ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361
                                               

Carcassonne

Sjå og: Brettspelet Carcassonne Carcassonne er ein festningsby sør i Frankrike i regionen Languedoc-Roussillon, i den historiske provinsen Languedoc. Byen er òg préfecture i departementet Aude. Han er delt i to av elva Aude. På høgre breidda av e ...

                                               

Kokt egg

Kokt egg er eit egg, typisk eit hønseegg, som er tilreidd ved å koka det ei viss tid medan det framleis er i skalet. Ein koker som regel egg i kokande vatn. Ein kan også tilreia heile egg i varmt vatn som ligg under kokepunktet, eller ved å dampa ...

                                               

Angels Egg

Angels Egg er det fjerde studioalbumet til den progressive rockegruppa Gong, gjeve ut på Virgin Records i desember 1973. Det vart spelt inn ved hjelp av Manor mobile studio i fellesheimen til Gong, Pavillon du Hay i Voisines i Frankrike og miksa ...

                                               

Egge i Steinkjer

Egge i Steinkjer er ein gamal storgard i Steinkjer kommune i Trøndelag, 2 km nord for sentrum. Han ligg på ein åsrygg, og det er dét som har gjeve han namnet.

                                               

Ròte egg-tåka

Ròte egg-tåka eller Kalebasståka er ei protoplanetarisk tåka som ligg rundt 5000 lysår unna jorda i stjernebiletet Akterstamnen. Tåka er kring 1.4 lysår lang. Førstnemnde namn kjem av at tåka inneheld mykje svovel som kan lukta som ròte egg på jo ...

                                               

Egg (fleirtyding)

Egg kan visa til: Formeiringsstrukturar eggcelle, ei kvinneleg kjønnscelle zygote, ei befrukta eggcelle egg, ein fri struktur som inneheld eit foster Matvarer Påskeegg I samanband med matvarer som oftast eit fugleegg, typisk hønseegg Med tydinga ...

                                               

Scotch egg

Scotch egg er ein engelsk rett laga av eit hardkokt egg som er blitt rulla i kjøtfarse og deretter brødsmular og deretter frityrsteikt. Det er ein utbreidd piknikrett og snøggmat i Storbritannia. Retten er eit av dei tidlegaste døma på ferdigmat. ...

                                               

Musikkgruppa Egg

Dei grunnleggjande medlemmane i Egg var Dave Stewart på orgel, Mont Campbell på bass og vokal, og trommeslagaren Clive Brooks. Bandet vart skipa av tidlegare medlemmar frå Uriel, dei andre medlemmane var gitaristen Steve Hillage. Etter Hillage sl ...

                                               

Eggemysteriet

Lost in the Andes!, på norsk kalla Eggemysteriet, er ein teikneserie med Donald Duck, skriven og teikna av Carl Barks. Teikneserien vart utgjeven i 1949 i Dell Comics Four Color Comics nr. 223, og handlar om Donald og nevøane hans, Ole, Dole og D ...

                                               

Ovipari

Ovipar er ei nemning for forplanting som skjer gjennom egglegging. Ovipare dyr legg egg der eit embryo kan utvikla seg og seinare klekka. Eigenskapen skil seg frå vivipar forplanting, der mororganismen føder levande ungar, og ovovivipar, der egga ...

                                               

Back to the Egg

) Back to the Egg er det sjuande og siste studioalbumet til det britisk-amerikanske bandet Wings, gjeve ut i 1979 på Columbia Records i Amerika og Parlophone i Storbritannia. Paul McCartney var produsent på albumet i lag med Chris Thomas, der McC ...

                                               

North Isles

North Isles er dei nordlege øyane i Shetlandsøyane i Skottland. Hovudøya i gruppa er Yell, Unst og Fetlar. Stundom vert øyane i Yell Sound rekna med i denne gruppa. Yell og Unst er den nest største og den tredje største øya av Shetlandsøyane, og ...

