ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342
                                               

Kringsjå i Laksevåg

Kringsjå er eit bustad- og næringsområde på Laksevågneset i Laksevåg bydel i Bergen, ved nordenden av Damsgårdsfjellet, nord for Damsgård og aust for Nygård. Opphavleg låg dei tre gardane Holen, Laksevåg og Laksevågsneset i dette området. Frå omr ...

                                               

Laksevåg Turn- og Idrettslag

Laksevåg Turn- og Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i bydelane Laksevåg og Loddefjord, skipa 8. november 1945. Idrettslaget er aktivt med i fotball, friidrett og turn. Tidlegare dreiv ein også med handball, orientering, symjing og ski. L ...

                                               

Martens, Olsen & Co

Martens, Olsen & Co var eit skipsverft i Laksevåg kommune, i dag i Bergen, som vart skipa i 1882 av ingeniørane Daniel G. Martens og Olaf. M. Olsen etter at dei kjøpte Laxevaags Værk, som vart grunnlagd i 1855 på Tørrisneset. Dei leigde i tillegg ...

                                               

Mathopen

Mathopen er eit bustadområde i Loddefjord i Laksevåg bydel i Bergen, som ligg på nordsida av Grimstadfjorden. I nord ligg Hetlevik og Storavatnet, og i vest Håkonshella. Namnet Mathopen kjem av at dei samla fisken i ein hop i Grimstadfjorden før ...

                                               

Olsvik kyrkje

Olsvik kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1990 i Bergen kommune i Hordaland fylke. Kyrkja er i Leca og betong og har kvadratisk grunnplan. Kyrkja har eit altarteppe laga av Else Marie Jakobsen og 32 glasmåleri laga av Kjell Nupen. Det er ikkje kyrkje ...

                                               

Bergen lufthamn, Flesland

Bergen lufthamn, Flesland er ei sivil stamrutelufthamn i Bergen kommune i Hordaland fylke. Lufthamna ligg på Flesland, om lag 18 kilometer sørvest for Bergen by. Lufthamna stod ferdig 1955, etter å ha vore på planleggingsstadiet heilt frå 1930-ta ...

                                               

Birkelandsskiftet terminal

Birkelandsskiftet er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen i Bergen som er kombinert med ein terminal for lokalbussar. Haldeplassen vart teke i bruk 15. august 2016, saman med dei andre haldeplassane på strekninga Lagunen-Birkelandsskiftet av bygg ...

                                               

Ytrebygda nærkyrkje

Ytrebygda nærkyrkje er ei kyrkje i Blomsterdalen i bydelen Ytrebygda i Bergen kommune. Det hadde blitt jobba med planar om ei kyrkje i bygda sidan 1960-talet. Vigslingsgudstenesta vart halden av Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og prost i Fana pro ...

                                               

Sportsklubben Baune

Sportsklubben Baune er eit idrettslag heimehøyrande på Landås i Bergen kommune, skipa 11. mars 1936. Laget er i dag aktivt med i fotball, tidlegare har også friidrett, skiidrett, handball og innebandy hatt avdelingar i Baune. Baune var på sitt be ...

                                               

Brann Stadion

Brann Stadion er ein fotballstadion på Minde i bydelen Årstad, om lag 3 km sør for Bergen sentrum. Han er fotballklubben Brann si heimebane. Stadionet er ein del av et idrettsanlegg saman med Haukelandshallen og Nymarksbanane, og vart bygd i 1919 ...

                                               

Danmarks plass haldeplass

Danmarks plass er ein haldeplass på linje 1 på Bybanen i Bergen. Haldeplassen ligg på Danmarksplass i Årstad i Bergen, og opna 22. juni 2010. Plasseringa av den eine plattforma på denne haldeplassen avvik frå dei andre haldeplassane langs Bybanen ...

                                               

Nymark Idrettslag

Nymark Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Årstad i Bergen kommune, skipa 20. april 1921. Idrettslaget er aktivt med i fotball, friidrett og sykling. Laget spelar i svartkvite stripete trøyer og svarte bukser og strømper. Nymark ...

                                               

Slettebakken kyrkje

Slettebakken kyrkje er ei utradisjonelt utforma kyrkje frå 1970 som står på Slettebakken ved Tveitevatnet i Årstad bydel i Bergen. Kyrkja er soknekyrkje for Slettebakken kyrkjelyd i Fana prosti. Kyrkjebygget er ei listeført kyrkje og er godt synl ...

