ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

Laotisk

Laotisk er offisielt språk i Laos og blir dessutan, i form av dialekten isan, snakka av ein tredjedel av folket i Thailand. Laotisk er eit tonalt språk. Laotisk er nærskyld med thai, skilnaden mellom desse språka kan jamførast med skilnaden mello ...

                                               

Latin

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn/Latin". Latin høyrer til den italiske greina av indoeuropeiske mål. Opphavleg vart latin tala av latinarane, eit bonde- og gjætarfolk i området Latium, der Roma vart den førande byen. Med nye landvinninga ...

                                               

Ligurisk

Sjå òg ligurisk i oldtida Ligurisk er eit romansk språk tala i Liguria nord i Italia og langs Rivieraen, i Monaco og delar av Frankrike, og nokre stader på Korsika og Sardinia. Den viktigaste dialekten er zenéize eller genovesisk som blir tala i ...

                                               

Lingala

Lingala er eit bantuspråk i nigerkongo-familien som blir snakka i Den demokratiske republikken Kongo og Republikken Kongo. Det er offisielt språk i begge desse landa, og det er omtrent 8 millionar andrespråkstalarar i tillegg til de to millionar ...

                                               

Litauisk

Litauisk er liksom latvisk eit baltisk språk, og det blir tala av 4 millionar menneske, av dei 3 millionar i Litauen. Det blir sett på som eit av dei moderne indoeuropeiske språka som ligg nærast det opphavlege indoeuropeiske språket, særleg når ...

                                               

Livisk

Livisk er eit austersjøfinsk språk, som blir snakka i Latvia. Det er i slekt med finsk og estisk, men ikkje med latvisk, som er eit indoeuropeisk språk. Etter den andre verdskrigen var språket vorte mindre og mindre brukt. Austlivisk er nå utdøyd ...

                                               

Livvisk

Livvisk er eit finsk-ugrisk språk snakka av karelarar i den nordaustlege delen av russisk Karelen og i austre delar av Finland. Ethnologue oppgjev 14 000 talarar av livvisk i Russland i år 2000. I tillegg er det ca. 5000 talarar i Finland/ Livvis ...

                                               

Lombardisk

Lombardisk viser til ei gruppe romanske dialektar som vert tala hovudsakleg i Sør-Sveits og i Nord-Italia. Lombardisk vert rekna som eit minoritetsspråk og er strukturelt åtskilt frå t.d. retoromansk, italiensk osv. Lombardisk og italiensk er ikk ...

                                               

Louisianakreolsk

Louisianakreolsk er eit franskbasert kreolspråk som vert snakka av louisianakreolar, som hovudsakleg held til sør og sørvest i delstaten Louisiana i USA. Språket inneheld element frå fransk, indianske språk, spansk og vestafrikanske språk. Gramma ...

                                               

Luvisk

Luvisk er eit utdøydd indoeuropeisk språk som høyrer til den anatoliske språkgruppa. Språket er i nær slekt med hetittisk. Luvisk er enten ein direkte forløpar til lykisk eller i svært nær slekt med det. Luvisk vart brukt av folkegrupper som budd ...

                                               

Luxemburgsk

Luxemburgsk eller luxembourgsk er eit offisielt språk i Luxemburg, nærskyldt med tysk. Luxemburgsk liknar dialektane som blir talt i dei tilgrensande delane av Tyskland. Sidan luksemburgsk i 1984 fekk status som offisielt språk i Luxemburg, ved s ...

                                               

Lydisk

Lydisk var språket i oldtidsriket Lydia i Vesleasia. Lydisk vert rekna til dei anatoliske språka, ei undergruppe av dei indoeuropeiske språka. Piero Meriggi la fram sterke bevis for at språket var indoeuropeisk i 1936, og Onofrio Carruba viste i ...

