ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Tor Bergeron

Tor Harold Percival Bergeron var ein svensk meteorolog som sette fram teoriar om danning av nedbør i skyer. Han kom til Bergen i 1922 der han i lag med Vilhelm Bjerknes, Jacob Bjerknes og Halvor Solberg var ein del av meteorologane i Bergensskule ...

                                               

Cathrine Fabricius Hansen

Cathrine Fabricius Hansen er ein danskfødd norsk germanist. Ho var professor i germanistikk ved Universitetet i Oslo, opphavleg ved dåverande Germanistisk institutt, seinare ved det sammenslåtte Institutt for litteratur, områdestudiar og europeis ...

                                               

Jule Charney

Jule Gregory Charney var ein amerikansk meteorolog som spelte ei viktig rolle i utviklinga av vêrvarslinga. Han utvikla eit likningssett for utrekning dei storskala rørslene til planetære bølgjer. Han gav den første overtydande fysiske forklaring ...

                                               

Henning Bergenholtz

Henning Bergenholtz er ein dansk leksikograf og lingvist. Bergenholtz har ein M.A. frå Technische Universität Berlin i 1973 og doktorgradar frå 1975 og 1978 frå Universität Essen. Frå 1973 har han vore knytt til universita i Bonn, Essen, Køln, Ka ...

                                               

Elizabeth Lanza

Elizabeth Lanza er ein amerikansk-fødd norsk lingvist, og professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo. Lanza forskar særleg på tospråklegheit. Ho er dotter av ein amerikansk far og ei fransk mor, og oppvakse i USA, India og Marokko. Ho har b ...

                                               

Benoît Mandelbrot

Benoît B. Mandelbrot var ein polskfødd fransk-amerikansk matematikar. Han er mest kjend for det banebrytande arbeide innan fraktalgeometri der han fann den såkalla mandelbrotmengda. Mengda kom fram ved iterasjonar av eit komplekst andregradsuttry ...

                                               

Øyvind Østerud

Øyvind Østerud er ein norsk statsvitar. Han var professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Han var professor i konflikt- og fredsforsking frå 1980 til 1985 og deretter professor i internasjonale konfliktstudium frå 1985. Han har særleg pu ...

                                               

Fysikaren Anne Borg

Anne Borg er ein norsk fysikar. Ho er rektor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Borg er professor i material- og faststoff-fysikk ved NTNU, var dekan for Fakultet for naturvitskap og teknologi/Fakultet for naturvitskap same stad 201 ...

                                               

Kjell Venås

Kjell Venås var dr.philos. i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Oslo, med vekt på grammatikk, sosiolingvistikk og språk- og kulturhistorie. I 1972 vart han professor ved Universitetet i Oslo. Venås gjekk ut frå Volda offentlege lærarskule i ...

                                               

Wiltonien

Wiltonien er ei arkeologisk nemning for ein sørafrikansk mikrolittindustri som truleg byrja for rundt 15 000 år sidan. Det er funne Wilton-verktøy i Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Industrien har namn etter funnstaden Wilton, ein gard i Kapp-prov ...

                                               

Kawasaki Heavy Industries

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. er eit internasjonalt føretak med base i Japan. Hovudkvartera ligg i byane Minato-ku, Tokyo og i Kobe. Føretaket vart skipa i 1896 og er kalla opp etter grunnleggjaren Shozo Kawasaki. Namnet har ingenting med byen ...

                                               

Spesifikk vekt

Spesifikk vekt er forholdet mellom tettleiken til teit stoff og tettleiken til eit referansestoff. Ein må kjenne temperaturen og trykket for begge stoffa. Trykket er nesten alltid nær 1 atm lik 101.325 kPa. Temperaturen for begge stoffa kan varie ...

                                               

Matematikar

Ein matematikar er ein person med omfattande kunne i matematikk som nyttar denne kunna i arbeidet sitt, særleg for å løyse matematiske problem. Matematikarar arbeider med tal, data, innsamling, mengd, struktur, rom og endring. Matematikarar som a ...