                                               

St. Markus kyrkje

St. Markus kyrkje er ei langkyrkje frå 1939 som står på Gyldenpris i Årstad bydel i Bergen. Gyldenpris vart overflytta frå Laksevåg kommune til Bergen allereie i 1921. Innbyggjarane her sokna til Årstad kyrkje den fyrste tida etterpå. I 1931 vart ...

                                               

Flaktveit idrettsklubb

Flaktveit idrettsklubb er eit idrettslag på Flaktveit i Bergen kommune. Laget blei stifta i 1994. Klubben har til saman 1200 medlemmer. Det er eit fleirsportsleg idrettsslag og har 13 forskjellige greiner. Det er ein frivillig, medlems- og dugnad ...

                                               

Hylkje

Hylkje er ein tettbygd stad i Bergen kommune i Vestland fylke. Staden ligg ved Sørfjorden, på nordaustsida av Bergenshalvøya. E39 går gjennom Hylkje. På Hylkjeneset ligg Åsane folkehøgskule, opna 1966 og eigd av IOGT. Hylkje er òg ein matrikkelga ...

                                               

Salhus

Salhus er ei bygd i Åsane bydel i Bergen kommune i Hordaland fylke. Staden er kjend for tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik, der det var produksjon frå 1859 til 1989. Delar av fabrikklokala er gjort om til Tekstilindustrimuseet, og administra ...

                                               

Salhus Turn- & Idrettslag

Salhus Turn- og Idrettslag blei stifta i 1918 og held til i Åsane bydel i Bergen. STIL driv med gymnastikk og turn og med handball og er tilknytt Norges Gymnastikk og Turnforbund og Norges Håndballforbund.

                                               

Tertnes Idrettslag

Tertnes Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande på Tertnes i bydelen Åsane i Bergen kommune. Idrettslaget vart skipa 25. januar 1953 og har avdelingar i basketball, fotball, handball og alpine greiner på ski.

                                               

American Lutheran Church i Oslo

American Lutheran Church ligg i Fritzners gate 15 på Frogner. Ho er forsamlingskyrkje for den amerikanske lutherske kyrkjelyden i Oslo. Kyrkja har 400 sitteplassar. Ho vart innvigd 11. oktober 1964. Bygget vart teikna av det amerikanske arkitektf ...

                                               

Bygdøy allé

Bygdøy allé eller Bygdø allé er ei gate i Oslo mellom Solli plass og Europaveg E-18, Sjølystveien, ved avkøyringa inst i Frognerkilen til halvøya Bygdøy. Mesteparten av Bygdøy allé ligg i stroket Frogner i Frogner bydel. Gata er vidgjeten for kas ...

                                               

Fylkesveg 168

Sjå òg Fylkesveg 168 fleirtyding Fylkesveg 168 går mellom Rud i Bærum og Oslo sentrum. Veglengda er 20.6 km, av dette 13.3 km i Akershus og 7.3 km i Oslo. Trasé: Lommedalsveien - Gamle Ringeriksveg - Griniveien - Sørkedalsveien - Bogstadveien - H ...

                                               

Henrik Ibsens gate

Henrik Ibsens gate i Oslo vart frå 2006 namnet på den tidlegare strekninga av Drammensveien frå Karl Johans gate til Solli plass. Namneendringa hadde verknad frå 28. april, som var den datoen i 1850 då Henrik Ibsen kom til Christiania for fyrste ...

                                               

Industrigata i Oslo

Industrigata er ei gate i bydel Frogner i Oslo. Gata har namn etter handverkarane som bygde eigne småhus i området ved Balkeby i 1850-åra og fekk namn i 1879. Gata går frå Briskebyveien i krysset ved Løvenskioldsgate og endar i Fagerborggata. På ...

                                               

Kristelig Gymnasium

Kristeleg Gymnasium, forkorta KG, er ein kristen ungdoms- og vidaregåande skule i Bydel Frogner i Oslo. Skulen vart grunnlagd i 1913 som privat gymnasium av fem kristne organisasjonar. I 1967 fekk KG òg ungdomsskule. I dag er skulen ått av Det No ...

