ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351
                                               

Skipsrenne

Ei skipsrenne er ei kunstig lei i opent og grunt farvatn. Ho er merkt med bøyer og stakar gjerne etter lateralsystemet slik at trafikken i området vert dirigert til djupast vatn og mest tryggleik. Renna kan vere tilgjenge til ei hamn eller til ei ...

                                               

Hastings

Hastings er ein by i East Sussex, søraust i England. Han har rundt 90 000 innbyggjarar. Hastings er kjend som ein badeby og slaget ved Hastings i 1066, då Wilhelm Erobraren og normannarane tok over styret av England. Slaget stod eigentleg ved bye ...

                                               

Bonifacio

Bonifacio er ein liten by og kommune på Korsika i Frankrike. Han ligg på den sørlege delen av øya i departementet Corse-du-Sud og opp mot 3 000 innbyggjarar.

                                               

World Wide Fund for Nature

World Wide Fund for Nature er ein stor internasjonal naturvernorganisasjon som vart grunnlagt av biologen Julian Huxley og ornitologen Peter Scott i 1961. Organisasjonen sitt varemerke er ein pandabjørn.

                                               

Percy Williams Bridgman

Percy Williams Bridgman var ein amerikansk fysikar. Han vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 1946 "for oppfinninga av eit apparat for å produsere ekstremt høgt trykk, og for dei funna han gjorde innan høgtrykkfysikk ved hjelp av dette". Han var pr ...

                                               

Månane til Neptun

Neptunmånane er dei tretten kjende naturlege satellittane til Neptun. Den desidert største er Triton, oppdaga av William Lassell fire dagar etter oppdaginga av Neptun. Triton er den einaste av neptunmånane som er massiv nok til å ha oppnådd hydro ...

                                               

Satellitt

Ein satellitt er ein menneskeskapa objekt som er brakt i bane rundt jorda, ein planet, eller ein annan lekam. Omgrepet kunstig satellitt vert stundom nytta for å skilja dei frå naturlege satellittar. Den første gong ein kjenner til at satellittar ...

                                               

Roger Nichols

Roger Scott Nichols var ein amerikansk lydteknikar, produsent og oppfinnar. Nichols er mest kjend for arbeidet sitt med gruppa Steely Dan og John Denver. Han var òg lydteknikar for ei rekkje andre artistar som Beach Boys, Stevie Wonder, Frank Zap ...

                                               

Mohs hardleiksskala

Mohs hardleiksskala er eit mål for kor harde eller ripefaste ulike mineral er. Skalaen gjekk opphavleg frå 1 til 10", der 10 er mest ripefast. Eit materiale med hardleik på 7 etter Mohs skala kan laga riper i eit materiale med same hardleik og mi ...

                                               

Det store arktiske statlege naturreservatet

Det store arktiske statlege naturreservatet er eit naturreservat i Krasnojarsk kraj i Russland. Med eit areal på 41 692 km² er reservatet det største i Russland og Eurasia, og eit av dei største i verda. Det vart grunnlagd 11. mai 1993 av Resolus ...

                                               

Igor Tamm

Igor Jevgenjevitsj Tamm var ein sovjetisk fysikar, kjend for arbeid innan kvantefysikk, strålingsteori, plasmafysikk og kjernefysikk. Han vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 1958 saman med Pavel Aleksejevitsj Tsjerenkov og Ilja M. Frank for oppda ...

                                               

David Ragsdale

David Ragsdale er ein USA-amerikansk fiolinist var medlem i Kansas frå 1991 til 1997 og sidan 2006. Han byrja å spele fiolin i klassiske orkester, før han tok steget over i rockemusikken. Som låtskrivar for Kansas har han vore medlåtskrivar på "I ...

                                               

Dana biosfærereservat

Dana biosfærereservat er det største naturreservatet i Jordan, sør i den sentrale delen av landet. Dana biosfærereservat vart grunnlagd i 1989 i området i og rundt landsbyen Dana og Wadi Dana som består av 308 km².

