ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

Nynorsk avissenter

Nynorsk Avissenter er eit nasjonalt opplærings- og kompetansesenter som er oppretta av Firda Media AS i tilknyting til avisa Firda i Førde. Formålet med senteret er å styrke nynorskavisene og nynorsk språk i media. Hovudoppgåvene for Nynorsk Avis ...

                                               

Nynorsk Mediesenter

Nynorsk mediesenter er eit nasjonalt kurs- og kompetansesenter for bruk av nynorsk i media. Senteret ligg i Førde i Vestland, og tek opp og utdannar fem journalist-praktikantar i halvåret, i tillegg til å arrangere kurs og medietrening for verkse ...

                                               

Pressens Faglige Utvalg

Pressens Faglige Utvalg, ofte omtalt som PFU, er eit utval som Norsk Presseforbund har skipa for å overvake og fremme den etiske og faglige standarden i norsk trykt presse, radio, fjernsyn og internett-publikasjonar. Som ein lekk i dette arbeidet ...

                                               

Slepp nynorsken til!

Slepp nynorsken til! er ein underskriftskampanje som vart arrangert av Noregs Mållag i 2005. Føremålet med kampanjen var å leggje press på dei to største riksavisene i Noreg, Dagbladet og Verdens Gang, for få dei til å fjerne det redaksjonelle fo ...

                                               

Ver Varsam-plakaten

Ver Varsam-plakaten, bokmål Vær Varsom-plakaten, er eit sett med etiske normer som Norsk Presseforbund har vedteke for trykt presse, radio, fjernsyn og internettpublikasjonar, og som Pressens Faglige Utvalg legg til grunn for sine avgjerder. Vær ...

                                               

Allkunne

Allkunne er eit nynorsk nettleksikon, drive av Allkunne AS. Oppslagsverket vart offisielt opna 20. oktober 2009, med eit omfang på rundt 850 artiklar. I 2019 Per Magnus Finnanger Sandsmark ansvarleg redaktør og Stina Aasen Lødemel redaktør og lei ...

                                               

Canal Digital

σ er ein skandinavisk distributør av kabel- og satellitt-tv. Føretaket starta i mars 1997 som eit samarbeid mellom franske Canal+ og Telenor. Sidan 2001 er føretaket fulleigd av Telenor.

                                               

Hetland Media

Hetland Media er eit enkeltpersonføretak som vart stifta hausten 2008. Morten Hetland er dagleg leiar og innehavar. Verksemda driv i hovudsak som forleggjar av bøker med lokal tilknyting, men har også kompetanse innanfor journalistikk, filmproduk ...

                                               

Media Farm

Media Farm A/S er eit Stavanger-basert selskap som utviklar interaktive lærings- og museumsløysingar. Dei har spesialisert seg på installasjonar innan besøks- og vitensenter. Konsepta bryt med tradisjonell utstillings- og museumstankegang. I inst ...

                                               

Media Vest AS

Media Vest AS gjev ut Nytt i Uka i Ålesund. Dette er ei av dei aller eldste gratisavisene i Noreg. Ho vart starta allereie i 1985, etter at Sunnmøre Arbeideravis gjekk konkurs. Verksemda står òg bak Nytt i Ukas forlag. Aksjemajoriteten i Media Ve ...

                                               

Mediebruket AS

Mediebruket AS er eit konsulentselskap i Førde i Sogn og Fjordane. Det vart starta i 2009 av Arild Finne Nybø. Selskapet utviklar og driftar internettløysingar, frå enkle nettsider til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystem, nettbutikkar ...

                                               

Metronome Spartacus

Metronome Spartacus er eit norsk TV-produksjonsselskap. Selskapet produserer dramaserien Hotel Cæsar på oppdrag for TV 2, noko dei har gjort sidan 1998. Dei held til i Sandakervegen i Oslo, i Gamle Myrens Verksted, det er også her store delar av ...

