ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360
                                               

Risøyhamn

Risøyhamn er ein mindre tettstad som ligg søraust på Andøya i Vesterålen. Staden ligg i Andøy kommune i Nordland. I Risøyhamn er det hamn med moderne kaianlegg som kan ta imot større fartøy. Risøyhamn har to daglege vitjingar av Hurtigruta. Her l ...

                                               

Storforshei

Storforshei er ein tettstad i Rana kommune, ca. 2 mil nord for Mo. Staden har ei historie som er tett knytt opp mot gruveverksemd. Dunderland Iron Ore Company starta gruvedrift ved Storforshei i 1902, seinare har Rana gruber drive ut malm her. Ma ...

                                               

Sulitjelma

Sulitjelma er ein tettstad i Fauske kommune i Nordland. Sulitjelma har vegsamband til Fauske. Namnet Sulitjelma er av pitesamisk opphav, med uklar tyding. Ei mogleg tolking er "terskelen til øyane", ei anna er "Sola sitt auga".

                                               

Terråk

Terråk er ein tettstad, og kommunesentret i Bindal kommune i Nordland fylke. Tettstaden har 529 innbyggjarar per 1. januar 2017. Kommunens hjørnesteinsbedrift, trevarefabrikken Bindalsbruket A/S, ligg i Terråk. Terråk var opphavleg ein nokså stor ...

                                               

Tettstaden Oslo

Tettstaden Oslo er heile det SSB-definerte området med samanhengande busetting kring Oslo. Tettstaden Oslo er ikkje identisk med Oslo kommune, byregionen eller Stor-Osloregionen. Oslo kommune er vesentleg mindre enn tettstaden og storbyregionen s ...

                                               

Figgjo

Figgjo er ein tettstad ved Figgjoelva i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Staden er kjend for verksemda Figgjo AS, som produserer og sel kjøkenutstyr. På Figgjo er det fabrikkutsal for verksemda. Tettstaden vert nokre gonger kalla "Figgen", og el ...

                                               

Kvernaland

Kvernaland er ein tettstad i grenseområdet mellom Time og Klepp kommune i Rogaland fylke. Tettstaden ligg ved nordenden av Frøylandsvatnet. Riksvei 505 går langs Frøylandvatnet gjennom heile Kvernaland. Dessutan har Jærbanen eit stopp på Øksnevad ...

                                               

Nærbø

Nærbø er ein tettstad i Hå kommune på Jæren, og eit namn som vert nytta som etternamn. Jarnbanen Jærbanen har stasjon på Nærbø. Politikken i Hå kommune er særkjenna av ulike bygdelister, for å ta vare på bygdene sine interesser etter kommunesaman ...

                                               

Oltedal

Oltedal er ein tettstad og skulekrins i Gjesdal kommune i Rogaland. Oltedal ligg 11 km aust for Ålgård og tettstaden har 996 innbyggjarar per 1. januar 2017.

                                               

Stavanger/Sandnes

Stavanger/Sandnes er den tredje største tettstaden i Noreg og femner samanhengande tettbygde område i kommunane Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tettstaden har 220 943 innbyggjarar per 1. januar 2017. Desse kommunane utgjer "Nord-Jæren" i r ...

                                               

Varhaug

Varhaug er kommunesenter og ein tettstad i Hå kommune på Jæren. Varhaug er ein stasjon på jarnbanen Jærbanen. I fylgje Statistisk Sentralbyrå budde det 2376 menneske på Varhaug den 1. januar 2004.

                                               

Verdalen

Verdalen ligg kring ein kilometer frå Kleppe i Klepp kommune i Rogaland fylke. Verdalen har etter kvart fått ein nordleg og ein sørleg del etter som nye bustadfelt er bygd ut. Frå den sørlege delen av Verdalen og ned til Kleppe er det om lag ein ...

                                               

Vigrestad

Vigrestad er ein tettstad i Hå kommune på Jæren. Kring Vigrestad er det mykje landbruk. I tettstaden er det noko industri. Vigrestad er ein skulestad med barneskule og storskule. Vigrestad er ein stasjon på jarnbanen Jærbanen. Det har vore togsta ...

