ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354
                                               

Usa i Komi

Usa er ei elv i Republikken Komi i Russland. Ho er den største sideelva til Petsjora, som ho renn ut i frå høgre. Elva er 565 km lang og har eit nedslagsfelt på 93 600 km². Usa har ei middelvassføring på 1310 m³/s, men dette varierer frå maksimal ...

                                               

Vym

Vym er ei elv i Republikken Komi i Russland. Ho er ei av sideelvane til Vytsjegda i nedslagsfeltet til Nordre Dvina. Elva har ei lengd på 499 km og eit nedslagsfelt på 25 600 km². Middelvassføringa hennar er på 196 m³/s. Vym har utspring på sørsi ...

                                               

Vytsjegda

Vytsjegda er ei austleg sideelv til Nordre Dvina i den sørlege delen av Republikken Komi og den søraustre delen av Arkhangelsk oblast i den nordlege delen av europeisk Russland. Vytsjegda er 1 121 km lang, av dei er ca. 800 km farbar for skipstra ...

                                               

Ala Lompolo

Ala Lompolo, eller Ala Lombolo, er ein grunn, drygt 25 hektar stor myrsjø, like sør for Kiruna, og like ved busetnaden Lombobo strand. Sjøen er den mest forgifta innsjøen i Norrbottens län.

                                               

Alajaure

Alajaure er den tredje største innsjøen langs Torne älv, og han ligg 25 km nedstraums frå Torneträsk. Innsjøen er om lag ti km lang og er på det djupaste 20 meter. Den 170 000 hektar store øya nord for Alajaure er sidan 1980 Alajaure naturreserva ...

                                               

Armasjärvi

Armasjärvi er ein innsjø og ein tettstad i Övertorneå kommun i Norrbottens län. Plasseringa er sørvest for Övertorneå og vest for Torne älv. Innsjøen er lang og smal i nordnordvestleg retning. Elva Puostijoki renn inn i det sørvestre hjørnet av A ...

                                               

Innsjøen Kilpisjärvi

Kilpisjärvi er ein innsjø på grensa mellom Finland og Sverige. Han ligg i den nordvestre delen av Enontekis kommune ved staden Kilpisjärvi i den finske armen i Lappland i det nordvestlegaste Finland. På den svenske sida ligg sjøen i Kiruna kommun ...

                                               

Rautasälven

Rautasälven er ei sideelv til Torne älv i Lappland i Sverige. Elva spring ut frå Rautasjaure i fjella nordvest i Lappland, 560 meter over havet. Frå der renn elva austover gjennom eit aude landskap. Elva dannar ein bifurkasjon kort tid før Rautas ...

                                               

Torneträsk

Torneträsk eller Torne träsk, nordsamisk: Duortnosjávri, finsk: Torniojärvi, er ein innsjø nordvest i Lappland i Kiruna kommun, med eit areal på 332 km². Torneträsk er Sveriges sjuande største sjø. Han er den nest djupaste innsjøen i Sverige og d ...

                                               

Gjermundnes

Gjermundnes er eit nes ved munninga av Tresfjorden i Romsdalsfjorden, Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Gjermundnes er også namnet på den gamle storgarden på neset. Delar av garden blir nytta til landbruksskulen for Møre og Romsdal, der er også L ...

                                               

Moldjord

Moldjord ligg i nedre del av Beiardalen, og er kommunesentret i Beiarn kommune i Nordland. Her ligg kommunehuset med trygdekontor, likningskontor, bank, bibliotek og lensmannskontor. Av andre fasilitetar finn ein både frisørsalong, butikkar, lækj ...

                                               

Austertana

Austertana er ei bygd som ligg ved botnen av Leirpollen i Tana kommune i Finnmark i Troms og Finnmark fylke. Ho ligg rundt 30 kilometer nord-nordaust for kommunesenteret Tana bru, og busetnaden strekkjer seg frå Leirpollen og oppover nedre delen ...

                                               

Kvenvik

Kvenvik er ei bygd inst i Altafjorden i Vest-Finnmark i Troms og Finnmark fylke, ei mil frå Alta. Grunnkrinsen Kvenvik og Simanes hadde 202 innbyggjarar i 2009. Kvenvikmoen har crossanlegg for snøskuterar og lysløype for både turgåarar og langren ...