                                               

Ficedula

Ficedula er ei biologisk slekt av insektetande fuglar, og slekta er medlem av flugesnapparfamilien, Muscicapidae. Leveområdet er generelt Eurasia, men eit fåtal av artane lever i område av Afrika sør for Sahara utanom hekketida.

                                               

Trondhjems Reformats 1589

Trondhjems Reformats 1589, med full tittel Reformats av 1589, Trondhjems stifts geistlige sager anliggender, var ein kommisjonsrapport over den lokalkyrkjelege økonomien i Trondhjems stift som vart presentert for Christian IV av Danmark og Noreg ...

                                               

Listveiten

Listveiten, uttala liss-tveiten, er ein gard på Radøy. Garden ligg nord for Mykingvatnet. Namnet har vore skrive på ulikt vis, Tvedt, Tveit, Lilletvedten, Lilletveiten. Litletveiten, Lilletvedt og Lilletveit. Namnet tveit tyder opning eller rydni ...

                                               

Halmstad

Halmstad er ein by i Hallands län sørvest i Sverige som ligg ved munningen av elva Nissan, der ho munnar ut i Kattegat. Han er residensstad for lenet og administrasjonssenter i Halmstads kommun. Halmstad har 55 688 innbyggjarar og er den 19. stør ...

                                               

Grágás

Grágás er ei gammal islandsk lovbok som inneheld lovene frå fristatstida. Lovene vart nedteikna vinteren 1117-18, men grunndraga i lovene skriv seg attende til 900-talet. Lovene var i bruk til 1271 då Island var kommen under norsk styre og fekk e ...

                                               

Røydland

Røydland, òg skrive Rydland eller Rødland, er ein gard sør i Fitjar kommune. Garden grensar til Liarbø og Sæterbø i aust, til Tislavoll i vest, til Storavatnet i nord og til Stord kommune i sør. Røydlauselva dannar den nordlge grensa på austsida ...

                                               

Eide i Gulen

Namnet blir uttalt eie, men har vorte skrive Æidi, Ede, Eide i 1563, 1610, 1667 og 1723. Det kjem av Eid, eit i dativform og viser til eidet mellom Eidsfjorden og Fensfjord.

                                               

Donsö

Donsö er ein svensk tettstad og ei øy i Göteborg kommune i Västra Götalands län i landskapet Västergötland. I 2010 hadde tettstaden 1 407 innbyggjarar. Donsö ligg 16 kilometer sørvest for Göteborg sentrum. Donsö var municipalsamhälle frå 1911 til ...

                                               

Kristian Erslev

Kristian Sophus August Erslev var ein dansk historikar. Erslev var professor i historie ved Københavns Universitet frå 1883 til 1916 og riksarkivar i Danmark frå 1916 til 1924. Han vert rekna som far til kjeldekritikken i nordisk historieforsking.

                                               

Orografisk heving

Orografisk heving oppstår når luftmassar blir tvinga oppover av stigande terreng. Når lufta stig utvidar ho seg og blir adiabatisk avkjølt. Denne avkjølte lufta kan ikkje halde på like mykje fukt som varmare luft, og når etter kvart mettingspunkt ...

                                               

Tsjernobylulukka

Tsjernobylulukka var ein katastrofisk feil ved reaktor nummer fire i kjernekraftverket i Tsjernobyl som fann stad 25 26. april 1986. Kjernekraftverket låg ved den no fråflytta byen Pripjat nord i Ukraina, den dåverande ukrainske sovjetrepublikken ...

                                               

Ånge kommun

Ånge kommune ligg i det svenske länet Västernorrlands län i landskapet Medelpad. Kommunen har grensar til nabokommunane Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Ljusdal, Härjedalen, Berg og Bräcke. Administrasjonssenteret i kommunen ligg i Ånge.

                                               

Vår frue

Vår frue er ei nemning om Jomfru Maria som særleg blir nytta innan katolisismen. "Vår Frue-messe" eller "vårfrumess" er ei eldre nemning på Maria bodskapsdag, som tidlegare alltid vart feira 25. mars.