                                               

Dzerzjinskij

Denne artikkelen er om den russiske byen. For kommunistleiaren, sjå Feliks Dzerzjinskij Dzerzjinskij er ein by i Moskva oblast i Russland med om lag 45 000 innbyggjarar. Han ligg ved elva Moskva, 20 km sør for Moskva sentrum. Industrien i byen be ...

                                               

Strømsø

Strømsø er det eine av dei to opphavlege byområda i Drammen, det andre er Bragernes. Strømsø ligg på sørsida av Drammenselva og er ein part den administrative bydelen Strømsø/Danvik, medan Bragernes ligg på nordsida av elva. Opphavleg var Strømsø ...

                                               

Oxford

Oxford er ein by og eit administrativt distrikt i Oxfordshire i England, som har ein folkesetnad på kring 150 000 innbyggjarar. Byen hyser Oxford-universitetet, det eldste universitetet i den engelsk-talande verda. Ulikt "rivalen" Cambridge er Ox ...

                                               

Berezniki

Berezniki er ein by i Perm kraj i Russland. Han ligg ved elva Kama, rundt 160 km nord for Perm. I 2007 hadde han like under 170 000 innbyggjarar og er med det den nest største byen i Perm kraj. Han vart grunnlagt i 1932 under den raske veksten ti ...

                                               

Juan Perón

Juan Domingo Perón, var ein argentinsk oberst og president i Argentina 1946–1955 og 1973–1974. Juan Perón var fødd i Lobos i provinsen Buenos Aires i Argentina. Perón deltok i militærkuppet i 1943 der han vart arbeidsminister. Han vart populær ho ...

                                               

Egáleo i Aten

Egáleo eller Aigaleo er ein kommune i forstadane til Aten i Hellas. Kommunen inngår i byområdet til Aten, og høyrer frå 2011 administrativt til periferieininga Vest-Aten i periferien Attikí. Egáleo ligg vest for elva Kifisós og søraust for fjelle ...

                                               

Atlético Madrid

Club Atlético de Madrid er ein spansk fotballklubb som spelar i Primera División. Heimebana til klubben er Vicente Calderón, nær elva Manzanares i Madrid. Klubben er den tredje beste i Spania gjennom tidene, berre slått av Real Madrid og FC Barce ...

                                               

Partido Obrero de Unificación Marxista

Partido Obrero de Unificación Marxista var eit politisk parti i Spania i tida rundt den spanske borgarkrigen. Namnet betyr "Arbeidarpartiet for marxistisk sameining", og partiet blei danna ved ei samanslåing av organisasjonane "Kommunistisk venst ...

                                               

Marxist

Ein marxist er ein tilhengar av ideane til den tyske tenkjaren Karl Marx. Marx meinte mellom anna at det er dei materielle kreftene i samfunnet som er basisen, og at tenkinga og andre ting i "overbygningen" spring ut av denne. Men samtidig verkar ...

                                               

Oktoberrevolusjonen

Oktoberrevolusjonen er namnet på den væpna maktovertakinga den russiske arbeidarklassen med bolsjevikane i spissen gjennomførte i den russiske hovudstaden Petrograd den 25. oktober 1917 etter gammal russisk tidsrekning. Etter vestleg tidsrekning, ...

                                               

Whippet

Whippet er ein engelsk mynde som på 1800-talet vart ein populær veddeløpshund blant den engelske arbeidarklassen, som ikkje hadde økonomi til å halde greyhound.

                                               

Victoria av The Kinks

"Victoria" er ein song av The Kinks skriven av Ray Davies. Han er opningsspor på konseptalbumet deira Arthur frå 1969. Songen har ein satirisk stil som Ray Davis hadde vorte kjend for med hitten "Dedicated Follower of Fashion" i 1966. Teksten set ...