                                               

Vikeså

Vikeså er administrasjonssenter i Bjerkreim kommune, sør i Rogaland fylke. Vikeså ligg attmed Europaveg 39 eit par mil sør for Ålgård. Tettstaden har 1 039 innbyggjarar per 1. januar 2017.

                                               

Ølensjøen

Ølensjøen, ofte kalla berre Ølen, er administrasjonssenteret i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Ølen kommune slo seg saman med nabokommunen, Vindafjord, 1. januar 2006. Før kommunesamanslåinga var Ølensjøen administrasjonssenter i Ølen kommun ...

                                               

Ålgård

Ålgård er kommunesenteret i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Staden ligg 10 km sør for Sandnes der Figgjoelva renn ut av Edlandsvatnet. I tillegg til gamle Ålgård sentrum kan no Bærland, Fiskebekk, Opstad og Solås reknast som ein del av tettstad ...

                                               

Årdal i Ryfylke

Årdal er ein tettstad og tidlegare kommune i Rogaland fylke. Årdal var frå 1837 del av Hjelmeland formannskapsdistrikt, men vart skild ut som eigen kommune i 1859. Ein del av Årdal med 40 innbyggjarar vart overført til Hjelmeland og Fister kommun ...

                                               

Tettstader i Troms

Det er 37 tettstader i Troms fylke. Av dei har desse bystatus: Finnsnes, Harstad og Tromsø. 66.4% av dei som bur i Troms bur i tettstadene, medan landsgjennomsnittet er 78.9%. I fire kommunar er det ingen tettstad, det gjeld Dyrøy kommune, Gratan ...

                                               

Gibostad

Gibostad er ein tettstad med 326 innbyggjarar per 1. januar 2017 i Lenvik kommune i Troms. Staden ligg på nordaustsida av Senja, ved Gisundet. Riksveg 861 går gjennom staden og det er om lag 20 km til Gisundbrua. Gibostad har vore ein viktig hand ...

                                               

Hamnvik

Hamnvik er kommunesenteret i Ibestad kommune i Troms. Tettstaden ligg på søraustenden av øya Rolla, ved sundet Bygda, og har 474 innbyggjarar per 1. januar 2017. I Hamnvik er det servicefunksjonar og administative funksjonar som kommuneadministra ...

                                               

Heggelia i Målselv

For andre stader som heiter Heggelia, sjå Heggelia Heggelia er ein tettstad i Bardufossområdet på grensa mellom Målselv og Bardu i Troms. Med 970 innbyggjarar per 1. januar 2017 er Heggelia den største tettstaden i Målselv kommune. Hovudkvarteret ...

                                               

Moen i Målselv

Moen er ein tettstad og administrasjonssenter i Målselv kommune i Troms. Staden har 847 innbyggjarar per 1. januar 2017. Høgtun vidaregåande skole, med studieretningar for estetiske fag, ligg i Moen, og her ligg òg hovudkontoret for avisa Nye Tro ...

                                               

Nordkjosbotn

Nordkjosbotn har 464 innbyggjarar per 1. januar 2017 og er den nest største tettstaden i Balsfjord kommune i Troms, etter Storsteinnes. Han er eit senter for utdanning og handel, og blir gjerne kalla største vegkrysset i Nord-Noreg fordi han er m ...

                                               

Setermoen

Setermoen er ein tettstad og adminstrasjonsenteret i Bardu kommune i Troms. Staden ligg i Bardudalen og har 2 464 innbyggjarar per 1. januar 2017. Språk og kultur er på fleire måtar prega av innvandringa frå Gudbrandsdalen og Østerdalen på 1700-t ...

                                               

Silsand

Silsand er ein tettstad på Senja i Lenvik kommune i Troms med 1 583 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden ligg på austsida av Senja, ved Gisundet, like attmed byen Finnsnes. Gisundbrua med fylkesveg 86 knyter Silsand saman med fastlandet, og st ...