                                               

Nordraaks gate i Oslo

Nordraaks gate er ei gate i Oslo. Ho ligg på Frogner, og går frå krysset der Gimleveien og Solheimsgata møtest, kryssar Frognerveien og held til fram Munthes gate. Gata har namn etter komponisten Rikard Nordraak og vart namnsett i 1891. I byrjing ...

                                               

President Harbitz gate

President Harbitz gate er ei gate på Uranienborg på Frogner og Briskeby i Oslo. Ho byrjar i Skovveien og går i nordvestleg retning før ho endar i Eilert Sundts gate. Delar av gata er einvegsskøyrd i motsett retning. Gata har namn etter stortingsp ...

                                               

Professor Dahls gate i Oslo

Professor Dahls gate er ei gate i Oslo. Ho går frå Bogstadveien til Kirkeveien. Gata fekk namn i 1879 og er oppkalla etter professor Johan Christian Clausen Dahl, meir kjent som malaren I.C. Dahl. Gata går frå Kirkeveien i vest, over Vestkanttorv ...

                                               

Vestre gravlund i Oslo

Vestre gravlund i Sørkedalsveien 66, nord for Frognerparken i Oslo, er den største gravlunden i Noreg, med eit areal på 243 dekar. Gravlunden vart innvigd 30. september 1902, etter at kommunen i 1887 hadde kjøpt 78 dekar av eigedomen Volvat under ...

                                               

Bestumkilen

Bestumkilen er bukta nordvest for Bygdøy i Oslo, i nordaustleg lei inn frå Lysakerfjorden i Indre Oslofjord, frå øya Killingen ved Bygdøys nordvestre hjørne og inn til Skøyen. Bukta har namn etter Bestum på nordsida av bukta, som opphavleg var ei ...

                                               

Skøyenparken

Skøyenparken ligg på Skøyen i bydel Ullern i Oslo. Parken høyrer til Skøyen hovudgård. Nordre Skøyen Hovudgård ligg i bydel Østensjø, og parken rundt Nordre Skøyen blir òg omtala i nokre samanhengar som Skøyenparken. Parken grensar til Prinsessea ...

                                               

Vækerø

Vækerø er eit strøk i bydel Ullern i Oslo. Det ligg mellom Sollerud i vest og nord, og Bestum i aust og nord, med Bestumkilen – ein del av Oslofjorden – i sør. Namnet på området kjem frå Vækerø gard. Strøket har ei blanding av bustader og nærings ...

                                               

Romeriksåsene

Romeriksåsene er eit om lag 300 km² stort skogområde som ligg i kommunane Skedsmo, Nannestad, Gjerdrum, Nittedal og Lunner i Viken fylke. Nord for Romeriksåsene ligg Hadelandsåsene og Hurdalsskogene. Romeriksåsene er rekna til Oslomarka, og er ei ...

                                               

Sørmarka

Sørmarka i Oslomarka er eit samleomgrep for det som i hovudsak må sjåast på som fem skogsområde sør for Oslo, skilde frå kvarandre med jordbruksareal, tettbygde stader, jarnbaner, vegar og industriområde. Sørmarka ligg i kommunane Ski, Enebakk og ...

                                               

Vestmarka

Vestmarka er eit skogs- og utmarksområde som ligg i dei tre kommunane Asker, Bærum og Lier i Viken fylke. Vestmarka høyrer til det skogs- og utmarksområdet kring Oslo som har fått namnet Oslomarka, og soleis underlagt den særlege lovgjevinga som ...

                                               

Brekke i Oslo

Brekke er eit strøk i bydel Nordre Aker i Oslo, ofte feilaktig omtalt som Frysja. Det fungerer som bustads- og industriområde. Som grunnkrets har Brekke 1 207 innbyggjarar per 2009.

                                               

Gaustad

Strøket er avgrensa av Sognsvannsbekken i vest, Ring 3 i sør, John Brandts veg og ei rett linje sørover for denne vegen i aust og Nordmarka i nord. Dermed ligg strøka Ris i vest, Vinderen i sørvest, Gaustadbekkdalen i sør, og Sogn i aust. Gaustad ...

                                               

Gaustadbekkdalen

Gaustadbekkdalen er eit strøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Gaustadbekkdalen er avgrensa av Ring 3 i nord, Vestgrensa t.o.m. Trimveien i aust, Sognsvannbekken i vest, og Sognsvannsbanen og Rasmus Winderens veg i sør. Dermed grensar strøket til Gaus ...