                                               

Socialdemokraterne

Socialdemokraterne eller Socialdemokratiet er eit dansk politisk parti. Socialdemokratiet har røter i det 19. hundreåret. Partiet blei stifta i 1871 av Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Formålet var å organisere den veksande arbeidarklassen ...

                                               

Folkefront

Nemninga Folkefront blir vanlegvis bruka om dei alliansane som blei inngått på venstresida i europeisk politikk for å hindre utbreiinga av fascismen i 1930-åra. Desse alliansane i Frankrike og Spania kalla seg sjølve folkefrontar, såleis Front Po ...

                                               

Fjerde Internasjonalen

Den Fjerde Internasjonalen blei danna på intitiativ frå og under leiing av Lev Trotskij i 1938. Trotskij levde i eksil etter å ha blitt landsforvist frå Sovjetunionen i 1929 av Josef Stalin. Trotskij og tilhengarane hans, som blei kalla "trotskis ...

                                               

Austersjøfinske språk

Dei austersjøfinske språka er ei gruppe av nærslekta finsk-ugriske språk som blir tala i området kring Austersjøen. To austersjøfinske språk, finsk og estisk, er offisielle språk i eigne nasjonalstatar. Fleire andre austersjøfinske språka har ber ...

                                               

Nordgermanske språk

Nordgermanske språk, kjende ogso som nordiske språk eller endå skandinaviske språk er ei språkgrein som er snakka hovudsakleg i Nord-Europa, som omfattar språka dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk, og det utdøydde språket norn. Alle dei nor ...

                                               

Urspråk

Eit urspråk er eit språk som eit gruppe språk eller grupper av språk stammar frå. Eit urspråk saknar ofte direkte kjelder, slik som skrifter skrivne på språket. Å seie at ei gruppe språk er skylde med kvarandre, er det same som å seie at dei stam ...

                                               

Illativ

illativ er eit kasus som blir brukt til å merke visse adverbiale setningsledd. Grunntydinga til illativ er inn i. Illativ finst i finsk og i andre austersjøfinske språk, og i samiske språk. Eit døme frå finsk er Tyttö laittoi kirjan laatikkoon "J ...

                                               

Komitativ

komitativ er eit kasus som blir brukt til å merke visse adverbiale setningsledd. Grunntydinga til komitativ er med. Komitativ finst i finsk, i andre austersjøfinske språk, og i samiske språk. Språkhistorisk sett er komitativ eit ganske nytt kasus ...

                                               

Elativ

Elativ er eit kasus som blir brukt til å merke visse adverbiale setningsledd. Grunntydinga til elativ er ut av. Elativ finst i finsk og i andre austersjøfinske språk, og i fleire samiske språk, m.a. sørsamisk. Eit døme frå finsk er Tyttö otti kir ...

                                               

Jon Todal

Jon Todal er professor i nordisk språkvitskap og sosiolingvistikk frå Samisk høgskole. Todal skreiv doktoravhandling om vitalisering av samisk i 2002. Han har også arbeidd med vitalisering av sørsamisk, og m.a. skrive monografien Samisk språk i S ...

                                               

Nordisk råds litteraturpris

Nordisk råds litteraturpris blir gjeven til eit skjønnlitterært verk skrive på språket i eit av dei nordiske landa. Verket kan vere ein roman, eit drama, eller ei samling av dikt, noveller eller essay. Verket må fylla høge litterære og kunstnarle ...

                                               

Š

Š er også kortnamn for det samiske tidsskriftet Š nuoraid magasiidna. Š og š er den 29. bokstaven i det skoltesamiske alfabetet, og den 23. bokstaven i det nordsamiske alfabetet. Den vert òg brukt på tsjekkisk, kroatisk, bosnisk, slovensk, latvis ...

