ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364
                                               

Platåberget

Platåberget er eit fjell ved Longyearbyen på Svalbard. Platåberget ligg ovanfor flyplassen og Gruve 3, og avgrensa i austleg retning av Blomsterdalen og mot vest av Bjørndalen. Mot sør strekkjer platået seg mot foten av Nordenskiöldfjellet. Platå ...

                                               

Zeppelinfjellet

Zeppelinfjellet er eit fjell på Brøggerhalvøya, to km frå Ny-Ålesund på Spitsbergen. Fjellet har ei høgd på 553 moh. Norsk Polarinstitutt driv luftmålestasjon Zeppelin på Zeppelinfjellet saman med Norsk institutt for luftforskning. Luftmålestasjo ...

                                               

Jiehkkevárri

Jiehkkevárri er det høgaste fjellet i Troms på 1834 moh. Fjellet ligg på grensa mellom kommunane Tromsø og Lyngen. På toppen ligg det ein stor brekuppel. Fjellet er det høgaste og mest dominerande i Lyngsalpane og er synleg på lang avstand. Fjell ...

                                               

Mauken

Mauken, òg kalla "Møken", er eit fjell i Målselv kommune i Troms. Fjellet er 1249 moh, og har ein "mauktipp" som er nesten like høg. I juni 1941 styrta eit tysk Junkers Ju 88-fly 50 meter nedanfor toppen. Det var elendige flytilhøve, og flygarane ...

                                               

Piggtinden

Piggtinden er eit fjell i den sørlege delen av Lyngsalpan i Troms fylke. Det er 1505 moh og er grensepunkt mellom kommunane Balsfjord, Tromsø og Storfjord. Med ein karakteristisk pyramideform er Piggtinden ein av dei mest kjende fjelltoppane i Tr ...

                                               

Tromsdalstinden

Tromsdalstinden, populært kalla Tinden av tromsøværingar, er ein fjelltopp søraust for Tromsø sentrum. Med 1238 moh. er det den høgaste toppen synleg frå Tromsø. Han ligg i forlenginga av Tromsdalen. I samband med Tromsø sin OL-søknad braut det u ...

                                               

Vallaheiane

Vallaheiane er ein blindveg på Valle i Fana bydel i Bergen kommune. Han går søraustover frå Osvegen. Vegen er om lag 900 meter lang. Vallaheiane er òg namnet på åsen som ligg vest for garden Valle. Åsen har ei høgd på om lag 240 meter over havet. ...

                                               

Fløyfjellet

Fløyen eller Fløyfjellet er eit av dei sju fjella i Bergen, og den mest populære av turistattraksjonane i byen. Fløyfjellsplatået ligg 399 meter over havet, rett ovanfor Bergen sentrum. Namnet kan skrive seg frå "fløystanga", ein vindfløy eller v ...

                                               

Lyderhorn

Lyderhorn er eit av Dei sju fjella kring Bergen. Det ligg ved Liavatnet ca. 5 km vest for sentrum og er godt synleg frå skipsleia både nordover og sørover, og har vore eit kjent seglingsmerke. Gammalnorsk form av namnet var Logðarhorn / Lofðarhor ...

                                               

Rundemanen

Rundemanen er eit av dei sju fjella kring Bergen. Toppen er ein del av det same fjellmassivet som Ulriken og Fløyfjellet og er ikkje lett synleg frå Bergen sentrum, og blir av somme ikkje rekna blant dei sju fjella – til fordel for Askøyfjellet p ...

                                               

Ulriken

Ulriken er det høgste av dei sju fjella kring Bergen sentrum, og er 643 moh. Men høgste punktet på fjellområdet er ved Haugevarden, 670 meter over havnivået. På Ulriken er det bygd mast for kringkasting og for telekommunikasjon. Det finst òg rest ...

                                               

Håsteinen

Håsteinen er eit fjellmassiv med to toppar i Kinn kommune, 933 og 965 moh. Vestre toppen skil seg tydeleg ut frå omgjevnadene og er lett få auge på om ein ser søraustover frå Florø. Vestre Håsteinen vert òg kalla Høydalsnipa. Austre toppen som og ...