                                               

Skotfoss

Skotfoss er eit bustadområde i Skien kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Staden ligg ved fossen med same namn, 5 km vest for bysenteret og er ein del av tettstaden Porsgrunn/Skien. Skotfoss er òg ein foss i Skienvassdraget ve ...

                                               

Jordalsbø

Jordalsbø er ei grend i Bygland kommune, omlag tre kilometer nord-aust for Bygland sentrum, mellom Lidi i sør og Skreland i nord. Forbi Jordalsbø i sør renn Søråni. På norsida renn Nordåni. Mellom dei to elvane ligg Jordalsbø. Grenda har namn ett ...

                                               

Andsnes

Andsnes er ei så godt som fråflytt bygd i Loppa kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Bygda er den aller vestlegaste busetnaden i Finnmark fylke. Andsnes ligg ved Lopphavet, lengst vest på halvøya mellom fjorden Kvænangen og Lopph ...

                                               

Elvenes

Elvenes er ei bygd i Sør-Varanger kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Bygda ligg ved botnen av Bøkfjorden, 10 km sør for Kirkenes, like attmed grensa til Russland. Her munnar Pasvikelva ut, den nest lengste elva med munning i No ...

                                               

Gjesvær

Gjesvær er ei bygd i Nordkapp kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Bygda ligg på nordvestspissen av Magerøya og er eit fiskevær med fryseri, kjølelager og tilverking av fisk. Det er vegsamband til Honningsvåg og Nordkapplatået gj ...

                                               

Kokelv

Kokelv er ei bygd og eit kyrkjesokn i Kvalsund-området i Hammerfest kommune, nordvest i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Bygda ligg inst i fjorden Revsbotn. I Kokelv ligg Kokelv sjøsamiske museum, Kokelv kyrkje, reiselivsverksemda Koke ...

                                               

Neiden

Neiden er ei bygd i Sør-Varanger kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke, der E 6 kryssar Neidenelva. Staden er ein samisk busetnad, og her finst dei attståande norske skoltesamane. Sankt Georgs kapell er det einaste ortodokse kapell ...

                                               

Polmak

Polmak er ei bygd og eit kyrkjesokn i Tana kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Polmak var også ein sjølvstendig kommune frå 1903 til 1964, sjå Polmak kommune.

                                               

Skoganvarre

Skoganvarre er ei bygd ved foten av Skuvvanvárrefjellet, ved sørenden av Øvrevatnet i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Bygda vaks fram då staten bygde ei fjellstove der på midten av 1800-talet. Ho ligg omlag midtvegs mellom Lakselv og ...

                                               

Smørfjord

Smørfjord er ein liten stad på vestsida av Porsangerfjorden i Porsanger kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke med i underkant av 100 fastbuande og med kring 50 reindriftsutøvarar frå reinbeitedistriktet Skuothatannárga, Karasjok, n ...

                                               

Varangerbotn

Varangerbotn er ei bygd og administrasjonssenter i Nesseby kommune i Aust-Finnmark i Troms og Finnmark fylke. Staden ligg inst i Varangerfjorden. Grunnkrinsen Varangerbotn hadde 341 innbyggjarar den 1. januar 2017. Europaveg 6 går gjennom staden, ...

                                               

Bjoneroa

Bjoneroa er ei bygd i Gran kommune i Innlandet med om lag 500 ibuarar. Bygda ligg på vestsida av Randsfjorden, der Bjonevassdraget renn ut i innsjøen. Landskapet er dominert av skogkledde åsar som når opptil 400 meter over havet. Bygdesenteret li ...

                                               

Dovre

Dovre sokn har om lag 1 315 innbyggjarar 2013, og femner om søre delen av kommunen. Dovre kyrkje er frå 1736. Soknet høyrde til Lesja prestegjeld fram til 1861, då det blei utskilt som eige prestgjeld. Samstundes blei Domåsgrendi og Blestergrendi ...

