsvalet 2009 var ho 3. kandidat på lista til Ap i valkrins 5. Ho vart ikkje røysta inn på Sametinget for perioden 20 ...

                                               

Bjørn Thomas Åhrén

Bjørn Thomas Åhrén er ein samisk politikar som har sete på Sametinget for Norske Samers Riksforbund sidan 2013. Han er vald frå Sørsamisk valkrins og er medlem i både plenumsleiinga, og oppvekst-, omsorg- og utdanningskomitéen. Frå 2013 til 2016 ...

                                               

Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga er ein norsk samisk politikar som representerer Arbeidarpartiet. I desember 2016 vart ho medlem av Sametingsrådet. Ved sametingsvalet 2009 vart Magga første vararepresentant for Marianne Balto Henriksen, Knut Store og Ragnh ...

                                               

Aud Marthinsen

Aud Helene Marthinsen er ein norsk samisk politikar, som representerer Framstegspartiet på Sametinget. Ho var vald inn på Sametinget for perioden 2013-17, frå Gáisi valkrets, og var medlem av plan- og finanskomiteen. Ho var òg sametingrepresentan ...

                                               

Rusbrus

Rusbrus er ein ferdigblanda cocktail på flaske. Rusbrus var i løpet av heile 1990-talet berre få kjøpt på Vinmonopolet og utestader med skjenkeløyve for brennevin. Alkoholprosenten i rusbrus svarer som regel til øl. Framstegspartiet FrP anka eit ...

                                               

Distrikt i England

Distrikt i England er den lågaste vanlege administrative eininga for lokalstyre. Distrikta er dermed på same nivå som norske kommunar. Nivåa over er grevskap og deretter regionar. Den noverande distriktordninga blei innført i England og Wales i 1 ...

                                               

Israel si sperring på Vestbreidda

Israel si sperring på vestbreidda er ei nemning på den sperringa Israel har sett opp på Vestbreidda av Jordanelva. For å kontrollere palestinsk trafikk over grensa til Israel, har Israel bygd opp ei sperring frå 2001. Av motstandarar vert sperrin ...

                                               

Konsul

Konsul er i moderne språkbruk ein offisiell representant for ein stat i eit anna land. Konsular ser etter interessene til ein stat og borgarane derfrå i ein annan stat, og leiar gjerne eit konsulat. Ein skil mellom fagtenestemenn ved generalkosul ...

                                               

"Blücher"

"Blücher" var eit tysk krigsskip oppkalla etter den prøyssiske generalfeltmarskalken og fyrsten Gebhard Leberecht von Blücher. Skipet vart sjøsett 8. juni 1937, og hadde åtte kanonar, 12 antiluftskyts og tolv torpedorøyr. Skipet vart senka på veg ...

                                               

Det armenske folkemordet

Det armenske folkemordet var ei etnisk reinsking av armenarar frå Det osmanske riket under det ungtyrkiske styret i 1915–1920. Eit stort tal armenarar blei tvangsdeporterte eller drepne. Anslaga for kor mange menneske som døydde varierer mellom m ...

                                               

Khalid Skah

Khalid Skah sin toppidrettskarriere starta med at han deltok i VM i terrengløp i 1990 og 1991 og vann begge gongene. I 1991 deltok han for fyrste gong i VM i friidrett, det fann stad i Tokyo. På 10 000 meter-finalen vart han berre slått av kenyan ...

                                               

1916

21. januar: Storbrann i Molde 15. januar: Bybrann i Bergen

                                               

Pogrom

Ein pogrom er ein term for massive åtak på minoritetar som budde i desse landa med mishandling og massedrap av menneske og øydelegging av eigedom. Uttrykket er ofte nytta om åtak på jødiske busetjingar, då det oftast var jødane som var utsette fo ...

                                               

Facebook

Facebook er eit nettsamfunn. Det vart opphavleg laga for universitetsstudentar og fakultet i USA, men har sidan spreidd seg til å femne om vener, skular og geografiske område. Nettsamfunnet har over 1000 millionar månadlege brukarar på verdsbasis ...

                                               

Koppar

Koppar er ein svært smittsam og farleg virussjukdom hos menneske. Ein reknar at mellom 20 og 60 % av dei som vert smitta døyr av sjukdomen. Mange overlevande vert blinde på eitt eller begge augo grunna infeksjonar i hornhinnene. Inkubasjonstida e ...

                                               

Jamstillingsvedtaket

Jamstillingsvedtaket er ei nemning på eit vedtak i Stortinget i 1975 om å jamstilla lønsvilkåra innan jordbruk og industri. I byrjinga av 1970-åra tok mange til å sjå med uro på nedgangen i sysselsettinga i norsk jordbruk. Særleg var det mange sm ...

                                               

Jokkmokk

Jokkmokk er ein svensk tettstad som ligg i Norrbottens län, og i landskapet Lappland. Han er administrasjonssenteret i Jokkmokks kommun og i år 2005 hadde tettstaden 2 976 innbyggjarar. Namnet er samisk og tyder "elvesving". Jokkmokk er kjend for ...

                                               

Luleå

Luleå er ein by i det svenske Norrbottens län i landsdelen Norrland. Han er administrasjonssenter for både Luleå kommun og Norrbottens län. Innbyggjartalet er for delen til bykjernen i overkant av 46 000, og for kommunen som heilskap nærare 74 00 ...

                                               

Mikael

Mikael, Michael, Mikal og Michel er mannsnamn av hebraisk opphav. Mikael, Mikal og Mikkel har namnedag den 29. september, som også er mikkelsmesse frå gammalt av. Det hebraiske Mīkāēl tyder kven er som Gud?. Det er namnet på engelen Mikael, ein a ...

                                               

Malmberget

Malmberget er ein svensk tettstad i Gällivare kommun i Norrbottens län i landskapet Lappland. I 2011 hadde tettstaden 5 590 innbyggjarar. Malmberget er mest kjend for gruvene. Malmutvinninga starta i 1741 på fjellet Illuvaara lulesamisk Jiellevár ...

                                               

Áhkká

Áhkká er det lulesamiske namnnet på eit fjellmassiv i Stora Sjöfallets nasjonalpark i det nordvestlege Lappland i Nord-Sverige, på svensk er det Akka. Stortoppen når 2 016 meter over havet. Massivet består av bratte toppar og isbrear ved sørenden ...

                                               

Håkan Rydving

Lars Olof Håkan Rydving er ein norsk professor i religionsvitskap ved Universitetet i Bergen. Rydving er dr.theol. frå Universitetet i Uppsala med ei avhandling om det svensk-lulesamiske religionsmøtet: The end of drum-time: religious change amon ...