                                               

Maduresisk

Maduresisk er språket til maduresarane på øya Madura og aust på øya Java i Indonesia; språket vert også tala på dei små øygruppene Kangean-øyane og Sapudi-øyane, så vel som av migrantar til andre delar av Indonesia. Desse omfattar Pasuruan, Surab ...

                                               

Maharashtri

Maharashtri var eit indoarisk språk i det gamle India som var i bruk frå omkring 500 f.Kr. til 500 e.Kr. Språket var det offisielle språket til Satavahana-imperiet fram til dei første århundra av den kristne tidsrekninga. Under vernet av dette im ...

                                               

Makedonsk

Makedonsk er eit sørslavisk språk som hovudsakleg blir tala i Nord-Makedonia, der det er offisielt språk. Det blir også tala i Albania, Bulgaria, Hellas og den makedonske diasporaen. Språket er mykje likt bulgarsk i grammatisk struktur og ordtilf ...

                                               

Malayalam

Malayalam er eit dravidisk språk som hovudsakleg blir tala i den indiske delstaten Kerala. Språket er skrive med eit eige alfabet som liknar mykje på, og truleg hadde opphavet sitt i, grantha-skrifta. Som dei andre dravidiske språka er malayalam ...

                                               

Malayisk

Malayisk er eit malayo-polynesisk språk. Malayisk er særs likt indonesisk, lokalt kjent som Bahasa Indonesia, det offisielle språket i Indonesia. Den offisielle standarden for malayisk, som Indonesia, Malaysia og Brunei har vorte samde om, er den ...

                                               

Maleku

Maleku er eit chibchansk språk som vert tala av i overkant av 200 malekuar i Guatuso i det nordlege Costa Rica. Maleku er rekna som eit truga språk ettersom det har få brukarar og desse har ein tendens til gå over til å snakka majoritetsspråket s ...

                                               

Maltesisk

Maltesisk er offisielt språk på Malta, og offisielt språk i EU. Det er ein tidlegare arabisk dialekt, men i løpet av historia si har det teke opp mange lånord og fonologiske trekk frå sørlege italienske dialektar, særleg frå siciliansk, og frå en ...

                                               

Mam

Mam er eit språk som blir snakka av ca. 500 000 medlemmar av mamfolket i det vestlege høglandet i Guatemala. Språket høyrer til mayaspråkfamilien. Mam kan bli delt inn i minst tre dialektgrupper: nordleg, sørleg og sentral. Dialektane er gjensidi ...

                                               

Mandarinspråk

Sjå og mandarin fleirtyding Mandarin er ei gruppe kinesiske dialektar tala i større delar av nordre og sørvestre Kina. Omgrepet byggjer på embetsmannsspråket brukt som standardspråk av kinesiske embetsmenn frå ulike geografiske område. Med mandar ...

                                               

Mandinka

Mandinka eller mandingo er eit mandespråk som blir tala av mandinkafolk i store delar av Vest-Afrika. Mandinka er fyrstespråket til litt over 1.3 millionar menneske – om lag 670 000 i Senegal, 510 000 i Gambia og 167 000 i Guinea-Bissau. Det er e ...

                                               

Mandsju

Mandsju er eit utrydningstrua tungusisk språk som blir snakka i Nordaust-Kina. Mandsju er eit agglutinerande språk med avgrensa vokalharmoni. Språket stammar frå jurchen, men har stort ordforråd frå mongolsk og kinesisk. Mandsju var språket til m ...

                                               

Mansi

Mansi er eit uralsk språk som blir snakka i den vestlege delen av Sibir i Russland. Det er eit av dei tre språka i den ugrisk språkgruppa. To av desse tre språka, mansi og khanti, blir ofte referert til i lag som den obugriske språkgruppa. Mansi ...

                                               

Manx

Manx er eit keltisk språk som vert brukt på øya Man. Saman med irsk og skotsk gælisk høyrer manx til den goideliske språkgruppa, som stammar frå mellomirsk. Mansk skilde seg frå irsk på 400-talet. Den siste som hadde manx som morsmål blir rekna å ...