                                               

Grefsen stadion

Grefsen stadion er ein fotballstadion som ligg i grenseområdet mellom Grefsen og Kjelsås i bydel Nordre Aker i Oslo, og er heimebanen til Kjelsås Fotball. Stadionet har ein kapasitet på 4 500 tilskodarar, der 500 er sitjeplassar. Tilskodarrekorde ...

                                               

Kjelsås Fotball

Kjelsås Fotball er eit bydelslag i Oslo, lokalisert i bydelen Nordre Aker. Klubben spelar denne sesongen i 2. divisjon fotball for menn og har spelt i 2. divisjon sidan nedrykket frå 1. divisjon i 2001. Kjelsås spelar heimekampane sine på Grefsen ...

                                               

Korsvoll i Oslo

Korsvoll er eit bustadsstrøk i Oslo, med villa- og rekkjehusbusetnad. Korsvoll grensar til Kringsjå i nordvest, Nordmarka i nord, Brekke i aust, Nydalen i søraust, Tåsen i sør, og Nordberg i vest. Grunna nærleik til Nordmarka er Korsvoll eit popu ...

                                               

Kringsjå i Oslo

Kringsjå er eit bustadstrøk i bydelen Nordre Aker i Oslo, hovudsakleg med blokker og rekkjehus. Kringsjå ligg sør for Sognsvann og grensar mot Nordmarka i nord og vest, mot strøka Sogn i sørvest, Nordberg i søraust og Korsvoll i aust. Grensene fo ...

                                               

Sogn i Oslo

I vest går grensa frå og med John Brandts veg og ei rett linje rett sørover til ho treff krysset Sognsvannsbanen/Vestgrensa. Deretter følgjer grensa Sognsvannbanen austover, til Ring 3 ved inngangen til Tåsentunnelen. Deretter går grensa rett nor ...

                                               

Fiskevollbukta

Fiskevollbukta er ei lita bukt ved utløpet av Ljanselva i Bunnefjorden sør i Oslo. Området langs sjøen vart kjøpt saman med Ljanskollen og Hvervenbukta i 1937 av Oslo kommune frå garden Stubljan og lagt ut som friluftsområde. I bukta er det ei li ...

                                               

Fylkesveg 155

Sjå òg Fylkesveg 155 fleirtyding Fylkesveg 155 går mellom Ljanskollen i Oslo og Vestby i Enebakk. Veglengda er 24.3 km, av dette 8.8 km i Oslo og 15.5 km i Akershus. Vegen forlet E18 ved Ljanskollen passerer E6 ved Klemetsrud og går vidare i retn ...

                                               

Hundesletta Ekeberg

Hundesletta, også kalla Svenskesletta, på Ekeberg ligg øvst i Ekebergskråninga i Oslo i dagens Bydel Nordstrand. Hundesletta ligg i Ekebergparken, som opna i september 2013. Ein går ut frå at kampen mellom norske danske og svenske styrkar spelte ...

                                               

Kastellet i Oslo

Kastellet er namnet på eit område i Bydel Nordstrand i Oslo. Området har namnet sitt etter Kastellet gard, opphavleg husmannsplass under Nordseter gard. Plassen vart seld som eigen gard i 1784. Bygningane låg like sør for dagens Kastellet haldepl ...

                                               

Kastellet skole

Kastellet skule er ein 1-10 skule i bydel Nordstrand i Oslo. Han stod ferdig i 2004, og det vart dermed etablert ein ny skulekrets mellom Bekkelaget og Nordstrand. Skulen vart bygd for omkring 550 elevar, og hadde i 2010 ca. 610 elevar. Skuleanle ...

                                               

Ljabru

Ljabru er eit strøk i bydel Nordstrand i Oslo, og ein av grunnkretsane i Oslo. Grunnkretsen samanfell ikkje heilt med det området som til vanleg vert oppfatta som Ljabru. Grunnkretsen er avgrensa mot vest av Ekebergveien, men i daglegtale vert òg ...

                                               

Simensbråten

Simensbråten er eit strøk i bydel Nordstrand og namnet på grunnkrets 3503 i Oslo. Området utgjer den nordlegaste delen av åsen som strekkjer seg frå Brattlikollen og nesten ned til blokkene Oslo Panorama. Simensbråten tilhøyrde i gammal tid Ryen. ...