                                               

Norges Handels- og Sjøfartstidende

For å lese om den tidlegare avisa Norges Handels- og Sjøfartstidende, sjå Dagens Næringsliv. Norges Handels og Sjøfartstidende er eit norsk konsern. Selskapa i konsernet er: Intrafish Europower TDN Fiskaren Dagens Næringsliv Nautisk Forlag Upstre ...

                                               

Orkla Media

Orkla Media var den delen av Orkla-konsernet som av engasjert i drift av medieverksemder, no Edda Media. Selskapet vart ein av tre store medieeigarar i Noreg i 1990-åra og litt ut på 2000-talet. Dei to andre var A-pressen og Schibsted. Orkla Medi ...

                                               

Polaris Media

Polaris Media ASA er eit norsk børsnotert mediekonsern. Det vart etablert i 2008 ved ein fusjon av Adresseavisen ASA og Harstad Tidende-gruppen. Selskapet vart skipa 25. april 2008. Forretningsadressen er på Heimdal i Trondheim tidlegare Adressea ...

                                               

Schibsted

Schibsted OSE: SCH er det største mediekonsernet i Noreg, og ein av dei leiande medieaktørane i Skandinavia. Konsernet har etablerte produkt og rettar innanfor media som avis, fjernsyn, film, forlag, multimedia og mobile tenester. Selskapet vart ...

                                               

TV 2 Gruppen

TV 2 Gruppen AS er det største kommersielle mediehuset i Noreg. Kring 70 % av den norske folkesetnaden nyttar dagleg tilbod frå TV 2 Gruppen sine føretak og tenester. Konsernet sine tilbod er tilgjengeleg via fjernsyn, radio, internett og mobilte ...

                                               

TVNorge

TVNorge er ein norsk fjernsynskanal. Kanalen byrja å sende 5. desember 1988 og var den fyrste norske reklamefinanserte fjernsynskanalen. Dei som stod bak TVNorge i oppstartfasen var Hallvard Flatland, Ola Grønvold, Erik Rynning og Ola Steinsrud.

                                               

Østlands-Posten AS

Østlands-Posten AS er selskapet om driv Østlands-Posten som kjem ut i Larvik. Det held til på Fritzøe Brygge. Adm. direktør 2010 er Håvard Trond Heimdal og styreleiar er Are Trygve Støen Stokstad. Selskapet er i sin tur ein del av A-pressen ASA. ...

                                               

ABC Startsida.no

ABC Startsida.no er ein av dei eldste og mest populære nettportalane i Noreg. Portalen vart oppretta i 1996 som ABC Startsiden.no. Per 22. desember 2005 var portalen, med 640 000 unike brukarar dagleg, mellom dei tre mest nytta norskspråklege net ...

                                               

Aldrimer.no

Aldrimer.no er ein nettstad for kampanjen "Norges forsvarsevne" - ei verksemd som driv sponsa journalistikk. Stoffet vert hovudsakleg skrive av Kjetil Stormark. Verksemda opptrer òg som eit byrå for aktuelle nyhendesaker som vert tilbode lokale, ...

                                               

Arkivportalen

Arkivportalen er ei norsk søketeneste på tvers av dei einskilde arkivinstitusjonane sine eigne katalogar. På Arkivportalen finn ein informasjon om mangfaldet av historiske arkiv og dokument oppbevarte i dei ulike arkivinstitusjonane i Noreg. Løys ...

                                               

Digitalarkivet

Digitalarkivet er ein nettstad for publisering av digitaliserte, søkbare kjelder frå det norske Arkivverket. Tenesta er gratis og kan nyttast av alle. Der finn ein digitaliserte versjonar av dei landsdekkande folketeljingane for 1801, 1865, 1900 ...

                                               

Digitalt fortalt

Digitalt fortalt er ein nettstad for personlege forteljingar om kulturarv og kulturminne. Dette nasjonale formidlingstilbodet vart lansert 3. februar 2009 som eit ledd i tidlegare ABM-utvikling si satsing i Kulturminneåret 2009. Frå 1. januar 201 ...