                                               

Høgeloft

Høgeloft er eit 1920 meter høgt fjell som ligg på grensa mellom Lærdal kommune i Vestland og Hemsedal kommune i Viken. Fjellet er det nest høgaste i Buskerud etter Folarskardnuten som er 13 meter høgare. Høgeloft vert rekna som den høgaste toppen ...

                                               

Jutlamannen

Ei segn fortel om då Olav den heilage reid gjennom Lærdal i 1023. Ho fortel at då skoen under eine foten til hesten hans losna, måtte han stiga av for få festa skoen att. Då var det ein jutul og ei gyger oppe i lia som skratta og log. Olav vart h ...

                                               

Sandfloeggi

Sandfloeggi eller Sandfloegga er eit 1721 meter høgt fjell som ligg i Ullensvang kommune og det er høgaste fjell på Hardangervidda om ein ikkje rekna med Hardangerjøkulen og Folarskardnuten. Sandfloeggi er saman med Nupmassivet i sør eit ganske u ...

                                               

Skogshorn

Skogshorn, 1728 moh., er grensefjellet mellom Hemsedal og Valdres. Den frittliggande fjelltoppen avgrenser Hemsedalsfjella mot sør, og er lett synleg frå stor avstand. Fjellsida er særs bratt mot Hemsedal, men det er enkelt nå toppen frå aust.

                                               

Bufjorden

Bufjorden er ein liten fjord i Grimstad kommune mellom byane Grimstad og Lillesand. Fjorden har innløp nord for Bjorøya og strekker seg sørvestover på nordsida av tettstaden Homborsund. Fjorden er om lag 5 km lang og har to små sidearmar som stre ...

                                               

Isefjærfjorden

Isefjærfjorden er ein fjord i Lillesand kommune. Fjorden er til tider særs smal og svingar seg 5 km innover i landet og har fleire mindre sidearmar. Han har innløp ved Bliksfjorden sør for Kvannes. Han går først 500 meter vestover før han snur re ...

                                               

Kvåsefjorden

Kvåsefjorden er ein 8 km lang fjord som dannar den ytre fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder. Han dannar òg delar av grensa mellom kommunane Lillesand og Kristiansand. Fjorden har innløp frå Skagerrak ved Meholmen og går hovudsakleg nordo ...

                                               

Nordfjorden i Risør

Nordfjorden er ein del av Søndeledfjorden i Risør kommune i Aust-Agder. Han er den delen av fjorden som ligg på nordsida av øya Barmen, som ligg like nordvest for sjølve Risør. Nordfjorden er litt over 7 km lang og held fram vidare som Søndeledfj ...

                                               

Sandnesfjorden

Sandnesfjorden er òg ein del av innsjøen Åraksfjorden i Bygland kommune. Sandnesfjorden er ein fjord i Risør kommune i Aust-Agder fylke. Om lag 8 km inn i fjorden stikk Avreidkilen seg 2 km nordover. Innløpet til denne fjordarmen er svært trongt, ...

                                               

Søndeledfjorden

Søndeledfjorden er den lengste fjorden i Aust-Agder med ei lengd på om lag 22 km. Han ligg i Risør kommune Han strekkjer seg frå Flatholmane i vest og buktar seg rundt øya Barmen som ligg like nord for sjølve Risør. Barmen har ei firkanta form og ...

                                               

Sørfjorden i Risør

Sørfjorden er den sørlege og inste delen av Søndeledfjorden, mellom Nordfjorden og Sandnesfjorden. Sørfjorden ligg i Risør kommune i Aust-Agder fylkesør for halvøya Barmen. Han strekkjer seg 7.5 km frå Rødsfjorden i vest til innløpet til eidet so ...

                                               

Berefjord

Berefjord eller Berrefjord er ein liten fjord i Flekkefjord kommune, like sør for Åna-Sira. Fjorden er berre 1.5 km lang og har innløp rett sør for Holmen. Lenger inne i fjorden ligg Foreholmen. Fjorden har ei vinkelrett form og snur krapt austov ...

                                               

Eidsfjorden i Farsund

Eidsfjorden er ein fjordarm av Listafjorden i Farsund kommune. Han har innløp ved Elleholmane mellom Varnes og Filleholmen. Fjorden ligg på nordsida av Lista og strekker seg 4 km austover. Den inste delen av fjorden er langt smalare enn resten og ...

