ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343
                                               

Friidrett under Sommar-OL 1948

Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1948 i London vart avvikla i tida 30. juli til 7. august 1948. Det vart tevla i 33 øvingar, 24 for menn og 9 for kvinner. Tre av øvingane for kvinner var nye på programmet; 200 meter, lengdehopp og kulestøyt. 74 ...

                                               

1953

3. desember: Styrmennene i handelsflåten byrja ein streik som varte i fire dagar. 29. juni: Eit voldsomt lokalt uvêr over Kviteseid i Telemark skapte jordras og flaumskadar. 1. juni: Opninga av dei første Festspela i Bergen. 16. juli: Stortinget ...

                                               

Landplantar

Landplantar er ei plantegruppe som omfattar mange av dei best kjende plantane på jorda. I tillegg til landplantane er det berre enkelte algeartar som kan leva på land. Nokre landplantar har også tilpassa seg eit liv heilt eller delvis i vatn att. ...

                                               

Eit lite barn, med frydeskrik

"Eit lite barn, med frydeskrik" er ein opphavleg tyskspråkleg julesong, kjend frå 1422. Det fyrste verset stammar frå ein kristeleg tysk folkesong. Dette verset var i eit skrift frå 1422 teke inn som andre verset ei tysk omsetjing av ein latinsk ...

                                               

Ekte tofrøbladingar

Eigentlege eller ekte tofrøbladingar er ei gruppe i moderne biologisk systematikk som utgjer ein av dei tre store kladane i klassen tofrøblada plantar. Gruppa omfattar rundt 75 000 artar, og utgjer rundt 25 % av alle karplantar på jorda. Eit avle ...

                                               

Karplantar

Karplantar er nemninga for alle landplantar bortsett frå mosane. Dei er kjenneteikna av eit indre vedvev som transporterer vatn og mineral inni planten, og eit ytre silvev som fraktar næringsstoff og sukker. "Kar" viser til vedrøyra i planten, og ...

                                               

11. januar

1948: Institutt for atomenergi vart opna på Kjeller i Akershus. 1978: Olje- og energidepartementet vart oppretta ved kongeleg resolusjon.

                                               

Svæve

Svæve er ei stor slekt i korgplantefamilien. Slekta omfattar rundt 750 forskjellige artar med mange underartar som til dels er vanskeleg å skilje frå kvarandre. I Noreg er det i følgje Johannes Lid omtalt 250 artar, medan Axel Blytt meinte 700 no ...

                                               

Totland i Bergen

Totland er ein gard i Fana i Bergen kommune. Han ligg inst i dalen som fører opp mot sørsida av Totlandsfjellet. Garden er delt i to, Nedre gnr. 57 og Øvre Totland gnr. 58. Det er framleis gardsdrift på begge gardane.

                                               

Kommunar i Danmark

Kommunar i Danmark er dei 98 administrative og folkevalde forvaltningane på lågaste nivå i Danmark, som har hand om primære velferdstenester som grunnskule, barnehage, primærhelse og sosiale oppgåver. Kommunane fungerer som "indgangen til det off ...

                                               

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun er ein kommune i Dalarnas län i Sverige. Kommunen grensar til to andre kommunar i Dalarnas län. Desse er Mora kommun i sør og aust og Malung-Sälens kommun i sørvest og vest. I tillegg grensar han til Härjedalens kommun i Jämtland ...

                                               

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun er ein kommune i Dalarnas län i Sverige. Kommunen grensar til tre andre kommunar i Dalarnas län, Älvdalens kommun i nord og nordaust, Mora kommun i aust og Vansbro kommun i søraust. I sør grensar han òg til Filipstads kommun ...

                                               

Krokoms kommun

Krokoms kommun er ein kommune i Jämtlands län i Sverige. Kommunen grensar til X. Noreg: Lierne. Administrasjonssenteret i kommunen er Krokom, som ligg ved jernbana Trondheim–Östersund. Staden er fyrst og fremst ein handels- og servicestad. I nord ...

                                               

Arjeplogs kommun

Arjeplog kommune ligg på svenske länet Norrbottens län i landskapet Lappland. Kommunen har grenser mot dei svenske nabokommunane Jokkmokk, Arvidsjaur og Sorsele og grensar òg mot Saltdal kommune i Noreg. Administrasjonssenter i kommunen er Arjepl ...

                                               

Tomelilla kommun

Tomelilla kommune ligg i det svenske fylket Skåne län i landskapet Skåne. Administrasjonssenteret i kommunen ligg i Tomelilla. Tomelilla kommune ligg på Österlen og grensar til Simrishamn, Kristianstad, Hörby, Sjöbo og Ystads kommun.

                                               

Haparanda kommun

Haparanda kommune ligg i Norrbottens län i landskapet Norrbotten i Sverige. Haparanda grensar mot nabokommunane Övertorneå og Kalix. I aust utgjer Torne älv grensa mot Torneå kommune i Finland. Administrasjonssenter i kommunen er Haparanda ved To ...