                                               

Diktkammeret

Diktkammeret er ein nettstad og eit forum på Internett for diktskriving. Det starta i februar i 2001 som ein del av Dagbladet si litteratursatsing og vart raskt eit populært tilbod til dei som var opptekne av å skrive dikt. Gjennom åra Diktkammer ...

                                               

Diskusjon.no

Diskusjon.no er eit norsk diskusjonsforum på internett. Forumet fungerer som diskusjonsforum for brukarane av nettsidene Hardware.no, Kulturo.no, Gamer.no, Akam.no, Amobil.no, Amotor.no, The Experience og HWB.no. Ansvarleg redaktør er Håvard Røst ...

                                               

Dokumentasjonsprosjektet

Dokumentasjonsprosjektet er eit samarbeidstiltak mellom dei humanistiske miljøa ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø med sikte på ta i bruk moderne datateknikk for å gje tilgang til ...

                                               

Framtida.no

Framtida.no er ei nyhende- og debattavis med unge som målgruppe. Ansvarleg redaktør er Espen Udland, og redaktør Svein Olav B. Langåker. Nettstaden vart starta i 1. september 2010 som eit samarbeid mellom ABC Startsida, Landssamanslutninga av nyn ...

                                               

Gamer.no

Gamer.no er ein norsk nettstad for dataspel. Nettstaden vart lansert i april 2001 av Tor-Steinar Nastad Tangedal som no er redaktør. Gamer.no lagar journalistikk både på bokmål og nynorsk og tilbyr mellom anna omtalar, sniktittar, artiklar, inter ...

                                               

Gaysir

Gaysir er eit norsk nettsamfunn med homofile, lesbiske og bifile som målgrupper. Det vart starta 22. september 2000. Målet er å gje nettenester til målgruppene, både gjennom kontaktannonser, ordskifteforum og nyhendetenester. Ved starten av 2011 ...

                                               

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no er ein offentleg finansiert nettstad som blei lansert 6. juni 2006 og som gir norsk helsepersonell og studenter gratis tilgang til oppdatert, fagleg kunnskap. Dette blir gjort ved å skrive eigne aktueltartiklar gi tilgang til ...

                                               

Krigsseilerregisteret.no

krigsseilerregisteret.no er ein norsk nettstad der føremålet er å utarbeida eit register over alle norske sjøfolk og skip som segla i 1939 til 1945 i nøytral fart, for Nortraship, i heimeflåten, i marinen, for dei allierte og nøytrale handelsskip ...

                                               

Kulturnett.no

Kulturnett.no - Kultur i Norge på Nett er den offisielle inngangen til norsk kultur på nettet. Denne norske statlege nettportalen vart oppretta som eit initiativ frå Kyrkje- og kulturdepartementet for å formidle informasjon knytt til kultur, nors ...

                                               

Kvasir

Kvasir er ein norsk søkemotor som vart starta i 1995 etter modell av den amerikanske søkemotoren Yahoo og er ein blanding av redaksjonell emne-katalogisering og robotindeksering.

                                               

Nettserier.no

Nettserier.no er ein teikneserieportal på Internett der alle som ønskjer kan publisere eigne teikneseriar. Nettstaden er gratis og ein kan få tilbakemeldingar på korleis eigne seriar kan bli betre.

                                               

Noreg.no

Noreg.no er ein vegvisar til innbyggjarretta digitale tenester frå statlege verksemder, fylkeskommunar og kommunar. Noreg.no skal gjere det enkelt å finne fram til informasjon om korleis ein kan kommunisere på nett med det offentlege, som å logge ...

                                               

Norges kirker

Norges kirker er eit dokumentasjonsprosjekt for kyrkjebygg innanfor Den norske kyrkja. Prosjektet vart sett i gang av Riksantikvaren og er no knytt til Norsk institutt for kulturminneforskning. Resultata vart frå byrjinga på 1950-talet publisert ...