                                               

Elgå

Elgå er ei bygd i Engerdal kommune i Innlandet. Ho ligg ved austbreidda av Femunden, 45 kilometer nord for kommunesenteret Engerdal. Elgå er endepunkt for fylkesveg 221, og om sommaren den sørlegaste anløpsstaden for rutebåten MS "Fæmund II". Byg ...

                                               

Fluberg

Fluberg er eit tidlegare norsk herad i Oppland. Heradet var frå 1914 skilt ut frå Søndre Land, og vart så frå 1.1.1962 ein del av den nye kommunen Søndre Land. Fluberg herad bestod av bygdelaga Fluberg, Odnes og Landåsbygda. Flatevidda var på 260 ...

                                               

Heidal

Heidal er ei bygd og ein tidlegare kommune i dåverande Oppland fylke. Heidal er elles eit kyrkjesokn i Sel prestegjeld. Talet på ibuarar i Heidal nådde 1781 i 1950, sidan den gongen har det gått noko tilbake. Heidal er ei fjellbygd i og kring Sjo ...

                                               

Hernes

Hernes er ei bygd i Elverum kommune i Innlandet. Bygda ligg 10 kilometer nordaust for kommunesenteret og om lag 300 meter over havet. Hernes er ei av dei største bygdene i kommunen. Bygda strekker seg frå Løvbergsmoen i vest og til grensa mot Try ...

                                               

Hjerkinn

Hjerkinn er ei bygd i Dovre kommune i Oppland i Innlandet fylke. På Hjerkinn ligg Hjerkinn stasjon som er den høgstliggjande stasjonen på Dovrebanen. På lokal dialekt vert namnet uttala /sjærkjinn/.

                                               

Lesjaskog

Lesjaskog er ein skulekrets og eit kyrkjesokn i Lesja kommune i Innlandet. Tidlegare var det òg ein stoppestad på Raumabana med same namn. Lesjaskog ligg lengst nord i Gudbrandsdalen. Det er ei fjellbygd der landbruk fram til nå har vore viktigas ...

                                               

Lesjaverk

Lesjaverk er ein tettbygd stad i Lesja kommune i Innlandet. Han ligg om lag 4 mil vest for Dombås. Lesjaverk høyrer til Lesjaskog skulekrins. Lesjaverk har eigen lokalbutikk. Landbruk er ein særs viktig næringsveg, men det finst òg arbeid innan m ...

                                               

Odnes

Odnes er ei bygd i Søndre Land kommune i Innlandet fylke. Bygda ligg på nordsida av Randsfjorden, ved riksveg 33, og har namn etter garden Odnes. Jarnbanestasjonen Odnes på 139 meter over havet låg på den nedlagde Valdresbana, 140 km frå Oslo og ...

                                               

Reinli

Reinli er ei bygd i Sør-Aurdal kommune i Innlandet fylke. Bygda, som ligg 85 kilometer vest for Gjøvik, hadde 551 ibuarar i 1951. Inst i bygda ligg krinsen Stavedalen, som tidvis vert omtala som ei eiga bygd. Stavedalen og områda ved Søndre og No ...

                                               

Rudsbygd

Rudsbygd er ei bygd nord i Lillehammer kommune. Det bur om lag 600 menneske på staden. Tidlegare var Rudsbygd ein del av Fåberg kommune, men da Fåberg og Lillehammer vart slegne saman, fylge Rudsbygd med. Follebu, Auggedal, Øyer og Fåberg er nabo ...

                                               

Bygda Sel

Sel, tidlegare kalla Nord-Sel, er ei bygd i Sel kommune i Innlandet fylke. Han hadde tidlegare status som tettstad i Oppland fylke. Sel ligg ved Lågen i Gudbrandsdalen nord i kommunen, 13 km. frå Otta sentrum. Dovrebanen går gjennom staden på ves ...

                                               

Skrautvål

Skrautvål er eit sokn, ei bygd og ein tidlegare skulekrins i nordre delen av Nord-Aurdal kommune i Valdres i Innlandet fylke. Soknet har nesten 900 innbyggjarar og femnar om dei delar av kommunen som ligg nordom tettstadene Fagernes og Leira. Des ...