                                               

Pigment

Pigment, eller fargestoff, er stoff som gjev objekt farge, ved å reflektera lys av visse bølgjelengder. Pigment finst naturleg i dei fleste dyr og plantar. Pigment i måling og plast eller til trykking er som oftast eit kjemisk framstilt pulver. D ...

                                               

Den raude moskeen

Den raude moskeen i Islamabad er ein salafistisk moské som har vore senter for radikale islamistar og innblanda i fleire konfliktar mellom fundamentalistar og sekulære i Pakistan. To religiøse skular, ein for gutar og ein for jenter, er tilknytt ...

                                               

Vitskap i 1953

Alan Turing publiserte ein artikkel som skildrar dei første 1 104 nullpunkta for Riemanns zeta-funksjon, kulmineringa av 15 års arbeid om korleis ein nyttar datamaskinar for å løyse eit grunnleggende problem innanfor talteori.

                                               

Mehrgarh

Mehrgarh er ein arkeologisk funnstad frå yngre steinalder frå ca. 7000 f.Kr. til 2000-talet f.Kr. Det ligg på Kachisletta i dagens Balutsjistan i Pakistan. Den eldste busetjinga her, i det nordaustre hjørnet av funnstaden, var ein liten landsby s ...

                                               

Abu Dhabi

Abu Dhabi er hovudstaden og den nest største byen i Dei sameinte arabiske emirata, og hovudstaden i emiratet Abu Dhabi, det største av dei sju emirata i landet. Abu Dhabi ligg på ei T-forma øy som stikk ut i Persiabukta frå den sentrale vestkyste ...

                                               

Banefart

Banefarten til ein lekam, vanlegvis ein planet, ein naturleg satellitt, ein kunstig satellitt eller ei dobbeltstjerne, er farten han går i bane rundt massesenteret i systemet. Som oftast er dette massesenteret ein massiv lekam. Banefart kan refer ...

                                               

171 Ophelia

Må ikkje forvekslast med uranusnmånen Ophelia. 171 Ophelia er ein asteroide i hovudbeltet og eit medlem av Themis-familien, ein asteroidefamilie. Ophelia er stor og mørk og har sannsynlegvis ein primitiv samansetnad lik den til karbonkondrittmete ...

                                               

182 Elsa

182 Elsa er ein hovudbelteasteroide av S-typen. Han blei oppdaga av Johann Palisa den 7. februar 1878. Opphavet til namnet er ukjent; det kan koma ifrå operastykket Lohengrin av Richard Wagner. Asteroiden roterer veldig sakte; rotatasjonsperioden ...

                                               

Månane til Mars

Marsmånane er dei to naturlege satellittane til planeten Mars, Phobos og Deimos, som sannsynlegvis er innfanga asteroidar. Sett i frå eit område nær ekvator på Mars, vil ei full Phobos-skive sjå omtrent éin tredjedel så stor ut som ein fullmåne h ...

                                               

Månane til Jupiter

Nedteikningar gjorde av den kinesiske astronomen Gan De frå år 364 kan ha vore den første oppdaginga av jupitermånar, men dei første sikre observasjonane blei gjorde først i 1610 av Galileo Galilei med eit 33x teleskop. Ingen nye oppdagingar blei ...

                                               

129 Antigone

129 Antigone er ein stor hovudbelteasteroide. Radarobservasjonar indikerer at han er samansett nesten av reint nikkel-jern. Han og andre liknande asteroidar har sannsynleg sitt opphav i kjernen til ein Vesta-liknande planetsimal som hadde eit dif ...

                                               

Månane til Uranus

Uranusmånane er dei 27 naturlege satellittane til Uranus. Fem av dei er massive nok til å ha oppnådd hydrostatisk likevekt og ville vore rekna som dvergplanetar om dei hadde gått i bane rundt sola. Dei første to månane som blei oppdaga var Titani ...