                                               

Spermkval

Spermkval, Physeter catodon eller Physeter macrocephalus, er ein tannkval i spermkvalfamilien. Han blir opp til 18 meter lang. Spermkvalen finst i så godt som alle verdshava, frå Ekvator til Arktis og Antarktis, helst i ope hav eller ved kontinen ...

                                               

Isbrem

Isbrem er eit tjukt lag med is som strøymer frå land og strekkjer seg ut i sjøen over kontinentalsokkelen. Isen kan vere opp i mot 800 meter tjukk og skapar ein vegg, ein isbarriere eller isfront, på opptil 50 meter mot sjøen. Dei fleste isbremma ...

                                               

Eininga fat

Fat er ei eining for volummåling av råolje. Eit fat er 42 US Gallons og svarar til 158.97 liter. Fat er ikkje ei SI-eining. Det var i Pennsylvania at ein starta med å måle olje i fat, og seinare vart eininga ein standard for måling og prissetjing ...

                                               

Ørsted A/S

Ørsted A/S er eit dansk energiselskap med verksemd i Danmark, Noreg, Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Den danske staten skipa i 1972 Dansk Naturgas A/S, som året etter skifta namn til Dansk Olie og Naturgas A/S DONG. Etter kvart nyt ...

                                               

Ammonittar

Ammonittar er ein utdøydd underklasse av blekksprutar. Dei hadde utvendige, ofte spiralforma skal slik som nolevande perlebåtar, men er nærare i slekt med dei nolevande nakne blekksprutane i underklassen Coleoidea. Gruppa inneheldt 30 000 til 40 ...

                                               

Blokk

Blokk kan visa til: Blokk, ei grend i Rødøy kommune i Nordland. Namn Sjå og Block, Bloch. Steinblokk, laga av menneske betongblokk, marmorblokk eller naturleg isolert. Blokk i geologi viser til steinar med ein viss storleik. Høgblokk, bustadblokk ...

                                               

Naturgassfelt

Naturgassfelt eller berre gassfelt er ei nemning på eit naturleg danna petroleumsreservoar av rikgass. Rikgass er eit omgrep som vert nytta om naturgass som ikkje har vorte prosessert. Rikgass og naturgass er båe ein type petroleum. Førekomstene ...

                                               

Ghawarfeltet

Ghawarfeltet er verdas største oljefelt. Det vart oppdaga i 1948 og ligg nordvest i Saudi-Arabia aust for Qatar. Dei påviste reservane er mellom 66 og 100 milliardar fat). Utstrekninga er 280 gonger 30 kilometer, noko som er det største påviste m ...

                                               

Oljeselskapet BP

BP er eit oljeselskap med hovudkvarter i London i Storbritannia. Selskapet er eit av dei fire største oljeselskapa i verda, ved sidan av Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, og Total. Selskapet har utvikla seg til eit multinasjonalt selskap, med verks ...

                                               

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er ei primærnæring og ein akvakultur, kor ein drettar opp fisk i industriell skala. I oppdrett av laks er det vanleg at fisken står i merdar som flyt i sjøen. Yngelen vert klekt ut i klekkeri og set ut i merdane når han har nådd høv ...

                                               

Brugde

Brugde er ein haiart som kan verta 10-15 meter lang. Fisken lever i Nord-Atlanteren og Stillehavet. Om sommaren finst han langs norskekysten, nord til Norskehavet.

                                               

Hustadvika

Hustadvika er eit drygt 10 nautiske mil langt ope havstykke i skipsleia mellom Molde og Kristiansund i Møre og Romsdal fylke. Farvatnet er grunt og oppfylt av mindre øyar og skjer og med Norskehavet ståande like på. Havstykket er difor rekna som ...

                                               

Laks

Laks er ein fisk i laksefamilien. Han er raud i kjøtet. Raudfarga kjem av astaxantin som laksen får i seg gjennom å eta krepsdyr, i hovudsak reker. Ein finn laksen langs heile norskekysten. Hannlaksen kan verta opp til 1.5 m lang, og få ei vekt p ...