                                               

Skåbu

Skåbu er ei bygd i Nord-Fron kommune som ligg 870 moh og er ei av dei høgst liggjande bygdene i Noreg. Bygda ligg i ein sidedal til Gudbrandsdalen, mot Jotunheimen. I området finst fangstanlegg langs dyretrekket frå Murudalen, blant anna med dyre ...

                                               

Angvik

Angvik er ei bygd i Gjemnes kommune på Nordmøre, med om lag 300 ibuarar. Bygda ligg på vestsida av Tingvollfjorden og sokna fram til 1960-talet til Tingvoll kommune. Riksveg 666 og riksveg 665 passerer gjennom bygda. Til Molde er det 54 kilometer ...

                                               

Eidsbygda

Eidsbygda er ei lita bygd som ligg på nordsida av Romsdalsfjorden mellom Åndalsnes og Åfarnes. Tidlegare utgjorde Eidsbygda, saman med Gjerdsetbygda og Torvik, kommunen Eid, men etter kommunesamanslåinga 1. januar 1964 vart bygda ein del av Rauma ...

                                               

Eiksund

Eiksund er ei bygd i Ulstein kommune. Bygda ligg på sørenden av Hareidlandet. Frå 1837 var Eiksund ein del av Herøy kommune. Den 1. januar 1964 vart Eiksund flytta til Ulstein saman med øya Eika, som ligg rett sør for Eiksund. Eika og Eiksund had ...

                                               

Fiskarstrand

Fiskarstrand, i dagleg tale alltid Fiskarstranda, er ei bygd i Sula kommune på Sunnmøre. Bygda ligg på nordsida av øya Sula ved Åsefjorden, 2.5 km frå Mauseidvåg i aust og nær 5 km frå kommunesenteret Langevåg i vest. Fiskarstranda omfattar matri ...

                                               

Folkestad i Volda

Folkestad er ei bygd og ein ferjestad i Volda kommune i Møre og Romsdal. Staden har om lag 300 innbyggjarar, og har barnehage, barneskule, ungdomsskule, idrettslag, korps, kor, daglegvarebutikk og ei seter. Folkestad har ferjesamband med Volda. D ...

                                               

Geiranger

Geiranger er ei bygd i Stranda kommune. Ho ligg inst i Geirangerfjorden, ein sidearm av Storfjorden i Møre og Romsdal. Geiranger omfattar sjølve fjorden med dei fråflytta gardane, grendene/dalane til grense mot Norddal kommune i nord og Skjåk kom ...

                                               

Gjerdsvika

Gjerdsvika er ei bygd på vestsida av Gurskøya på Sunnmøre, i Sande kommune. Bygda omfattar ni matrikkelgardar frå Hide i nord, vidare i søraustleg retning ligg gardane Gote, Nedre Stokset, Øvre Stokset, Hageselle, Gjerde, Sædal, Sandanger, medan ...

                                               

Grytastranda

Grytastranda er ei bygd med ca. 550 innbyggjarar på nordsida av Grytafjorden i Haram kommune i Møre og Romsdal. Grytastranda strekkjer seg mellom Hamnsund i vest til Slyngstad i aust og omfattar dei opphavlege gardane Uggedal, Engeset, Gryta, Hol ...

                                               

Hakallestranda

Hakallestranda er ei bygd i Vanylven kommune. Bygda strekker seg 9.5 km langs dei indre delane av Haugsfjorden, på austsida av fjorden, og omfattar 15 heller små matrikkelgardar. Dei er, frå nord; Sætrevik, Nystøyl, Klovningen, Krakset, Kobbevik, ...

                                               

Hjørungavåg

Hjørungavåg er ei grend i Hareid kommune på Sunnmøre. Dei tettbygde delane av Hjørungavåg er ein del av tettstaden Hareid. Grenda og vågen hadde tidlegare namnet Liavåg. På 1700- og 1800-talet vart det etablert ein teori om at det var Liavågen ve ...

                                               

Hopen på Smøla

Hopen er ei bygd og ein tidlegare sjølvstendig kommune i Møre og Romsdal. Kommunen blei etablert 1. januar 1915, då Hopen og Brattvær kommunar blei utskilde frå Edøy kommune. Ved opprettinga hadde Hopen 1050 innbyggarar. 1. januar 1960 blei Hopen ...