ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355
                                               

Finsk morfologi

Det finst ei lita gruppe ord i finsk som ikkje blir bøygd, dei som følgjer det verbale verb, og dei som fell utanfor dei to hovudmønstra adverb. Nokre av bøyingsformene til verba er partisipp, som partisipp kan dei opptre som adjektiv, og dermed ...

                                               

Mansisk morfologi

Mansisk morfologi gjev eit oversyn over bøyingssystemet til mansi. Kasussystemet i nordmansi skil mellom substantiv og pronomen. Pronomena har eit dominerande grammatisk system sjå nedanfor, mens substantiva har eit lokalkasusystem med nominativ, ...

                                               

Irsk morfologi

Her kjem eit oversyn over bøyingslæra, morfologien i irsk. Substantiv er delt inn i genusklassar, dei blir bøygd i numerus og kasus, og verb blir bøygd i person og tal. Delar av irsk morfologi er ikkje typisk for ikkjekeltiske indoeuropeiske språ ...

                                               

Færøysk morfologi

Færøysk morfologi er morfologien, eller bøyings- og avleiingslæra, til færøysk. Færøysk er, saman med islandsk og nokre svenske målføre, det einaste nordiske målet som framleis har fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Genitiv blir ...

                                               

Grønlandsk morfologi

Grønlandsk morfologi er oversynet over ordstrukturen i grønlandsk. Grønlandsk har fire ordklasser, nomen, demonstrativar, verb og partiklar. Nomena blir bøygd i kasus, numerus og person og tal, og dei omfattar det vi frå andre språk kjenner som s ...

                                               

Tanagarar

Tanagarar er ein familie Thraupidae i ordenen Passeriformes med distribusjon avgrensa til Amerika. Dette er ei stor gruppe av 377 artar i 99 biologiske slekter. Med omsyn på fjørdrakt og morfologi, er artane mangslugne, med få felles trekk. Vitsk ...

                                               

Lukka ordklasse

Dei lukka ordklassane er ordklassar der det er mogleg å telje kor mange medlemmer dei har, til skilnad frå dei opne ordklassane, der det er umogleg. Lukka ordklassar har framfor alt ein grammatisk funksjon i språket. Fleire av dei lukka ordklassa ...

                                               

Bininj-kunwok-språket

Kunwinjku (også gunwinggu, gunwinjgu, bininj gunwok eller mayali, er eit australsk språk, snakka i Nord-Australia, særleg i dei vestre delane av Arnhem Land. Det er rundt to tusen talarar.

                                               

Haukefamilien

Haukefamilien, Accipitridae, er den store biologiske familien i ordenen Accipitriformes, haukefuglar. Den andre store gruppa av rovfuglar er ordenen Falconiformes, falkefuglar. Haukefamilien samlar små til store fuglar med sterkt bøygd nebb og mo ...

                                               

Grammatikk i prærie-cree-språket

Grammatikk i prærie-cree-språket. Det algonkinske prærie-cree-språket, som blir tala av 34 000 menneske i Alberta, Saskatchewan, Manitoba og Northwest Territories i Canada og 100 i Montana i USA, blir rekna som ein dialekt i dialektkjeda cree-mon ...

                                               

Fabeldyr og hvor de er å finne

Fabeldyr og hvor de er å finne, originaltittel Fantastic Beasts and Where to Find Them, er ei bok skriven av den britiske forfattaren J.K. Rowling. Ho er eit supplement til Harry Potter-serien, og førestiller ei av hovudpersonen Harry Potter sine ...

                                               

Gorgon Pool

Gorgon Pool er ein innsjø, er kanskje heller ein lagune, mellom Chimaera Flats og Kraken Cove på Candlemas Island i Sør-Sandwichøyane. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i samband med nærliggande Medusa Pool. Gorgon er eit ...