                                               

Norske nettaviser

Norske nettaviser er jamleg oppdaterte nettenester med norsk tilknyting som tilbyr avisstoff, typisk nyhende og annonsar. Dei kan vera ein sjølvstendig teneste eller høyra til ei tradisjonell norsk papiravis. Dei fleste nettavisene er gratis tilg ...

                                               

NRK Sogn og Fjordane Fylkesleksikon

NRK Sogn og Fjordane Fylkesleksikon er eit lokalleksikon for Sogn og Fjordane som vert produsert av NRK sitt distriktskontor NRK Sogn og Fjordane. Leksikonet har fokus på beskrivande lokale historier i fylket. I mars 2010 inneheldt det i underkan ...

                                               

NRK Urørt

NRK Urørt er eit musikkprosjekt frå NRK som lèt usignerte norske musikkartistar dela musikken sin med resten av Noreg via Internett, TV og radio. Prosjektet er fyrst og fremst ein nettstad der kven som helst har høve til å lasta opp eigenproduser ...

                                               

NRK.no

NRK.no er nettstaden til NRK. Dei fyrste sidane kom 23. februar 1995 under namnet Radionettet. Frå 1996 heitte nettstaden NRK Interaktiv og i 2000 fekk han det noverande namnet sitt.

                                               

Pasientsky

PasientSky er eit norskeigd aksjeselskap som leverar utvikling, sal og drift av programvare, maskiner, varer og tenester til helsesektoren. Selskapet blei skipa 14.april 2014, og vart registrert i enhetsregisteret 22.mai 2014 ifølgje Brønnøysundr ...

                                               

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fram til 1. januar 2015 Post og Teletilsynet er eit frittståande forvaltingsorgan under Samferdselsdepartementet. Nkom er ansvarleg for å regulera og overvake post- og telekommunikasjon i Noreg. Etaten er sjølvfin ...

                                               

Posten Noreg

Posten Noreg AS er eit norsk statseigd konsern, organisert som eit aksjeselskap som vart skipa i 2002. Selskapet har ansvar for postgangen i Noreg. Konsernet driv også godsfrakt og anna. Posten er ein av dei største bedriftene i Noreg med verksem ...

                                               

Postverket

Postverket i Noreg, som i 2002 vart organisert som eit aksjeselskap, Posten Norge AS, var opphavleg ei statleg verksemd med einerett til å distribuere brev og pakkepost innanlands og til utlandet. Frå 1926 og fram til 1993 var leiinga av postverk ...

                                               

Isfjord radio

Isfjord radio er ein fjernstyrt norsk radiostasjon på Svalbard. Han er plassert heilt ytst i Isfjorden, på Kapp Linné. No er stasjonen automatisert og fjernstyrt frå Bodø radio. Bygga som høyrer til radiostasjonen blir om vintrane nytta til overn ...

                                               

Svalbard radio

Svalbard radio er ein norsk kystradiostasjon som ligg i Longyearbyen. Spitsbergen radio/LFG var den fyrste radiostasjonen i arktisk område da han blei starta 22. november 1911. Dette var før Svalbardtraktaten, og stasjonen blei lagt på norsk okku ...

                                               

Bergen Byarkiv

Bergen Byarkiv er eit kommunalt arkiv for Bergen kommune, skipa i 1979 etter framlegg frå ein arkivkomité som vart sett ned i 1975. Det vart tilsett ein byarkivar, og institusjonen fekk mellombels lokale i Allehelgensgate 5 i påvente av at perman ...

                                               

De samiske samlinger

De samiske samlinger i Karasjok er hovudmuseum for samisk kunst, kultur og historie. Samlingane vart etablert i 1972 og er administrasjonssete for Riddoduottarmuseat, som er ei eining som består av fire museum. Dei fire musea er Dei Samiske Samli ...

                                               

Fylkesarkiv

Fylkesarkiv er ein arkivinstitusjon som er oppretta og vert drifta av ein fylkeskommune. Fylkesarkiv samlar inn og tek vare på arkivmateriale og anna kulturarvmateriale frå fylket. Det er seks fylkesarkiv i Noreg.