ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341
                                               

Vasilij Kandinskij

Vasilij Vasiljevistj Kandinskij, var ein russisk målar og kunstteoretikar, fødd i Moskva og oppvaksen i Odessa. Han vert rekna som ein av dei viktigaste kunstnarane i det 20. hundreåret, og den første kunstnaren som laga eit reint abstrakt måleri.

                                               

Franz Hegi

Franz Hegi var ein sveitsisk målar og gravør. Hegi vart fødd i Lausanne, der mor hans kom frå og faren arbeidde som gullsmed og gravør I 1780 flytta familien til Zürich. Der gjekk Hegi i lære hos målaren Matthias Pfenninger og lærde seg akvatinte ...

                                               

Namnet Nanna

Nanna er eit gammalt nordisk namn som kjem frå norrønt nenna, djerv. Det kan også vera ein variant av andre namn, sjå Nana. Nanna kan også vera eit slektsnamn. I norrøn mytologi var Nanna kona til Balder. Namnet var lenge gløymd i Skandinavia, me ...

                                               

Yr

Yr er ei jamn og lett form for nedbør. Dropestorleiken til yrdropar er mindre enn regndropar, vanlegvis rundt 0.5 mm i diameter eller mindre. Yr fell vanlegvis frå stratiforme skyer, men kan i somme tilfelle falle frå låge cumulusskyer. Her til l ...

                                               

Vinter-OL 2010

Vinter-OL 2010 var arrangert 12 28. februar 2010 i Vancouver og sidebyen Whistler i provinsen British Columbia i Canada. Meisterskapen var den 21. gongen olympiske vinterleikar vart haldne. Omkring 5500 utøvarar frå over 80 ulike nasjonar deltok ...

                                               

Netteland

For Netteland i Kvinnherad, sjå Nettland. Netteland er ein gard på øya Losna i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Garden har matrikkelnummer 64 i Solund. Fram til og med 1963 høyrde Losna til Gulen kommune og der hadde Netteland matrikkelnummer 3.

                                               

Takle

Takle er ei bygd ytst ved Sognefjorden i Gulen kommune. Bygda ligg langstrakt langs fjorden i aust-vestleg retning, med busetjing 20–30 moh. Staden ligg mellom fjorden og Søtekollen og Stølsfjellet, med utbygd vasskraft i sør. Taklevatnet ligg 29 ...

                                               

Vassenden i Hyllestad

Garden vart skilt ut frå Øn i 1873 og hadde før det vore husmannsplass. Ein veit sikkert at det har budd folk på Vassenden sidan 1700-talet, men det kan ha budd folk der også før. Garden har heile tida vore einbølt.

                                               

Pylseteigen

Pylseteigen ligg ei bratt fjordside, ca. 2.5 kilometer frå Høyanger sentrum. Fylkesveg 55 går i Hovdetunnelen 1283 m. forbi garden, og på utsida ligg den gamle og stenge vegstrekka som Hovdetunnelen avløyste. Det er ikkje noko gardstun eller andr ...

                                               

Kyrkøyna

I mellomalderen stod det ei kyrkje på Kyrkøyna. I kjeldene er ho nemnt fleire gonger kring 1350, mellom anna i Bjørgvin kalvskinn, og der er ho omtala som "Ruzla kirkia", Rutle kyrkje.

                                               

Laberget i Hyllestad

Garden vart skilt ut frå Varlia i 1796. Husmannsplassen Labergsbotnen vart fråflytt kring 1900. I 1890-åra vart det bygd kai på Laberget og det vart også drive sildesalting og handel der.

                                               

Lybakken

Lybakken ligg på vestsida ved søre enden til Langesjøen, opp til grensa mot Fjaler kommune og grensar i sør til Trøsdalen. Det er ikkje køyreveg til Lybakken.

                                               

Liane i Hyllestad

Liane ligg Ønadalen, mellom Ramsgrø og Horne. I aust grensar garden til Hydalen. Tuna ligg mellom 180 og 250 meter over havet. Det går kommunal veg til bruka frå Fylkesveg 607.

                                               

Hydalen i Hyllestad

Hydalen ligg ved Hydalsvatnet, austom Vassenden. Garden grensar i vest til Ramsgrø og Øn, i aust til Fjaler kommune og i sør til Sundbotn. Det går kommunal veg til bruka frå Fylkesveg 607.

                                               

Lasaruslaurdag

Lasaruslaurdag er dagen før palmesundag som blir markert i kyrkjer som følgjer bysantinsk ritus, det vil seia i den ortodokse kyrkja og i gresk-katolske kyrkjer. Dagen er til minne om vekkinga av Lasarus frå dei døde som blir omtalt i Johanneseva ...

                                               

Påskeveka

Påskeveka er den veka i kyrkjeåret som følgjer påske. Påskeveka byrja med påskedagen og varer fram til laurdagen før 2. søndag i påsketida. Andre påskedag er også ein heilagdaga i påskeveka. Påskeoktaven er ei gammal nemning på denne veka som ogs ...