                                               

Drake

Drake kan visa til: I tru og soger: Ein komet Fabeldyret drake, eit ormeliknande segndyr ein mellom anna kjenner som europeisk drake og kinesisk drake. Stjernebildet Draken I naturen: Øgleslekta Draco Drakelilje Cordyline terminalis Drakeblod, ra ...

                                               

Einhyrningen

Einhyrningen er eit stjernebilete på ekvator på himmelkvelvinga. Stjernebiletet vart definert av den nederlandske kartografen Petrus Plancius på 1600-talet. Det grensar til Orion i vest, Tvillingane i nord, Den store hunden i sør og Vasslangen i ...

                                               

Sfinks

Sfinks er eit fabeldyr med kropp som ei løve og hovud av eit menneske eller eit anna dyr. Sfinksar er særleg kjende frå det gamle Egypt, særleg gjennom sfinksen i Giza. Vesenet blei seinare teke opp i gresk mytologi, der det tok opp trekk frå ein ...

                                               

Fantasy

Fantasy er ein sjanger innan litteratur, film, biletkunst og spel som skildrar fantastiske univers der ein til dømes finn oppdikta vesen og magi. Sjangeren kan overlappa science fiction, og blir derfor ofte gruppert saman med denne.

                                               

Der Ring des Nibelungen

Der Ring des Nibelungen er ein syklus av fire episke operaer av Richard Wagner, inspirert av germansk og nordisk mytologi. Både musikken og librettoen er komponert av Wagner over ein periode på 26 år, frå 1848 til 1876. Første ferdigkomponerte op ...

                                               

Hans Jonas

Jonas vart fødd i Mönchengladbach der far hans åtte ein tekstilfabrikk. Mora var dotter til den øvste rabbinaren i Krefeld. Jonas studerte filosofi og teologi i Freiburg, Berlin, Heidelberg, og fekk til slutt doktorgrad ved Marburg der han studer ...

                                               

Baruch Spinoza

Benedictus de Spinoza kalla Baruch Spinoza i synagogeprotokollane og kjend som Bento de Spinoza eller Bento dEspiñoza i samfunnet han voks opp i, blir saman med René Descartes og Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz rekna som ein av dei store r ...

                                               

Wu av Han

Keisar Wu av Han var den sjuande keisaren i Han-dynastiet. Han herska frå 141 f.Kr til 87 f.Kr. Han etablerte ein autokratisk og sentralisert stat, med prinsipp han adopterte frå konfucianismen som statsfilosofi, etikk og normer for riket sitt og ...

                                               

Ben Shemen ungdomslandsby

Ben Shemen ungdomslandsby er ein ungdomslandsby og jordbrukskostskule sentralt i Israel. Han ligg nær Ben Shemen og Ginaton og høyrer til Hevel Modiin regionale kommune. I 2006 hadde han eit folketal på 627.

                                               

Origo Norge

Origo Norge er ein kristeleg organisasjon som arbeider får å fremje trua på at universet, naturen og livet er skapt, ut frå ei overtyding om at dette synspunktet har mange etiske og filosofiske konsekvensar. Foreininga meiner ein kan kombinere de ...

                                               

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir var ein fransk forfattar, feminist og filosof. Det er vanleg å kalla filosofien hennar ei blanding av ateistisk eksistensialisme og fenomenologi, og han handlar i stor grad om etikk og korleis ein skal forhalda seg til medmenne ...

                                               

Reconstructionist Rabbinical College

The Reconstructionist Rabbinical College er hovudutdanningsinstitusjonen for rekonstruksjonistiske rabbinarar i USA. Seminaret, som i dag ligg i Wyncote i Pennsylvania er akkreditert av Kommisjonen for høgre utdanning ved Middle States Associatio ...

                                               

Telefonsal

Telefonsal er ei form for fjernsal der ein seljar forsøker selja varer eller tenester over telefonen. Aktivitetar innan telefonsal utgjer delar av, ofte første fase av telemarketing.