                                               

Maori

Maori er eit polynesisk språk snakka av maoriar på New Zealand, der det er eitt av tre offisielle språk. Maori er i nær slekt med tahitisk og rarotongansk, noko fjernare med hawaiisk og markesisk, og er endå fjernare i slekt med vestpolynesiske s ...

                                               

Mapudungun

Mapudungun eller mapuche er det tradisjonelle språket til mapuchefolket i Chile og Argentina. Det er eit isolert språk, eller utgjer ein eigen språkfamilie saman med huilliche.

                                               

Mator

Mator er eit utdøydd uralsk språk. Det høyrer til den sørlege delen av den samojediske språkgreina. Andre sørsamojediske språk er selkupisk, og dei utdøydde khoibalsk og kamassisk.

                                               

Mazandarani

Mazandarani er eit iransk språk som blir talt i provinsen Mazandaran i Iran og nærliggande område. Det er eit nordvestiransk språk, og dermed nærskyld med språk som kurdisk og zazaisk. Persisk, nasjonalspråket i Iran, er òg eit vestiransk språk, ...

                                               

Mbum

Mbum-språket er eit niger-kongospråk som blir tala i Kamerun og Den sentralafrikanske republikken, av høvesvis 38 600 og 12 500 menneske. I Kamerun blir det tala i regionane Adamaoua og Nord, i Den sentralafrikanske republikken i subprefekturet B ...

                                               

Mehri

Mehri eller mahri er eit semittisk språk som blir snakka av minoritetar aust i Jemen og vest i Oman, og er ein rest av ei gammal innfødd språkgruppe som vart talt sør på Den arabiske halvøya før arabisk spreidde seg med islam på 600-talet. Mehri ...

                                               

Mellomhøgtysk

Mellomhøgtysk blir brukt om alle tekstar i høgtysk idiom frå tida mellom om lag 1050 til 1350. På 1050-talet skjedde det ei einskapleg språkleg endring som fonetisk og grammatisk utgjer eit markert skilje mot dei gammalhøgtyske språkvariantane. S ...

                                               

Melpa

Melpa er eit transnyguineaspråk i den vestlege delen av høglandet på Papua Ny Guinea. Språket er eitt av dei fire største på Ny Guinea, det blir snakka av 130 000 menneske. Det nye testamentet er omsett til melpa. Omtrent alle talarane av melpa s ...

                                               

Språket mende

Mende er eit nigerkongospråk som blir snakka av mendefolk i Sierra Leone og Liberia og elles blir brukt som handelsspråk i regionen. Det har rundt 1.5 millionar talarar i Sierra Leone og oppimot 20 000 talarar heilt vest i nabolandet Liberia. Dei ...

                                               

Merja

Merja var eit uralsk språk som vart snakka i området rundt Moskva. Elvenamnet "Moskva" er sannsynlegvis av merjansk opphav. Merjanarane er nemnd i Nestorkrønika 1133, der dei blir rekna opp som eitt av fleire finskugriske folk. Kjeldene seier ikk ...

                                               

Meänkieli

Meänkieli, eller tornedalsfinsk, er det språket som utvikla seg i den delen av finskspråkleg Nordkalotten som vart att i Sverige etter at Finland vart ein del av Russland i 1809. Sjølve ordet meänkieli tyder vårt språk, og det vart frå gammalt av ...

                                               

Mi’kmaq

Mi’kmaq er eit aust-algonkinsk språk som blir snakka av omtrent 11.000 mi’kmaq-folk i Canada og USA, av totalt 20 000 mikmaq-folk. Ordet mikmaq er eit fleirtalsord som tyder venene mine ; adjektivforma er míkmaw.

                                               

Mineisk

Mineisk var eit gammalt sørarabisk språk innanfor dei semittiske språka som vart snakka i Jemen ein gong mellom 1200 f.Kr. og 100 e.Kr. Hovudområdet der det var i bruk kan ha vore lokalisert i regionen al-Jawf i det nordaustlege Jemen, først og f ...