                                               

Himmelskönig, sei willkommen

Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182, er ein kyrkjeleg kantate komponert av Johann Sebastian Bach. Han vart komponert i Weimar i 1714 for palmesundag eller Maria bodskapsdag. Stykket vart framført to gonger til i perioden 1717-1723 i Weimar kans ...

                                               

Påskepynt

Påskepynt er dekorasjonar knytte til påske som ein nyttar ute og inne, i heimar og kyrkjer. Vanlege døme er påskeegg, påskekyllingar, påskeharar og påskehattar.

                                               

Palmefamilien

Palmar er ein familie av einfrøblada plantar og er kjenneteikna av ein stamme utan greiner med ei krone av lange blad ei vifte. Palmar veks overalt i tropane og ei viss mon også i subtropane. Dei kan ha ulike frukter, som bær, nøtt eller steinfru ...

                                               

Heilage måndag

Heilage måndag eller store måndag er måndagen i den stille veka eller veka før påske i kristendommen. I austleg kristendom er det den tredje dagen av den stille veka, etter lasaruslaurdag og palmesundag. I vestleg kristendom er det den andre. Ifø ...

                                               

Bachkantater

Bachkantater er eit oversyn som omfattar rundt 265 av dei om lag 300 kantatene som Bach skreiv. Av desse er berre 200 overleverte. Ved sida av pasjonane, oratoriene og Messe i h-moll høyrer kyrkjekantatene til Bach sine mest tungtvegande kyrkjemu ...

                                               

Baskinta

Baskinta er ein libanesisk landsby kring 1300 meter over havet. Baskinta er kjend for den vakre naturen og det moderate klimaet. Baskinta har vorte eit senter for mountain biking med mange stiar og eit sykkelmiljø i utvikling. Han var ein gong ho ...

                                               

Mandarin

Mandarin er namnet på eit lite sitrustre og den appelsinliknande frukta det ber. Frukta er mindre, noko mildare på smak og lettare å eta enn appelsina. I Noreg vart mandarinar særleg kjøpte og etne ved juletider, men tidleg på 1990-talet slutta N ...

                                               

Erlenmeyerkolbe

Ein erlenmeyerkolbe eller e-kolbe er ein kolbe av glas eller plast som ofte vert nytta på laboratoriet. Kolben har flat botn, konisk buk og smal eller brei sylinderhals. Det finst modellar både med og utan skrukork, med hette, og med hylse for pr ...

                                               

Sluk

Sluk eller avløpsopning er ei sylinder- eller skålforma opning eller trakt som noko fer ned gjennom. Døme kan vere ei opning til kloakkavløp, avslutning av avløpsrøyr for oppsamling av vatn frå golv, tak og liknande. Inne i bygningar monterer ein ...

                                               

Slaget om Moskva

Slaget om Moskva var eit slag mellom Sovjetunionen og Tyskland under den andre den andre verdskrigen som varte frå 2. oktober 1941 til 7. januar 1942. I oktober 1941 gjekk tyskarane i gang med ein forseinka offensiv for å ta Moskva. Det såg ei ti ...

                                               

Glasgow Walker

Glasgow Walker er det 21. studioalbumet til den skotske musikaren John Martyn og det første med nye songar på fire år. Det var det første albumet hans der songane vart skrivne på eit klaverinstrument og ikkje på gitar, etter eit forslag frå venen ...

                                               

Tormato

Tormato er det niande studioalbumet frå det engelske progressiv rock-banda Yes, utgjeve i september 1978. I motsetnad til forgjengeren Going for the One, fekk ikkje dette albumet nokre god mottaking av korkje kritikarar eller publikum. Albumet se ...

                                               

Blood, Sweat & Tears 3

Etter den store suksessen med det førre albumet sitt, var Blood, Sweat & Tears 3 særs etterlengta og det steig raskt oppover albumlista i USA. Det inneheldt to hitsinglar, ein coverversjon av Carole King sin "Hi-De-Ho", og "Lucretia MacEvil." ALb ...

                                               

Landskapsvernområde

Eit landskapsvernområde er eit områdevern, av statleg eller privat grunn, som vert sett i verk med heimel i naturvernlova. Eit landskapsvernområde er den minst strenge forma for områdevern som finst i Noreg, og altså mindre strengt enn naturreser ...

                                               

Kylix

Kylix er ein type drikkeskål i keramikk som blei brukt i Hellas i antikken. Dei blei brukt i finare selskap, særleg symposium. Forma gjer kylixar eigna til å drikka av medan ein ligg, men krev ein viss finesse for å unngå at ein sølar seg til. Ky ...

                                               

Brunskulderlo

Brunskulderlo er ein vadefugl knytt til ferskvatn, og ei lita lo som gjer ut for si eiga biologiske slekt Elseyornis. Tidlegare var arten endemisk til Australia, frå slutten av 1950-talet har han òg spreidd seg over New Zealand.