                                               

Blåbær

Blåbær er små, blåsvarte bær som veks eitt og eitt på blåbærlyng. Dei har raudblått fruktkjøt. Blåbærlyng veks vilt i delar av Europa og Asia. Ein litt annan type blåbær veks på litt større buskar og kan dyrkast i hagar eller kommersielt. Desse b ...

                                               

Leif Rantala

Leif Stefan Rantala var ein finlandssvensk språkforskar og omsetjar som spesialiserte seg på samisk språk, kultur og historie i Russland.

                                               

Á

Á er ein bokstav i nordsamisk, tsjekkisk, færøysk, ungarsk, islandsk og slovakisk. Denne bokstaven finst òg i irsk, oksitansk, portugisisk, spansk og vietnamesisk som eit avbrigde av bokstaven a.

                                               

Språk i India

India er eit av dei mest språkrike landa i verda. Kor mange språk det er i India er omstridd, dette heng saman med skiljet mellom språk og dialekt. Folkelege rekningar oppgjev minst 30 ulike språk og rundt 2000 dialektar, medan andre kjelder som ...

                                               

Serbokroatisk

Serbo-kroatisk er eit omstridd omgrep for dei fire sørslaviske språka serbisk, kroatisk, bosnisk og montenegrinsk. Det var rekna som offisielt språk i Jugoslavia, Dei skriftlege variantane av desse språka stammar alle frå same dialekten stokavisk ...

                                               

Dardiske språk

Dardiske språk utgjer ein av dei fire hovudgreinene i den indoariske språkfamilien, som sjølv høyrer til dei indoeuropeiske språka. Språka blir snakka i austre Afghanistan, nordre Pakistan og dei omstridde, hovudsakleg indiske områda Jammu og Kas ...

                                               

Slovensk

Slovensk er eit sørslavisk språk som blir tala av rundt 2 millionar menneske, hovudsakleg i Slovenia, men også i Austerrike, Ungarn, Italia og Kroatia. Slovensk er offisielt språk i Slovenia og EU, og lokalt i delar av Austerrike, Ungarn og Itali ...

                                               

Nepali

Nepali er eit indoarisk språk som særleg blir tala i Nepal. Det er offisielt nasjonalspråk i Nepal og eitt av dei 22 offisielle språka i India, der det også er offisielt språk i delstaten Sikkim. Nepali blir også brukt i andre delar av India, i B ...

                                               

Marathi

Marathi er eit indoarisk språk som hovudsakleg blir tala av rundt 83 millionar marathiar i Maharashtra i India. Det er offisielt språk i Maharashtra og offisielt bispråk i Goa, og er nemnd i den indiske grunnlova som eitt av 22 nasjonalspråk. Nok ...

                                               

Alghero

Alghero er ein by i provinsen Sassari nordvest på Sardinia i Italia. Kommunen, som ligg ved Middelhavet, har i kring 41 000 ibuarar og dekker eit areal på 224.4 km². Italiensk er offisielt språk. Inntrengarar frå Katalonia busette seg på staden e ...

                                               

Serbokroatisk i Eurovision Song Contest

Serbokroatisk i Eurovision Song Contest gjev oversyn over bruken av det serbokroatiske språket i Eurovision Song Contest. Fyrste gongen ein song på serbokroatisk vart framført i Eurovision Song Contest var i 1961 då Ljiljana Petrović debuterte fo ...

                                               

Italiensk i Junior Eurovision Song Contest

Italiensk i Junior Eurovision Song Contest gjev oversyn over bruken av det italienske språket i Junior Eurovision Song Contest. Fyrste gongen ein song på italiensk vart framført i Junior Eurovision Song Contest var i 2004 då Sveits debuterte med ...

                                               

Moldovsk

Moldovsk er namnet på det offisielle språket i Moldova. Lingvistisk sett er språket ein dialekt av rumensk, men den moldovske grunnlova av 1994 slår likevel fast at namnet på språket er moldovsk. I den moldovske sjølvstendeerklæringa frå august 1 ...