                                               

Fedafjorden

Fedafjorden er ein fjord i kommunane Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal. Han er ei fortsetjing av Listafjorden og har innløp sør for Andabeløya. Fjorden strekkjer seg 15 km inn til Øye, der elva Kvina munnar ut. Fjorden heitte tidlegare Kvinesfjor ...

                                               

Framvaren

Framvaren er ein terskelfjord i Farsund kommune med ei lengd på om lag 9 km. Han har innløp ved sundet Straumen frå Helvikfjorden, som ligg lenger sør. Straumen er berre 20-25 meter brei og over her går det ei vegbru. Får her strekker fjorden seg ...

                                               

Grisefjorden

Grisefjorden er ein del av Stolsfjorden i Flekkefjord kommune. Han er den delen av fjorden som ligg innom Flekkefjord by. Grisefjorden ligg nord for bysenteret innom sundet Elva som går gjennom byen. På sørsida av sundet heiter fjorden Lafjord. F ...

                                               

Grønsfjorden

Grønsfjorden eller Grønsundsfjorden er ein fjord som ligg på grensa mellom kommunane Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder fylke. Fjorden er 12 km lang, og går frå Vaholmen sør for Austre Seli og langs heile vestsida og nordsida av sjølve Lindesnesha ...

                                               

Helvikfjorden

Helvikfjorden er ein fjord i Farsund kommune, like vest for sjølve Farsund. Fjorden har innløp der Hanersundet møter Krossnessundet vest for Øyna. Han går først vestover og delar seg så i tre retningar. Den eine går rett sørover til Kjørrefjordki ...

                                               

Hundsøyfjorden

Hundsøyfjorden er ein fjord i Søgne kommune. Fjorden ligg ute i havgapet mellom ei rekkje øyar, i området sør for Høllen og sjølve Søgne. Fjorden har innløp i aust, mellom Songvår fyr i sør og Skarvøya i nord. I aust grenser han til Songvårfjorde ...

                                               

Høllefjorden

Høllefjorden er ein fjord i Søgne sør for Høllen og Tangvall, kommunesenteret i Søgne. Fjorden har tre innløp, sundet Springedansen nord for Ny-Hellesund som går aust til Hellesundfjorden, eit mellom Ny-Hellesund og Skarpøya, og eit vestleg innlp ...

                                               

Kristiansandsfjorden

Kristiansandsfjorden er fjorden utanfor Kristiansand og den lengste fjorden i Vest-Agder. Lokalt vert fjorden ofte kalla Byfjorden. Fjorden er om lag 20 km lang frå innløpet frå Skagerrak mellom Oksøy og Grønningen fyr og inn til Ålefjær. Fjorden ...

                                               

Lafjord

For fjorden i Finnmark, sjå Lafjorden Lafjord er ein del av Stolsfjorden i Flekkefjord kommune som går inn til sjølve byen Flekkefjord. Fjorden startar ved Kjeøy og strekkjer seg 4 km nordover til sentrum av Flekkefjord. Gjennom Flekkefjord går d ...

                                               

Lenesfjorden

Lenesfjorden eller Lenefjorden, stundom skrive Lehnesfjorden, er ein fjord langs grensa mellom kommunane Lindesnes og Lyngdall kommune i Vest-Agder. Fjorden har innløp frå Grønsfjorden ved Jåsund. Lenesfjorden er ein del av same fjordsystemet som ...

                                               

Listafjorden

Listafjorden er ein fjord på grensa mellom kommunane Farsund og Flekkefjord. Fjorden ligg på vest og nordvestsida av Lista og vest for Lista fyr. Frå Lista fyr strekkjer han seg om lag 10 km nordaustover til sørsida av øyane Hidra og Andabeløyna ...

                                               

Lyngdalsfjorden

Lyngdalsfjorden er ein fjord som ligg i kommunane Farsund og Lyngdal kommunar i Vest-Agder fylke. Han har innløp mellom Spindsodden i Farsund og Sandvika i nord og strekkjer seg 15 km austover til sentrum av Lyngdal. Frå innløpet går fjorden førs ...

                                               

Mannefjorden

Mannefjorden er ein fjord i Mandal kommune. Han har innløp frå Skagerrak og strekker seg om lag 5 km nordover mot sjølve byen Mandal. Ryvingen fyr ligg på austsida av innløpet til fjorden, rett sør for Skjernøya. Andre øyar på austsida er Ferøy, ...