                                               

United States Military Academy

U.S. Military Academy, òg kjent som West Point, er krigsskulen i den amerikanske hæren, grunnlagt i 1802. Skulen sin campus ligg ved Hudson River i West Point i New York og dekker eit område på heile 65 km², som inkluderer eit skianlegg, ein lite ...

                                               

Francesco Landini

Francesco Landini, òg Francesco Landino, var ein florentinsk komponist og organist, songar, diktar og instrumentmakar. Han var ein av dei mest populære komponistane på andre halvdel av 1300-talet og utan samanlikning den mest kjende komponisten i ...

                                               

Yanomamiar

Yanomami, òg kjent som yąnomamö, er eit samfunn av urfolk med eit opphavleg territorium som ligg i ca.1000 meters høgde over havet i Sierra Parima på vasskilet mellom Orinoco og Amazonaselva, i grensetrakta mellom Brasil og Venezuela. Territoriet ...

                                               

New Zealand-krigane

Maorikrigane eller New Zealand-krigane var ei rekkje konfliktar på New Zealand frå 1845 til 1872 mellom dei britiske kolonistyresmaktene og maoriar. Konfliktane enda med siger for kolonimakta, som konfiskerte 16 000 km 2 maoriland. Krigane byrja ...

                                               

Ngā Puhi

Ngā Puhi er ein maori-iwi som held til i regionen Northland på New Zealand. Ngā Puhi er den folkerikaste av alle iwiane på New Zealand, med 122 214 registrerte medlemer ved folketeljinga i 2006. Folket i Ngā Puhi held til på Nordøya på New Zealan ...

                                               

Muskettkrigane

Musket Wars var ein serie av så mange som 3000 kamphandlingar og raid utkjempa over heile New Zealand så vel som på Chatham Islands mellom maoristammar mellom 1807 og 1845, etter at maoriar først fekk tilgang til muskettar og dermed tok del i eit ...

                                               

Ketekorg

Kete er tradisjonelt korgverk laga av maoriar på New Zealand. Ketekorger kan ha mange ulike storleikar, men er ofte på storleik med ei handveske, og har to handtak. Dei har hatt mange bruksområde, som å oppbevara mat i eller til seremonielle kapp ...

                                               

Tunge

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn/Tunga". Tunga er ei stor muskelsamling i munnen som handsamar mat og blir brukt til å smaka med. Ho blir òg brukt til kommunikasjon, og er eitt av taleorgana hjå menneske. I tillegg har ho ei rekkje andre ...

                                               

Hurunui District

Hurunui District er eit distrikt på austkysten av Sørøya på New Zealand, nord for Christchurch. Det er ein del av regionen Canterbury. Flatevidda er 8 660.43 km². Ved folketeljinga i 2006 var innbyggjartalet 10 476. Som tilfellet òg er med Waitak ...

                                               

Arr

Arr er merke etter sår som er lækte på skinnet eller ei anna organisk overflate. Arrdanning er ein naturleg del av lækingsprosessen av eit sår. Vevet i arr har ein annan utsjånad enn området rundt, og andre eigenskapar, som at det er mindre elast ...

                                               

Marc-Joseph Marion du Fresne

Marc Joseph Marion du Fresne, med etternamnet også stava Marion Dufresne, var ein fransk bretonsk oppdagar som utforska det sørlege Indiahavet, Tasmania og New Zealand. Du Fresne blei drepen av maoriar i 1772. Du Fresne og ekspedisjonen hans er m ...

                                               

Maorimusikk

Maorimusikk er musikk laga eller framført av maoriar, urfolket på New Zealand. Tradisjonelt omfattar han eit vidt spekter av folkemusikk som ofte også omfattar dikt og dans. I tillegg til tradisjonell musikk har maorimusikarar sidan den europeisk ...