                                               

Raudspette

Fisken vert normalt ca. 50 cm lang og veg kring eitt kg, men individ på opp til ein meter med vekt på heile sju kg er observert. Raudspetta kan likne på sandflyndre, som også har raude flekkar, men skil seg frå denne på at skinnet er glatt og sli ...

                                               

Kolmule

Kolmule er ein fisk i torskefamilien. Han lever på 200-500 m djupne, og kan bli opptil 50 cm lang. Utbreiingsområdet dekkjer Nord-Atlanteren frå Marokko i sør til Svalbard og Island i nord. Det viktigaste gyteområdet er eggakanten vest for Dei br ...

                                               

Brødrene Dal og legenden om Atlant-is

Brødrene Dal og legenden om Atlant-is er ein TV-serie frå 1994 og den tredje av seriane om Brødrene Dal. Regissør var Kalle Fürst. Serien byrjar i Oslo der brørne Dal nett har fått tildelt Nobels fredspris. Plutseleg mister dei tre brørne kontrol ...

                                               

Yle

Yle eller Rundradion er Finland sitt statlege selskap for radio og fjernsyn. Yle vart stifta i 1926. Selskapet kringkastar fem nasjonale fjernsynskanalar og tretten radiokanalar. Det finske statskringkastingsprinsippet er på mange måtar det same ...

                                               

Pohjola

Pohjola er eit område som ofte vert nemnd i finsk mytologi. Pohja tyder nord, og Pohjola viser enten til polarområdet generelt, eller, som i Kalavala-eposet, til Sameland. I den verkelege verda dekkjer Pohjola delar av fylka Lappland og det gamle ...

                                               

Nordisk sameråd

Nordisk sameråd (nords. Sámiráđđi, er ein paraplyorganisasjon for samiske organisasjonar i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Etter at Nordisk sameråd fekk representantar frå russisk side er det vanleg å referere til det berre som Samerådet. Se ...

                                               

Tamreinlag

Tamreinlaga er lag som reindrifta organiserer i Noreg utanom dei samiske områda. Tamreindrifta i Sør-Noreg består av fire tamreinlag og eit reinselskap som har ei driftsform som skil seg ut frå tradisjonell reindrift. Dei fire tamreinlag i Noreg ...

                                               

Freding

Freding er eit verkemiddel innan lovverket som er meint å ta vare på noko og verna det mot inngrep. Ein kan til dømes freda ein art, eit område, eit bygg eller særskilde ting. Føremålet med fredinga kan vera at ein vil ta vare på eit kulturminne, ...

                                               

29. oktober

1967: Fire menneske omkom og eit bustadområde vart rasert i eit leirras i Trøgstad. 1944: 52 menneske omkom i området Engen-Nøstet i Bergen, då ikring 300 allierte fly bomba i Laksevåg. 1825: Noregs fyrste landbruksskule vart grunnlagt på garden ...

                                               

Sorsele kommun

Sorsele kommune ligg i Västerbottens län i Lappland i Sverige. Kommunen grensar i vest til Rana kommune i Noreg, til Arjeplog kommune i nord, Malå kommune og Lycksele kommune i aust, og Storuman kommune i sør. Sorsele er den nest minste kommunen ...

                                               

Murmansk

Murmansk er ein by på Kolahalvøya lengst nordvest i Russland, ikkje langt frå grensa til Noreg. Murmansk er den største byen nord for polarsirkelen og administrasjonssenter for Murmansk oblast. Byen hadde i 2006 rundt 320 000 innbyggjarar. Byen e ...

                                               

Grense Jakobselv

Grense Jakobselv er ei grend i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Grenda ligg i eit lite dalføre der Jakobselva renn nordover ut i Varangerfjorden. Elva markerer grensa mot Russland. Tidlegare var det ei permanent busetjing i dalen, men denne vart ...