                                               

Kristian IX av Danmark

Kristian IX vart fødd på Gottorp slott i Schleswig-Holstein som hertug Frederik Wilhelm av Glücksburg. I 1853 vart han peika ut som dansk tronfylgjar, då kong Fredrik VII av Danmark ikkje hadde nokon direkte tronarving. I røynda var det kona, Lou ...

                                               

Venstre i Danmark

Venstre er eit politisk parti i Danmark. Partiet kallar seg òg Danmarks Liberale Parti. Det er eitt av to danske parti som er medlemer i Den liberale internasjonale. Det andre er Radikale Venstre, som oppstod som eit utbrytarparti frå Venstre i 1 ...

                                               

Caroline Amalie av Danmark

Caroline Amalie var gift med Kristian Fredrik av Noreg i det andre ekteskapet hans. Da han blei konge av Danmark som Christian VIII i 1839 vert ho dronning av Danmark. Caroline Amalie var dotter av Frederik Christian II av Holstein-Augustenburg o ...

                                               

Stavnsbandet

Stavnsbåndet var ei ordning innan landbruket i Danmark på 1700-talet. Ordninga vart innførd i 1733 av kong Kristian VI av Danmark-Noreg. Innføringa kom etter ynskje frå godseigarar og militære. Stavnsbåndet batt mannlege bønder mellom 14 og 36 år ...

                                               

Eurovision Song Contest 1963

Eurovision Song Contest 1963 var den åttande gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i BBC Television Centre i London i Storbritannia. Finalen fann stad laurdag 23. mars. Danmark vann konkurransen med den danske so ...

                                               

Det danske kvinnelandslaget i handball

Danmark sitt kvinnelandslag i handball er det kvinnelege landslaget i handball for Danmark. Det representerer landet i internasjonale handballturneringar, og vert regulert av Dansk Håndbold Forbund. Landslaget har deltatt i internasjonale turneri ...

                                               

1699

1699 var eit normalår som byrja på ein torsdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein sundag i den 10 dagar kortare julianske kalenderen.

                                               

Nunatak

Ein nunatak er eit fjell som stikk opp eller har stukke opp gjennom ein isbre. Ein nunatak blir ikkje dekt av is fordi fjellet blir blåse bert for snø. Rundt fjelltoppen kan derimot isen vera fleire hundre meter tjukk. Nunataktoppar er som regel ...

                                               

Ulrikke

Ulrikke er eit kvinnenamn danna av Ulrik, eit mannsnamn med opphav i høgtyske ôd, arv, odel, og rich, mektig. Namnet kan òg skrivast Ulrike, Ulrikka og Ulrica. Ulla og Rikke er kortformer av namnet. Ulrikke har namnedag den 24. mars i Noreg. Same ...

                                               

Thea

Sjå òg Theia. Tea og Thea er kvinnenamn, kortformer av Teodora eller Dorotea. Theda er ei liknande kortform. Tea og Thea har norsk namnedag den 26. april medan Tea har svensk namnedag den 23. september.

                                               

Nora

Sjå òg Nora i Västmanland Nora er eit norsk kvinnenamn som er ei kortform av Eleonora eller Leonora. På engelsk blir namnet òg skriva Norah. Namna er truleg avleidde av Helene, som tyder lys eller å skinna på gresk.

                                               

Ruben

Ruben er eit mannsnamn av hebraisk opphav som tyder sjå, ein son!. I Noreg har Ruben namnedag 28. november. Namnet Ruben var lite bruka i Noreg fram til midten av 1970-åra, så populariteten tok seg kraftig opp Utvikling i bruken av namnet etter f ...

                                               

Malin

Malin er ei opphavleg svensk form av det greske kvinnenamnet Magdalena, som betyr "frå Magdala". Magdala var i følgje Bibelen ein liten by i Galilea, og namnet er kjend gjennom den bibelske skikkelsen Maria Magdalena. Malin har norsk namnedag den ...

                                               

Birgitte

Birgitte og Birgitta er nordiske kvinnenamn avleidde av irske Brigantia, borg, fjell med høge, bratte sider eller strålande. Birgitte har norsk namnedag den 7. oktober, Birgitta har svensk namnedag same dato. Namnet er kjend i Noreg frå rundt år ...

                                               

Sigfrid

Sigfrid er eit namn med opphav i norrønt Sigfríðr som er samansett av orda for "siger" og "vakker". Namnet er i Noreg i dag eit kvinnenamn, men det er i andre land, tidlegare òg i Noreg, bruka som mannsnamn, som ei sideform til namnet Sigfred ell ...

                                               

Hans

Hans er ei tysk kortform av det greske namnet "Johannes", eit namn med opphav i det hebraiske namnet "Joḥanan", som tyder ‘Gud er nådig’. Hans har naturleg nok namnedag på sankthansdagen, eller jonsok, den 24. juni.