                                               

Rosfjorden

Rosfjorden er ein fjord som ligg i kommunane Lyngdal og Farsund i Vest-Agder fylke. Frå innløpet mellom Ullerøya i vest og Herreholmen i aust, i nærleiken av Hausvik, og inn til Agnefest i sjølve Lyngdal er fjorden om lag 12 km lang. Den ytre del ...

                                               

Sandvikdalsfjord

Sandvikdalsfjord er ein fjord på grensa mellom kommunane Kristiansand og Søgne. Han har innløp ved holmen Ryvingen, vest for Flekkerøy. Fjorden er nesten 4 km lang og smalnar raskt inn på veg nordover. Midt i den ytre delen av fjorden ligg lille ...

                                               

Skogsfjorden i Mandal

Skogsfjorden er ein liten fjord i Mandal kommune på vestsida av sjølve byen Mandal. Han har innløp rett vest for stranda Sjøsanden inst i Mannefjorden. Innløpet smalnar raskt inn og er berre 30 meter på det smalaste. Her går Benkebrua over fjorde ...

                                               

Stolsfjorden

Stolsfjorden er ein fjordarm av Fedafjorden i Flekkefjord kommune som går inn til sjølve Flekkefjord. Fjorden har ei lengd på om lag 13 km. Stolsfjorden har innløp på vestsida av Andabeløyna og går nordover forbi Njørnøya og Kjeøy. På andre sida ...

                                               

Strandsfjorden

Strandsfjorden er ein fjordarm av Listafjorden i Flekkefjord kommune. Fjorden ligg mellom øyane Hidra i vest og Andabeløyna i aust og har innløp mellom sørspissen på kvar av desse øyane, Klubben på Hidra og Austgavlen på Andabeløya. Vest for Aust ...

                                               

Topdalsfjorden

Topdalsfjorden er ein sidearm av Kristiansandsfjorden som strekkjer seg frå Gleodden/Marvika i sør og nordover til munningen av Topdalselva. Frå elveosen ved Kjevik og Hamresanden og vidare innover heiter fjorden Ålefjærfjorden. Frå Ålefjær til G ...

                                               

Torvefjorden

Torvefjorden er ein liten fjord i Søgne kommune. Han strekkjer seg 3 km nordover frå Borøya til munningen av Lundeelva like sør for kommunesenteret i Søgne. Bortsett frå Borøya ligg øya Okse på vestsida av fjorden, medan neset Amfenes utgjer det ...

                                               

Trysfjorden

Trysfjorden er ein smal fjord i Søgne kommune. Han har innløp ved den vestlege enden av Hundsøyfjorden og strekkjer seg om lag 7 km nord-nordvestover mellom tettstadane Ålo på vestsida og Selskjer. Fjorden er forholsvis smal og er på det smalaste ...

                                               

Åptafjorden

Åptafjorden er ein fjordarm av Lyngdalsfjorden i Farsund kommune. Han strekkjer seg 9 km nordvestover frå innløpet, om lag halvvegs inn i Lyngdalsfjorden mellom Lyngdal og sjølve Farsund, til bygda Drange inst i Drangsfjorden, som er ein fjordarm ...

                                               

Arasvikfjorden

Arasvikfjorden er ein delfjord av Vinjefjorden mellom kommunane Halsa og Aure på Nordmøre nordaust i Møre og Romsdal fylke. Arasvikfjorden er ei fortsetjing av Korsnesfjorden, som ligg i vest, og strekkjer seg 12 km austover på sørsida av Ertvågs ...

                                               

Batnfjorden

Batnfjorden er ein fjord i Gjemnes kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. På nordvestsida av fjorden ligg Gjemnes sokn, og på søraustsida ligg Øre sokn, som i eldre tid høyrte til Tingvoll prestegjeld. I fjordbotnen ligg Batnfjordsøra, kommunesen ...

                                               

Breifjorden

Breifjorden er ein fjordarm av Vinjefjorden i Surnadal, Tingvoll og Sunndal kommune på Nordmøre. Fjorden er ei fortsetjing av Halsafjorden og Trongfjorden i nord. Breifjorden er 9.5 km brei, eller lang, og strekkjer seg 5 km frå nord til sør, som ...