                                               

Månen

Månen er den naturlege satellitten til jorda, synleg frå alle stader på jorda. Han er 3 476.2 km i diameter, om lag ¼ av Jorda. Dette er ein uvanleg stor satellitt/planet-proporsjon, og gjer at Månen har merkbar påverknad på rørsla til Jorda, og ...

                                               

Månane til Pluto

Plutomånane er dei naturlege satellittane til Pluto; so langt er det fem kjende. Kharon er den største av dei og er samanlikna med planeten han krinsar rundt den største i solsystemet. Dei fire andre månane, Styx, Nix, Hydra og Kerberos, er mykje ...

                                               

Vitskap i 1948

Claude Shannon publiserte A Mathematical Theory of Communication, eit grunnleggende arbeid innan informasjonsteorien.

                                               

Falun og Kopparbergslagen

Falun og Kopparbergslagen er eit område som omfattar det historiske industrilandskapet kring Falun og Stora Kopparberget i Sverige. Falun og Kopparbergslagen er teke med på UNESCO si liste over verdsarv, frå den 13. desember 2001. Verdsarvkomitee ...

                                               

Pompeii

Pompeii var ein by i Romarriket. Byen ligg som ein ruin i det noverande Italia, ved Napoli. Byane Pompeii og Herculaneum vart lagt øyde i samband med vulkanen Vesuv sitt utbrot i år 79 e.Kr. Pompeii vart ikkje ramma av lava, men vart gravlagd i o ...

                                               

Herculaneum

Herculaneum var ein romersk by ved Napolibukta på ein stad som i dag er byen Ercolano (kring 55 000 innbyggjarar i den italienske provinsen Napoli i Campania. Herculaneum delte skjebne med Pompeii, og vart lagd øyde i samband med eit pyroklastisk ...

                                               

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela er ein by i Spania, og hovudstad i den autonome regionen Galicia nordvest i landet. Byen er kjend som pilegrimsstad for europeiske katolikkar. I år 813 oppdaga ein ei grav der ein trudde at apostelen Jakob var gravlagd. Han ...

                                               

Parthenon

Parthenon er eit gresk tempel til Pallas Athene som blei oppført mellom 447 f.Kr. og 433 f.Kr. på Akropolis i Aten, der Athene var vernegudinne. Det offisielle namnet bygget var "tempelet åt jomfru Athene", og namnet "Parthenon" kjem frå det gres ...

                                               

Orlogsbyen Karlskrona

Orlogsbyen Karlskrona eller Marinehamna i Karlskrona vart i 1998 teke med på UNESCO si liste over verdsarv. Grunngjeving for verdsarvstatusen: "Staden Karlskrona är internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, mari ...

                                               

Bronsealdergravrøysane i Sammallahdenmäki

Bronsealdergravrøysane i Sammallahdenmäki er nokre gravrøysar frå bronsealderen. Røysane ligg ved landsbyen Kivikylä i kommunen Lappi i Västra Finlands län i Finland. På grunn av sin verdi som eit arkeologisk kulturminne vart røysane teke med på ...

                                               

Mikhail Gorbatsjov

Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov blei fødd i Privolnoje i Stavropol kraj, i Nord-Kaukasus sør i Russland. Han blei generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet i 1985, og endra både stil og innhald i sovjetisk politikk. Den politiske endringa ...

                                               

Jugoslavia

Jugoslavia var tre ulike, men etterfølgjande statsdanningar som fanst på Balkan mellom 1918 og 2003: Kongeriket Jugoslavia, Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia og den jugoslaviske staten danna av Serbia og Montenegro i 1992. I 200 ...

                                               

Rolling Stone

Rolling Stone er eit amerikansk magasin som er dedikert til musikk og populærkultur. Det blei grunnlagt i San Francisco i 1967 av Jann Wenner og musikkritikar Ralph J. Gleason. Til å byrja med blei bladet identifisert med hippie-bevegelsen, men d ...