                                               

Sørreisa

Sørreisa, også kalla Straumen, er ein tettstad og administrasjonssenteret i Sørreisa kommune i Troms fylke. Tettstaden har 1 538 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg mellom Reisfjorden og Reisvatnet. Sørreisa har tre daglegvarebutikkar og post ...

                                               

Øverbygd

Øverbygd er ein tettstad i Målselv kommune med 303 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden var tidlegare sentrum for ein eigen kommune. Kommuneadminstrasjonen ligg på Moen. Bygda ligg øvst i Målselvdalen der Målselvdalen møter Rostadalen og Divid ...

                                               

Fillan

Fillan er ein tettstad og administrasjonssenteret i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Staden har 1 038 innbyggjarar per 1. januar 2017. Fillan ligg ved Fillfjorden aust på øya Hitra. Frå 1886 var Fillan omfatta av Fillan kommune. Etter kommunesama ...

                                               

Grong

Grong er ein tettstad og administrasjonssenteret i Grong kommune i Trøndelag fylke. Tettstaden ligg ved der elvane Namsen og Sanddøla flyt saman og har 1 105 innbyggjarar per 1. januar 2017. Busetnaden i Grong ligg i hovudsakleg rundt Mediå, der ...

                                               

Hell

Hell er ein tettstad i bygda Lånke i Stjørdal kommune i Trøndelag fylke, med 1 558 innbyggjarar per 1. januar 2017. Her er ein gamal jarnbanestasjon på Meråkerbanen og Nordlandsbanen. Namnet Hell på denne staden har opphav i det same namnet på ei ...

                                               

Høylandet

Høylandet er ein tettstad og administrasjonssenteret i Høylandet kommune i Trøndelag fylke. Tettstaden ligg ved fylkesveg 17 vest for lakseelva Søråa og har 323 innbyggjarar per 1. januar 2017. På Høylandet er det kombinert barne- og ungdomsskole ...

                                               

Kyrksæterøra

Kyrksæterøra er ein tettstad og eit av to administrasjonssenteret i Heim kommune i Trøndelag fylke, i lag med Liabø. Staden ligg inst i Hemnfjorden, mellom fjorden og Rovatnet, og har 2 563 innbyggjarar per 1. januar 2017. Han var tidlegare admin ...

                                               

Lauvsnes

Lauvsnes er ein tettstad i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Staden har 442 innbyggjarar per 1. januar 2017 og er administrasjonssenter i kommunen. Lauvsnes har eit allsidigt næringsliv med jordbruk, industri, fiskeoppdrett, handel, turisme og ...

                                               

Leksvik

Leksvik er ein tettstad i Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke. Busetnaden i tettstaden ligg spreitt langs fjorden mellom elvane Innerelva og Ytterelva, og er særleg konsentrert omkring strandområda Kroa og Rønningen. Leksvik var administrasjons ...

                                               

Lånke

Lånke er ei bygd i Stjørdal kommune i Trøndelag fylke. Lånke var tidlegare sjølvstendig kommune, før kommunane Hegra, Skatval, Lånke og Stjørdal vart lagt saman til den noverande Stjørdal kommune den 1. januar 1962. Lånke har i nær 3 500 innbyggj ...

                                               

Malm i Verran

Malm er kommunesenteret i Verran kommune i Trøndelag. Malm ligg på nordsida av Beitstadsundet, ein arm av Beitstadfjorden som igjen er ein arm av Trondheimsfjorden. Frå Malm er det om lag 30 km. til Steinkjer og rundt 150 km til Trondheim. Tettst ...

                                               

Rindal

Rindal er ein tettstad og administrasjonssenteret i Rindal kommune i Trøndelag. Tettstaden ligg ved fylkesveg 340 vest for Igltjønna, like aust for elvemøtet mellom Surna og bielva Rinda. Rindal er den einaste tettstaden i kommunen og har 699 inn ...

                                               

Skatval

Skatval er ei bygd og ein tettstad i Stjørdal kommune i Trøndelag fylke. Bygda utgjer òg eit eige kyrkjesokn, som tilsvarar den tidlegare Skatval kommune, som vart slått saman med Stjørdal, Lånke og Hegra kommunar den 1. januar 1962. Midt i bygda ...