                                               

Peter

Peter, Petter og Peder er mannsnamn som kjem frå gresk Πέτρος "Petros" gjennom latin Petrus. Dette er ei omsetting av det arameiske Kefa, som tyder "stein" eller "klippe". Namnet blei gitt som tilnamn til apostelen Simon av Jesus. I Noreg har nam ...

                                               

Christopher

Christopher er eit mannsnamn nytta mellom anna i Noreg. Namnet er ei form av det greske namnet Khristofóros som tyder "Han som ber Kristus". Den vanlegaste skrivemåten av namnet i Noreg er Kristoffer, andre skrivemåtar brukt i norsk er Christoffe ...

                                               

Hn/Foss

Foss er ein del av eit vassdrag der vatnet gjeng yver ein meir eller mindre bratt avsats. Vatnet kan ante falla fritt eller renna langs fjellsida. Um fallhøgda er fordelt yver ein lengre strekning vert det gjerne kalla eit fossestryk eller stryk, ...

                                               

Johannes Flintoe

Flintoe var fødd i København. Faren var norsk og mora dansk. Han fekk plass ved byens kunstakademi i 1802, utdanna seg etter kvart til dekorasjonsmålar. I 1807-08 deltok han som soldat i krigen, noko som førte til at han seinare sleit med revmati ...

                                               

19. juli

1966: Norsk oljeboring starta opp i Nordsjøen. 1814: Svenske styrkar invaderer Noreg ved Halden.

                                               

29. september

Mikkelsmesse til minne om erkeengelen Mikael, vist mellom anna med ei skålvekt eller eit strålande englefjes. Dagen markerte slutten på innhaustinga og byrjinga på jaktsesongen. Dagen blei feira for å takka Gud for grøden, og var heilagdag fram t ...

                                               

21. september

1978: Vekebladet Se og Hør kom ut med sitt fyrste nummer.

                                               

Handball-VM 2015 for kvinner

Verdsmeisterskapen i handball 2015 for kvinner, den 22. i rekka, vart avvikla i tida 5. til 20. desember 2015 i Danmark. Til saman 24 land deltok i turneringa. Noreg vann meisterpokalen etter finalesiger 32-24 mot Nederland.

                                               

Voi Voi

"Voi Voi" var det norske bidraget i Eurovision Song Contest 1960 i London i Storbritannia, framført på norsk og finsk av Nora Brockstedt. Bidraget enda på fjerdeplass med elleve poeng.

                                               

Särna

Särna er ein tettstad i Älvdalens kommun lengst nord i Dalarna, ved Österdalälven, nær norskegrensa. Staden hadde i 2006 ifylgje SCB 768 innbyggjarar. Hovudnæringa er turisme. Gjennom Särna går riksväg 70 og Länsväg 311

                                               

Aure

Aure er ein fisk i laksefamilien. Han er den mest utbreidde fisken i Noreg og truleg den mest populære sportsfisken. Fisken finst både som sjøaure og i fjellvatn heilt opp til 1.500 moh. Arten kan variera i storleik, form og levestad. Dette har g ...

                                               

28. mars

2000: Moskéen på Grønland fekk løyve frå bydel Gamle Oslo til bønnerop kvar fredag. 1908: 14 mann miste livet då last ombord i barken "Inglewood" av Larvik eksploderer på hamna i Mandal. 1968: Stortinget oppretta Universitetet i Tromsø og Univers ...

                                               

Den vesteuropeiske unionen

Den vesteuropeiske unionen var ein delvis uverksam forsvar- og tryggleiksorganisasjon sett saman av 10 statar som alle var medlemmar av både NATO og EU. Fleire av funksjonane til organisasjonen blei etter den kalde krigen overførte til den sams u ...

                                               

Det svenske flagget

Det svenske flagget er Sverige sitt nasjonalflagg. Det syner ein gul kross på blå botn. Som dei andre landa i Norden nyttar Sverige den nordiske krossen.

                                               

1814

1814 var eit normalår som byrja på ein laurdag i den gregorianske kalenderen. Året var prega av Napoleonskrigane, som førte til krigshandlingar og politiske omveltingar fleire stader i verda, til dømes gjennom Kielfreden, Gent-traktaten og wiener ...

                                               

Statthaldar

Statthaldar er ei nemning på ein person som styrer eit større område på vegne av andre. Stillinga har hatt ulike tydingar gjennom tidene. I mellomalderen blei statthaldarar utnemnde av føydalherskarar som ikkje kunne styra direkte, gjerne på grun ...

                                               

7. juni

1963: Sjøforsvaret sin nye hovudbase, Haakonsvern, vart opna av kongen. 1962: Nordlandsbanen var fullført då strekninga Fauske-Bodø vart opna. 1905: Unionsoppløysinga i 1905: Det norske Stortinget erklærte unionen mellom Noreg og Sverige oppløyst ...

                                               

Centerpartiet

Centerpartiet er eit politisk parti i Sverige. Ideologisk kallar Centerpartiet seg for eit grønt sosialliberalt parti. Partiet er medlem i Alliansen av Liberale og Demokratar for Europa og Det europeiske liberale, demokratiske og reformpartiet. D ...