                                               

Pōhutukawa

Pōhutukawa er eit eviggrønt tre i myrtefamilien. Det blømer praktfullt med ei mengd blomar som har talrike støvberarar. Blomane er som regel sterkt raudfarga, men kan også vera oransje, gule eller kvite. Treet er naturleg endemisk til New Zealand ...

                                               

Waitakere

Waitakere City er ein bydel som ligg i den vestlege delen av metropolen Auckland på New Zealand. Frå 1989 til 2010 var han rekna som eit eige byområde og den femte største byen i landet, med ein folketilvekst på 2 % i året. Fleirtalet av innbyggj ...

                                               

Venezia

Venezia er ein italiensk by som ligg inst i Adriahavet. Venezia er kjent for dei mange kanalane sine, arkitekturen sin og historia si. Han er hovudstad i provinsen Venezia i regionen Veneto og har om lag 270 000 innbyggjarar. I lag med Padova dan ...

                                               

Book of Kells

Book of Kells er ei bibelhandskrift frå 800-talet, kjend for sine mange og vakre illustrasjonar. Ho er ein av dei viktigaste kjeldene våre til keltisk kunst, og blir rekna som ein irsk nasjonalskatt. Bibelen er i dag utstilt på Trinity College i ...

                                               

Tam Lin

Tam Lin er ein sogefigur frå grenselanda mellom Skottland og England. Soga er særleg kjend gjennom folkeviser. Ho handlar om Tan Lin som vert redda frå huldrefolket av ei fryktlaus ung kvinne. Sjølv om denne balladen er frå Skottland, finn ein li ...

                                               

Demon Point

Demon Point er ei landtunge med store steinar heilt nordaust på Candlemas Island i Sør-Sandwichøyane. Det vart kartlagd og namngjeven "Spit Point" av mannskap på RRS "Discovery II" i 1930, men namnet vart endra for å unngå forveksling. Det nye na ...

                                               

Gargoyles Quest II

Gargoyles Quest II: The Demon Darkness er eit action-rollespel utvikla og utgjeve av Capcom. Det er forløparen til Gargoyles Quest og har liknande spelemekanikkar, som kombinerer datarollespel med siderullande action i ein makaber fantasy-setting ...

                                               

Organisasjonar i Harry Potter-serien

Bellatrix DeMons opph. Bellatrix Lestrange, fødd Svaart, er ein dødsetar som vart plassert i Smygard då ho gjekk på Galtvort.Ho har ekstrem lojalitet til Fyrst Voldemort. Bellatrix sitt namn tydar "amasone" eller "krigerske", er som mange andre m ...

                                               

Al Atkins

Atkins byrja den musikalske karrieren i 1964 og song i fleire bluesrockband før han skipa sitt eige band i september 1969, kalla Judas Priest kalla opp etter Bob Dylan-songen "The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest". Dette bandet varte fram t ...

                                               

Ravana

Ravana er ein mektig raksjasa, eller demon, og motstandar mot gudane i fleire hinduforteljingar. Han er ofte framstilt med ti hovud og tjue armar. Ravana er særleg kjend som ein viktig antagonist i hinduforteljinga Ramayana.

                                               

Hanuman

Hanuman er ein apegud i hinduismen, ein viktig følgjesvein for Rama og sentral i eposet Ramayana. Han er kjend for truskapen sin til Rama og det rettvise, heilage livet han førte, og for rampestrekar i barndommen og mange heltegjerningar som vaks ...

                                               

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell var ein skotsk fysikar og matematikar. Han er mest kjend for å ha rekna ut farten til elektromagnetiske bølgjer, og bevist at det var den same farten til ljoset. Han viste at når partiklar med elektrisk ladning endrar fart, so ...

                                               

Patognomonisk

Adjektivet patognomonisk blir ofte bruka innan medisinen for å skildra typiske kjenneteikn ved sjukdommar. Patognomonisk tilkjennegir tilstrekkeleg førekomst av distinkte eller karakteristiske kjenneteikn på sjukdom eller patologiske tilstandar, ...