                                               

Mingrelsk

Mingrelsk er eit kartvelsk språk som vert tala i låglandet vest i Georgia av mingrelar. Det er nærskyldt med lazisk, og dei to språka vert stundom viste til som eitt språk, zan, sjølv om dei i utgangspunktet ikkje er innbyrdes forståelege. Mingre ...

                                               

Miskito

Miskito er eit misumalpaspråk tala av miskitoar i det nordlege Nicaragua og i austre Honduras. Det er brukt som handelsspråk. I Nicaragua er det brukt mykje på lågare utdanningsnivå, og litt over halvparten av talarane kan lesa og skriva det. I H ...

                                               

Mlap

Mlap er eit nimboransk språk som blir snakka på nordkysten av den indonesiske delen av Ny-Guinea. Det har berre rundt 300 talarar, og blir rekna som eit sårbart språk av UNESCO. Språket blir tala i området vest for Sentanisjøen, like nord for spr ...

                                               

Mogholsk

Mogholsk er eit mongolsk språk som tidlegare vart snakka i Herat i Afghanistan, i landsbyane Kundur og Karez-i-Mulla. Mogholsk vart snakka av den etniske gruppa mogholane, som bestod av 3.000 medlemmar i 1970-åra. Dei nedstamma frå restane av Dje ...

                                               

Moksjamordvinsk

Moksjamordvinsk eller moksja er eit finsk-ugrisk språk som høyre til den volgafinske greina. Det blir tala av rundt 300 000 personar i den autonome republikken Mordovia i Russland, der det er offisielt språk. Språket er nært i slekt med erzia, me ...

                                               

Mongolsk

Mongolsk er eit språk i den mongolske språkfamilien som blir tala i Mongolia og i den kinesiske regionen Indre Mongolia. Det har offisiell status begge stader. Med oppimot 6 millionar talarar er mongolsk det mest utbreidde mongolske språket. Språ ...

                                               

Motu

Motu er eit malayopolynesisk språk som blir tala av rundt 40 000 motufolk på Papua Ny-Guinea. Det er mest brukt i området rundt hovudstaden Port Moresby. Det er utgangspunkt for pidginspråket hiri motu.

                                               

Muroma

Muroma var eit uralsk språk i den samisk-austersjøfinsk-mordvinske språkgruppa som vart snakka i Vladimir oblast og langs breidda til Oka i det noverende Russland. Språket utgjorde i lag med merja språka mellom dei austersjøfinske språka og dei m ...

                                               

Myr-cree

Myr-cree er eit algonkinsk språk som blir tala av 4500 menneske av ei etnisk gruppe på 5000 på vestsida av James Bay og langs kysten av Hudson Bay i dei kanadiske provinsane Manitoba og Ontario og eit stykke inn i provinsen Saskatchewan. Språket ...

                                               

Nahuatl

Nahuatl, aztekisk, er eit uto-aztekisk språk som vert snakka av om lag 1.5 millionar menneske i dei sentrale delar av Mexico. Det er det mest utbreidde språket i Mexico etter spansk, og er rekna som "nasjonalspråk" med same "verdi" som spansk og ...

                                               

Nanaiisk

Nanaiisk er eit tungusisk språk som blir snakka av nanaifolk i Sibir i Russland og i provinsen Heilongjiang i Kina. Språket vert snakka av 100–200 personar av kring 17 000 etniske nanaifolk. Språket er alvorleg trua. Nanaiisk vert snakka, eller h ...

                                               

Napolitansk-kalabresisk

Napolitansk-kalabresisk er eit italiensk språk som blir tala i og rundt Napoli, i Campania og i store delar av Sør-Italia. Ein reknar med at rundt 7.5 millionar menneske talar språket, men det har låg status, og i tillegg tilknytt Napoli i omdøme ...