                                               

Kjempeslekta

Kjempeslekta er ei slekt i maskeblomfamilien. Slekta omfattar 265 artar. Medlemane har tette grågrøne aks med små tokjønna blomstrar. Dei har røyrforma krone med fire kvite eller lysbrune utbrette flikar. Dei veks for det meste som urter med blad ...

                                               

Mjølberar

Mjølberar, støvberar eller pollenberar er ein plantedel som produserer pollen. Han er danna av eit meir eller mindre omdanna blad hjå frøplantar. Pollenberarane utgjer såleis den hannlege delen av blomen, andrøsium eller androecium. Pollenkorna b ...

                                               

Urtehagen på Knatten

Urtehagen på Knatten er ei bok skriven av Annemarta Borgen og utgjeven av Gyldendal Norsk Forlag i 1973. Boka har undertittelen -en bok om urter, mat og meget annet og inneheld i tillegg til oppskrifter og dyrkingrettleiingar mykje kulturhistorie ...

                                               

Juli

Juli er oppkalla etter Julius Cæsar, som var fødd i denne månaden. I år 46 fvt. reformerte han kalenderen ved å legge til 90 dagar, og skapte dermed den julianske kalenderen. Tidlegare heitte månaden quintilis, den femte, sidan han var den femte ...

                                               

29. mai

Den heilage Johannes de Atarés Den heilage Kyrillos av Caesarea Den heilage Maximus av Torino Dei heilage Votus og Felix av klippen de la Peña Den heilage Theodota av Konstantinopel Den heilage Ursula Julia Ledóchowska Dei heilage Sisinnius, Mart ...

                                               

1. juli

Julimorgon i Bulgaria Tartandagen i Australia og New Zealand, til minne om opphevinga av forbodet mot å kle seg i tartan den 1. juli 1747

                                               

31. juli

2004: Nynorsk Wikipedia vart oppretta. 1913: Fridtjov den frøkne-statuen vart avduka på Vangsnes i Sogn med både den tyske keisaren og den norske kongen til stades. 1936: Trollstigvegen opna av kong Haakon VII.

                                               

17. juli

1789: Hammerfest fekk bystatus. 1953: Lov om barnevern blei vedteken i Stortinget. 1939: Oskar Braaten omkom i ein bilulukke i Trysil. 1984: Det første barnet unnfanga i Noreg ved kunstig befrukting blei fødd på Regionsjukehuset i Trondheim.

                                               

2. juli

1904: Opninga av De Sandvigske Samlinger, no kjend som Maihaugen, på Lillehammer.

                                               

6. juli

Sjå òg Fødde den 6. juli. 1907: Frida Kahlo, meksikansk målar 1796: Tsar Nikolai I av Russland 1956: Dag O. Hessen, biolog 1859: Verner von Heidenstam, svensk forfattar 1882: Arnstein Arneberg, arkitekt 1935: Tenzin Gyatso, fjortande Dalai Lama, ...

                                               

14. juli

1926: Stortinget vedtok å reise riksrettssak mot Abraham Berge og ministeriet hans.

                                               

23. juli

1949: Rasjoneringa på skotøy vart oppheva etter å ha vart sidan sommaren 1940.

                                               

1914

1914 var eit normalår som byrja på ein torsdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein onsdag i den julianske kalenderen. Dette året braut første verdskrigen ut.

                                               

Vitskap i 1838

Claude Servais Mathias Pouillet utførte den første kvantitative målinga av energien som sola utstråler. Friedrich Wilhelm Bessel utførte den første nøyaktige avstandsmålinga til ei stjerne, 61 Cygni, ved bruk av parallakse. Thomas Henderson Alpha ...

                                               

Vitskap i 1843

Den første telegraflinja i Storbritannia blei lagt mellom Paddington og Slough.

                                               

Vitskap i 1852

1. oktober – Det britiske patentkontoret Patent Office blei grunnlagt, då nye patentlover tredde i kraft. Under den gamle ordninga hadde 13 561 patent kongelege privilegiebrev blitt innvilga mellom 1617 og 1852. På dei påfølgjande 25 åra blir det ...

                                               

Vitskap i 2009

22. juli – Total solformørking. 7. mars – NASA sitt Kepler-teleskop vart skote opp. 11. april – Planeten Neptun var igjen i same posisjon som han var då han vart oppdaga den 23. september 1846. 2009 var utropt til Det internasjonale astronomiåret ...

                                               

Vitskap i 1828

Félix Savary rekna ut omlaupsbanen for dobbeltstjerna Xi Ursae Majoris. Jöns Jacob Berzelius oppdaga grunnstoffet torium. Adolphe Theodore Brongniart publiserte Prodrome dune histoire des Végétaux Fossils, ein studie om fossile vekster. Friedrich ...