                                               

Skogn

Skogn er ei bygd og tettstad i Levanger kommune i Trøndelag fylke. Folketalet i tettstaden er 1 975 innbyggjarar per 1. januar 2017. Skogn var tidlegare eit prestegjeld i Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedøme i Den norske kyrkja med sokna Alsta ...

                                               

Soknedal

For kommunen Sokndal i Dalane, sjå Sokndal. Soknedal er ein tidlegare sjølvstendig kommune og ein tettstad i Trøndelag fylke. Tettstaden Soknedal har 310 innbyggjarar per 1. januar 2017. Soknedal var frå 1837 ein del av Støren formannskapsdistrik ...

                                               

Tettstader i Vest-Agder

Det er 29 tettstader i Vest-Agder fylke. Av dei kallar Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Lyngdal og Mandal seg by. 79.6% av dei som bur i Vest-Agder fylke bur i tettstader, medan landsgjennomsnittet er 78.9%. I tre av kommunane i fylket er det ...

                                               

Byremo

Byremo er ein tettstad i nordre del av Audnedal kommune, Vest-Agder fylke. Grindheim kyrkje er grenda si kyrkje. Bygda har barnehage, barneskole, ungdomsskole og vidaregåande skule. I sentrum er det matbutikk, bank, postkontor, børsemakar, idrett ...

                                               

Feda

Feda er ein tettstad og strandstad i Kvinesdal kommune i Vest-Agder med 395 innbyggjarar per 1. januar 2017. Staden var kommunesenter i den tidlegare kommunen Feda og ligg på nordsida av Fedafjorden, om lag åtte km austom Flekkefjord. E 39 går ve ...

                                               

Spangereid

Spangereid er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Vest-Agder. Frå 1837 var Spangereid ein del av Audnedal Undal formannskapsdistrikt saman med Konsmo, Valle og Vigmostad. Spangereid ligg på Riksveg 460 mellom Vigeland og Lindesnes fyr. I 1844 bl ...

                                               

Tonstad

Tonstad er ein tettstad og administrasjonssenter i Sirdal kommune med 890 innbyggjarar per 1. januar 2017. Tettstaden ligg i den nordre enden av Sirdalsvatnet, om lag 57 kilometer nord for Flekkefjord og 55 kilometer nordaust for Egersund, om lag ...

                                               

Bø i Telemark

Bø eller Bøbyen er ein tettstad og kommunesenteret i Midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark fylke. Tettstaden har 2 337 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg om lag 7.5 kilometer nordvest for tettstaden Gvarv og om lag 14 kilometer søraus ...

                                               

Hvasser

Hvasser er ei øy og ein tettstad i kommunen Færder i Vestfold og Telemark. Øya Hvasser er den nest største øya i kommunen og ligg på vestsida av Oslofjorden, 25 km sør for Tønsberg. Arealet til øya er 3.6 km² og det bur 482 innbyggjarar per 1. ja ...

                                               

Kodal

Kodal er ein tettstad, ei bygd og eit kyrkjesokn i Sandefjord kommune i Vestfold og Telemark. Tettstaden har 1 004 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg elleve kilometers køyring sør for tettstaden Andebu. Høyjord, Kodal og Andebu utgjorde tidl ...

                                               

Kviteseid

Kviteseid, også kalla Kviteseidbyen, er ein tettstad og administrasjonssenteret i Kviteseid kommune i Vestfold og Telemark fylke. Somme av dei regionale funksjonane i Vest-Telemark er plassert i Kviteseid, for eksempel Vest-Telemark tingrett.

                                               

Neslandsvatn

Neslandsvatn er ein tettstad sørvest i Drangedal kommune i Vestfold og Telemark fylke med 298 innbyggjarar per 1. januar 2017. Neslandsvatn er òg namnet på det vatnet som tettstaden ligg ved. Vatnet drenerer ein del av det sørvestlege Drangedal, ...