                                               

Josip Broz Tito

Josip Broz Tito var den øvste leiaren av Jugoslavia i perioden etter Den andre verdskrigen og fram til han døydde i 1980, fyrst som statsminister, så som president. Etter brotet med Sovjetunionen i 1948, førte han ein sjølvstendig kommunistisk po ...

                                               

José Manuel Durão Barroso

José Manuel Durão Barroso er ein portugisisk politikar og jurist. Frå 2002 til 2004 var han statsminister i Portugal. Han var president for Europakommisjonen frå 2004 til 2014.

                                               

Tamil Nadu

Tamil Nadu er ein delstat lengst sør i India. Som namnet viser var delstaten laga for å bli heimlandet til alle tamilar i India. Som andre indiske delstatar har Tamil Nadu sitt eige parlament og ein stor grad av sjølvstyre over indre politikk.

                                               

Ole André Myhrvold

Ole André Myhrvold er ein norsk politikar frå Senterpartiet som blei vald til ordførar i Trøgstad kommune 11. oktober 2011. Myhrvold har frå før ein periode bak seg i kommunestyret der han representerte Sp i livsløpsutvalet og formannskapet. Frå ...

                                               

Marianne Furevikstrand

Marianne Furevikstrand er oppvaksen i Askvoll og bur i Holmedal i Sogn og Fjordane. Ho er utdanna avisjournalist og har i tillegg studert samanliknande politikk, historie og nordisk. Ho arbeidde i avisa Firda før ho starta sitt eige firma, Bygdea ...

                                               

Borgarkrig

Borgarkrig er ein type krig som går føre seg innan eit land eller ei statsdanning. I ein slik krig kjempar to eller fleire grupper av innbyggjarar innan eit land om makta. Målet med krigen er å ta kontroll med landet, sjølvstende for eit område e ...

                                               

Adolf Hitler

Adolf Hitler var ein tysk diktator. Han var fødd i Braunau am Inn i Austerrike-Ungarn, og han døydde 56 år gamal i Tyskland etter å ha teke livet av seg saman med kona Eva Braun. Hitler var statsoverhovud i Tyskland frå 1934 til 1945. Han var hov ...

                                               

Det sosialistiske arbeidarpartiet i Tyskland

Det sosialistiske arbeidarpartiet, Sozialistische Arbeiterpartei, var namnet på to tidlegare tyske parti. Det første oppstod i 1875 gjennom samanslutninga av Det sosialdemokratiske arbeidarpartiet under leiing av August Bebel og Wilhelm Liebknech ...

                                               

NEP

NEP er ei nemning på den økonomiske politikken som blei ført i Sovjetunionen frå 1921 til slutten av 1920-talet. Politikken blei innleidd under Vladimir Lenin si tid som leiar og var ein slags blandingsøkonomi. Etter Josef Stalin tok makta, blei ...

                                               

Judith Butler

Judith Butler er ein amerikansk filosof og litteraturvitar. Ho er professor i retorikk og samanliknande litteratur ved University of California i Berkeley. Butler er mest kjend for bøkene Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity og ...

                                               

Programmeringsspråket Ada

Sjå Ada for fleire tydingar av ordet Ada er eit programmeringsspråk utvikla etter oppdrag frå den amerikanske regjeringa i perioden 1977-1983. Språket er både sterkt typa og statisk typa, og er eit imperativt programmeringsspråk. Frå og med 1995- ...

                                               

Wenzong av Tang

Keisar Wenzong av Tang var keisar under Tang-dynastiet i Kina, frå 826 til 840. Keisar Wenzong regjerte saman med den eldre bror sin Jingzong og den yngre broren Wuzong, då ved å etterfølge kvarandre frå 824 til 846. Dette var ei sjeldan ordning ...